Пошук по сайту


План роботи з батьками на І семестр 2012-2013н р. №

План роботи з батьками на І семестр 2012-2013н р. №

План роботи з батьками на І семестр 2012-2013н.р.

з\п

Назва заходу

Терміни проведення

Відповідальний

Інформ. забезп.

Примітка
Психолого-педагогічна освіта батьків (батьківський всеобуч)
1

Організація роботи «Батьківського університету» - батьківського всеобучу. Батьківський лекторій «Права дитини в школі. Нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини»


Вересень

Заступник директо­ра з ВР Вовк Л.Г.


2

Педагогічний консиліум “Створення педагогічних та соціально-психологічних умов, які б дозволили учням успішно навчатися, функціонувати і розвиватися в новій системі шкільних стосунків (адаптація учнів 1 і 5 кл)

Листопад

Заступник директо­ра з НВР Гарус Л.М. класні керівники 1 і 5 кл.

План проведення, матеріали3

Лекція «Як виховувати успішних дітей»

20.12.12

Вовк Л.Г.,

Книш І.Г.

матеріали4

Класні батьківські всеобучі

За окремими планами

класні керівники


Батьківські збори
5

День відкритих дверей

01.09.2012

Адміністрація


6

«Організація роботи ЗНЗ протягом 2012-2013 н.р.. План роботи закладу освіти що-до реалізації наступних документів: Закон України «Про освіту», «Про мо-ви», Державна програма, ст..10 Консти-туції України» . Вибори батьківського ко-мітету. Обговорення робочого навчаль-ного плану школи.

12..09.12

Шмигельський А.С.

Гарус Л.М.Протокол7

Єдиний батьківський день

«День Святого Миколая»

Грудень

Вовк Л.Г..

Книш І.Г.

Класні керівники

Звіт8

Класні батьківські збори

За окремими планами

класні керівники


Робота батьківського комітету
9

Засідання БК № 1

 • вибори голови б/к

 • організація та планування роботи;

 • початок навчального року та перспективи розвитку школи

20.09.2012

Директор школи

Протокол10

Засідання БК № 2

 • підготовка до ярмарку

 • підготовкадо Дня Святого Миколая

 • підготовка до Новорічного свята

 • закінчення І семестру

01.11.2012

Директор школи

Протокол11

Засідання класних батьківських комітетів

За окремими планами

класні керівники
Робота консультативного пункту для учнів, батьків, учителів
12

Організація роботи консультацій­ної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у ви­хованні дітей

Протягом серпня-вересня

Класні керівники

Звіт13

Індивідуальні консультації з питань початку навчального року і готовності учнів до навчання

До 31.08.2012

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.

Класні керівники


14

Бесіда з батьками першокласників

До 31.08.2012

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.


15

Бесіди з питань організація харчування учнів, підвозу, режиму роботи школи

До 31.08.2012

Директор школи Шмигельський А.С.

Класні керівники


16

Консультація щодо питань упровадження допрофільного та профільного навчання в школі. Організація навчання учнів у Олександропільському освітньому окрузі

Вересень-жовтень

Заступник директора з НВР

Гарус Л.М.


17

Індивідуальні консультування батьків з питань запобігання і протидії насильству в сім’ї

Жовтень

Класні керівники


18

Батьківська консультація з питань адаптації учнів 1, 5 класів до навчання

Жовтень-листопад

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.


19

Бесіда з батьками учнів, які схильні до пропусків занять

Листопад-грудень

Заступник директора з ВР Вовк Л.Г.


20

Індивідуальні консультації з батьками з питань закінчення І семестру

До 23.12.2011

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.


21

Консультації з питань безпеки учнів під час зимових свят та зимових канікул.
Заступник директора з ВР Вовк Л.Г.


22

Надання батькам консультативних послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей

Протягом семестру

Класні керівники


Діагностика, анкетування
23

Анкетування та вивчення думки батьків з питань адаптації учнів 1 і 5 класу до навчання

Жовтень-листопад

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.

Анкети, довідки24

Анкетування батьків «Чи успішна ваша дитина?»

Грудень

Класні керівники

Анкети, довідкиСоціальний захист дітей у родині
25

Познайомитися з матеріально-побутовими умовами родин: • першокласників; • дітей, що прибули до школи; • неблагополучних; • сиріт, напівсиріт; • дітей, що мають батьків-інвалідів; • багатодітних; • дітей, що потерпіли від ЧАЕС

Вересень

Громадський інспектор

Пархоменко Л.П.

класні керівники

Акти26

Взяти під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів

Вересень

Заступник директо­ра з ВР, соціальний педагог,

класні керівники

Списки27

Формування банку даних про учнів: які потребують посиленої педагогічної уваги та допомоги; дітей з проблемних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей пільгових категорій

Вересень

Соціальний педагог

Звіт28

Визначити соціальний стан класів. На основі даних скласти соціальні паспорти класних колективів.

Вересень

Кл. керівники

Соціальні паспорти класів29

Скласти соціальний паспорт школи.

Взяти під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів

Вересень-жовтень

Соціальний педагог,

Соціальний паспортУчасть батьків у загальношкільних, класних виховних захо­дах
30

Участь батьків у всіх виховних заходах школи

Протягом семестру

Заступник директора з ВР Вовк Л.Г., класні керівники

Інформація, 1 раз на семестр
31

Родинне свято «Разом ми зможемо»

19.10.2012

Вчителі початкових класів

План проведення, розробка
32

Родинне свято «Проблемний міст. Все в твоїх руках»

14.11.2012

Класні керівники 9-11 класів

План проведення, розробка
33

День відкритих дверей для батьків (Ярмарок. Свято врожаю)

15.11.2012

Вовк Л.Г.

Пархоменко Л.П

План проведення, розробка
34

День відкритих дверей для батьків п’ятикласників (Святковий прийом у піонери»

22.11.2012

Пархоменко Л.П.

Класний керівник 5 класу Книш І.Г.

План проведення, розробка
35

День відкритих дверей для батьків (День Святого Миколая)

19.12.2012

Вовк Л.Г.

Пархоменко Л.П

План проведення, розробка
36

Новорічне свято

28.12.2012

Вовк Л.Г.

Пархоменко Л.П

План проведення,

Робота з батьками на ІІ семестр 2012-2013 н.р.


з\п

Назва заходу

Терміни проведення

Відповідальний

Психолого-педагогічна освіта батьків (батьківський всеобуч)

1

Проблемний міст « Профорієнтація учнів. вплив школи та батьків на свідомий вибір професії майбутніми випускниками »

21.02.2013

Заступник директо­ра з ВР Вовк Л.Г.,

класні керівники

2

Батьківський лекторій «Конфлікти батьків і дітей та шляхи їх вирішення»

21.03.2013

Заступник директо­ра з ВР Вовк Л.Г.

класні керівники

3

Класні батьківські всеобучі

За окремими планами

класні керівники

Батьківські збори

4

«Організація роботи ЗНЗ протягом ІІ семестру 2012-2013 н.р.. Виконання плану роботи закладу освіти щодо реалізації наступних документів: Закони України «Про освіту», «Про мови», Державна програма, ст..10 Конституції »

17.01.2013


Гарус Л.М.5

Загальношкільні батьківські збори «Закінчення навчального року»

18.04.2013

Шмигельський А.С.6

Звітні загальношкільні БЗ. Звіт директора школи.

Травень

Шмигельський А.С.

7

Класні батьківські збори

За окремими планами

класні керівники

Робота батьківського комітету

8

Засідання БК № 3

 • організація роботи у ІІ семестрі.

 • аналіз учнівського всеобучу

 • попередження захворюваності дітей під час холодів

21.01.2012

Директор школи Шмигельський А.С.

9

Засідання БК № 4

 • святкування Міжнародного жіночого дня ;

 • різне.

26.02.2012

Директор школи Шмигельський А.С.

10

Засідання БК № 5

- підготовка до закінчення навчального року та

допомога в організації оздоровлення;

- різне

03.05.2012

Директор школи Шмигельський А.С.

11

Засідання класних батьківських комітетів

За окремими планами

класні керівники

Робота консультативного пункту для учнів, батьків, учителів

12

Робота консультацій­ної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у ви­хованні дітей

Протягом семестру

Класні керівники

13

Індивідуальні консультування батьків з питань запобігання і протидії насильству в сім’ї

Січень-лютий

Класні керівники

14

Консультація батьків учнів 11 класу з питань ЗНО

Січень-лютий

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.

15

Групові та індивідуальні консультації батьків майбутніх першокласників

Березень

Гарус Л.М.

Шикор Н.О.

16

Консультація з питань ДПА учнів 4,9,11 класів.

Квітень (22)

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.

17

Консультація з питань літнього оздоровлення

Квітень

Заступник директора з ВР Вовк Л.Г.

18

Консультація з питань закінчення навчального року

1 – 11 класів.

Травень

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.

19

Надання батькам консультативних послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей

Протягом семестру

Класні керівники

Діагностика, анкетування

20

Анкетування та вивчення думки батьків про вчителів, що атестуються (Шмигельський А.С.)

Лютий

Заступник директора з НВР Гарус Л.М.

21

Анкетування батьків щодо результативності роботи школи у 2012-2013н.р.

Травень

Класні керівники

Соціальний захист дітей у родині

22

Порівняти матеріально-побутові умови в родинах

• першокласників; • дітей, що прибули до школи;

• неблагополучних; • сиріт, напівсиріт;

• дітей -інвалідів; • багатодітних; • дітей батьків, що потерпіли від ЧАЕС

Січень

Заступник директо­ра, громадський інспектор,

класні керівники

23

Взяття під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів

Постійно

Заступник директо­ра, громадський інспектор,

класні керівники

24

Формування банку даних про учнів: які потребують посиленої педагогічної уваги та допомоги; дітей з проблемних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей пільгових категорій

Постійно

Громадський інспектор

25

Уточнення соціальних паспортів класних колективів.

Січень

Кл. керівники

26

Уточнення соціального паспорту школи.

Взяття під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів

Січень

Громадський інспектор.

Участь батьків у загальношкільних, класних виховних захо­дах

27

Участь батьків у всіх виховних заходах школи

Протягом семестру

Заступник директора, класні керівники

28

Родинне свято «Батькам в дитині їхній втіха» (5-8кл)

24.01.2013

Книш І.Г. Багорко Т.М. ,Подолкіна О.В.

29

Родинне свято «Проблемний міст. Все в твоїх руках»

(9 – 11 кл.)

13.02.2013

Перетятько О.О.

Серебрякова Т.С.

Вовк Л.Г.

Загальношкільні родинні свята

30

Свято «Життя земного нерозривне коло» (до 8 Березня)


05.03.2013

Пархоменко Л.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План виховної роботи Ладижинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на 2012-2013н р
П надана допомога на придбання шкільної форми. Діти-інваліди до Дня інваліда отримали подарунки. Обдаровані учні – переможці шкільних,...

План роботи ради учнівського самоврядування днз «Професійний ліцей м. Українки»
«Моє сьогодні – основа мого завтра» (аналіз роботи ради учнівського самоврядування ліцею за І семестр 2015-2016 н р.)

План роботи головного управління освіти І науки облдержадміністрації
Пріоритетні напрямки роботи на 2012 рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів хімії на 2012-2013 навчальний рік
«Використання можливостей креативної освіти для розвитку творчого потенціалу учнів»

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів у загальноосвітніх...
Важливою складовою навчально-виховного процесу сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками та сім’ями учнів

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка
Програма я — маленька людина розкриває систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з молодшого віку, та їхніми батьками з правової...

План роботи виконавчих органів Хмельницької міської ради з питань...
Організація в бібліотеках навчальних закладів міста добірки матеріалів з питань захисту суспільної моралі учнів

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

Зразки
Чорнобиля в період з 23 червня по 30 липня 2012 року включно за період роботи з 15 вересня 2011 року по 14 вересня 2012 року з виплатою...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка