Пошук по сайту


5. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА ПІДСОБНОГО СІЛЬСЬКОГО - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка4/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

5. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА ПІДСОБНОГО СІЛЬСЬКОГО


Завдання та обов’язки. Керує діяльністю працівників щодо ефективної експлуатації підвідомчих об’єктів господарства. Забезпечує утримання в чистоті території господарства, нормальну роботу побутових приміщень, своєчасний ремонт і прання спецодягу, догляд за зеленими насадженнями. Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою, озеленення і прибирання територій підприємства. Організовує роботу з благоустрою, озеленення і прибирання території, архітектурно-художнього оформлення фасадів будинків, виробничих об’єктів, прохідних і територій господарства. Вживає заходів щодо забезпечення господарства устаткуванням і механізмами, у тому числі вантажнорозвантажувальними машинами для своєчасного вивезення відходів виробництва і прибирання територій, а також господарським інвентарем і матеріалами. Забезпечує повне завантаження і правильну експлуатацію устаткування, продуктивну роботу всіх підлеглих працівників господарства, запобігає простоям у роботі й усуває їх причини. Визначає виробничі завдання бригадирам і окремим працівникам. Упроваджує заходи з механізації виконання робіт, передові способи та методи праці. Перевіряє якість прибирання адміністративно-господарських і побутових приміщень, справність інвентарю, водопостачання, опалювальних та освітлювальних систем. Аналізує результати господарської діяльності, контролює використання фонду оплати праці, інвентарю, електроенергії, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати. Оформляє списання устаткування, матеріалів і своєчасно подає до бухгалтерії господарства звітну документацію. Складає заявки на придбання для господарських потреб матеріалів, інвентарю та інших матеріально-технічних засобів. Організовує зберігання, експлуатацію устаткування та інвентарю. Забезпечує виконання необхідних заходів з охорони навколишнього природного середовища, ґрунту і водойм від забруднення стічними водами та відходами виробництва. Забезпечує виконання в колективах і підрозділах, якими керує, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності господарства; структуру господарства, його устаткування; порядок укладання і оформлення договорів зі сторонніми організаціями з обслуговування; основи ринкової економіки, організації виробництва і праці; норми і розцінки на роботи, чинні положення про оплату праці; основи законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня: для магістра, спеціаліста — не менше 3 років, для бакалавра — не менше 5 років.

6. ЗАВІДУВАЧ ДВОРУ (КІННОГО, МАШИННОГО)


Завдання та обов’язки. Організовує роботу працівників кінного (машинного) двору, доводить завдання до виконавців і здійснює розстановку останніх по робочих місцях. Забезпечує догляд (зберігання) коней (машин), згідно з вимогами державних стандартів, і впроваджує передові технології догляду (зберігання). Веде облік коней (машин) за актами здавання-приймання, інвентарними картками, спеціальним журналом. Веде звітну документацію про роботи, виконувані на кінному (машинному) дворі. Забезпечує своєчасну підготовку коней (машин) до періодів польових робіт. Організовує розроблення і здійснення заходів з упровадження досягнень науки і передового досвіду в практику догляду (зберігання) коней (машин) з метою підвищення їх працездатності, зростання продуктивності кінно-ручних (механізованих) робіт, виконання на цій основі поставлених завдань. Складає заявки на матеріали, устаткування тощо, застосовувані на кінному (машинному) дворі. Контролює якість проведення капітального і поточного ремонту та приймає виконані ремонтні роботи. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, виконання ними посадових інструкцій. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм часу (виробітку), своєчасний їх перегляд у встановленому порядку, сприяє розвитку ініціативи передових робітників і новаторів виробництва з перегляду чинних норм трудових затрат. Організовує і проводить навчання з робітниками кінного (машинного) двору з вивчення правил охорони праці, технології догляду (зберігання) коней (машин), виробничої санітарії і протипожежного захисту. Проводить інструктаж робітників кінного (машинного) двору, перевіряє і контролює знання і додержання правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання робіт на кінному (машинному) дворі, не допускає до роботи осіб, які порушують ці правила. Стежить за утриманням у належному стані об’єктів і територій кінного (машинного) двору, здійснює заходи з охорони навколишнього природного середовища. Керує працівниками кінного (машинного) двору.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали органів вищого рівня, що стосуються діяльності кінного (машинного) двору; стандарти, нормативні та інші керівні матеріали з питань догляду (зберігання, регулювання та ін.) коней (машин); основні технологічні процеси догляду (зберігання) коней (машин); досягнення науки і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі конярства (зберігання машин); основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління; рекомендації з упровадження прогресивних форм організації, нормування і оплати праці працівників кінного (машинного) двору; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка