Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів у загальноосвітніх закладах міста Збицька О. Л., Полякова І. В. методисти - Сторінка 2

Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів у загальноосвітніх закладах міста Збицька О. Л., Полякова І. В. методисти

Сторінка2/3
1   2   3

Рефлексія.

Заключна частина зборів має за мету зосередження уваги батьків на узагальненні та рефлексії. Варто зробити її максимально приємною та позитивною: коротко підведіть підсумки всього сказаного на зборах, закличте до дії, дайте оптимістичний прогноз на майбутнє, подякуйте за співпрацю.

Для класного керівника дуже важливою є думка батьків про проведені збори. Рефлексія може проходити в різних формах: це вислови батьків, випуск «блискавки», оформлення колажу, інтерв’ю тощо. Наприкінці батьки оцінюють (усно або письмово) значущість зборів, їх актуальність, корисність не тільки для всього класу, але і для себе особисто. Рефлексія сприяє критичному підходу педагога до оцінки власної діяльності, дає привід для роздумів, адже ретельно підготовлені, змістовні, нестандартні за формою й актуальні за значенням батьківські збори можуть перевернути свідомість батьків, підвищити їх відповідальність, пробудити величезний виховний потенціал.
Самоаналіз проведення зборів

Після проведення батьківських зборів необхідно визначити індивідуальний запит кожної сім’ї, і спираючись на нього, вибудувати подальшу роботу з кожним конкретним учнем і класним колективом у цілому. Доречно також зробити самоаналіз проведених зборів (додаток 10).

Це допоможе уникнути помилок у роботі з батьками, вдосконалити техніку проведення батьківських зборів.

У період між зустрічами з батьками фіксуйте свої враження від індивідуальної роботи з сім’ями, відмічайте позитивну динаміку в навчанні, поведінці, спілкуванні з учнями та батьками. Проводьте моніторингові дослідження. Використовуйте ці матеріали на наступних зборах.

Загальношкільні збори

Окрім класних батьківських зборів за вищезазначеним алгоритмом можна організовувати збори за паралеллю класів, загальношкільні батьківські збори,

на яких обговорюють питання, що стосуються всіх членів батьківського колективу. Загальношкільні батьківські збори проводяться не більше двох разів на рік. Їх мета – знайомство з нормативно-правовими документами, основними тенденціями, напрямами, задачами освіти в цілому і навчального закладу окремо, підведення підсумків роботи педагогічного, учнівського і батьківського колективу за певний період часу. На загальношкільних батьківських зборах, крім директора, його заступників, членів батьківського комітету, можуть виступати представники громадських установ, лідери учнівського самоврядування. Загальношкільні батьківські збори можна використовувати для демонстрації досягнутих школою результатів, нагородження родин із позитивним досвідом виховання дітей.
Формування традицій проведення зборів

Значну увагу класному керівникові слід приділити формуванню традицій проведення батьківських зборів: це дозволить викликати в батьків інтерес до проблем педагогіки і психології, сприяти формуванню культури «бути батьками», відповідальності за виховання власних дітей і потреби брати участь у справах класного колективу.

Найбільш значущими є традиції заохочення активних батьків класу в формі нагородження грамотами, дипломами, сувенірами, зробленими руками учнів.

Велике значення для всіх членів сім’ї мають листи подяки, які класний керівник надсилає учневі додому чи батькам на роботу. Великим стимулом для дитини може стати лист подяки, отриманий сім’єю у день її народження.

Доброю звичкою батьківських зборів, яка може існувати протягом всього часу навчання дитини в школі, є ведення батьківських щоденників. Батьківський щоденник – це зошит, в якому ведуться записи батьків. У ньому батьки діляться своїми враженнями, висновками, виказують побажання вчителям-предметникам, дають свої рекомендації класному керівнику з різних питань. Ведення батьківського щоденника допомагає бачити позитивну зміну батьківської позиції, розвиває батьківську інтуїцію і спостережливість.

Очікуваною частиною батьківських зборів можуть стати й певні традиції. Наприклад, традиція, умовно названа «Чарівною скринькою», яка полягає в написанні дітьми до кожних батьківських зборів листів. Цю традицію можна започаткувати з молодших класів У своїх листах діти мають змогу розповісти про те, що їм часом важко сказати вголос. Таких ритуальних моментів, як показує педагогічний досвід, батьки чекають з нетерпінням, іноді класні традиції стають сімейними, надаючи членам родини нову можливість спілкування.

Важливо відзначити, що всю роботу педагогічної і батьківської громадськості необхідно вибудовувати на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправного партнерства. Батьки повинні вийти зі зборів цілком задоволеними, проінформованими, позитивно налаштованими, натхненними. Такай підхід до організації і проведення роботи з батьками допоможе формувати пошану до професійної діяльності педагога, підкреслить важливість зустрічей вчителя з батьками, стимулюватиме їх інтерес до справ школи і співпраці з педагогічним колективом.

Додаток 1

Положення про батьківські збори
I. Загальні положення

1.1. Авторитет школи і вчителя багато в чому визначається організацією та проведенням батьківських зборів.

1.2. Батьківські збори - форма аналізу, осмислення на основі даних педагогічної науки, досвіду виховання.

1.3. Батьківські збори - це школа виховання батьків, що формує батьківську громадську думку, батьківський колектив.

1.4. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані відвідувати батьківські збори, що проводяться школою (із Статуту школи).

1.5. Даний документ є локальним актом з питання регулювання відносин між школою та батьками.

ІІ. Цілі та завдання батьківських зборів:

Виховання батьків, батьківського колективу.

Формування батьківської громадської думки.

Просвіта батьків у питаннях педагогіки, психології, законодавства України.

III. Види батьківських зборів

Існують наступні види батьківських зборів:

 • організаційні;

 • тематичні;

 • збори-диспути;

 • підсумкові;

 • збори-консультації;

 • збори-співбесіди.

Батьківські збори, як правило, комбіновані. Основна частина батьківських зборів - педагогічна освіта (Батьківській всеобуч).

Батьківський всеобуч планується у відповідності з:

 • вимогами соціуму;

 • напрямом роботи школи;

 • вікових особливостей дітей.

IV. Завдання батьківського всеобучу:

 • знайомство батьків з основами педагогічних, психологічних, правових знань;

 • забезпечення єдності виховних впливів школи і сім'ї;

 • узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду виховання;

 • попередження батьків від вчинення найбільш поширених помилок;

 • залучення батьків до активної участі у виховному процесі.

V. Проведення батьківських зборів

Загальношкільні батьківські збори проводяться один раз на півріччя за планом школи.

Основні питання, що розглядаються на зборах:

а) знайомство:

 • з документами про школу;

 • з основними напрямками роботи школи;

 • із завданнями, які стоять перед школою;

 • за підсумками роботи;

 • з локальними актами.

б) обмін досвідом з питань виховання дітей;

в) використання знань, умінь, можливостей батьків у роботі з дітьми;

г) надання допомоги у вирішенні господарських питань.

5.3. Класні батьківські збори проводяться два рази на семестр.

5.4. Основні питання, що розглядаються на класних зборах:

 • аналіз навчально-виховного процесу в класі;

 • завдання, що визначають подальшу роботу;

 • планування, організація діяльності з виконання завдань;

 • підведення підсумків;

 • актуальні педагогічні, психологічні, правові проблеми (батьківський всеобуч).

5.5. Під час підготовки та проведення батьківських зборів слід враховувати ряд найважливіших положень:

 • атмосферу співпраці школи та сім'ї з реалізації програми посилення «плюсів» і ліквідації «мінусів» у характері та поведінці дитини;

 • інтонацію зібрання: радимо і розмірковуємо разом;

 • професіоналізм педагога - знання, компетентність (знання життя кожної дитини не тільки в школі, а й за її межами, уявлення про рівень потреб дітей, стан здоров'я);

 • добрі, довірливі відносини;

 • головні показники ефективності батьківських зборів - це:

а) активна участь батьків;

б) атмосфера активного обговорення питань;

в) обмін досвідом;

г) відповіді на питання, поради та рекомендації.

VI. Права батьківських зборів

Батьківські збори мають право:

1. Звернути увагу батьків на:

 • неухильне виконання рішень зборів;

 • виконання п.3 ст.59 Закону України «Про освіту» (батьки (законні представники) учнів, вихованців несуть відповідальність за їх виховання, отримання ними загальної освіти);

 • батьки зобов'язані виконувати Статут школи.

2. Обговорювати питання шкільного життя і приймати рішення у формі пропозицій.

3. Запрошувати на зустрічі спеціалістів: юристів, лікарів, психологів, працівників правоохоронних органів, членів шкільної адміністрації, представників громадських організацій.

Усі пропозиції батьківських зборів розглядаються посадовими особами установи з подальшим повідомленням про результати розгляду, термін розгляду пропозицій - один місяць.
VІI. Документація батьківських зборів

7.1. Усі батьківські збори протоколюються.

7.2. Протоколи батьківських зборів:

 • підписуються головою і секретарем батьківських зборів;

 • протоколи зборів зберігаються в кабінеті заступника директора з виховної роботи і відносяться до шкільної документації;

 • протоколи класних батьківських зборів зберігаються у класних керівників.

7.3. Зошит протоколів пронумеровано, скріплено печаткою та підписом директора закладу освіти.

7.4. Матеріали до батьківських зборів зберігаються і відносяться до шкільної документації.

7.5. Термін зберігання протоколів і документів до них визначається терміном навчання учнів на певній ступені:

1-4 класів – 5 років;

4-9 класів - 5 років;

10 - 12 класи - 3 роки.

VII. Заключні положення

8.1. Батьківський всеобуч, що проводиться на батьківських зборах, може змінюватися у зв'язку зі зміною:

 • соціуму;

 • напрямків роботи школи;

 • рівня освіти батьків.

8.2. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розробляються спільно з:

 • адміністрацією;

 • психологами;

 • керівництвом методичного об'єднання класних керівників.

8.3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються на засіданні педагогічної ради із запрошенням представників загальношкільного батьківського комітету.

Додаток 2

ПАМ `ЯТКА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Чого ні в якому разі не можна робити на батьківських зборах:

 • не можна необґрунтовано захвалювати дітей;

 • не можна, порівнюючи дітей, хвалити одних і лаяти інших;

 • не можна дорікати батькам;

 • не можна обіцяти батькам більше, ніж можна реально зробити для дітей;

 • не можна видавати якісь «психологічні» судження, що стосуються дитини; надавати випадкових рекомендацій;

 • не можна до з'ясування ставлення батьків до класного керівника (люблять, визнають, поважають, цінують, байдужі, терплять) висловлювати батькам якісь педагогічні сентенції;

 • не можна вимагати від батьків грошей, допомоги, участі без з'ясування відношення батьків до школи, класу, без виявлення можливих батьківських ініціатив;

 • не можна зачитувати і коментувати оцінки учнів;

 • не можна вимагати від батьків, щоб вони на догоду школі чи класному керівникові ні з того ні з сього поміняли культурний уклад сім'ї;

 • не можна нав'язувати батькам план роботи класу, заходів, екскурсій, походів;

 • не можна повідомляти батьків про прихід класного керівника до них додому, оскільки без запрошення, без взаємної симпатії, без прохання батьків робити це категорично незаконно і неетично;

 • не можна вимагати обов'язкового приходу батьків на збори;

 • не можна насильно призначати батьків до органів батьківського самоврядування;

 • ні в якому разі не можна на батьківських зборах (або в приватних бесідах) повідомляти будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої сім'ї або тих чи інших дітей - як присутніх, так і відсутніх на зборах;

 • не можна розпочинати будь-які збори, без повідомлення про виконання рішень, пропозицій і вимог попередніх зборів;

 • не можна виявляти своє поважне ставлення до одних батьків і байдуже до інших;

 • не можна затягувати батьківські збори більш ніж на півгодини, точніше, воно має тривати рівно стільки, скільки потрібно, але так, щоб батькам збори здалися важливими, запам'яталися, захотілося прийти надалі;

 • не можна протягом зборів говорити тільки класному керівнику;

 • не можна запрошувати на батьківські збори вчителів-предметників для скандального з'ясування відносин, оскільки, якщо вчитель веде себе непотрібно або не влаштовує батьків, то це справа не зборів, а адміністрації школи;

 • не можна перетворювати збори у скандал, перепалку, конфлікт. Якщо хтось із батьків веде себе поза прийнятих у суспільстві культурних норм (прийшов п'яний, ображає учасників ...), збори мають бути закінчені і вже потім слід думати, які заходи повинні бути вжиті для недопущення подібного вже;

 • не можна класному керівникові набирати авторитет за рахунок інших педагогів або адміністрації школи, поширюючи відомості, що порочать їх, не можна натякати про свою бідність і безвихідність, не можна скаржитись на шкільні порядки;

 • не можна приймати значимі для всіх рішення активом або випадковою меншістю, не з'ясувавши письмово або усно думки іншої решти батьків;

 • не можна на зборах і в приватній бесіді доносити батькам про вчинки їх дітей, не знаючи таємницю подій і не підозрюючи можливі наслідки їх повідомлень (це може стати причиною побиття, злісних сварок, образ і, можливо, з часом, у міру накопичення переживань, може призвести до дитячого суїциду);

 • не можна висувати по відношенню до батьків пропозиції та поради культурного і педагогічного плану, які не відповідають реальному характеру життя самого класного керівника (пропонує не палити, не проводити даремно час біля телевізора, допомагати по господарству, читати класичну літературу, слухати серйозну музику, любити і знати поезію, відвідувати театр, не влаштовувати вдома постійні алкогольні вечірки, тоді як сам учитель страждає саме цими недугами);

 • не перетворювати батьківські збори у формальний акт читання правил, інструкцій, наказів.


А тепер поговоримо про те, що потрібно робити на батьківських зборах.

На батьківських зборах можна:

 • спільно з батьківським активом влаштувати чаювання;

 • частину батьківських зборів проводити спільно з дітьми;

 • ділити батьківські збори на офіційну та креативну частину, де кожен може показати свої таланти й уміння (танці, співи, читання віршів, проведення конкурсів, сімейних ігор);

 • зовнішній вигляд і поведінка класного керівника повинні підкреслювати урочистий і піднесений характер зборів;

 • на перших же зборах у перший же рік роботи слід обрати постійних членів батьківського активу;

 • проводити батьківські збори спочатку у формі індивідуальних співбесід з членами сім'ї, потім у формі невеликої пленарній частині (це можуть робити тільки авторитетні й улюблені класні керівники, яким дійсно є що сказати);

 • дати можливість кожному з батьків у письмовій або усній формі викласти свою позицію з різних питань життя класу;

 • всі види планів і програм складаються тільки й обов'язково за допомогою батьків і в певних випадках - дітей;

 • якщо нема про що говорити, якщо класний керівник не готовий до проведення зборів як важливого організаційного, координаційного та виховного дійства, то краще швидко вирішити організаційні питання і відпустити батьків;

 • на зборах добре вислухати розповіді успішних батьків про традиції їх сімей, важливо з числа батьків і родичів знаходити тих фахівців, які могли б поділитися спеціальними знаннями;

 • класний керівник обов'язково вибудовує систему управління успіхом, повідомляючи батьків про чудові маленькі кроки вперед дітей, про їхні успіхи, про їх бажання, настрої, здобутки та очікуваннях;

 • класний керівник, має час від часу читати батькам лекції з важливих питань педагогіки і психології, або, якщо він цього не вміє або не може, зачитувати цікаві факти та ідеї з періодики з цих же проблем;

 • важливо проводити батьківські збори у формі пошуків вирішення конфліктних, проблемних ситуацій, пропонуючи батькам назвати ці ситуації, взяти їх з книг, або вигадати самим.

1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення виховних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах
Актуальність проведення виховних заходів до Дня початку кримського спротиву в школах України обґрунтована процесами, якими охоплена...

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації до проведення уроків мужності в загальноосвітніх...
Першого уроку «Україна – єдина країна». Логічним продовженням теми єдності народу України та цілісності її території буде розмова...

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2014/2015 навчальному році
Навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за Державними стандартами затвердженими постановою...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
На виконання наказу Департаменту освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації від 27. 08. 2014 р. №31 «Про зміни в структурі...

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у...
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої...

Методичні рекомендації музейна справа в закладах освіти (третє видання, доповнене)
Музейна справа в закладах освіти. Методичні рекомендації (видання третє, доповнене). – Полтава, фірма «Техсервіс», 2009

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2016/2017 навчальному році
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка