Пошук по сайту


1. ІНЖЕНЕР З ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка6/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

1. ІНЖЕНЕР З ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ


Завдання та обов’язки. Забезпечує якісне виконання планових завдань з діагностування машинно-тракторного парку, ефективне використання стаціонарних та пересувних контрольно-діагностичних засобів, призначених для оцінки технічного стану машин, агрегатів, вузлів. Контролює додержання технологічних процесів діагностики, технічного обслуговування та ремонту машинно-тракторного парку на дільницях (пунктах) технічного обслуговування та діагностики. Забезпечує упровадження наукової організації праці, прогресивних технологічних процесів діагностування, найдоцільніше використання контрольно-діагностичного устаткування. Бере участь у налагодженні роботи пунктів технічного обслуговування машинно-тракторного парку всіх видів господарств, виконанні складних технологічних операцій з діагностування і усунення виявлених при цьому несправностей машин та устаткування, упровадженні заходів з наукової організації праці, госпрозрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, підвищенні конкурентоспроможності. Організовує навчання з підвищення кваліфікації персоналу, який обслуговує контрольно-діагностичні засоби. Забезпечує правильне та своєчасне оформлення документів з обліку робочого часу і виробітку, заробітної плати, витрати запасних частин, матеріалів та інструменту. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: закони України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, інструкції, розпорядження та інші керівні матеріали з питань діагностування технічного стану машинно-тракторного парку, а також досягнення науки і передовий досвід; технологічний процес діагностування, технічного обслуговування та ремонту машинно-тракторного парку; технологічне устаткування для діагностування, технологічного обслуговування та ремонту машин; технічні умови на діагностування, ремонт та технічне обслуговування машин; нормативи витрат матеріалів, запасних частин, палива, енергії; правила оформлення технічної документації на діагностування; основи економічного управління в умовах ринкової економіки та нових форм власності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з діагностування технічного стану машиннотракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку I категорії — не менше 2 років.

Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку II категорії — не менше 2 років.

Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку — не менше 2 років.

Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ


Завдання та обов’язки. Організовує правильну експлуатацію і технічне обслуговування машинно-тракторного парку, своєчасний та якісний його ремонт. Розробляє і впроваджує заходи з поліпшення експлуатації та якості ремонту та підвищення рівня технічної готовності машин й устаткування. Вивчає умови роботи сільськогосподарських машин та устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення їх передчасного спрацювання. Бере участь у розробленні планів робіт машинно-тракторного парку та його ремонту, графіків технічних обслуговувань, планів випробувань машин і устаткування, а також заходів з поліпшення їх експлуатації та якості ремонтних робіт. Бере участь у складанні заявок на придбання нових тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин, знарядь, устаткування, запасних частин, ремонтних матеріалів. Забезпечує упровадження прогресивних методів виконання механізованих робіт, ремонтів та обслуговування сільськогосподарської техніки, відновлення деталей, економії паливно-мастильних матеріалів. Забезпечує ведення технічної документації, обліку і документів звітності з технічної експлуатації машинно-тракторного парку, ефективне застосування чинних норм виробітку, умов оплати праці, коштів на експлуатацію машинно-тракторного парку. Контролює проведення ремонту, додержання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування машиннотракторного парку. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань механізаторів. Бере участь у впровадженні заходів з наукової організації праці, госпрозрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, підвищення конкурентоспроможності. Забезпечує додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: закони України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань експлуатації машинно-тракторного парку; призначення та основні техніко-експлуатаційні характеристики сільськогосподарських машин і устаткування, засобів технічного обслуговування; правила технічної експлуатації машинно-тракторного парку; правила виконання механізованих робіт; основи економічних методів управління, ринкової економіки, організації праці й виробництва, оплати праці; основи законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машиннотракторного парку I категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка