Пошук по сайту


8. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Сторінка7/43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43

8. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Завдання та обов’язки. Організовує роботу з упровадження комп’ютерних технологій з метою вдосконалення існуючих виробничих процесів у філіалі. Організовує роботи з проведення автоматизації виробничих процесів і обслуговування обчислювальної техніки. Забезпечує розвиток і експлуатацію інформаційних систем. Організовує роботи з розроблення, упровадження та супроводження прикладного програмного забезпечення. Організовує роботи з розвитку та експлуатації мереж передачі даних та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення. Забезпечує ремонт та модернізацію обчислювальної техніки і виконання робіт з метрологічного контролю та нагляду. Забезпечує ремонт, калібрування, перевірку та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки. Організовує роботи з надання допомоги експлуатаційним підрозділам у вирішенні складних технічних питань, що виникають у процесі експлуатації мереж передачі даних. Упроваджує провідні розробки вітчизняної та зарубіжної техніки зв’язку. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв’язку. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану витрат. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за наведені дані. Забезпечує працівників центру необхідними технічними засобами й матеріалами для виконання виробничої діяльності. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на зменшення експлуатаційних витрат і підвищення продуктивності праці. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження. Укладає від імені підприємства договори й угоди в межах наданих йому повноважень. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру, надає допомогу у вирішенні складних технічних питань. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру; сучасні методи прикладного програмного забезпечення та операційні системи для побудови інформаційних мереж; принципи будови інформаційних систем та аспекти їх застосування для рішення різних завдань у виробничій діяльності; сучасний ступінь розвитку вітчизняних та зарубіжних інформаційних систем; сучасні технологічні засоби оброблення та впровадження інформації; перспективи розвитку та впровадження інформаційних систем у галузі зв’язку; правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром; технічну документацію; перспективи розвитку центру та філіалу; Правила користування місцевим телефонним зв’язком ; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком ; Правила користування телеграфним зв’язком ; Правила користування проводовим мовленням ; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.

9. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ І ПРОДАЖУ ПОСЛУГ


Завдання та обов’язки. Організовує роботу з надання споживачам усіх видів послуг електрозв’язку й виконання розрахунків із споживачами за надані послуги. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат. Забезпечує виконання технологічних функцій у підрозділах центру із дотриманням єдиного технологічного процесу і встановленого рівня якості послуг. Розробляє і впроваджує заходи з удосконалення існуючих виробничих процесів. Забезпечує взаємодію із центром інформаційних технологій та технічного забезпечення й іншими центрами. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань центру, організацію проведення комплексного економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності центру. Організовує вивчення попиту й пропозицій споживачів з надання послуг електрозв’язку. Організовує роботу із цінними паперами, контролює і координує обіг цінних паперів. Забезпечує постійний контроль за застосуванням тарифів на послуги електрозв’язку та своєчасним надходженням коштів. Організовує і вдосконалює роботу для зниження рівня дебіторської заборгованості за надані послуги електрозв’язку. Забезпечує проведення за дорученням підприємства рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв’язку. Забезпечує надання оперативної інформації населенню про рівень тарифів на послуги електрозв’язку та порядок надання послуг. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, що є чинними в галузі зв’язку. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за надані дані. Організовує проведення ремонтів обладнання, будівель та придбання необхідних матеріалів для забезпечення виробничої діяльності центру в межах кошторису. Розглядає скарги на незадовільну роботу засобів електрозв’язку або на надання послуг незадовільної якості та розробляє заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг. Створює працівникам належні умови для високопродуктивної праці, впроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць. Видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження. Укладає від імені підприємства договори та угоди в межах своїх повноважень. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису. Організовує атестацію робочих місць. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру і надає їм методичну допомогу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру; теорію й практику маркетингу; методи досліджень та аналізу у галузі маркетингу (виробнича, торгова, рекламна, цінова та інша діяльність); методи прогнозування та моделювання попиту; способи й методи рекламування продукції; правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром, технічну документацію; Правила користування місцевим телефонним зв’язком ; Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком ; Правила користування телеграфним зв’язком ; Правила користування проводовим мовленням ; нормативні і законодавчі акти з обігу цінних паперів; Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників ; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; Закон України “Про захист прав споживачів” ; Закон України “Про звернення громадян” ; порядок укладання договорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Конституційні обов’язки громадян Тип заняття
Підберіть два-три словосполучення зі словом “обов’язок”, що відображають реальну ситуацію вашого життя, є для вас звичними (наприклад,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка