Пошук по сайту


Економічний зміст необоротних активів та завдання обліку

Економічний зміст необоротних активів та завдання обліку

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Економічний зміст необоротних активів та завдання обліку.

Класифікація основних засобів


Залежно від способу перенесення вартості на готову продукцію засоби ділять на необоротні і оборотні.

Необоротні активи обслуговують виробництво протягом тривалого періоду, беручи участь в декількох виробничих циклах, зберігають свою натуральну форму, переносять свою вартість на готову продукцію частинами по мірі свого зносу.

Оборотні засоби повністю споживаються в одному виробничому циклі і всю свою вартість одноразово передають на створюваний продукт. Для продовження процесу виробництва потрібно мати знову оборотні засоби, в той час як основні засоби залишаються функціонувати тривалий час підряд у декількох виробничих циклах.

Частина вартості основних засобів, яка увійшла у вартість готової продукції, відшкодовується по мірі реалізації продукції, виручка від якої включає спожиті оборотні засоби, частину вартості основних засобів, витрати на оплату праці і суму одержаного прибутку. Таким чином вартість основних засобів окуповується поступово по мірі їх зносу.

Але частина об’єктів довготермінового використання може не брати участі в процесі виробництва, зберігаючи свою натуральну форму і поступово зношуючись. Це об’єкти для задоволення культурно-побутових потреб населення, лікувальних закладів, закладів освіти тощо. Такі засоби є також основними, але невиробничого призначення.

В офіційних документах та економічній літературі часто ототожнюються поняття “основні засоби” і “основні фонди”.

Так у Законі “Про оподаткування прибутку підприємств” записано під терміном основні фонди - матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом .

П(С)БО 7 “Основні засоби” містить таке визначення

Основні засоби - матеріальні активі, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання ( експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

До основних засобів належать будівлі, споруди, передавальні устаткування, машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар, доросла робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження. До основних засобів також включають капітальні вкладення на поліпшення земель ( меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи) і в орендовані будівлі, споруди, обладнання та інші об’єкти.

Завдання бухгалтерського обліку


Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити:

 • документально правильне і своєчасне відображення в облікових регістрах інформації про наявність і рух ( надходження та вибуття) об’єктів основних засобів з урахуванням їх приналежності підприємству;

 • контроль за збереженням основних засобів;

 • визначення ступеня їх зношеності визначення витрат на відновлення основних засобів.;

 • інформацією, необхідною для економічної оцінки ефективності використання конкретних об’єктів основних засобів.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації

про основні засоби ї розкриття інформації про них у фінансової звітності суб’єктів господарювання регламентується П(С)БО 7 “Основні засоби ”.

Класифікація основних засобів.

Основні засоби класифікуються за такими критеріями:

 • За приналежністю – власні та орендовані;

 • За використанням – діючі (ті, що знаходяться в експлуатації) і недіючі (ті, що знаходяться на складі, у запасі, на консервації і т.д.)

 • За участю в діяльності підприємства – виробничі та невиробничі.

 • Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються:

 1. основні засоби

 2. інші необоротні матеріальні активи

 3. незавершені капітальні інвестиції

 • В Законі України “Про оподаткування прибутку підприємства” основні засоби поділені на таки групи:

 • група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини ( квартири і місця загального користування) вартість капітального поліпшення землі;

 • група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні електро­механічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устат­кування та приладдя до них;

 • група 3 - будь-які основні фонди, не включені в групи 1,2,4;

 • група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматич­ного оброблення інформації, пов'яза­ні з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні систе­ми, комп'ютерні програми, телефони (утому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).


  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 економічний зміст необоротних активів
Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалі­зації...

Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради та кп «бгвужкг»...
Про передачу необоротних активів виконавчого комітету Боярської міської ради на баланс кп «бгвужкг»

Литвин Михайло Миколайович Київський національний економічний університет...
Конвенцію ратифіковано Законом n 150/98-вр (150/98-вр ) від 03. 03. 98) будівельний майданчик вважається постійним представництвом...

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Звіт про виробничу практику з бухгалтерського обліку на Тзов виробничо...
Облік основних засобів І нематеріальних активів

Зміст
Порядок бухгалтерського обліку податку І складання розрахункових та відвантажувальних документів

1. Загальна характеристика підприємства
На макрорівні здійснюється економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом...

1 Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування
Страховий фонд створюється в результаті перерозподілу валового національного продукту. На практиці існує три форми організації страхового...

1 Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування
Страховий фонд створюється в результаті перерозподілу валового національного продукту. На практиці існує три форми організації страхового...

Розділ 1 зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів в умовах ринкових відносин
Предмет, мета, зміст та завдання дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка