Пошук по сайту


5. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Сторінка5/43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

5. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ


Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалі підприємства. Організовує оперативний контроль за роботою засобів електрозв’язку та проводового мовлення. Вживає заходів щодо запобігання пошкодженню обладнання. Забезпечує збір, оброблення та передавання за призначенням інформації про надзвичайні ситуації та на особливий період на обслуговуваній дільниці. Застосовує оперативні заходи в разі пошкодження засобів електрозв’язку, виникненні надзвичайних ситуацій та на особливий період. Веде облік зруйнованих засобів електрозв’язку. Забезпечує своєчасне отримання необхідних даних для здійснення оперативного контролю за виробничим процесом. Аналізує роботу підрозділів, бере участь у розробленні заходів щодо вдосконалення організації та експлуатації засобів електрозв’язку та роботи аварійної служби. Складає плани й звіти щодо роботи диспетчерської служби. Керує роботою диспетчерів і працівників групи оперативного управління і контролю. Організовує та провадить періодичні перевірки експлуатаційно-технічної діяльності підрозділів філіалу. Про наслідки перевірок повідомляє керівників філіалу та підрозділів для прийняття відповідних заходів. У своїй роботі керується правилами технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення та чинним законодавством. Організовує та коригує роботу з формування і резервування первинної, вторинних мереж електрозв’язку та проводового мовлення. Організовує збір і облік інформації щодо якості роботи засобів електрозв’язку і проводового мовлення. Впроваджує заходи з підвищення якості експлуатації засобів електрозв’язку і проводового мовлення. Здійснює оперативне керівництво із забезпечення якості роботи засобів електрозв’язку та проводового мовлення на обслуговуваній дільниці. Забезпечує технічне обслуговування селекторних нарад та спецзаходів. Здійснює контроль за дотриманням працівниками служби обов’язків з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв’язку; перспективи розвитку філіалу; організацію виробничих і технологічних процесів; адміністративно-територіальний поділ і будову мережі електрозв’язку; схеми напрямків електрозв’язку; траси основних і обхідних напрямків електрозв’язку; виробничі зв’язки підрозділів; порядок оформлення і ведення виробничої документації; передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі оперативного управління виробництвом; основи економіки; організацію виробництва, праці та управління; Статут підприємства; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням в галузі оперативного управління виробництвом — не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві — не менше 1 року.

6. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ


Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань. Забезпечує нормальний режим роботи засобів електрозв’язку, закріплених за зміною. Здійснює контроль за виконанням технологічного процесу та якістю роботи засобів електрозв’язку. Аналізує роботу засобів електрозв’язку, з’ясовує причини аварій та пошкоджень, здійснює заходи щодо усунення аварій та пошкоджень. Оперативно забезпечує організацію обходів та замін. Здійснює контроль за виконанням ремонтно-відновлювальних робіт під час ліквідації аварій та пошкоджень засобів зв’язку, доповідає керівництву. Веде оперативно-технічну документацію. Своєчасно складає всі види звітності про роботу засобів електрозв’язку. Забезпечує підвищення технічних знань персоналом зміни. Упроваджує передові методи праці. Робить аналіз результатів виробничої діяльності зміни, виявляє причини аварій і пошкоджень обладнання та зниження якості роботи засобів електрозв’язку. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів, які запобігають пошкодженням. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Здійснює контроль за додержанням працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються його діяльності; правила та інструкції, які стосуються експлуатації засобів електрозв’язку; порядок та методи проведення ремонтних робіт у разі пошкоджень; технічну документацію на апаратуру та обладнання; схему мережі електрозв’язку; основні та обхідні напрямки зв’язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, Закон України “Про зв’язок”, Статут про дисципліну працівників зв’язку, Закон України “Про охорону праці”.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Конституційні обов’язки громадян Тип заняття
Підберіть два-три словосполучення зі словом “обов’язок”, що відображають реальну ситуацію вашого життя, є для вас звичними (наприклад,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка