Пошук по сайту


Зміст

Зміст

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
нормативних актів та листів у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, опублікованих у ЛЮТОМУ 2010 року
Патріотизм закінчується там, де починається податкова декларація.

Артур Годфрі

ЗМІСТГОЛОВНІ ЗМІНИ


 • з 01.04.2011 р. вступає в силу Розділ ІІІ «Податок на прибуток» ПКУ;

 • з 01.01.2011 р. операції з передання товарів в межах договорів комісії прирівняні до операцій з поставки товарів для цілей оподаткування ПДВ;

 • з 01.01.2011 р. консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем, не є об’єктом оподаткування ПДВ;

 • до 20.03.2011 р. необхідно подати податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за січень 2011 року;

 • якщо останній день строку сплати податкових зобов’язань з ПДВ припадає на вихідний або святковий день, то сплата податкових зобов’язань має бути здійснена до настання такого вихідного або святкового дня.


ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГАЛУЗІ ТА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
ОБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН
ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
податок на додану вартість

 • Мін’юст висловив свою точку зору на шляхи вдосконалення порядку бюджетного відшкодування ПДВ;

 • якщо останній день строку подання податкової декларації з ПДВ припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем;

 • у новому реєстрі виданих та отриманих податкових накладних у розділі I реєструються видані податкові накладні, а у розділі II – отримані податкові накладні;

 • податкова накладна (що підлягає реєстрації) повинна бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних в день її виписки;

 • відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів платник податків вправі лише тоді, коли звільнення надається безпосередньо платнику податків;

 • в 2011 році право на щоквартальне подання податкової звітності з ПДВ зберігається лише за платниками єдиного податку, які сплачують єдиний податок за ставкою 6 % і є зареєстрованими платниками ПДВ;

 • ДПАУ затвердила Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ;

 • ДПАУ затвердила форми та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ (станом на 01.03.2011 р. наказ не вступив у дію);

 • за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення – 1020 гривень;

 • для відкриття спеціального рахунку сільськогосподарське підприємство, зобов’язане надати установі банку засвідчену органом ДПС копію свідоцтва про реєстрацію його суб’єктом спеціального режиму оподаткування;

 • послуги з надання персоналу, який виконує певні функції, що спеціалізуються у відповідній сфері, незалежно від виду діяльності такого персоналу підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 %;

 • послуги з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %;

 • ДПАУ та Держказначейство затвердили спільний наказ, в якому затверджено форми документів, які використовуються у процесі відшкодування сум ПДВ;

 • обсяги постачання послуг, що надані суб’єктами спеціального режиму оподаткування в умовах дії ПКУ іншим сільськогосподарським підприємствам - суб’єктам спеціального режиму оподаткування з використанням сільськогосподарської техніки, відображаються у податковій декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності з постачання сільськогосподарської продукції;

 • обсяги постачання сільськогосподарських послуг, наданих іншим суб’єктам господарювання, які не є суб’єктами спеціального режиму оподаткування, або наданих без використання сільськогосподарської техніки, відображаються суб’єктами спеціального режиму оподаткування у податковій декларації з ПДВ, згідно з якою здійснюються розрахунки з бюджетом;

 • ДПАУ роз’яснила порядок проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації;

 • ДПАУ роз’яснила порядок оподаткування будівельно-монтажних робіт під час будівництва доступного житла;

податок на прибуток

 • затверджено Довідник № 56 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.01.2011 р.;

 • достовірність даних про використання коштів неприбуткових установ та організацій підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Податкового звіту до органу ДПС) та засвідчується печаткою;

податок з доходів фізичних осіб

 • батьки мають право на застосування двох пільг: окремо на себе - по 100 % на кожного, та на дітей віком до 18 років - по 100 % (на тих, які не є інвалідами), та 150 % (на кожну дитину - інваліда);

 • виплати по листках непрацездатності з метою оподаткування ПДФО прирівнюються до заробітної плати і враховуються при визначенні граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги;

 • ПДФО сплачується (перераховується) податковим агентом до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом;

 • якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання);

 • якщо загальна сума отриманих платником ПДФО у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (на сьогодні 9410 грн.), ставка податку становить 17 % із суми перевищення;

 • ПСП не може бути застосована до: доходів, інших ніж заробітна плата; заробітної плати, яку платник ПДФО протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету та доходів самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності;

 • дохід, отриманий платником ПДФО від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується;

 • дохід, отриманий платником ПДФО від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %;

 • перерахунок ПДФО полягає, зокрема, в уточненні (перевірці) нарахованої працівникові зарплати окремо за кожний місяць певного періоду та наданих йому податкових соціальних пільг;

 • у разі, якщо до складу загального місячного оподатковуваного доходу окрім заробітної плати входять інші види доходів, щодо яких встановлено різні правила та/або ставки оподаткування, то слід у першу чергу розглядати питання оподаткування доходів, що входять до складу заробітної плати, а далі формувати оподатковуваний дохід по мірі виникнення у платника ПДФО кожного з видів оподатковуваного доходу;

 • заробітна плата нерезидентів оподатковується ПДФО по звичайним ставкам – 15 % та 17%;

єдиний податок, СПРОЩЕНА ТА СПЕЦІАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

 • платники самостійно розподіляють суми єдиного податку та сплачують 43% у відповідний бюджет, а 57% – в ПФУ. Для реалізації вищезазначеного 07.02.2011 р. було відкрито нові рахунки в органах ДКУ. Заборгованість зі сплати єдиного податку, яка виникла станом на 07.02.2010 р., слід перераховувати на окремі розподільчі рахунки, з яких будуть також повертатися надлишково чи помилково сплачені суми єдиного податку;

інші податки та податкові платежі

 • 04.02.2011 р. затверджено форму Декларації акцизного податку та Порядок її заповнення;

 • платник рентної плати за землю сплачує до 10, 20 і 30 числа поточного календарного місяця авансові внески відповідно за першу, другу і третю декади в розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковому розрахунку за попередній податковий (звітний) період;

 • затверджено Порядок, який визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку;

 • виробники, які до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого подали органові ДПС за своїм місцезнаходженням податковий вексель, подають розрахунок для зменшення суми податку у векселі, а виробники, які сплатили до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого акцизний податок, подають розрахунок суми зменшення податку разом з декларацією акцизного податку;

 • збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується;

 • філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс мають подавати податкові декларації та сплачувати збір за спеціальне використання води за своїм місцем податкової реєстрації;

 • у зв’язку з прийняттям ПКУ основні норми щодо адміністрування збору за користування радіочастотним ресурсом України не змінилися у порівнянні з чинним до 01.01.2011 р. законодавством;

 • за обсяги видобутої мінеральної води разом зі сплатою збору за спеціальне використання води також слід сплачувати плату за користування надрами для видобування корисних копалин;

державна допомога, ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

 • оскільки у свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця види діяльності не зазначаються, то для підтвердження його виду діяльності роботодавець може використовувати інформацію, надану державним реєстратором, де зазначаються види діяльності підприємця відповідно до КВЕД;

 • визначено підстави, умови та процедуру списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 01.01.2011 р.;

 • ставку єдиного внеску у розмірі 5,3 % заробітної плати можна застосовувати лише за умови якщо: підприємство засноване всеукраїнською громадською організацією інвалідів та майно якого є його повною власністю; чисельність працюючих інвалідів на підприємстві становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих; фонд оплати праці інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці;

 • для страхувальників, які подають заяви-розрахунки для здійснення фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності слід звернути увагу на те, що з метою посилення контролю за достовірністю інформації, зазначеної страхувальником у даних розрахунках, та недопущення нецільового використання коштів працівники Фонду будуть детально звіряти основні показники та правильність оформлення документів.


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
облік та звітність

 • затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Податкові різниці». Вступає у дію з 01.01.2012 р.;

 • внесено зміни до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», яким встановлено зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, а також порядок заповнення їх статей. Вступає у дію з 01.04.2011 р.;

 • аудиторські фірми (аудитори) подають до АПУ «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» не пізніше 25 лютого поточного року. Звітність заповнюється державною мовою та подається в електронному форматі із підтвердженням на паперовому носії;

 • фінансові компанії складають форму Звіту про рух грошових коштів у паперовому вигляді та в електронній формі; страховики та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення – у паперовому вигляді, заповнення в електронній формі буде запроваджено після внесення змін в програмне забезпечення; ломбарди, кредитні спілки та інші кредитні установи – тільки у паперовому вигляді;

 • починаючи з 01.02.2011 р. подання звіту за статистичною формою № 523 «Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України» призупиняється;

 • розкриття інформації про діяльність ПАТ повинно здійснюватися на основі МСФЗ додатково до інформації, яка розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, шляхом її розміщення на власній веб-сторінці у мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФ. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування (на сьогодні офіційно не опубліковане);

Зед і митне регулювання, валюта та іноземні інвестиції

 • НБУ здійснює реєстрацію змін до договору на підставі додаткових угод за умови, що розмір виплат за користування кредитом за таким договором з урахуванням додаткових угод не перевищує розміру виплат за максимальною процентною ставкою;

 • з 22.03.2011 р. на інвестиційний рахунок в іноземній валюті зараховуються готівкова валюта відповідно до нормативно-правових актів НБУ, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

 • іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі дозволяється здійснювати в гривнях та іноземній валюті виключно 1 групи Класифікатора (російські рублі входять до 2 групи Класифікатора);

 • митне оформлення продукції, що експортується, з 01.02.2011 р. здійснюється на підставі зовнішньоекономічних договорів, зареєстрованих у відповідному порядку;

 • пропуск експортного вантажу за межі митної території України здійснюється тільки після звіряння відомостей, зазначених в електронній копії відповідної ВМД, з відомостями у товаросупровідних документах та після перевірки (за рішенням митниці) фактичної наявності, кількості, номенклатури і стану товарів;

 • затверджено Класифікатор додаткової митної інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД;

 • НБУ рекомендує уповноваженим банкам в процесі роботи з клієнтами запропонувати їм розглянути можливість використання національних валют держав – учасниць СНД як розрахункових валют для обслуговування розрахунків в межах торговельного обороту;

 • у разі зникнення/втрати/крадіжки вантажу під час його переміщення митною територією України із застосуванням як документа контролю за доставкою вантажу до митниці призначення попереднього повідомлення відповідальність за сплату передбачених законодавством митних платежів несе платник податків – одержувач товару, а тому заходи по донарахуванню таких платежів, визначені у розділі II Податкового кодексу України, повинні вживатися саме до цього одержувача;

 • у разі зникнення/втрати/крадіжки вантажу під час його зберігання на митному ліцензійному складі та на складі тимчасового зберігання заходи щодо донарахування митних платежів, які підлягали б сплаті при випуску таких товарів у вільний обіг, вживаються до власників таких складів;

 • НБУ надано пояснення щодо особливостей складання окремих статистичних звітів та порядку їх подання;

 • митне оформлення автомагнітол, домашніх кінотеатрів, відеомоніторів, принтерів, комп’ютерних маніпуляторів, клавіатур та мобільних телефонів за кодами УКТЗЕД можливо здійснювати без висновку СБУ;

 • реєстри операцій клієнтів, які передбачають імпорт продукції (робіт, послуг), що здійснюється без увезення із-за кордону на територію України, до Національного банку надаються за лютий місяць 2011 року востаннє;

ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ, РРО

 • відкриття банками рахунків платникам податків - фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється лише за наявності документів, виданих органами ДПС, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах;

 • банки зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – фізичної особи – підприємця або особи, що здійснює незалежну професійну діяльність, до органу ДПС, в якому обліковується платник податків, протягом 3 робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка;

 • 01.01.2011 р. затверджено новий Класифікатор іноземних валют;

 • робота системи електронних платежів Національного банку України переноситься з понеділка 7 березня на суботу 12 березня та з понеділка 27 червня на суботу 25 червня;

перевірки, контроль, штрафи, Податковий борг

 • документальні планова та позапланова перевірки можуть бути як виїзними, так і невиїзними. Органи ДПС можуть запрошувати платників податків до органу ДПС;

 • невиїзна документальна перевірка проводиться після пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує;

 • у разі виявлення, на підставі даних митного реєстру, ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, підрозділ (посадова особа) подає на підпис керівнику митного органу, письмове рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, з цього дня на строк до 15 календарних днів;

 • органи ДПС розглядають переліки суб’єктів господарювання стосовно узгодження термінів проведення одночасних планових перевірок та протягом п’яти робочих днів повертають їх управлінням Пенсійного фонду, зазначивши узгоджений місяць перевірки суб’єкта;

ЛІКВІДАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО

 • після проведення ліквідаційної процедури банкрутства, у результаті якої у боржника виявлена відсутність будь-яких активів, оплата послуг ліквідатора (арбітражного керуючого) здійснюватиметься за рахунок коштів кредиторів. Якщо такий кредитор один, то відповідна оплата здійснюватиметься за рахунок коштів цього кредитора;

 • Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не передбачено можливості ліквідації релігійної організації у зв’язку з визнанням її банкрутом;

 • порушення провадження у справі про банкрутство боржника можливе також і за заявою фізичної особи, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності;

 • сума недоїмки (пеня та штраф) не включається до складу грошового зобов’язання боржника, а отже не може бути тією грошовою сумою, на підставі якої кредитор може ініціювати провадження у справі про банкрутство, зокрема, і за спрощеною процедурою;

 • участь арбітражного керуючого в інших справах, порушених за заявою одного і того ж кредитора, не свідчить про те, що такий арбітражний керуючий є зацікавленою особою на користь такого ініціюючого кредитора.


ГАЛУЗІ ТА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
БУДІВНИЦТВО

 • прийнято нові національні стандарти: з управління, організації та технології у будівництві та будівельну експертизу; конструкцій будинків і споруд; технічних умов цементів; методів відбору та підготовки проб цементу; визначення пуцоланічних властивостей Пуцоланового цементу; прокладок ущільнювачів для вікон і дверей; дерев’яних балок перекриттів; профільних деталей з дерева і деревних матеріалів для будівництва; реєстрації будівельних норм; ведення справи будівельних норм; сталевих конструкцій; мінерального порошку; паль; деталей і дерев’яних виробів для малоповерхових житлових і громадських будинків; дерев’яних клеєних конструкцій; виробів з дерева і деревних матеріалів та лакофарбового покриття; паркетних виробів та планкового паркету; щитів покриттів підлоги дерев’яних одношарових; ребристих залізобетонних плит перекриттів; димарів;

 • затверджені Державні будівельні норми Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами;

 • затверджений Збірник галузевих норм часу «Покрівельні роботи»;

 • затверджені Державні будівельні норми «Системи протипожежного захисту»;

 • прийняті національні стандарти ДСТУ-Н Б EN 1991-1999:2010 (гармонізовані з європейськими стандартами (Єврокодами);

 • прийняті зміни до Державних будівельних норм «Основи та фундаменти споруд»;

 • затверджені галузеві будівельні норми споруд транспорту;

 • роз’яснені ДПАУ особливості звільнення від оподаткування ПДВ робіт з будівництва доступного житла;

 • затверджений порядок використання коштів на будівництво житла для військовослужбовців;

 • затверджений порядок надання субвенцій на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг;

 • затверджений порядок використання коштів на будівництво спортивних споруд із штучним льодом;

 • затверджений каталог будівельних норм та будівельних документів;

 • затверджені усереднені показники вартості людино-години у будівництві;

 • відновлено дію ГОСТ 4641-80 «Дьогті кам’яновугільні для дорожнього будівництва. Технічні умови»;

ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • затверджена нова редакція переліку платних побутових послуг з надання яких придбавається торговий патент;

 • декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати встановлення та запровадження максимальних роздрібних цін;

ТРАНСПОРТНІ ТА ЕКСПЕДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

 • затверджено Правила проведення службового розслідування актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

 • якщо стоянка ТЗ розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних осіб, такі ТЗ реєструються за місцем їх стоянки); ТЗ, що належать фізичним особам-підприємцям, реєструються як ТЗ фізичних осіб;

 • ТЗ, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства, підлягають державній реєстрації за підприємством, яке отримало ТЗ як іноземну інвестицію, з внесенням до гр. «Особливі відмітки» свідоцтва про реєстрацію ТЗ запису «Внесок до статутного фонду». Протягом 3 років з моменту реєстрації зняття з обліку таких транспортних засобів проводиться тільки за умови надання документів про сплату ввізного мита;

 • віддалення злітно-посадкової смуги ЗПМ для польотів літаків від межі населеного п. має становити не менше 500 м. від кінця злітно-посадкової смуги у напрямку зльоту і 150 м. – від бічних меж злітно-посадкової смуги;

 • граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів судів, ін. транспортних засобів у разі, якщо такі транспортні засоби здійснюють комерційну, промислову, науково-пошукову, пошуково-рятувальну або риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України, за межами повітряного або митного кордону України, визначаються в сумі, що не перевищує 75% розміру мінімальної зарплати, встановленого на 1 січня з розрахунку на добу;

 • з переліку документів, що пред’являються при проходженні технічного огляду, виключена медична довідка про придатність до управління транспортним засобом відповідної категорії;

 • відображення операцій з надання послуг з аеронавігаційного обслуговування у податковій звітності здійснюється шляхом заповнення та надання провайдером і користувачами повітряного простору податковим органам податкових декларацій;

 • порядок пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджений постановою КМУ від 24.12.2003 р. № 1989, поширений також на фізичних осіб;

 • знижено максимальний страховий тариф з обов’язкового особистого страхування водіїв на залізничному, автомобільному та електротранспорті - з 1 % до 0,18 % страхової суми за кожного застрахованого;

 • відомості про заміну автотягача та/або водія повинні бути внесені до товаросупровідних документів і ДКПТ і завірені відбитком особистої номерної печатки посадової особи митниці;

 • перелік документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через кордон України включає 68 позицій;

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 • НБУ здійснює реєстрацію змін до договору (щодо кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів) на підставі додаткових угод за умови, що розмір виплат за користування кредитом за таким договором з урахуванням додаткових угод не перевищує розміру виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до Національного банку (територіального управління) пакета документів для реєстрації змін до договору;

 • МФУ затверджено форми документів для надання середньострокових позик, які застосовуються при наданні Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка;

 • встановлено низку змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;

 • до моменту прийняття нормативно-правових актів з питань захисту персональних даних банки повинні забезпечувати зберігання, захист, використання та розкриття банківської таємниці у відповідності до існуючих правил;

 • Держфінпослуг роз’яснено питання подання фінансовими установами фінансової звітності за 2010 рік до Держфінпослуг;

МЕДІА

 • викладено у новій редакції Закон про інформацію;

 • визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інформації, що становить суспільний інтерес;

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

 • доповнено перелік винятків, на які не поширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

 • затверджені форми державних статистичних спостережень «торги» та «держзамовлення»;

 • роз’яснено особливості закупівель товарів і послуг у сфері природних монополій та суміжних ринків;

 • внесено зміни щодо строку передоплати Аграрному фонду;

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 • затверджена уніфікована форма акту планової перевірки;

 • затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (порядок отримання ліцензії, документи, вимоги);

 • затверджена Концепція подальшого розвитку перинатальної допомоги та план реалізації її заходів;

 • скасований наказ про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами;

 • збільшений посадовий оклад працівників закладів охорони здоров’я;

 • скасовується ряд наказів МОЗ як таких, що не були зареєстровані;

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

 • змінився склад територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів;

 • від 14.02.2011 р. за дорученням Центральної виборчої комісії органам ведення Державного реєстру виборців було внесено зміни до Державного реєстру Виборців;

 • 14.02.2011 р. Постановою Центральної виборчої комісії було зареєстровано народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 30.09.2007 р.;

 • 09.02.2011 р. внесено зміни до роз’яснень, щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради, Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

 • 02.02.2011 р. затверджено Кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми «Функціонування Державного реєстру виборців» на 2011 рік.ОБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН
НЕРУХОМІСТЬ (КРІМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК)

 • нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду;

ПРАЦЯ

 • у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації дія трудового договору працівника продовжується. Припинення його дії з ініціативи власника (уповноваженого ним органу) можливе у разі скорочення чисельності або штату працівників;

 • Мінпраці не відніс до своїх повноважень затвердження форми Книги реєстрації трудових договорів між фізичною особою-роботодавцем та найманим працівником і рекомендував таким роботодавцям самостійно розробити форму книги;

ЗЕМЛЯ

 • прийнято Закон щодо встановлення та дотримання правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів;

 • набула чинності затверджена Державним комітетом України із земельних ресурсів Класифікація видів цільового призначення земель, яка застосовуватиметься органами державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями для ведення обліку земель і формування звітності щодо земельних ресурсів;

 • на час проведення реорганізації територіальних органів Держкомзему право підпису державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою належить головам комісій з проведення реорганізації відповідних органів Держкомзему;

 • відкликано проект Закону України про внесення змін до Земельного ПКУ України щодо запобігання корупційним діянням та хабарництву у сфері земельних відносин;

 • повернуто на доопрацювання проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»;

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 • 01.02.2001 р. до порядку денного восьмої сесії ВРУ шостого скликання затверджено ряд питань, щодо розгляду законопроектів про внесенні змін щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав та охорони авторського права.

ГОЛОВНІ ЗМІНИ
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23.12.2010 р. № 2856-VI
Розділ III ПКУ застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23.12.2010 р. № 2856-VI
Відповідно до пп. 189.4 ст. 189 ПКУ базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 ПКУ.

Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 ПКУ.
Лист Державної податкової адміністрації України від 18.01.2011 р. № 1072/7/16-1517-26 «Щодо порядку застосування підп. 196.1.14 п. 196.1 статті 196 Податкового кодексу України»
ДПАУ вважає, що консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.
Лист Державної податкової адміністрації України від 17.02.2011 р. № 4486/7/17-0217 «Про подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб»
Оскільки станом на 21.02.2011 р. Наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 58 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб» офіційно не оприлюднений – він не є чинним. Тому, на думку ДПАУ податкові агенти зобов’язані подати Декларації за січень не пізніше терміну, встановленого для подання декларації за лютий, тобто не пізніше 20 березня 2011 року.
Лист Державної податкової адміністрації України від 24.01.2011 р. № 1704/7/16-1517 «Про податок на додану вартість»
ДПАУ надала роз’яснення щодо деяких питань з ПДВ:

- податкову декларацію з ПДВ за грудень 2010 р. необхідно подати не пізніше 20.01.2011 р., а податкову декларацію з ПДВ за IV квартал 2010 р. необхідно подати не пізніше 09.02.2011 р.;

- якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем;

- останнім днем сплати податкових зобов’язань з ПДВ, самостійно визначених платником у податковій декларації з ПДВ, буде тридцятий календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (для платників, які подають звітність щомісячно), та п’ятдесятий календарний день, що настає за останнім днем звітного (податкового) кварталу (для платників, які подають звітність щоквартально);

- при цьому, ПКУ не передбачає перенесення строку сплати податкового (грошового) зобов’язання у разі, коли останній день сплати такого зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, тобто сплата податкових зобов’язань має бути здійснена до настання такого вихідного або святкового дня.
ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стратегічний план розвитку міста боярка 2008 зміст зміст 2 звернення...
Сьогодні місто Боярка має всі необхідні управлінські структури для ефективного забезпечення життєдіяльності міста

Оцінювання з історії україни
Ни складено враховуючи цілі, вимоги І зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі...

Урок №3. Громадянство України. Цілі уроку: Розкрити зміст понять «громадянин»
Розкрити зміст понять «громадянин», «громадянство»; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»;...

Література Ціна як інструмент ринкової економіки
Зміст

Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях дбн б 1-13: 2012

Зміст
Порядок бухгалтерського обліку податку І складання розрахункових та відвантажувальних документів

Зміст
Пдв до бюджету за послугами, отриманими від нерезидентів за межами митної території України

Зміст
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій І громадян. 65

Зміст
Пдв, сплачений при придбанні об’єкта фінансового лізингу, відноситься до податкового кредиту у повному обсязі

Вирішення зміст
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка