Пошук по сайту


2. ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка14/59
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   59

2. ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН


Завдання та обов’язки. Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботою з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур’янами, що проводиться в об’єднанні та в господарствах. Виявляє разом із представниками станції захисту рослин динаміку чисельності й розвитку основних шкідників та хвороб сільськогосподарських культур. Подає пропозиції щодо укладання угод з господарствами на виконання заходів із захисту рослин. Розробляє річні та календарні плани заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання. Організовує роботи з наземного обслуговування авіації в разі застосування засобів захисту рослин, забезпечує своєчасне надходження в господарства запланованих пестицидів та їх правильне використання. Забезпечує раціональне комплектування агрегатів, визначає оптимальний режим їх роботи. Бере участь у роботі комісії для визначення якості виконаних робіт із захисту рослин. Організовує зберігання машин для захисту рослин відповідно до вимог держстандартів і технічних умов. Контролює виконання заходів із захисту рослин у господарствах. Забезпечує упровадження досягнень науки і передового досвіду із захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з наукової організації праці, ефективного використання чинних положень про оплату праці, досягнень науки і передового досвіду. Організовує підготовку та перепідготовку кадрів масових професій із захисту рослин. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць. Налагоджує раціональні виробничо-економічні зв’язки з обслуговуваними господарствами. Контролює додержання правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час роботи із хімічними засобами захисту рослин.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, захисту рослин; наукові основи економіки праці, організації виробництва й управління; правила експлуатації і можливості застосування сучасних ЕОМ персонального користування в агрохімічній роботі; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і передового досвіду в галузі; методи і засоби боротьби зі шкідниками та хворобами; технологію обробки сільськогосподарських культур і насіння пестицидами; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж агрономічної роботи: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

3. ГОЛОВНИЙ АГРОХІМІК


Завдання та обов’язки. Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботами з ефективного застосування добрив і засобів хімізації в сільському господарстві. Організовує та бере участь у проведенні аналізів мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів і торфу, у проведенні польових дослідів з добривами. Визначає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі і засобах індивідуального захисту. Контролює якість та своєчасне виконання аналізів. Веде встановлену документацію, облік і звітність. Бере участь у складанні перспективних і річних планів хімізації, в укладанні договорів з господарствами і в розробленні виробничих програм, забезпечує їх виконання. Установлює раціональні виробничо-економічні зв’язки з обслуговуваними господарствами. Бере участь у розробленні проектно-кошторисної документації з ефективного застосування мінеральних і органічних добрив, із хімічної меліорації ґрунтів. Вивчає передовий досвід, нові методи аналізу і сприяє впровадженню їх у виробництво. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку наукової організації праці, ефективного застосування чинних положень про оплату праці. Організовує роботу з атестації і раціоналізації робочих місць. Контролює і забезпечує додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; накази та розпорядження, що стосуються виробничої діяльності; агрохімію, технологію транспортування, зберігання і внесення добрив; методи аналізу добрив; стандарти на добрива; наукові основи ринкової економіки, праці, організації виробництва й управління; правила експлуатації і можливості застосування ЕОМ персонального користування; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту,

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в агрохімії: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка