Пошук по сайту


Уроку. Організаційний момент

Уроку. Організаційний момент

Тема. Розв”язування задач на рух тіла по похилій площині.

Мета. Навчити учнів розв”язувати задачі на рух тіла по похилій площині.

Розвивати логіку мислення, вміння складати алгоритм розв”язання

задачі.

Виховувати працьовитість, колективізм, зацікавленість до роботи.

Обладнання: похила площина, дерев”яний брусок, динамометр,

транспортир.

Хід уроку.

 1. Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань учнів.

  1. Сформулюйте другий закон Ньютона


2) Який зміст сили в цьому випадку


 1. Як позначають і який напрям:

сили тяжіння ( вертикально вниз)

сили тертя ( протилежно до руху)

сили реакції опори ( перпендикулярно до

опори)

 1. Розв”язування задач.

Задача 1. Як буде рухатись тіло (брусок), якщо його покласти на похилу площину?

Відповідь: Тіло може ковзати вздовж похилої площини, рухаючись прискорено або рівномірно, а також може залишатися нерухомим.

Задача 2. Від чого залежить характер руху тіла по похилій площині?

Відповідь: Характертруху тіла по похилій площині залежить від:

кута нахилу похилої площини, коефіцієнта тертя.

Перевіримо наші висновки за допомогою експерименту.

На похилу площину покладемо дерев”яний брусок і змінюючи кут нахилу похилої площини добиваємось того щоб брусок рухався:

а) прискорено; б) рівномірно; в) не рухався.

Задача 3. З яким прискоренням буде ковзати вздовж похилої площини брусок масою , якщо коефіцієнт тертя дорівнює ,

а кут нахилу .

Розв”язання.
Зобризимо сили які діють на тіло. Вектори сил перенесемо таким чином, щоб вони всі виходили з однієї точки.


Запишемо другий закон Ньютона для нашого випадку

В такому вигляді рівняння ми не розв”яжемо. Щоб записати скалярні рівняння знайдемо проекції векторів на координатні осі. Систему координат вибираємо таким чином, щоб одна з осей була напрямлена вздовж похилої площини.

Запишемо рівняння в проекціях на координатні осі.

проекція на вісь

проекція на вісь

Розв”язуємо дані рівняння

Проаналізуемо одержаний результат.

 1. Прискорення, з яким тіло ковзає вздовж похилої площини, залежить від кута нахилу похилої площини та коефіцієнта тертя і не залежить від маси бруска.

 2. Тіло буде рухатись прискорено, якщо


 1. Тіло буде рухатись рівномірно, якщо
 1. Тіло не буде рухатись, якщо


Задача 4. Визначити коефіцієнт тертя з допомогою похилої площини.

Розв”язання. Поскільки , то коефіцієнт тертя можна

обчислити так: кладемо брусок на похилу площину і,

змінюючи кут нахилу, добиваємось того, щоб брусок рухався

рівномірно.

Тоді транспортиром вимірюємо кут нахилу похилої площини ,

обчислюємо і знаходимо . .


 1. Проведення підсумків уроку.
 1. Домашнє завдання.


Задача. Яку силу потрібно прикласти, щоб витягнути брусок вздовж похилоі площини?

Тема. Розв”язування задач на рух тіла по похилій площині.

Мета. Навчити учнів розв”язувати задачі на рух тіла по похилій площині.

Розвивати логіку мислення, вміння складати алгоритм розв”язання

задачі.

Виховувати працьовитість, колективізм, зацікавленість до роботи.

Обладнання: похила площина, дерев”яний брусок, динамометр,

транспортир.

Хід уроку.

 1. Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань учнів.

  1. Сформулюйте другий закон Ньютона


2) Який зміст сили в цьому випадку


 1. Як позначають і який напрям:

сили тяжіння ( вертикально вниз)

сили тертя ( протилежно до руху)

сили реакції опори ( перпендикулярно до

опори)

 1. Розв”язування задач.

Задача 1. Як буде рухатись тіло (брусок), якщо його покласти на похилу площину?

Відповідь: Тіло може ковзати вздовж похилої площини, рухаючись прискорено або рівномірно, а також може залишатися нерухомим.

Задача 2. Від чого залежить характер руху тіла по похилій площині?

Відповідь: Характертруху тіла по похилій площині залежить від:

кута нахилу похилої площини, коефіцієнта тертя.

Перевіримо наші висновки за допомогою експерименту.

На похилу площину покладемо дерев”яний брусок і змінюючи кут нахилу похилої площини добиваємось того щоб брусок рухався:

а) прискорено; б) рівномірно; в) не рухався.

Задача 3. З яким прискоренням буде ковзати вздовж похилої площини брусок масою , якщо коефіцієнт тертя дорівнює ,

а кут нахилу .

Розв”язання.
Зобризимо сили які діють на тіло. Вектори сил перенесемо таким чином, щоб вони всі виходили з однієї точки.


Запишемо другий закон Ньютона для нашого випадку

В такому вигляді рівняння ми не розв”яжемо. Щоб записати скалярні рівняння знайдемо проекції векторів на координатні осі. Систему координат вибираємо таким чином, щоб одна з осей була напрямлена вздовж похилої площини.

Запишемо рівняння в проекціях на координатні осі.

проекція на вісь

проекція на вісь

Розв”язуємо дані рівняння

Проаналізуемо одержаний результат.

 1. Прискорення, з яким тіло ковзає вздовж похилої площини, залежить від кута нахилу похилої площини та коефіцієнта тертя і не залежить від маси бруска.

 2. Тіло буде рухатись прискорено, якщо


 1. Тіло буде рухатись рівномірно, якщо
 1. Тіло не буде рухатись, якщо


Задача 4. Визначити коефіцієнт тертя з допомогою похилої площини.

Розв”язання. Поскільки , то коефіцієнт тертя можна

обчислити так: кладемо брусок на похилу площину і,

змінюючи кут нахилу, добиваємось того, щоб брусок рухався

рівномірно.

Тоді транспортиром вимірюємо кут нахилу похилої площини ,

обчислюємо і знаходимо . .


 1. Проведення підсумків уроку.
 1. Домашнє завдання.


Задача. Яку силу потрібно прикласти, щоб витягнути брусок вздовж похилоі площини?

Тема. Випаровування і конденсація.
Мета. Забезпечити формування знань учнів про явища випаровування та конденсацію на основі молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.

Продовжити формувати інтерес до вивчення явищ природи на основі фізичних та хімічних знань.

Активізувати самостійність мислення, колективізм, вміння знаходити вихід з проблемних ситуацій.
Обладнання. Демонстраційний термометр, посудини з водою, спиртом, олією, пробірки, сухий спирт, нафталін, сірники, штатив.
Тип. Урок вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку.
Організаційний момент.

Пояснення теми та мети уроку.
Актуалізація опорних знань учнів.

В яких агрегатних станах може перебувати одна і та сама речовина?

Чим відрізняється той чи інший агрегатний стан речовини?

Чи всі молекули рідин та газів рухаються з однаковими швидкостями?

Який зв’язок між швидкістю руху молекул і температурою тіла?

Яку енергію мають рухомі молекули?

Як пов’язана кінетична енергія з швидкістю руху молекул?

Як відбувається кругообіг води в природі?
Вивчення нового матеріалу.

1. Явище випаровування ( висихання калюж після дощу, висихання сіна, мокрої білизни підлоги після миття).

2. Явище конденсації ( утворення роси на траві, окулярах, об’єктиві фотоапарата).

3. Означення випаровування і конденсації.

4. Пояснення процесу випаровування.

У рідинах не всі молекули рухаються з однаковими швидкостями. Окремі молекули мають швидкість більшу або меншу за середню. Ті молекули, швидкість яких більша за середню, мають більшу кінетичну енергію і якщо вони опиняються біля поверхні рідини, то можуть подолати притягання сусідніх молекул і вилетіти з рідини
Ці молекули й утворюють пару даної рідини.

5. Створення проблемної ситуації для учнів.

Від чого залежить швидкість випаровування?

6. Вирішення проблемної ситуації.

Щоб вияснити від яких факторів залежить швидкість випаровування учні розділяються на групи. Кожна група одержує експериментальне завдання, після виконання
якого звітує про його виконання і робить висновок.

Завдання групи 1.Дослідіть швидкість випаровування води, олії та спирту.

Завдання групи 2.Дослідіть швидкість випаровування від площі поверхні рідини.

Завдання групи 3. Дослідіть швидкість випаровування від температури рідини.

Завдання групи 4. Дослідіть швидкість випаровування від вітру.

Заслуховування звітів груп і доповнення вчителя.

Швидкість випаровування залежить від температури рідини, площі її поверхні,

від природи речовини та наявності вітру.
Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язування задач.

Чи випаровуються тверді речовини?
Так. Випаровування твердих тіл називається сублімація.

Чи однакова температура повітря в класі і води, що знаходиться в класі?

Температура води нижча.

Що відбувається з рідиною у відкритій посудині?

Випаровується.

Чому рідина, що випаровується, охолоджується?

Вилітають “швидкі” молекули.

Як змінюється при цьому внутрішня енергія та температура рідини?

Зменшуються.

Підсумок уроку. Оцінювання учнів.
Завдання додому.

Фізика 8 клас

Тема. Узагальнюючий урок.

Мета. Повторити й узагальнити основні положення розділу «Взаємодія

тіл».

Тип уроку. Узагальнюючий урок.
Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.

Фізичний диктант.

Для запропонованих фізичних величин запишіть:

А) букву, якою позначається величина;

Б) одиниці вимірювання;

В) прилад для вимірювання .

1) тиск;

2) коефіцієнт тертя;

3) маса;

4) об’єм;

5) вага;

6) глибина;

7) сила;

8) густина;

9) площа;

10) атмосферний тиск;

11) плече сили;

12) жорсткість пружини.

ІІ. Розв’язування задач.

 1. Якісні задачі.

- Яка сила втримує тіла на похилій площині?

- Наведіть приклади, коли тертя корисне, шкідливе.

- Чому м’яч, який винесли з кімнати на вулицю взимку, стає меншим?

- Нагріте повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз.

Поясніть ці явища.

- З колодязя піднімають на мотузці діряве відро з водою. Чи буде вили-

ватися вода з отворів під час падіння, якщо мотузка обірветься?

- У посудині з водою розчинили кухонну сіль. Чи зміниться тиск на дно

посудини?

- Чи вийде дослід Торрічеллі, якщо барометричну трубку з ртуттю

поставити відкритим кінцем не в посудину з ртуттю, а в посудину

з водою?

- У посудині з водою плаває пробірка. Чи залишиться пробірка на

тій самій глибині, якщо воду трохи підігріти? охолодити?

- Одна із двох однакових пробок плаває в гасі, а інша—у воді.

На яку із пробок діє більша виштовхувальна сила?

 1. Розрахункові задачі.

Задача 1. Який тиск чинить на грунт гранітна колона, об’єм якої

6м, якщо площа її основи 1,5м? ( густина граніту 2600 ).

Задача 2. Який тиск чинить ця сама колона, якщо вона повністю

занурена у воду?

Задача 3. Площа крижини 8м, а товщина 25см. Чи зануриться вона повністю у прісну воду, якщо на неї стане людина вагою 600Н?

ІІІ. Домашнє завдання.

Задача. Куля масою 300г має об’єм 600см. Чи буде ця куля плавати

в гасі?

Фізика 8 клас.

Тема. Умови плавання тіл.

Мета. Вияснити з учнями умови плавання тіл; встановити співвід-

ношення між густиною тіла й рідини, необхідне для забезпе-

чення умови плавання тіл.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: динамометр, посудина з водою, два тіла правильної

форми ( , ).

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань. Опитування учнів.

1. Сформулюйте закон Архімеда для тіла, зануреного в рідину.

2. Від яких величин залежить Архімедові сила? Від яких величин

вона не залежить?

3. Чи однакова Архімедові сила діє на те саме тіло, занурене у воду,

на Землі й на Місяці?

4. Як обчислити силу тяжіння, що діє на тіло?

5. Як можна обчислити масу тіла?

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Діти, вам видано два тіла правильної форми. Користуючись наявними

у вас засобами, обчисліть:

1) яка сила тяжіння діє на кожне тіло;

2) яка Архімедова сила буде діяти на кожне тіло, повністю занурене у воду.

Порівняйте для кожного тіла.

Експеримент. Вияснимо, як буде себе поводити кожне тіло, повністю зану-

рене у воду. (тіло 1 тоне, тіло 2 спливає).

Робимо висновок:

 1. тіло тоне, якщо

 2. тіло спливає, якщо

Запитання. Як буде поводити себе тіло, якщо

( тіло буде перебувати в товщі рідини).

Пояснення вчителя.
Тому: тіло тоне, якщо

тіло спливає, якщо

тіло перебуває в рівновазі, якщо

ІІІ. Розв’язування задач.

1) У посудину налито три рідини, які не змішуються між собою: вода,
гас і ртуть. В якій послідовності вони розміщені?

2) Кульки однакового об’єму, виготовлені з берези і корка, плавають у
воді. Який з них глибше занурений у воду? Чому?

3) У посудину, де містяться рідини, які не змішуються між собою: вода,
гас і розчинник ( чотири хлорний водень, густина якого 1595 ), опущено

три кульки: парафінова, коркова і стальна. Як розміщені ці кульки?

 1. Яку силу треба прикласти, щоб підняти під водою камінь масою 30кг,

об’єм якого 0,012м ?


4) Яку максимальну підіймальну силу має пліт, який зроблено з 10 колод
об’ємом по 0,6м кожна, якщо густина дерева 700 ?


ІV. Домашнє завдання.

Прочитати: плавання суден, повітроплавання.

Розв’язати: Судно, занурене в прісну воду до ватерлінії, виштовхує

15000м води. Вага судна з машинами 50000000Н. Чому дорівнює вага

Вантажу?

Фізика 8 клас

Тема. Плавання суден. Повітроплавання.

Мета. Дати учням знання про умови плавання суден, та повітроплавання.

Вчити учнів розв’язувати задачі на плавання суден та повітроплава-

ння.

Тип уроку. Комбінований урок.

Обладнання. Посудина з водою, пластинка з фольги, тягарці, гумові

кульки, нитки.
Хід уроку.

І. Опитування учнів.

1. Коли тверде тіло спливає в рідині?

2. Коли тверде тіло тоне в рідині?

3. Як не знаючи ні маси, ні об’єму тіла, передбачити його поведінку у

відомій рідині?

4. На чому грунтується плавання суден?

5. Як можна визначити вагу тіла, не маючи динамометра чи терезів?

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Плавання суден. Пластинка з фольги тоне у воді. Але, якщо пластинці

надати форму коробки (або кораблика), то коробка буде плавати.

Осадка судна – глибина, на яку судно занурюється у воду.

Ватерлінія – горизонтальна лінія на корпусі судна, яка показує

максимальну осадку.

Водотонажність – масса води, що витісняється повністю завантаженим

кораблем.

Вантажопідйомність – маса вантажу, який може перевозити судно.

 1. Повітроплавання. Гумова кулька, наповнена холодним повітрям

опускається вниз, а така ж сама наповнена гарячим повітрям піднімається вгору, причому ще може підняти деякий вантаж.

Куля Монгольф”є.

Підіймальна сила кулі – різниця між вагою 1м повітря й вагою такого ж

об’єму газу.

 1. Використання суден і повітряних куль. Перевезення вантажів, переве-

зення пасажирів, дослідження верхніх шарів атмосфери.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Розв’язування задач.

 1. Чому тоне корабель, що одержав пробоїну?

 2. Як зміниться осадка корабля при переході з ріки в море?

 3. Нагріте повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз.

Поясніть ці явища.

 1. Назвіть гази, в яких змогла б плавати мильна бульбашка, наповнена

повітрям.

 1. Після розвантаження баржі її осадка в річці зменшилась на 60 см.

Визначте вагу вантажу, знятого з баржі, якщо площа перерізу баржі

на рівні води становить 240 м.


 1. Радіозонд об’ємом 10 м наповнений воднем. Якої ваги радіоапаратуру

він може підняти в повітря, якщо оболонка його важить 6Н ?

ІV. Домашнє завдання.

Вивчити: плавання суден, повітроплавання.

Розв’язати. Дитяча гумова кулька, об’єм якої становить 4 дм , наповнена

метаном, має підіймальну силу 0,009Н. Яка вага оболонки з газом?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-тренінг. Час: 45хв. І організаційний момент. Привітання. Гра «комплімент по колу»
Землі, познайомити із заходами по охороні природи, природоохоронними територіями своєї місцевості, розвивати інтерес до предмета,...

Уроку Тема уроку
Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

4 Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або...

Конспект уроку на тему «Ти споживач»
Шановна редакція! До Вашої уваги я надсилаю конспект уроку на тему «Ти споживач». Це відкритий урок, який було представлено на ІІ...

Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області
Призначити відповідальною за організаційний та методичний супровід складання робочого навчального плану заступника директора з навчально-виховної...

Уроку виробничого навчання №1 Тема програми
Тема уроку: Навчально-виробничі завдання курсу. Зміст праці, етапи професійного становлення І професійного зростання. Ознайомлення...

Уроку до Дня знань Тема уроку: Україно! Ти для мене диво!
Україну, її природу, історію боротьби за проголошення незалежності, познайомити із видатними історичними постатями, поглибити знання...

План визначення митної вартості товару залежно від базисних умов...
Як зазначено у Інструкції №307, митна вартість ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети на момент...

Уроку патріотизму
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Уроку
Назвати причини та наслідки соціальних небезпек, конфліктів та можливі соціальні небезпеки у місцях проживанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка