Пошук по сайту


3. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників....

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка3/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

3. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


Завдання та обов’язки. Організовує роботу з упровадження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машиннотракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій. Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт. Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання. Бере участь в удосконаленні організації, нормування й оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства; перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва; економіку, організацію виробництва, праці й керівництва, системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт; основи земельного і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

4. ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО


Завдання та обов’язки. Доброякісно й у визначений загальними зборами термін виконує їх постанови. Готує і забезпечує проведення загальних зборів, засідань правління в терміни, установлені чинним Статутом. Організовує і забезпечує керівництво та управління справами підприємства в межах своїх прав у періоди між загальними зборами. Забезпечує виконання постанов загальних зборів. Представляє підприємство у відносинах із державними органами та іншими закладами й організаціями. Розробляє і подає на затвердження загальними зборами проекти та плани економічного й соціального розвитку підприємства. Визначає розмір витрат у межах зазначених сум, ухвалює разом з дирекцією (правлінням) постанови та рішення про організацію, ліквідацію та реорганізацію підрозділів підприємства. Затверджує Статут і положення про підрозділи підприємства, положення про формування та використання фондів. Готує звіти про свою роботу та роботу дирекції (правління) та звітує про неї перед загальними зборами. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали; технологію виробництва продукції підприємства, виробничі потужності підприємства, особливості його структури; чинні в галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови; системи, методи та засоби технічного контролю; організацію обліку, порядок і терміни складання звітності; основи ринкової економіки, організації праці, виробництва та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка