Пошук по сайту


Програма створення страхового фонду документації Скадовського району на 2015-2019 роки Загальна характеристика Програми Підстава для розроблення Програми Закон України «Про страховий фонд документації України»

Програма створення страхового фонду документації Скадовського району на 2015-2019 роки Загальна характеристика Програми Підстава для розроблення Програми Закон України «Про страховий фонд документації України»


СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
11.12.2014 р. 659
Про проект Програми створення страхового фонду документації району на 2015-2019 роки

На підставі Закону України «Про страховий фонд документації України», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 320 «Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1.Схвалити проект Програми створення страхового фонду документації району на 2015-2019 роки (далі Програма), що додається, та винести його на розгляд сесії районної ради.

2.Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій різних форм власності, які є постачальниками документів до страхового фонду документації району, забезпечити своєчасне надання необхідних документів Південному регіональному центру страхового фонду документації та передбачити фінансування заходів, зазначених в Програмі.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Кулюка В.М.

Голова районної

державної адміністрації Ю.О.Бобилєв

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

__________________№_________

ПРОГРАМА

створення страхового фонду документації

Скадовського району на 2015-2019 роки
Загальна характеристика Програми
Підстава для розроблення Програми

Закон України «Про страховий фонд документації України», постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року №320 «Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації»Розробник Програми

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністраціїСпіврозробники та відповідальні виконавці Програми

Відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Суб’єкти господарської діяльності систем життєзабезпечення населення, техногенно- та екологічно небезпечні об’єкти, розташовані на території районуТерміни реалізації Програми

2015-2019 рокиДжерела фінансування Програми

Районний бюджет, кошти підприємств, установ та організаційЗагальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

92100 грн.

у тому числі:
районний бюджет

25900 грн.

кошти підприємств

66200 грн.Інші джерела фінансування не заборонені законодавством

-


1. Вступ
Програма створення страхового фонду документації Скадовського району Херсонської області на 2015-2019 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про страховий фонд документації України», постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року № 320 «Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації», розпорядження голови Скадовської райдержадміністрації від 17.04.2014 року № 205 «Про заходи щодо формування, ведення та використання районного страхового фонду документації» та з урахуванням затвердженого головою Скадовської райдержадміністрації «Загального переліку підприємств, установ та організацій, документація яких на вироби та продукцію, об’єкти та споруди, підлягає закладенню до регіонального страхового фонду документації по Скадовському району».

Програмою передбачено створення страхового фонду документації (далі – СФД) на об’єкти підприємств промисловості, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки Скадовському району Херсонської області, об’єкти систем життєзабезпечення населення, об’єкти соціальної сфери, потенційно небезпечні об’єкти та закінчені будівництвом об’єкти (додаток 2).
2. Загальні положення
СФД України – упорядкований банк документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання.

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта здійснюється за умови закладення проектної документації до СФД, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації.

Постачальники документів разом з підприємствами (установами) визначають комплект документації на вироби та продукцію, об’єкти і споруди, яка підлягає закладенню до обласного (регіонального) СФД.

Обсяги документації для виготовлення документів страхового фонду визначено орієнтовно на підставі переліку підприємств, установ та організацій документація на продукцію, об’єкти систем життєзабезпечення, об’єкти будівництва, культурної спадщини, яких підлягає закладанню до регіонального СФД по Скадовському району, і мають бути уточнені при наданні документації для мікрофільмування до Південного регіонального центру СФД.

Реалізація програми розрахована на 5 років. Її виконання планується розпочати у 2015 році і закінчити у 2019 році. Постачальник документації визначає склад та обсяг проектної документації для будівництва (ПДБ), здійснює її підбір, комплектацію та відправку до Південного регіонального центру СФД після спільного з ним визначення придатності ПДБ для виготовлення документів страхового фонду.

Програма містить назви та адреси споруд та об’єктів, назви і позначення комплектів документації, її вид та орієнтовний обсяг, термін подання документації до Південного регіонального центру СФД, назву постачальника документації, загальну орієнтовну вартість робіт, назву установи СФД, джерела фінансування.

Роботи щодо створення СФД здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.
3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є реалізація державної політики в сфері формування, ведення та використання страхового фонду документації.

Основним завданням Програми є забезпечення формування СФД Скадовського району Херсонської області з метою довгострокового і надійного зберігання документів страхового фонду для забезпечення користувачів, постачальників документації (Скадовську районну державну адміністрацію і постачальника документації) повнорозмірними паперовими їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період.
4. Фінансове забезпечення Програми
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про страховий фонд документації України» фінансування Програми здійснюється щорічно за рахунок місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та власних коштів підприємств, установ, організацій, згідно з додатком 1 до Програми.

Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок коштів районного бюджету складають 25900 грн., в тому числі:

  • 2015 р. – 0 грн.

  • 2016 р. – 8700 грн.

  • 2017 р. – 8900 грн.

  • 2018 р. – 3500 грн.

  • 2019 р. – 4800 грн.

Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій складають 66200 грн., в тому числі:

  • 2015 р. – 17800 грн.

  • 2016 р. – 16200 грн.

  • 2017 р. – 23900 грн.

  • 2018 р. – 16800 грн.

  • 2019 р. – 17400грн.

Загальні витрати на фінансування заходів Програми складають 92100 грн.

Орієнтовна вартість надання послуг з виготовлення документів страхового фонду Південного регіонального центру СФД може бути змінена з урахуванням подорожчання енергоносіїв, витратних матеріалів, підвищення заробітної плати, коефіцієнту інфляції та інших факторів. Розрахунок вартості цих послуг виконується за нормативними документами, затвердженими наказами Державного департаменту СФД, які діють на час створення СФД.
5. Механізм реалізації Програми
Замовником регіонального СФД є Скадовська районна державна адміністрація.

Замовник в межах своїх повноважень здійснює керівництво і контроль за реалізацією Програми.

Підприємства, установи та організації Скадовського району – постачальники документації (колонка 8 додатку 2 Програми) у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України:

– щорічно у терміни, передбачені Програмою, складають плани постачання документації для виготовлення документів страхового фонду;

– подають документацію Південному регіональному центру СФД відповідно до затверджених планів постачання документації;

– беруть участь у веденні районного СФД шляхом надання Південному регіональному центрі СФД нових комплектів документації для внесення до неї змін в установленому порядку.

Південний регіональний центр СФД у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України:

– разом з постачальниками визначає склад та обсяги документації, яка підлягає закладенню до СФД;

– забезпечує виготовлення документів страхового фонду;

– бере участь у веденні районного СФД шляхом внесення змін та доповнень у документи страхового фонду;

– забезпечує користувачів документами страхового фонду, за їх заявками, повнорозмірними паперовими копіями документації.

Державний департамент страхового фонду документації, відповідно до чинного законодавства України, в межах своєї компетенції:

− здійснює координацію та контроль за роботами з питань створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації;

− забезпечує користувачів, за їх запитами, необхідними документами страхового фонду документації;

− здійснює методичне керівництво та надає методичну допомогу з питань формування та ведення страхового фонду документації.

Орган контролю у сфері страхового фонду документації відповідно до чинного законодавства України, в межах своєї компетенції:

− здійснює контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації суб’єктами державної системи страхового фонду документації;

− проводить комплексні та цільові перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації для оцінки стану формування та ведення страхового фонду документації;

− проводить аналіз та надає рекомендації щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вирішенням питань функціонування державної системи страхового фонду документації.
6. Очікувані результати виконання Програми
Заходи Програми направлені на створення страхового фонду документації об’єктів, перелік яких наведено у додатку 2.

Реалізація Програми дає можливість у випадку виникнення аварій, надзвичайних ситуацій та в особливий період своєчасно забезпечити користувачів документації − Скадовську районну державну адміністрацію, підприємства, установи та організації – постачальників документації та аварійно-рятувальні формування документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття рішень та здійснення конкретних дій для проведення аварійно-рятувальних заходів, проведення відбудовчих робіт та відтворення документації на них, а також значно зменшити витрати на розробку нової проектної документації для проведення аварійно-відновлювальних та відбудовчих робіт.

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми забезпечується районною державною адміністрацією та районною радою.

Форми і методи організації контролю за виконанням Програми включають:

–  постійний аналіз ходу виконання Програми;

–  налагодження постійного зворотного зв’язку з відповідними виконавцями та суб’єктами господарювання, що беруть участь у виконанні Програми.

Про хід виконання Програми відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації щорічно надаються аналітичні звіти районній державній адміністрації.

Заступник голови

районної державної адміністрації В.М. Кулюк

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна система страхового фонду
Розроблено: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (нді мікрографії), Технічний комітет...

Про проект середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення...

Про проект районної програми соціального захисту людей похилого віку,...
Схвалити проект районної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності...

Програма розвитку міського електротранспорту м. Хмельницького на 2008-2015 роки
Програма розвитку міського електротранспорту м. Хмельницького на 2008-2015 роки розроблена у відповідності до Державної програми...

Районна програма
Обґрунтування необхідності прийняття районної програми «Дошкільна освіта на 2012-2015 роки»

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

1 Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування
Страховий фонд створюється в результаті перерозподілу валового національного продукту. На практиці існує три форми організації страхового...

1 Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування
Страховий фонд створюється в результаті перерозподілу валового національного продукту. На практиці існує три форми організації страхового...

Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку...

Розпорядження
На підставі статей 6, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», заслухавши інформацію про хід виконання районної Програми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка