Пошук по сайту


10. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Сторінка8/43
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43

10. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань цеху. Забезпечує безперебійну та якісну роботу апаратури, трактів, каналів, лінійних споруд електрозв’язку і проводового мовлення цеху відповідно до існуючих норм і правил. Бере участь у розробленні планових завдань та відповідає за їх виконання. Організовує роботу з підготовки пропозицій до планів перспективного і поточного розвитку мереж електрозв’язку і проводового мовлення. Упроваджує спільно з іншими підрозділами нове обладнання. Забезпечує виконання завдань оперативно-технічного управління відповідно до вимог системи оперативно-технічного управління (СОТУ). Відповідає за складання технічних паспортів та за своєчасне внесення до них відповідних змін. Контролює технічний стан засобів електрозв’язку та проводового мовлення, керуючись правилами технічної експлуатації. Забезпечує виконання планів поточного та капітального ремонтів засобів електрозв’язку та проводового мовлення відповідно до вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, протипожежної безпеки. Упроваджує необхідні заходи, спрямовані на запобігання аваріям та пошкодженням засобів електрозв’язку та проводового мовлення, у разі виникнення аварій та пошкоджень вживає заходів, спрямованих на їх усунення в контрольні строки. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах праці, вживає оперативних заходів в разі пошкодження засобів електрозв’язку та виникнення надзвичайних ситуацій. Відповідає за організацію взаємодії з відомчими підприємствами електрозв’язку згідно із чинними документами. Організовує проведення технічного нагляду за будівництвом об’єктів. Здійснює своєчасне замовлення інструменту, матеріалів, комплектуючих, необхідних для виконання планових робіт. Виконує роботи з удосконалення організації і технології виробничої діяльності цеху, впроваджує заходи, спрямовані на поліпшення якості праці, економії всіх видів ресурсів, збільшення ефективності використання обладнання. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху. Вивчає і впроваджує передові методи технічної експлуатації засобів електрозв’язку. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Організовує технічне навчання персоналу цеху. Забезпечує підвищення технічної кваліфікації персоналу та атестацію робочих місць. Координує роботу підрозділів цеху та організовує взаємодію між підрозділами з технічної експлуатації і підрозділами з обслуговування споживачів і продажу послуг та з іншими підрозділами центру. Забезпечує повне та якісне задоволення потреб споживачів у традиційних видах послуг електрозв’язку і у впровадженні нових послуг електрозв’язку на базі нової техніки та технології. Забезпечує організацію технологічного процесу з надання послуг електрозв’язку. Забезпечує контроль за зведенням або зміною тарифів на послуги електрозв’язку. Забезпечує організацію і своєчасне проведення розрахунків за надані послуги електрозв’язку. Організовує розроблення і впровадження заходів для своєчасного надходження коштів за надані послуги електрозв’язку. Взаємодіє з операторами зв’язку різних форм власності у питаннях надання послуг електрозв’язку. Організовує роботи з проведення економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності цеху. Забезпечує розгляд скарг на незадовільну роботу засобів електрозв’язку та проводового мовлення, упроваджує заходи з метою усунення причин виникнення скарг. Керує працівниками цеху. Здійснює добір кадрів та їх раціональне використання. Подає керівництву матеріали на підвищення посадових окладів, заохочення кращих працівників цеху та накладання стягнень на порушників. Забезпечує виконання наказів і вказівок керівництва. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища. Особисто бере участь у ліквідації виробничої ситуації, при якій виникає загроза травматизму і життю працівників та яка наносить шкоду довкіллю.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів управління; методичні, нормативні та інші документи, які стосуються діяльності цеху; положення та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення; перспективи розвитку цеху та філіалу; технічну документацію на апаратуру та обладнання, порядок приймання до експлуатації нового і після капітального ремонту обладнання електрозв’язку; інструкції про порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, чинні положення про оплату праці, основи трудового законодавства; основи менеджменту й маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи; Закон України “Про зв’язок” ; Положення про філіал; Статут про дисципліну працівників зв’язку ; Закон України “Про захист прав споживачів” ; Закон України “Про звернення громадян” ; Закон України “Про охорону праці”.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Конституційні обов’язки громадян Тип заняття
Підберіть два-три словосполучення зі словом “обов’язок”, що відображають реальну ситуацію вашого життя, є для вас звичними (наприклад,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка