Пошук по сайту


Додаток 3АНКЕТА БАТЬКІВ - Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів у загальноосвітніх закладах...

Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів у загальноосвітніх закладах міста Збицька О. Л., Полякова І. В. методисти

Сторінка3/3
1   2   3

Додаток 3

АНКЕТА БАТЬКІВ

П.І.Б. учня ____________________ клас _____________

Що в характері вашої дитини вас радує, викликає задоволеність (підкресліть відповідне):

A. 1) гарні здібності до навчання;

2) добра працездатність на уроці;

3) хороші пам'ять, увага;

Б. 4) сильна воля, впевненість у собі;

5) дисциплінованість, ввічливість, слухняність;

6) вміння бути завжди в гарному настрої;

7) доброта, чуйність, уважність до людей;

8) вміння знаходити спільну мову з учителями, однолітками, батьками;

B. 9) уміння поводитися в суспільстві;

10) відсутність мстивості, злопам'ятності;

11) уміння трудитися, працьовитість;

12) скромність;

2. Що в характері вашої дитини вас засмучує, у чому йому необхідна допомога (підкресліть відповідне):

A. 1) слабкі здібності до навчання;

2) низька працездатність на уроці;

3) погані пам'ять, увага;

Б. 4) недисциплінованість, брутальність, неслухняність;

5) слабка воля, невпевненість у собі;

6) невміння тримати добрий настрій;

7) озлобленість, жорстокість, неуважність до людей;

8) невміння знаходити спільну мову з учителями, однолітками, батьками;

B. 9) невміння вести себе в суспільстві;

10) злопам'ятність, мстивість;

11) невміння працювати;

12) зайва скромність.

Після заповнення діагностичних анкет складається загальна діагностична карта, де зафіксовано кількість проблем, що викликають труднощі батьків

Діагностична карта батьків


№ з/п

П.І.Б.

Номер проблеми

Ключові проблеми (розшифрування)

Загальні

відомості

по класу

Блок «А»

1 2 3

Блок «Б»

4 5 6 7 8

Блок «В»

9 10 11 12

16 10 10

12 9 3 2 10

4 3 10 2

А – 1,2,3

Б – 4, 5,8,9

В – 10,11,12


Додаток 4
Орієнтовна схема аналізу особливостей і недоліків сімейного виховання учнів

1. Загальна характеристика родини.

2. За складом: повна, формально повна, неповна.

3. За сімейним мікрокліматом: гармонійна, проблемна (конфліктна, антипедагогічна, асоціальна, аморальна).

4. Стиль сімейного виховання: ліберальний, демократичний, авторитарний, нестійкий.

5. По відношенню до школи: підтримують тісний зв'язок, підтримують контакти епізодично, зв'язки носять випадковий характер, батьки уникають контактів, протидіють вихованню.

6.Особливості сімейного виховання:

Батьки створюють умови для правильного розвитку дитини:

- нормальні житлово-побутові умови,

- організація місця для навчальних занять,

- створення домашньої бібліотеки,

- наявність ігрових куточків,

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму.

Батьки розвивають пізнавальні інтереси дитини:

- дивляться і обговорюють телепередачі,

- читають книги, розмовляють про прочитане,

- ходять з дітьми в театр,

- ходять з дітьми в музеї, на виставки,

- заохочують улюблені заняття дитини.

Батьки надають допомогу в навчанні.

Діти мають конкретні обов'язки в сім'ї.

Батьки виконують рекомендації педагогів з виховання дитини.

Батьки бачать недоліки у вихованні своїх дітей.

Сім'я допомагає педагогу в організації навчально-виховної роботи.

Батьки справляються з вихованням дитини.

7.Недоліки сімейного виховання (назвати).

8.Причіни цих недоліків (відповідне підкреслити):

- неблагополуччя сім'ї (L), мікроклімат, здоров'я,

- відсутність єдиних вимог,

- незнання психологічних особливостей своєї дитини,

- низький освітній, культурний, психолого-педагогічний рівень батьків,

- відсутність контролю, бездоглядність, психічна депресія дитини,

- використання антипедагогічних заходів впливу,

- неправильна оцінка дитини, його ідеалізація,

- невиконання рекомендацій педагога,

- невіра в можливості дитини, у свої сили,

- переоцінка виховних можливостей сім'ї,

- гіперпротекція,

- інші причини (зазначити які).

Відомості про особливості та недоліки сімейного виховання в конкретному класі, школі, представлені психологом у загальній схемі, допоможуть класному керівнику у виробленні диференційованого підходу до родин учнів. Для уточнення суджень педагогів про окремі сім'ї можна використовувати тести для батьків та учнів, що характеризують загальну атмосферу сім'ї, особливості виховання і взаємин у сім'ї.


Таблиця до додатку 4

Особливості та недоліки сімейного виховання

 

Взаємодія зі школою

Стиль сімейного виховання

Особливості сім`ї. ПРОБЛЕМНА

Структура сім`ї

Умови виховання

 

Протидія

Випадкові зустрічі

Епізодичні взаємодії

Постійне співробітництво

Авторитарний

Демократичний

Ліберальний

асоціальна

аморальна

конфліктна

педагогічно неспроможна

гармонійна

b

a

b+x

b+c

a+c

a+b+c

a+b

незадовільні

задовільні

добрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недоліки сімейного виховання

Рівень психолого-педагогічної культури

Загальна культура виховання батьків

 

Невиконання рекомендацій педагогів

Гіперпротекція

Емоційне відторгнення дитини

Невіра в його сили

Ідеалізація дитини

Переоцінка виховних можливостей сім`ї

Антипедагогічні міри впливу

Бездоглядність

Низька психологічна культура

Незнання психологічних особливостей дитини

Відсутність єдиних вимог батьків

Неблагополуччя самої сім`ї

низький

середній

високий

низький

середній

високий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Буквами позначено членів сім`ї: a - мати; b- батько; c- бабуся (дідусь); x - вітчим (мачуха).


Додаток 5
ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ
Шановні батьки! Просимо Вас розповісти про свою дитину. Це ви можете зробити в будь-якій формі. Добре, якщо в своїй розповіді ви дасте відповідь на такі запитання:

1. Яка ваша дитина (упевнена, рішуча, не дуже впевнена, невпевнена)?

2.Комунікабельна вона чи ні? Як це проявляється?

3.Яке у неї улюблене заняття?

4.До чого, на ваш погляд, у неї є здібності?

5.Який звичайний стан дитини та її настрій?

6.Як засинає? Як спить?

7.Чи часто вона втомлюється? Якщо «так», то чому?

8.Як вона реагує на невдачі?

9.Як вона реагує на зауваження, покарання?

10.У чому проявляється її самостійність (любить робити все самостійно, навіть якщо не вміє; не дуже прагне до самостійності; вважає за краще, щоб за нього все робили інші)?

11.Які відносини з однолітками (вміє організувати дітей, виконує тільки провідні ролі; успішно виконує і ведучі, і другорядні ролі; частіше виконує другорядні ролі, підкоряється іншим дітям)?

12. Про які ще особливості Вашої дитини ви хочете нам розповісти?

Дякуємо Вам!

Додаток 6

АНКЕТА «ГОЛОС БАТЬКІВ»
Мета: через батьків зібрати й уточнити більш докладні відомості про учнів: їх ставлення до школи, пріоритетність тих чи інших навчальних дисциплін, взаємини з однолітками та педагогами; виявити вплив батьків на своїх дітей.

Анкета призначена для батьків підлітків.
Хід анкетування

При анкетуванні батьків (на батьківських зборах) важливо на початку вказати мету анкетування і показати можливість використання результатів анкети в роботі з підлітками.

1. З яким настроєм Ваш син (донька) йде до навчального закладу?

2. З якими труднощами стикається в навчальному закладі Ваш син (донька)?

3. Чи бувають у нього труднощі у спілкуванні з однокласниками, вчителями?

4. Чи є в нього друзі в класі? Чи знаєте Ви про них?

5. Чи надаєте Ви своїй дитині допомогу в підготовці до занять, у вирішенні конфліктів і т. п.?

6. Назвіть найкращі якості сина (доньки).

7. Які риси характеру сина (доньки) Вас засмучують?

8. Чи завжди збігаються думки в родині з питань виховання сина (доньки)?

9. Чи могли б Ви поділитися досвідом виховання в сім'ї?

Додаток 7

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ
1. Як ставиться до навчання ваш син (донька)?

- Дуже відповідально;

- Швидше відповідально, ніж безвідповідально;

- Швидше безвідповідально, ніж відповідально.

2. Що ви зробили для підвищення відповідального ставлення сина (доньки) до навчання?

3. Є труднощі у вихованні в дитини відповідального ставлення до навчання? Які?

4. З якого віку особливо важко стало його (її) виховувати в цьому плані?

5. Яке найулюбленіше заняття Вашої дитини (читання, спорт і т. д.)?

6. Як ставиться син (донька) до Вас?

7. Як ви ставитеся до навчальних занять сина (доньки), чи завжди ви в курсі його (її) навчальних справ?

- Не завжди цікавлюся його успіхами;

- Не вистачає часу, і він вчиться самостійно;

- Надаєте допомогу у виконанні домашніх завдань;

- Обговорюєте разом з ним домашній матеріал.

8. Що найбільше спонукає вашого сина (доньку) вчитися відповідально?

Що впливає в першу чергу? У другу? У третю? Зовсім не грає ролі?

- Інтерес до процесу засвоєння знань;

- Практична значущість засвоєних знань;

- Відповідальність за навчання перед колективом класу;

- Відповідальність перед школою і вчителями;

- Відповідальність перед батьками;

- Відповідальність перед собою.

9. Яку допомогу в навчанні вашій дитині надають однокласники, дорослі, ви самі?

10. Яку допомогу необхідно надавати дитині в навчанні з боку викладачів?

11. Кому допомагає ваш син (донька) у навчанні?

12. Яку допомогу ви можете надати класному керівникові у підвищенні відповідального ставлення учнів класу до навчання.
Додаток 9
Структура протоколу батьківських зборів

Дата «____»_____ 20___ р.

Тема:

Мета:
Присутні:
Відсутні (причина):

Питання, які обговорюються, кого заслухали:

Рішення:


Секретар:

Підписи батьків

Додаток 10

САМОАНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

1.Яке враження справили на Вас особисто проведені батьківські збори?

2. Які завдання вирішувались на зборах, чи досягнуто мети?

3.Чи було забезпечено взаємозв'язок між освітньою, виховною та розвивальною цілями?

4.Чи була ефективною вибрана структура та форма проведення зборів? У чому її переваги і недоліки?

5.Чи вдалося дотриматись плану проведення зборів? Якщо ні, то чому?

6.Чи вдалося впровадити в практику педагогіку співробітництва з батьками?

7.Як використовувався навчальний кабінет та матеріали, підібрані до батьківських зборів? Яке враження це справило на батьків учнів?

8.За рахунок чого на зборах підтримувалась позитивна атмосфера?

9.Хто із батьків допомагав Вам під час проведення зборів?

10.Які ситуації викликали у Вас стан психологічного дискомфорту?

11.Чи раціонально було використано час на батьківських зборах? Чи не відволікалися Ви на несуттєві питання та провокації?

12.Які додаткові «ходи», використані вами під час зборів, були особливо успішними?

13.Чи виникла необхідність у запрошенні адміністрації з приводу непередбачуваних обставин? З яких саме? Чи були тут ваші прорахунки?

14. Чи вдалося Вам реалізувати поставлені завдання? Якщо ні — то з яких причин?

15.В які терміни і як саме Ви плануєте виконати власні завдання, визначені батьківськими зборами?

Література:


 1. Васильева Е.Ю. Стиль педагогической деятельности. Архангельск, 1997.

 2. Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей. 7-е изд., перераб. и доп. – СПб., 1903.

 3. Гайда В.К., Захаров В.А. Психологическое тестирование. – М., 1982.

 4. Глассер У. Школы без неудачников / Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. В.Я.Пилиповского. – М., 1991.

 5. Ершов А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. – М.. 1988.

 6. Крупенин А.Л, Крохина И.М. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов. Ростов н/Д., 1995.

 7. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности педагога. М., 1989.

 8. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. – М.: Педагогика, 1991.

 9. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. – М.: ООО АПРЕЛЬ ПРЕСС; ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.

 10. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.

 11. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993.

 12. Попова С.И. Педагогическая поддержка в работе учителя и классного руководителя. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2005.
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення виховних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах
Актуальність проведення виховних заходів до Дня початку кримського спротиву в школах України обґрунтована процесами, якими охоплена...

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації до проведення уроків мужності в загальноосвітніх...
Першого уроку «Україна – єдина країна». Логічним продовженням теми єдності народу України та цілісності її території буде розмова...

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2014/2015 навчальному році
Навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за Державними стандартами затвердженими постановою...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
На виконання наказу Департаменту освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації від 27. 08. 2014 р. №31 «Про зміни в структурі...

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у...
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої...

Методичні рекомендації музейна справа в закладах освіти (третє видання, доповнене)
Музейна справа в закладах освіти. Методичні рекомендації (видання третє, доповнене). – Полтава, фірма «Техсервіс», 2009

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2016/2017 навчальному році
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка