Пошук по сайту


3. ІНЖЕНЕР З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка7/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   59

3. ІНЖЕНЕР З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


Завдання та обов’язки. Організовує і керує роботами з електрифікації виробничих процесів та експлуатації електроустаткування. Розробляє заходи та подає на затвердження проекти планів з електрифікації виробничих процесів і об’єктів. Розробляє графіки проведення ремонтних і профілактичних оглядів електрообладнання та установок і забезпечує їх виконання. Своєчасно впроваджує заходи з електрифікації виробничих процесів, організовує ефективне використання електроустаткування та установок, забезпечує їх технічну справність. Подає заявки на придбання устаткування для електрифікації підприємства, запасних частин та ремонтних матеріалів. Перевіряє технічний стан і якість роботи устаткування, що надходить на підприємство, у разі потреби подає матеріали для складання актів рекламацій. Забезпечує ощадливе витрачання електроенергії, матеріалів та коштів, наданих для електрифікації виробничих процесів і об’єктів підприємства, правильне проведення первинного обліку використання електроенергії установок і устаткування. Проводить облік роботи електриків і оформляє наряди на виконані роботи. Складає акти на списання електроустаткування і подає їх для затвердження адміністрації підприємства. Здійснює інструктажі керівників, фахівців та працівників виробничих підрозділів підприємства з правил експлуатації електроустановок. Контролює додержання правил експлуатації та охорони праці під час використання електроенергії, ремонту електроустановок, устаткування, а також електромережі підприємства. Своєчасно інформує енергопостачальні організації про технічні несправності електромережі. Складає річні звіти, проводить аналіз ефективності використання електроустаткування і установок, а також електроенергії на виробничі потреби. Упроваджує у виробництво досягнення науки і передовий досвід з електрифікації та ремонту електроустаткування і установок. Постійно підвищує свою кваліфікацію і організовує технічне навчання електриків. Керує підлеглими працівниками. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, розпорядження та інші керівні матеріали з експлуатації електроустановок, устаткування і організації роботи з електрифікації виробничих процесів; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи електроустаткування, правила його технічної експлуатації і технологію проведення ремонтів; досягнення науки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі електроенергетичного обслуговування виробництва; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства I категорії — не менше 2 років.

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства II категорії — не менше 2 років.

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства — не менше 2 років.

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З ТЕПЛОФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


Завдання та обов’язки. Контролює стан теплових мереж і пунктів та тепловикористовуючих установок (їх обладнання, утримування і режим роботи), раціональне використання теплової енергії споживачами. Подає пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Забезпечує тваринницькі та інші приміщення господарства водою, теплом і технологічною парою, житлові будинки холодною та гарячою водою, теплом. Додержується графіків ремонтів і технічного обслуговування теплосилового устаткування. Забезпечує експлуатацію і ремонт теплотехнічного, водопровідно-каналізаційного устаткування, ощадливе і раціональне використання палива, тепла, пари в господарстві та його підрозділах. Приймає в експлуатацію змонтоване котельне устаткування. Організовує ремонт і промивання системи опалення в житлових будинках, а також водопроводу й каналізації. Проводить облік, складає звітну документацію з теплоенергетики й паливного господарства (крім паливно-мастильних матеріалів машинно-тракторного парку) за встановленим порядком, а також стежить за зберіганням і правильним оформленням технічної документації. Складає акти на списання устаткування і подає їх для затвердження за встановленим порядком. Контролює роботу парових котлів (об’єкти держнагляду), каналізаційної станції і системи каналізації, свердловин усіх відділків, системи теплотрас, технологічну дисципліну в котельнях (збереження тепла і устаткування теплового господарства з додержанням чинних норм і правил), додержання підлеглими працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також охорони навколишнього природного середовища.

Повинен знати: закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; постанови, розпорядження та інші керівні нормативні матеріали, що стосуються діяльності теплової інспекції; правила технічної експлуатації теплових мереж і котельних установок; правила використання теплової енергії; схеми підключення об’єктів до теплових мереж; основи ринкової економіки, організацію виробництва та законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також охорони навколишнього природного середовища.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з теплофікації сільськогосподарського підприємства I категорії — не менше 2 років.

Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з теплофікації сільськогосподарського підприємства II категорії — не менше 2 років.

Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з теплофікації сільськогосподарського підприємства — не менше 2 років.

Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка