Пошук по сайту


Як підтвердити стаж?

Як підтвердити стаж?

Як підтвердити стаж?


Під час визначення розміру пенсії страховий стаж після 1 січня 2004 року враховують за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. А от для підтвердження частини стажу роботи, яка припадає на період до 2004 року, трудова книжка відіграє велику роль.

За її відсутності або якщо в ній немає записів про окремі періоди роботи, трудовий стаж особи встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби або в архівних установах.

Для підтвердження трудового стажу органи Пенсійного фонду також приймають довідки, виписки з наказів, особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять дані про періоди роботи. Ці документи мають підписати посадові особи й засвідчити печаткою підприємства. Для підтвердження трудового стажу приймають лише ті відомості про період роботи, які внесено в довідки на підставі документів.

Якщо в поданому документі про стаж згадано лише рік без точної дати, то за дату беруть 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважають 15-те число відповідного місяця.

Для підтвердження трудового стажу можуть приймати також профспілкові членські квитки. У такому разі в стаж враховують лише той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

У разі якщо документи про трудовий стаж не збереглися з причин, незалежних від особи, підтвердження трудового стажу здійснюють органи Пенсійного фонду на підставі свідчень двох очевидців.

Якщо немає документів про наявний стаж роботи й неможливо їх отримати у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюють на підставі свідчень не менш як двох очевидців, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (зокрема й колгоспі)

або в одній системі;

Якщо немає документів про наявний стаж роботи й неможливо їх отримати внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або немає з інших причин, ніж ті, які зазначено вище, трудовий стаж установлюють на підставі свідчень не менш як двох очевидців, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі й мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

У разі якщо періоди роботи зараховують у трудовий стаж на підставі свідчень очевидців, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважають період, який підтвердили два або більше свідків.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МАТИ ПРАВО НА НАДБАВКИ ЧИ ПІДВИЩЕННЯ ДО ПЕНСІЇ.


Документи, необхідні для встановлення надбавок та підвищень до пенсії зазначені у Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду від 25.11.2005 року №22-1 (зі змінами).

Для призначення до пенсії підвищень учасникам війни, учасникам бойових дій та інвалідам війни, необхідно надати до органів Пенсійного фонду України посвідчення про надання такого статусу.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подають посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця.

За документ, який засвідчує, що особу визнано реабілітованою, приймають завірену у визначеному порядку копію посвідчення реабілітованого.

Особи, реабілітовані згідно зі ст. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», подають довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів, а за відсутності таких документів – довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту переселення.

За документ, що підтверджує статус почесного донора України чи СРСР, надається завірена у визначеному порядку копія посвідчення «Почесний донор СРСР».

Для призначення надбавки до пенсії на утриманця чи щомісячної компенсації за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи потрібно подати документ, який засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї. Такими документами є: довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, чи довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою). У разі неможливості надання таких документів, факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюють у судовому порядку.

Окрім цього, для призначення до пенсії щомісячної компенсації (незалежно від виду самої пенсії) пенсіонер має подати експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з роботами з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Для призначення надбавки на догляд надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу пенсіонера в постійному сторонньому догляді.

Деякі надбавки до пенсії встановлюються лише в тому випадку, коли пенсіонер не працює. Тож цей факт потрібно документально підтвердити.

Документами, які підтверджують, що особа не працює є: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, які надає відділ персоніфікованого обліку, відомості щодо відсутності інформації про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця за даними, наявними в органі, що призначає пенсію.
ПРО ПЕРЕПЛАТИ ПЕНСІЙ
Одним із напрямків роботи управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі є контроль цільового використання коштів, призначених для виплати пенсій. Тому значна увага приділяється роботі з переплатами пенсійних коштів та недопущення їх в подальшому.

Найбільша кількість переплат пенсій виникає з причини несвоєчасного отримання повідомлень від одержувачів пенсій про їхнє працевлаштування або відкриття ними підприємницької діяльності.

За дев’ять місяців цього року виявлено понад 400 фактів несвоєчасного повідомлення одержувачів пенсійних виплат щодо факту їх працевлаштування, що призвело до переплат пенсій на суму понад 500 тис. гривень.
З метою запобігання виникнення переплат пенсій у подальшому в черговий раз звертаємо Вашу увагу:

Згідно п.28 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 №22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 року за №1566/11846 (зі змінами) за документ, який підтверджує, що особа не працює, приймаються трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа - підприємець. При відсутності трудової книжки - довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа - підприємець, та заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки. До зазначених документів додається інформація відділу персоніфікованого обліку. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не дає підстави вважати, що особа не працює. 

При зверненні за призначенням (перерахунком) пенсії пенсіонер підписує зобов’язання щодо своєчасного повідомлення органів, що призначають та виплачують пенсії, про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім»ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.

Зупинимось на основних причинах, які дають найбільші обсяги переплат пенсійних коштів.

У разі несвоєчасного повідомлення про працевлаштування зайво: 

• нараховуються суми надбавок до пенсій на неповнолітніх утриманців (до 18 років), які виплачуються тільки непрацюючим пенсіонерам. Розмір такої надбавки встановлюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 №654 на рівні 150,0 грн. щомісячно;

• проводиться розрахунок пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком інвалідам ІІ та ІІІ групи до досягнення пенсійного віку (згідно ст.33 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»). Такий розрахунок провадиться тільки непрацюючим пенсіонерам; 

• проводиться виплата пенсій згідно ст.26 Закону України "Про зайнятість населення" ст.21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» до досягнення пенсійного віку. Згідно п.7 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» достроково призначена пенсія за віком у період до досягнення пенсійного віку, встановленого ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» працюючим пенсіонерам не виплачується; 

• виплачується пенсія особі, яка отримує пенсію по втраті годувальника як такій, яка зайнята доглядом за дитиною до 8-ми річного віку. Така пенсія виплачується згідно п.3 ст.36 Закону тільки непрацюючому.

Звертаємо увагу одержувачам пенсій за вислугою років про необхідність своєчасного повідомлення про працевлаштування на посаду, яка дає право на отримання даного виду пенсії.

Одержувачі соціальних пенсій (соціальні пенсії – це пенсії особам, які не мають необхідного стажу роботи для призначення трудової пенсії), крім інвалідів з дитинства, при умові працевлаштування, взагалі не мають права отримувати в цей час пенсію.

Окремо хотілось зупинитись на переплатах, які виникають внаслідок зайвого нарахування індексації. Порядок проведення індексації затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 17.07.03 (зі змінами), п.9 якого зазначено, що працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, в якій зазначається розмір оплати праці, проіндексовану її суму та суму індексації. Такі довідки підприємства зобов’язані у двотижневий строк після проведення індексації заробітної плати подавати органам, які призначають та виплачують пенсію. Виплата пенсії здійснюється з урахуванням отриманої інформації. У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

У разі звільнення пенсіонера з роботи власник підприємства повинен інформувати орган, який виплачує пенсії. Варто зазначити, що отримання пенсіонерами на виборах народних депутатів України доходу ( виконання повноважень члена комісії на платній основі; оплата праці членів виборчої комісії за роботу в день голосування і в дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів; одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій; оплата праці осіб, які залучаються до роботи комісії) не є підставою вважати пенсіонера працюючим, та не позбавляє права пенсіонерів на одержання пенсій, доплат та надбавок, що призначаються та виплачуються непрацюючим одержувачам пенсій.

Відповідно до ст.50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» суми пенсії, надміру виплачені пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку, стягуються на підставі рішень органу, що призначає пенсії. У разі припинення виплати пенсії (внаслідок відновлення здоров’я тощо) заборгованість стягується в судовому порядку.
Враховуючи вищенаведене, з метою уникнення непорозумінь стосовно виплати пенсій, переконливо просимо своєчасно повідомляти управління Пенсійного фонду України про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім”ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник
Прокопець Тетяна Валеріївна – вчитель фізики, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 6 років

Методичний посібник рекомендовано викладачам для викладання предмету...
Сікорська Валентина Романівна – викладач економіки, спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж 26 років

Трудовий стаж по законодавству України
Право на працю, а також на інші пов’язані з ним права на належні умови праці, заробітну плату не нижче від визначеної законом, на...

Проект кодекс практичних правил щодо захисту персональних даних для страхового сектора
Цей Кодекс покликаний підтвердити й уточнити характер обов’язків страхових компаній, як володільців даних, при створенні баз персональних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка