Пошук по сайту


1. ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ТА ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Сторінка8/59
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   59

1. ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ТА ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ


Завдання та обов’язки. Проводить державний контроль за діяльністю заготівельних організацій та підприємств, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності, щодо закупівель сільськогосподарських продуктів, відповідно до державного замовлення та договорів контрактації; за роботою з укладання договорів контрактації заготівельними і торговельними організаціями та підприємствами з колективними сільськогосподарськими, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими товаровиробниками для формування ресурсів продовольства. Здійснює систематичний нагляд за виконанням державного замовлення і договорів контрактації закупівлі сільськогосподарських продуктів; за додержанням договірної дисципліни; за виконанням поставок сільськогосподарських продуктів згідно з міжурядовими та міжобласними угодами; за додержанням товаровиробниками та заготівельними організаціями встановленого порядку закупівлі і якості сільськогосподарських продуктів та правильним проведенням розрахунків за них. Проводить нагляд за роботою обласних та районних інспекцій, правильністю визначення ними якості сільськогосподарських продуктів і розрахунків за них; за додержанням заготівельними та переробними підприємствами державних стандартів, технічних умов та встановлених методів оцінки якості під час закупівлі сільськогосподарських продуктів. Розглядає скарги товаровиробників про неправильну оцінку заготівельними організаціями кількості та якості сільськогосподарських продуктів. Допомагає сільськогосподарським підприємствам та заготівельним організаціям удосконалювати роботу з підвищення якості та зменшення втрат сільськогосподарських продуктів під час купівлі, транспортування, зберігання. Контролює умови зберігання сільськогосподарських продуктів. Узагальнює і розповсюджує передовий досвід роботи сільськогосподарських, заготівельних та переробних підприємств з удосконалення форм і методів заготівлі, підвищення якості сільськогосподарських продуктів. Додержується правил і норм охорони прані, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні та інші керівні матеріали з питань заготівлі й підвищення якості сільськогосподарських продуктів; чинні положення, що регламентують роботу; необхідні державні стандарти, технічні умови, прейскуранти; технологічні процеси виробництва сільськогосподарських продуктів; правила перевірки сільськогосподарських продуктів під час їх закупівлі та методику розрахунків за них; вимоги споживачів до якості продуктів; основи ринкової економіки; передовий досвід закупівлі продуктів; напрями поліпшення якості сільськогосподарських продуктів, їх зберігання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора державного із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II — категорії не менше 1 року.

Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора державного із закупівлі та якості сільськогосподарської продукції — не менше 2 років.

Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

2. ІНСПЕКТОР З ЯКОСТІ ХЛІБОПРОДУКТІВ,


ПЛОДООВОЧЕВИХ, ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР і ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Завдання та обов’язки. Проводить постійний нагляд за правильним визначенням якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва під час їх закупівлі заготівельними, торговельними та переробними підприємствами в сільськогосподарських організаціях та в інших товаровиробників. Контролює підготовку матеріально-технічної бази до приймання. Приймає, раціонально розміщує, додержується порядку зберігання хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва. Організовує роботу заготівельних організацій зі скорочення втрат продукції під час транспортування і зберігання. Бере участь у розробленні нормативних положень з питань поліпшення якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва. Сприяє впровадженню наукових досягнень і передового досвіду роботи сільськогосподарських підприємств та заготівельних організацій із зазначених питань. Забезпечує господарства чинними положеннями, стандартами, прейскурантами, технічними умовами, доповненнями та змінами до них. Контролює виконання та додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази Державної інспекції із заготівлі та якості сільськогосподарської продукції, методичні та керівні матеріали, що стосуються заготівлі сільськогосподарської продукції; державні стандарти, технічні умови на якість хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва; правила перевірки якості цієї продукції та правильності розрахунків за неї під час закупівлі заготівельними та переробними підприємствами; передовий досвід роботи з удосконалення закупівлі сільськогосподарської продукції, її зберігання та переробки; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва II категорії — не менше 1 року.

Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва — не менше 2 років.

Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   59

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка