Пошук по сайту


Дрпоу: 01034662. Місцезнаходження: 74822, Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Любимівка, вул. Індустріальна 1 Реєстраційний рахунок замовника: 35211001000515

Дрпоу: 01034662. Місцезнаходження: 74822, Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Любимівка, вул. Індустріальна 1 Реєстраційний рахунок замовника: 35211001000515

Запит цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління головного Каховського магістрального каналу.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034662.

1.3. Місцезнаходження: 74822, Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Любимівка, вул. Індустріальна,4.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211001000515 УДК м. Херсон.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): секретар комітету з конкурсних торгів Хібовська Наталя Борисівна, тел/факс (05536)4-10-46, Margo77@i.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Управління головного Каховського магістрального каналу, 01034662.

2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет (загальний та спеціальний фонд).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код по ДК 016-97 – 24.30.1 – «Фарби та лаки».

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Фарба ПФ-1500 кг., кузбаслак -4000 кг., грунт ПФ-300 кг., олифа – 50 кг., розчинник – 100 л.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: березень – грудень 2011 р.

6. Основні умови договору: у відповідності до розділу 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та проекту договору (Додаток №2).

7. Строк дії цінових пропозицій – 120 календарних днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: 74822, Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Любимівка, вул. Індустріальна,4 (конференційний зал), особисто та/або поштою.

8.2. Строк. 21.02.2011 р. до 10-00 год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: 74822, Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4. (конференційний зал).

9.2. Дата: 21.02.2011 р.

9.3. Час: 14-00 год.

10. Додаткова інформація.

10.1. Телефони для довідок: Хібовська Наталя Борисівна, (05536)4-10-46.

10.2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника вимогам замовника.

10.2.1. Інформація по виконанню аналогічних договорів поставки за останні 3 роки (довідка із зазначенням назви замовника, місцезнаходження, засобів зв’язку, обсягів постачання не менше 2 екз. аналогічних договорів).

10.2.2. Наявність фінансової спроможності:

- баланс, звіт про фінансові результати – станом на останню звітну дату;

10.3. Перелік документів, які вимагаються замовником на виконання ст. 17 Закону:

10.3.1. Копія Статуту.

10.3.2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності), для фізичних осіб – копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

10.3.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або копію свідоцтва про сплату єдиного податку).

10.3.4. Копія довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), для фізичних осіб – копія паспорту.

10.3.5. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну станом на момент розкриття або більш пізню дату.

10.3.6. Оригінал Довідки агентства з питань банкрутства або ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність рішення про визнання Учасника у встановленому законом порядку банкрутом та відсутність відносно нього відкритої ліквідаційної процедури.

10.4. Вимоги щодо подання та оформлення цінової пропозиції

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, за наведеною формою, у запечатаному, відповідно оформленому конверті.

На конверті зазначається: найменування і адреса Замовника, найменування і адреса Учасника (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника - вказувати окремо кожну адресу), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Учасника, позначка про предмет закупівлі.

На конверті бажано вказувати «Комітету з конкурсних торгів. Не розкривати до проведення процедури торгів _________(зазначається дата і час розкриття цінової пропозиції)». В місцях склеювання конверту має міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки Учасника (за наявності). Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Всі документи, що мають відношення до цінової пропозиції готуються замовником, викладаються українською мовою.

Усі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій), виданих іншими установами, повинні бути завірені згідно встановлених вимог.

10.5 Цінова пропозиція Учасника визначається у національній валюті України – гривнях та повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих товарів, сплату митних тарифів, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, зберігання та гарантію, тощо.

У разі участі в торгах Учасників – платників ПДВ та Учасників - не платників ПДВ, та надання цінових пропозицій такими учасниками - оцінка пропозицій здійснюється за загальною ціною без ПДВ.

ДОДАТКИ:

  1. Додаток № 1 – Конкурсна форма «Пропозиція» - 2 арк.

  2. Додаток № 2 – Проект договору поставки - 3 арк.

Голова комітету з конкурсних торгів _________________ Шестопалов С. В.

(підпис, М. П.) 

Додаток № 1
ФОРМА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
м. ___________ _________2011 р.
Ми, ________________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах за процедурою запиту цінових пропозицій на закупівлю _____________________ згідно вимог Замовника торгів.

Вивчивши вимоги Замовника, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:


Найменування товару, робіт, послуг

Од. вим.

К-сть

Ціна за од., грн., з ПДВ*

Загальна вартість, грн., з ПДВ*

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Вартість пропозиції** Σ


Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе наступні зобов’язання:

- підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 робочих днів з дня визначення переможця.

Термін постачання – березень – грудень 2011 р.

Форма та умови розрахунків – згідно основних умов договору.

Гарантуємо нашу відповідність наступним вимогам:

Учасник (його працівники) не пропонували, не давали та не надавали згоду дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі.

Учасник (його працівники) не були притягненими згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Учасник (його працівники) не приймали участь у змові.

Фізична особа, яка є учасником, не є засудженою за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому в законі порядку.

Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважили представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не є засудженою за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому в законі порядку.

Учасник не є пов'язаною особою із іншим учасником, які подали пропозицію конкурсних торгів для участі в цих торгах.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _ календарних днів з дня відкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.

** Загальна ціна пропозиції зазначається з урахуванням вартості доставки по місцезнаходженню Замовника, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені
та усіх інших супутніх витрат.


Додаток №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

купівлі-продажу

смт. Любимівка «___»_________2011р.
Покупець: Управління головного Каховського магістрального каналу в особі начальника Ващенко Юрія Івановича, діючого на підставі Положення з однієї сторони та

Учасник:________________________________________________ в особі _____________________, що діє на підставі _______________ з другої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Учасник зобов’язується поставити і передати у власність Покупця ____________________________________________і, далі "Товар", а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його вартість.

1.2. Найменування, кількість(номенклатура, асортимент) товару:п/п

Найменування предмета закупівлі

Од. виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн. без ПДВ

Загальна вартість, грн. без ПДВ

1
2
3
4
5
6
Всього, грн. без ПДВ
ПДВ, грн.
Всього, грн. з ПДВ

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

2.1.Продавець гарантує, що Товар високої якості, відповідає вимогам державних стандартів та технічним умовам заводу-виробника. Покупець має право відмовитись від прийняття Товару у разі невідповідності його якості діючим державним стандартам.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ________________________________________________ гривень, у тому числі ПДВ: _____________________________________________ гривень

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Вартість Товару є фіксованою та незмінною на протязі дії Договору, крім випадків, визначених законодавством про державні закупівлі в Україні.

3.4. Ціна на товар встановлюється в національній валюті України та включає в себе всі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно Товару.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за поставлений товар відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України здійснюються на підставі укладеного договору, рахунку фактури та накладної протягом 5-ти банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Строк поставки товарів - 1 календарний день.(але не більше 3-х календарних днів з моменту отримання письмової заявки від Замовника)

________________________________________________________________________________

5.2. Місце поставки (передачі) товару:смт. Любимівка., вул. Індустріальна 4.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно накладної.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк 10 днів

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.(відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 днів.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За порушення строків передачі Товару Покупець має право стягнути з Продавця пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, з якої допущено прострочення виконання зобов’язання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості. Продавець також відшкодовує всі понесені Покупцем збитки, заподіяні затримкою виконання Продавцем зобов’язань по цьому договору.

7.3. У випадку несвоєчасної оплати Товару, Продавець має право стягнути з Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого Товару за кожен день прострочення.

7.4. За порушення умов зобов’язання щодо якості Товару Покупець має право стягнути з Продавця штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості неякісного Товару.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово- Промисловою палатою.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань, але в будь – якому разі до 31 грудня 2011 р.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Покупець має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Продавцем терміну виконання зобов’язань за договором більше ніж на 20 днів, письмово попередивши останнього за 5 (п’ять) днів до дати розірвання.

11.2. Істотні умови договору про закупівлю не змінюються після підписання договору до повного виконання зобов'язань сторонами. Замовник залишає за собою право коригувати обсяг предмету закупівлі у напрямку зменшення без будь-яких змін цін, строків та інших умов в залежності від розміру бюджетного фінансування та потреб Замовника.

11.3. Строк поставки Товару - згідно вимог документації конкурсних торгів та наданої пропозиції конкурсних торгів.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Учасник

Покупець

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______________


Управління ГКМК

74822 Херсонська. Обл. Каховський р-н

смт. Любимівка., вул. Індустріальна, 4

ЕДРПОУ 01034662., IПН 010346621152

№ свід. 30902001., р/р 35221002000515

МФО 852010 УДК м. Херсон

________________Ю. І. Ващенко
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт №5 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 06. 10. 2011 р
Місцезнаходження: 74822, Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4

Звіт незалежної аудиторської компанії тов «ак закарпат-Бізнес-Консалтінг»
Місцезнаходження: 90410 Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона,1

Запит щодо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців)...
Реєстраційний рахунок замовника: р/р 26001310843 в чоу ват “Державний ощадний банк України”, мфо 322669

Розпорядження
Херсонська область, м. С., вул. Ш., буд. 32-а та прийняття в дар неповнолітнім Д. Г. С., 20 червня 2002 року народження, рівноправної...

Інструкція щодо заповнення форми оголошення про проведення попередньої кваліфікації
Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі Закон), підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника)...

Методичні рекомендації Міністерства освіти І науки України щодо взаємодії...
Харківська обл., смт Золочів, пл. Леніна, 3, тел. (0264). 5-11-67;факс (0264)5-06-45

Товариство з обмеженою відповідальністю «атб – маркет»
Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна, буд. 76, іменоване надалі «Орендар»

Теребовлянська районна державна адміністрація
Адреса: 48100 Тернопільська обл., м. Теребовля 48100, вул. І. Франка, Тел. 2-11-01, факс 2-16-93

Позовна заява про захист прав споживачів та визнання окремого положення договору недійсним
Адреса: 67500, Одеська область, Біляївський район, смт. Чорноморське, вул. Сонячна, буд. 12 кв. 62

Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати проведення...
Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка