Пошук по сайту


2. ПРОВІДНИК-ЕЛЕКТРОМОНТЕР ПОШТОВИХ ВАГОНІВ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Сторінка43/43
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

2. ПРОВІДНИК-ЕЛЕКТРОМОНТЕР ПОШТОВИХ ВАГОНІВ


Завдання та обов’язки. Обслуговує поштовий вагон. Утримує вагон у належному санітарно-гігієнічному стані. Забезпечує роботу систем опалення, водозабезпечення, електрообладнання, вентиляційних та холодильних пристроїв, усуває пошкодження, що виникають. Бере участь у технічному огляді поштового вагону перед відправленням у рейс. Здійснює технічне обслуговування обладнання поштового вагону. Бере участь у обміні та обробці пошти на шляху прямування поштового вагону. Виймає листи із поштових скриньок, штемпелює їх, перевіряє пошту, бере участь у розкритті і запаковуванні страхових мішків, приймає і видає пошту з поштового вагону. Забезпечує збереження пошти під час обміну та на шляху прямування поштового вагону. Відповідає за наявність обладнання та інвентаря у поштовому вагоні. Готує поштовий вагон до здавання у заводський або деповський ремонт, бере участь у прийманні вагону після ремонту та складанні приймально-здавального акту. Здійснює підготовку вагону до літніх та зимових перевезень. Бере участь у складанні актів під час аварій та пошкодженнях поштового вагону і забезпечує схоронність майна та його повернення до місця призначення або місця приписки. Виконує іншу роботу за дорученням начальника поштового вагону. Упроваджує заходи для виконання правил перевезення пошти й експлуатації поштових вагонів на залізницях України.

Повинен знати: загальне й внутрішнє обладнання поштового вагону і його основних вузлів; види ремонту поштового вагону і термін його виконання; способи перевірки букс, гальм та електрообладнання; види пошкоджень, за яких вагони не включаються до складу поїздів; будову електрообладнання вагонів (генератора, акумуляторної батареї, розподільного щита), вентиляційного і холодильного обладнання та інше; порядок завантаження і розвантаження поштових вагонів; адміністративно-територіальний поділ України; плани направлення пошти та періодичних видань у межах обслуговуваних маршрутів; Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України, Інструкцію із сигналізації та руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК назв професій робітників, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випусками 00 та 58 ЕТКС видання 1986 р.

------------------------------------------------------------------

| N | Назви професій за |Діапа- | Назви професій за |Діапа- |

|пор.| цим розділом | зон |випусками 00 та 58 ЕТКС| зон |

| | |розря- | видання 1986 р. |розря- |

| | | дів | | дів |

|----+-------------------+-------+-----------------------+-------|

| 1. |Електромеханік | 3-6 |Электромеханик | 3-6 |

| |поштового | |почтового оборудования | |

| |устаткування | | | |

|----+-------------------+-------+-----------------------+-------|

| 2. |Провідник-електромо| - |Проводник-электромонтер| - |

| |нтер поштових | |почтових вагонов | |

| |вагонів | | | |

------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК

назв професій робітників, передбачених випусками 00 та 58 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим розділом

------------------------------------------------------------------

| N |Назви професій за |Діапа-| Назви професій за цим | Діапа-|

|пор.|випуском 00 та 58 | зон | розділом | зон |

| | ЕТКС видання |розря-| | розря-|

| | 1986 р. | дів | | дів |

|----+------------------+------+-------------------------+-------|

| 1. |Электромеханик | 3-6 |Електромеханік поштового | 3-6 |

| |почтового | |устаткування | |

| |оборудования | | | |

|----+------------------+------+-------------------------+-------|

| 2. |Проводник-электром| - |Провідник-електромонтер | - |

| |онтер почтових | |поштових вагонів | |

| |вагонов | | | |

------------------------------------------------------------------

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ

------------------------------------------------------------------

| N пор. | Назва професії |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|----------------------------------------------------------------|

| ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК |

|----------------------------------------------------------------|

| Керівники |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Головний фахівець з електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Директор філіалу |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 3. |Начальник відділу електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 4. |Начальник відділу маркетингу |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 5. |Начальник диспетчерської служби |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 6. |Начальник зміни |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 7. |Начальник центру електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 8. |Начальник центру інформаційних технологій та |

| |технічного забезпечення |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 9. |Начальник центру обслуговування споживачів і продажу |

| |послуг |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 10. |Начальник цеху електрозв'язку |

|----------------------------------------------------------------|

| Професіонали |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Інженер антенно-щоглових споруд |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Інженер електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 3. |Інженер-електронік з експлуатації обладнання |

| |електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 4. |Інженер засобів радіо та телебачення |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 5. |Інженер з організації виробничих процесів |

| |електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 6. |Інженер лінійних споруд електрозв'язку та |

| |абонентських пристроїв |

|----------------------------------------------------------------|

| Фахівці |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Диспетчер електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Електромеханік електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 3. |Електромеханік засобів радіо та телебачення |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 4. |Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та |

| |абонентських пристроїв |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 5. |Інспектор електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 6. |Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та |

| |організаційних питань електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 7. |Оператор радіочастотного контролю |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 8. |Технік електрозв'язку |

|----------------------------------------------------------------|

| Технічні службовці |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Оператор електрозв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Радіооператор |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 3. |Телеграфіст |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 4. |Телефоніст довідкової служби міської телефонної |

| |мережі |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 5. |Телефоніст міжміського телефонного зв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 6. |Фотооператор |

|----------------------------------------------------------------|

| Робітники |

|----------------------------------------------------------------|

| N пор. | Назва професій |Діапазон|

| | |розрядів|

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 1 | 2 | 3 |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 1. |Антенник-щогловик | 3-7 |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 2. |Електромонтер з обслуговування холодильного | 3-7 |

| |устаткування електрозв'язку | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 3. |Електромонтер з обслуговування | 3-7 |

| |електроустановок | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 4. |Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку| 3-7 |

| |та проводового мовлення | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 5. |Електромонтер підземних споруд та | 3-5 |

| |комунікацій електрозв'язку | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 6. |Електромонтер станційного радіотелевізійного| 3-7 |

| |устаткування | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 7. |Електромонтер станційного устаткування | 3-7 |

| |проводового мовлення | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 8. |Електромонтер станційного устаткування | 3-7 |

| |телеграфного зв'язку | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 9. |Електромонтер станційного устаткування | 3-7 |

| |телефонного зв'язку | |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 10. |Кабельник-спаювальник | 3-7 |

|----------------------------------------------------------------|

| ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК |

|----------------------------------------------------------------|

| Керівники |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Начальник відділення зв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Начальник відділу поштового зв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 3. |Начальник каси головної |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 4. |Начальник диспетчерської служби |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 5. |Начальник вагону поштового |

|----------------------------------------------------------------|

| Професіонали |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Інженер засобів механізації та автоматизації |

| |поштового зв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Інженер з організації виробничих процесів поштового |

| |зв'язку |

|----------------------------------------------------------------|

| Фахівці |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Диспетчер поштового зв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та |

| |організаційних питань поштового зв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 3. |Технік поштового зв'язку |

|----------------------------------------------------------------|

| Технічні службовці |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Експедитор (перевезення пошти) |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 2. |Контролер технічний поштових вагонів |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 3. |Листоноша |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 4. |Оброблювач замовлень |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 5. |Оператор поштового зв'язку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 6. |Сортувальник поштових відправлень та виробів друку |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 7. |Фельд'єгер |

|----------+-----------------------------------------------------|

| 8. |Черговий відповідальний за обмін пошти |

|----------+-----------------------------------------------------|

| N пор. | Назва професій |Діапазон|

| | |розрядів|

|----------------------------------------------------------------|

| Робітники |

|----------------------------------------------------------------|

| 1. |Електромеханік поштового устаткування | 3-6 |

|----------+--------------------------------------------+--------|

| 2. |Провідник-електромонтер поштових вагонів | - |

------------------------------------------------------------------

"Довідник кваліфікаційних

характеристик професій працівників.

Випуск 70 "Зв'язок".

Краматорськ, 2005 р.

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Конституційні обов’язки громадян Тип заняття
Підберіть два-три словосполучення зі словом “обов’язок”, що відображають реальну ситуацію вашого життя, є для вас звичними (наприклад,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка