Пошук по сайту


7. ЗАВІДУВАЧ ПІДСОБНОГО ВИРОБНИЦТВА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка5/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

7. ЗАВІДУВАЧ ПІДСОБНОГО ВИРОБНИЦТВА


Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю підсобного виробництва. Забезпечує організацію і розвиток власної промислової бази та випуск продукції високої якості, згідно з обсягами і термінами, зазначеними в бізнес-плані та договорах, освоєння виробництва нової продукції, яка за своїми техніко-економічними показниками не поступається кращій вітчизняній й зарубіжній продукції. Розробляє пропозиції щодо розвитку допоміжного виробництва, його річні та квартальні бізнес-плани, складає заявки на нову техніку. Аналізує виробничу діяльність підсобного виробництва. Контролює виконання встановлених завдань на виготовлення продукції та її якість. Визначає потребу в матеріалах, напівфабрикатах і запасних частинах. Організовує вивчення і упровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. Забезпечує своєчасну і правильну звітність про роботу підсобного виробництва. Контролює додержання виробничої і трудової дисципліни, а також правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Підбирає і розставляє персонал, проводить організаційну й виховну роботу в колективі.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань виробничого планування та оперативного управління виробництвом; номенклатуру виготовлюваної продукції, види виконуваних робіт; основи технології виробництва; порядок розроблення виробничих програм і календарних графіків випуску продукції; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання перебігу процесу виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

8. КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ


Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю відділення. Бере участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечує їх виконання. Забезпечує вживання заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва раціонального використання і охорони земельного фонду. З метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції організовує упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузях рослинництва і тваринництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур та продуктивних порід тварин, науково обґрунтованої системи добрив. Забезпечує механізацію виробничих процесів, виявляє і використовує резерви підвищення продуктивності праці, забезпечує розвиток раціоналізації та винахідництва. Організовує упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці. Домагається економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці. Організовує планування, облік і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення. Бере участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації персоналу. Організовує комунально-побутове обслуговування працівників. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища. Проводить виховну роботу в колективі.

Повинен знати: закони України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничої діяльності відділення; технологію сільськогосподарського виробництва; досягнення науки і передовий досвід у галузі; економіку, організацію виробництва, праці й управління; економічні методи управління в умовах розширення господарської самостійності; чинні положення про оплату праці і основи її нормування; чинні ціни та стандарти на сільськогосподарську продукцію; законодавство про працю і земельне законодавство; правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка