Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка1/3
  1   2   3
Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у м. Кременчук

протокол від ___________ № ____________
Голова комітету з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у м. Кременчук


________________________ Дрюпін С.І.

МП


ЦІНОВІ КОТИРУВАННЯ

(з редукціоном)
на закупівлю:
«Послуг інженерних»

Код згідно з ДК 016-2010 – 71.12.1.

(Послуг з приладово – водолазного обстеження підводних переходів МН ПДМН).

Кременчук 2013
Цінові котирування (з редукціоном)

на закупівлю
«Послуг інженерних»

Код згідно з ДК 016-2010 - 71.12.1

(Послуг з приладово – водолазного обстеження підводних переходів МН ПДМН).Інформація щодо закупівлі

1. Інформація про замовника
повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»
місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ,

вул. Кутузова, 18/7
найменування комітету з конкурсних торгів Товариства, що проводить процедуру закупівлі

Комітет з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у м. Кременчук
місцезнаходження

39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, 32/5
2. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками
відповідальний за проведення процедури закупівлі (тел/факс, ел. пошта):


з організаційних питань проведення процедури закупівлі:

інженер ВКД та МТЗ, секретар комітету з конкурсних торгів ПАТ «Укртранснафта» у м. Кременчук - Череп'яна Тетяна Вікторівна:

39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги,32/5,

телефон: (0536) 79-68-42; факс: (0536) 79-71-97;

e-mail: tender@ppdmn.com

з питань щодо предмету закупівлі:

начальник відділу експлуатації філії «ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» Гаврилишин Василь Васильович

39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги,32/5,

телефон: (05366) 2-42-04;

e-mail: gvv@kremen.ukrtransnafta.com
3. Інформація про предмет закупівлі
код предмета закупівлі за ДК 016-2010

71.12.1
найменування предмета закупівлі

«Послуги інженерні» (приладово – водолазне обстеження підводних переходів МН ПДМН).

(надалі – Послуги).

Лот №1 Приладово – водолазне обстеження МН

Лот №2 Приладово – водолазне обстеження МН
вид предмета закупівлі

приладово – водолазне обстеження підводних переходів МН ПДМН
місце, кількість, обсяг надання послуг, виконання робіт

Загальний обсяг надання послуг та місце надання послуг, в тому числі по Лотах №1 та №2 відповідно до Додатку 1.
строк надання послуг, виконання робіт

Строк надання послуг:

протягом 90 календарних днів з моменту отримання Виконавцем послуг попередньої оплати
4. Забезпечення конкурсних пропозицій
розмір

не передбачається
видспосіб подання5. Місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій
спосіб подання конкурсних пропозицій

особисто або поштою
місце подання конкурсних пропозицій

39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги 32/5 (канцелярія)
кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

07 жовтня 2013 р. до 12-00 год.
6. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій
місце розкриття конкурсних пропозицій

39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги 32/5
дата та час розкриття конкурсних пропозицій

07 жовтня 2013 р. о 15-00 год.
7. Процедура закупівлі проводиться з наступними особливостями
Вся інформація і перелік форм документів необхідний учасникам для підготовки цінових пропозицій, розміщені на сайті ПАТ «Укртранснафта» www.ukrtransnafta.com у розділі «Інформація для учасників»
Шкала розрахунку кроку процедури закупівлі (для проведення редукціону):

Лот №1 – 5100,00 грн. з ПДВ

Лот №2 – 5500,00 грн. з ПДВ

(або еквівалент в валюті пропозиції учасника-нерезидента).
Відміна замовником процедури закупівлі чи визнання її такою, що не відбулися (додатково до підстав, зазначених у пункті 13 «Стандартних умов проведення процедур закупівель…», розміщених на сайті ПАТ «Укртранснафта» www.ukrtransnafta.com у розділі «Інформація для учасників»

у замовника є потреба повторного проведення процедури у зв’язку з об’єктивними причинами
Укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог Замовника та акцептованої пропозиції.
Умови Договору (контракту) повинні бути викладені Сторонами у відповідності до вимог Господарського кодексу України; Цивільного кодексу України та Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС-2000».

Інші основні умови договору (крім тих, що визначені в документації):

Умови оплати:

- Якщо акцептована пропозиція містить попередню оплату — попередня оплата не повинна перевищувати 40% від вартості конкурсної пропозиції по Лоту.

Якщо акцептована пропозиція з умовою оплати по факту надання послуг – оплата здійснюється після надання послуг.

Замовник здійснює оплату при умові своєчасного отримання документів:

- Правильно оформленого рахунку,

- Правильно оформленого акту щодо надання послуг,

- Правильно оформленої податкової накладної (якщо Переможець процедури закупівлі є платником податку на додану вартість).

Попередня оплата, оплата після надання послуг здійснюються протягом 30 банківських днів з моменту своєчасного отримання документів Замовником. У випадку несвоєчасного отримання вищезазначених документів Замовник має право продовжити строк виконання своїх зобов’язань з оплати.

Строк надання послуг обліковується:

- Якщо акцептована пропозиція містить попередню оплату - з моменту отримання попередньої оплати.

- Якщо акцептована пропозиція з умовою оплати по факту надання послуг з моменту надання Замовником письмового замовлення.

Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору з обов’язковим збереженням претензійного порядку врегулювання спору. У випадках неможливості досягнення згоди – спір, розбіжності чи претензії підлягають вирішенню в господарському суді (в разі, якщо контрагент – резидент України) або в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (в разі, якщо контрагент – нерезидент України).

У випадку відмови Переможця процедури закупівлі від виконання Договору, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір шляхом направлення письмового повідомлення Продавцю.

Замовник має право в односторонньому порядку зменшити обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника, при цьому ціна договору зменшується за узгодженням сторін.

Якщо Переможець процедури закупівлі є платником податку на додану вартість, то він повинен оформлювати податкову накладну за реквізитами: «ПАТ «Укртранснафта», м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, індивідуальний податковий № 315704126145, свідоцтво № 100342322» і направляти податкову накладну за адресою:

39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги 32/5, філія «Придніпровські магістральні нафтопроводи».

Найменування обслуговуючих банків Замовника, через які буде здійснюватися розрахунок по договору про закупівлю:

  • Відділення Кременчуцька філія ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ 21050723.

Термін дії договору визначається з моменту підписання його сторонами і діє протягом 365 календарних днів, а в частині взаєморозрахунків та гарантії до повного виконання Сторонами зобов’язань.
Форма технічної частини конкурсної пропозиції

Під час підготовки технічної частини конкурсної пропозиції Учасник керується формою наведеною нижче.
8. Інша інформація
Інформація і перелік форм документів необхідний учасникам для підготовки цінових пропозицій, розміщені на сайті ПАТ «Укртранснафта» www.ukrtransnafta.com у розділі «Інформація для учасниківДодаток 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Технічні дані підводних переходів магістральних нафтопроводів

філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ПАТ «Укртранснафта»п/п

Нафтопровід (назва МН, діаметр)

Кілометр МН

Назва водної перешко-ди

Місце знаходження

Ширина дзе-ркала пере-шкоди, м

Орієнтовна глибина ріки, м

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 Лот № 1 – Приладово - водолазне обстеження МН

1.

МН Кременчук-Херсон

основна нитка Ду700 в захисному кожусі Ду1000

12

р. Псел

Полтавська область, Кременчуцький район, с.Потоки

205

5
Лупінг Ду1000

170

5

2.

МН Кременчук-Херсон основна нитка Ду700

20

протока р. Дніпро

Полтавська область, Кременчуцький район, с.Низи

95

2,5
Лупінг Ду1000

86

2,5

3.

МН Кременчук-Херсон основна нитка Ду700 в захисному кожусі Ду1000

23

р. Дніпро

Полтавська область, Кременчуцький район, Комсомольська міська рада

1448

7
Лупінг Ду1000

1553

7

Лот № 2 - Приладово-водолазне обстеження МН

1.

МН Кременчук-Херсон Ду700

136

р.Саксагань

Дніпропетровська область, Софіївський район, с.Сергіївка

42

2,5
2.

МН Глинська-Кременчук Ду500

54

р. Хорол

Полтавська область, Миргородський район, с.Єрки

142

4,5
3.

МН Глинська-Кременчук Ду500

100

р. Хорол

Полтавська область, Глобинський район, с.Радалівка1,5
4.

МН Мала Павлівка-Глинська основна нитка Ду350

6

р.Ташань

кордон Полтавської та Сумської області (Охтирський район), с.Камиші

145

1,2
резервна нитка Ду350

150

1,2

5.

МН Мала Павлівка-Глинська основна нитка Ду350

38

р. Псел

Полтавська область, Гадяцький район, с.Броварки

44

1,5
резервна нитка Ду350

74

1,5

6.

МН Мала Павлівка-Глинська основна нитка Ду350

48

р. Грунь

Полтавська область, Гадяцький район, с.Червона Лука

193

5
резервна нитка Ду350

320

5

7.

МН Мала Павлівка-Глинська основна нитка Ду350

62

р. Хорол

Полтавська область, Гадяцький район, с.Червонознамянка

28

1,5
резервна нитка Ду350

54

1,5

8.

МН Самара-Лисичанськ Ду1200

949

р.Комишна

Луганська обл., Міловського району, с. Стрільцівка

3

0,7
9.

МН Самара-Лисичанськ Ду1200

970

р.Дубовець

Луганська обл., Біловодський район, м. Біловодськ

6

0,5
10.

МН Самара-Лисичанськ Ду1200

980

р.Деркул

Луганська область, Біловодський район, с.Городнє

17

2
11.

МН Самара-Лисичанськ ду1200

1035

р.Айдар

Луганська область, Новоайдарський район, с.Маловенделівка

57

2,5

12.

МН Самара-Лисичанськ основна нитка Ду1200

1071

р. Сіверський Донець

Луганська область, Попаснянський район, с.Устинівка

77

3,5
резервна нитка Ду1000

66

3,5

13.

МН Лисичанськ-Кременчук Ду1200

23

р.Бахмутка

Донецька область, Артемівський район, с.Званівка

10

2
14.

МН Лисичанськ-Кременчук Ду1200

67

р.Казений Торець

Донецька область, Славянський район, с.Андріївка

78

4
15.

МН Лисичанськ-Кременчук Ду1200

142

р.Опаліха

Харківська область, Близнюківський район, с. Берестовое.

37

0,5
16.

МН Лисичанськ-Кременчук основна нитка Ду1000

312

ставок

Полтавська область, Новосанжарський район, с.Нехвороща

68

4,2
резервна нитка Ду1000

128

4,4

17.

МН Лисичанськ-Кременчук Ду1000

331

р.Суха Маячка

Полтавська область, Новосанжарський район, с.Рекунівка

101

2
18.

МН Лисичанськ-Кременчук Ду1000

355

р.Кобелячок

Полтавська область, Кобеляцький район, смт. Кобеляки

30

1
19.

МН Лисичанськ-Кременчук Ду1000

406

р.Псел

Полтавська область, Кременчуцький район, с.Гуньки

46

4
20.

МН Лисичанськ-Кременчук Ду1000

411

р.Сухий Омельник

Полтавська область, Кременчуцький район, с.Демидівка

40

0,6


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка