Пошук по сайту


Курсова робота На тему: «Інноваційні операції» - Сторінка 4

Курсова робота На тему: «Інноваційні операції»

Сторінка4/4
1   2   3   4

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н) встановлюється для обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого і непрямого впливу на діяльність банку. Цей вплив зумовлює те, що банк проводить операції з інсайдерами на умовах, не вигідних для банку, що призводить до значних проблем, оскільки в таких випадках визначення платоспроможності контрагента не завжди здійснюється достатньо об’єктивно.

Цей норматив визначається як співвідношення суми всіх зобов’язань цього інсайдера перед банком (за мінусом фактично сформованих резервів) і всіх позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього інсайдера, та капіталу банку.

Нормативне значення має не перевищувати 5 %.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам) встановлюється для обмеження сукупної суми ризиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і загрожує збереженню регулятивного капіталу банку.

) визначається як співвідношення сукупної заборгованості зобов’язань всіх інсайдерів перед банком щодо всіх інсайдерів, до регулятивного капіталу банку.

Нормативне значення (Н) має не перевищувати 40%.
5. Нормативи інвестування.
З метою обмеження інвестиційного ризику, пов’язаного із здійсненням інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу інвестора, національний банк встановив такі нормативи інвестування:

- норматив інвестування в ЦП окремо за кожною установою (Н);

- норматив загальної суми інвестування (Н).

До розрахунку нормативів інвестування не включаються суми акцій та інших ЦП, придбаних банком у зв'язку з реалізацією права заставодержателя, та за умови, що банк не утримує їх більше одного року з метою створення фінансової холдингової групи, за умови, що емітентом, придбаних акцій є інший банк, у результаті андеррайту, за умови, придбані ЦП перебувають у власності банку не більше 1 року, за рахунок та від імені своїх клієнтів.

Н встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з операціями вкладання коштів банку до статутних фондів установ, що може призвести до втрати капіталу банку.

Н визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) окремо за кожною установою, до регулятивного капіталу банку.

При обчисленні цього нормативу в знаменнику до скми регулятивного капіталу банку додається сума вкладень у ЦП в портфелі банку на продаж та інвестиції, що випущені банками (за мінусом суми фактично сформованих резерву під знецінення таких ЦП), і вкладень у статутні фонди інших банків та фінансових установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал.

Нормативне значення Н має не перевищувати 15%.

Н встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з операціями вкладання коштів банку до статутних фондів будь-яких юридичних осіб, що може призвести до втрати капіталу банку.

Цей норматив визначається як співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій будь-якої юридичної особи, до регулятивного капіталу банку.

До коштів, що інвестуються не включаються:

  • акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та інвестиції, що випущені банками та фінансовими установами й іншими емітентами;

  • вкладення в асоційовані та дочірні компанії.

Нормативне значення Н не має перевищувати 60%.
6. Нормативи ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.
Діяльність банка на валютних ринках, що полягає в управлінні активами і пасивами в іноземній валюті, пов'язана з валютними ризиками (одним з елементів ринкового ризику), які виникають у зв'язку з використанням різних валют під час проведення банківських операцій.

Валютна позиція – це співвідношення вимог (балансових і позабалансових) до зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – відкритою. Відкрита позиція вважається закритою, якщо обсяг зобов’язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог перевищує обсяг зобов’язань.

При цьому довга валютна позиція при розрахунку зазначається зі знаком плюс, а коротка – зі знаком мінус.

З метою зменшення валютного ризику в діяльності банків Національний банк установлює норматив ризику загальної відкритої (короткої/довгої) валютної позиції банку (Н), у тому числі обмежується ризик загальної довгої відкритої валютної позиції банку і ризик загальної короткої відкритої валютної позиції банку.

Нормативне значення загальної відкритої валютної позиції банку (Н13) має бути не більше ніж 35%.

При цьому встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної позиції банку:

  • загальна довга відкрита валютна позиція (НІ3-1) має бути не більше 30%

  • загальна коротка відкрита валютна позиція (НІ3-2) має бути не більше 5%.1   2   3   4

Схожі:

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5

Курсова робота на тему: ′′
Розділ Форми забезпеченості повернення кредитів, наданих комерційним банком (на прикладі обласної дирекції акб соціального розвитку...

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота з трудового права на тему: Особливість трудового права...
Відносини по професійній підготовці І підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві

Курсова робота з курсу “Теорія фінансів” на тему: Дефіцит державного...
При такому підході сфера дії перерозподільчої функції бюджету була майже безмежною

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка