Пошук по сайту


Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення

Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Реферат на тему:

Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконаленняВласний банківський капітал, його функції та складові

Фінансовою основою банку виступає його власний капітал. Створення банку розпочинається з вирішення найважливішого питання — формування статутного капіталу, який є основною складовою власного банківського капіталу.

Власний капітал банку являє собою грошові кошти і виражену у грошовій формі частину майна, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порівняно з іншими сферами підприємницької діяльності власний капітал банку має незначну питому вагу в сукупному банківському капіталі. Це пояснюється специфікою діяльності банків як фінансових посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грошовому ринку з подальшим розміщенням їх серед юридичних і фізичних осіб. Тому власний капітал у банківській діяльності має дещо інше призначення, аніж в інших сферах підприємництва. Це чітко простежується через виконувані власним капіталом банку функції (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Функції, які виконує власний капітал банку

Суть захисної функції власного капіталу полягає у тому, що він слугує насамперед для захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, для покриття можливих збитків від банківської діяльності. Ця функція включає гарантування вкладів, яке захищає інтереси вкладників банку у разі його ліквідації чи банкрутства, а також забезпечує функціонування банку у разі виникнення збитків від поточної діяльності. Такі збитки, як правило, покриваються за рахунок поточних прибутків. Якщо поточних прибутків для цього, а також для покриття непередбачених витрат недостатньо, використовується частка власного капіталу. Тому коли банк має достатній резервний капітал та інші подібні резерви, він тривалий час може вважатися надійним і платоспроможним навіть за наявності збитків від поточної діяльності. Використання залученого та позиченого капіталу для покриття поточних збитків з економічного погляду неприпустимо, оскільки вони самі є боргом банку перед кредиторами і вкладниками.

Роль захисної функції власного капіталу банку змінюється залежно від низки факторів: загальноекономічного та фінансового стану країни, а також стабільності грошової сфери; стану гарантування вкладів у країні; стратегії і тактики банків, насамперед у галузі підпорядкування їх забезпеченню ліквідності та фінансової стійкості. Чим вищий у країні рівень розвитку гарантування вкладів і здійснення активних операцій, тим менші вимоги до захисної функції власного капіталу і тим менша його сума може знаходитися в обороті банку. Однак надмірне захоплення ліквідними та безризиковими активами призводить до зниження прибутковості банку, втрати його позицій на грошовому ринку та ринку банківських операцій і послуг.

Функція забезпечення оперативної діяльності порівняно із захисною функцією у банківській діяльності є другорядною для власного капіталу банку. Проте недооцінювати чи ігнорувати її не слід, особливо на перших кроках створення та функціонування банку, коли за рахунок власного капіталу формується його інфраструктура та розгортається банківська діяльність. Роль цієї функції власного капіталу відчутна за подальшого розширення та структурного розвитку банку, розроблення та запровадження нових банківських технологій і продуктів.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

„Формування І зміни Статутного капіталу підприємства”
Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю І повного товариства

План вступ. Економічна суть податку на прибуток підприємств та його...
Основні проблеми функціонування податку на прибуток підприємств та можливі шляхи їх розв’язання

Розділ Структура державного боргу та механізм його формування
Державний борг за своєю економічною сутністю визначає економічні відносини держави як постачальника з її кредиторами (резидентами...

3. Започаткування підприємницької справи та її ресурсне забезпечення...
Тема Започаткування підприємницької справи та її ресурсне забезпечення Формування засновницьких документів та статутного капіталу...

Колодізєв О. М., Бегуб Д. В., Хмеленко О. В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник
Кубів С.І., Крикавський Є. В., Косар Н. С. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку: Монографія. – Львів:...

Законодавче врегулювання емісії та обігу українських депозитарних...
З метою формування сприятливого інвестиційного клімату, вдосконалення інституційних засад функціонування фондового ринку України...

План Вступ Стан розвитку фондового ринку в Україні Загальні відомості...
На відміну від товарних бірж, що регулюють рух товарів, фондо­ва біржа забезпечує рух капіталу, адже цінні папери — не що інше, як...

Етнонаціональні виміри І механізм вдосконалення українського суспільства
Усе це може послужити суттєвою підставою для співпраці держави та національностей, національного відродження етносів І територій...

Урок 1 тема. Формування корисних І шкідливих звичок у підлітків. Спосіб життя І звички
Мета: вказати на значення звичок у житті людини; розкрити взаємозв'язок звичокі здоров'я; ознайомити із соціальними чинниками формування...

Клієнта банку (повна назва банку, відділення)
На незаконні дії працівниками (повна назва банку), що знаходиться за адресою (адреса банку, відділення), на чолі з начальником (директором)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка