Пошук по сайту


Екзаменаційні питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників

Екзаменаційні питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників

Сторінка1/3
  1   2   3
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
БІЛЕТІ № 1

1. Охорона праці в Україні. Законодавчі акти України з охорони праці.

Постанова Верховної Ради України від 21.11.02р. №229-IV – ввести в дію Закон України „Про охорону праці”.(нова редакція)

Основні законодавчі акти з ОП : Конституція країни, законів: „Про охорону праці”, „Про охорону здоров’я” , „Про пожежну безпеку”, „Про використання ядерної енергії та радіакційний захист, КЗпП, державних стандартів, санітарних норм праці, ПДР, положення про підприємство та інші.
2. Електробезпека. Види ураження людини електричним струмом.

Електротравми бувають: у вигляді електроопіків; електричних знаків; електрометалізації шкіри; механічних ушкоджень; електрофтальмії; електричного удару; удари з судорожними скороченнями м’язів без втрати свідомості; із втратою свідомості, але з роботою легенів та серця; з втратою свідомості і порушення органів дихання і серця; удари , що викликали клінічну смерть.
3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.


БІЛЕТ № 2.

1. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2001 №270.

Порядок ... складається з 4 розділів:

  1. загальні питання ( які НВ підлягають розслідуванню, що стались під час...;

  2. повідомлення про НВ - лікувальні заклади до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок НВ протягом доби надсилають письмове повідомлення;

  3. розслідування НВ – НВ, які сталися з працюючими особами розсіл. комісією організації, яку визначає керівник організації. Рішення щодо розслідування НВ приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності, або довідки лікув. закладу. Розслідування НВ проводиться , після створення комісії протягом 10 кал. днів. Термін може бути подовжений . За результатами розсіл. складається Акт по ф-НТ. Кількість примірників кожному випадку визначається. Акти за ф-НТ зберігаються (з матеріалами розсіл.) 45 років в організації (для працюючих). Реєстрація з організації, яка проводила розслід.

  4. Облік і аналіз НВ.

Рішення щодо розслідування НВ приймається керівником орг-ції на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки лікувально – профілакт. закладу.

Розслідування НВ проводиться протягом 10 кал. дн. Після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу, який призначив розслідування.

За результ. розслідування НВ склад. акт за формою НТ, згідно з дод. 3, який затвердж. керівником органу, що проводив розслідування.
2. Заходи безпеки під час перевезення учнів автотранспортом.

При проведенні позашкільних заходів, пов’язаних з перевозкою учнів: проводиться цільовий інструктаж з ОП, в автобусах перевозиться тільки по місцям, число дітей. Грузовий автотранспорт повинен бути устаткований сидінням, яке повинно бути нижче бортів з обов’язковим числом людей визначеним для даного транспорту.

На кожній тр. Один – знак „Діти”, фари – ввімкнуте світло, призначає старший відповідальний – відповідно вимогам ПДР.
3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
БІЛЕТ № 3

1. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 31.08.2001 № 616.

Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку НВ , що сталися з вихованцями , учнями, студентами, курсантами, слухачами під час НВ процесу в навч. закладах України має 4 розділи:

  1. Галузь застосування

  2. Загальні положення (які НВ підлягають розслідуванню, реєстрація та складання акту по ф Н-Н та його термін, тощо)

  3. Повідомлення про НВ, їх розслідув., та облік

  4. Спеціальне розслід. НВ (групові, із смерт. наслідком)

Розслідуванню підлягають НВ , які трапилися з учнями і призвели до погіршення стану здоров’я не менше ніж на 1 день згідно з мед висновком. Погіршення стану здоров’я внаслідок НВ встановлює та засвідчує лікуально – профілакт. заклад. Про кожний НВ, який стався з учнем, потерпілий або свідок НВ негайно сповіщає керівника навч. закладу, службу ОП. Комісія з розслід. НВ зобов’язана провести розслід. НВ, з’ясувати обставини і причини, розробити заходи щодо усунення причин НВ, визначити відповід. осіб; скласти акт про НВ за Ф. НН у 5-ти прим. і направити на затвердж. кер. навч. закладу.

Кер. навч. закладу протягом 3-х діб після закінчення розслідування затверджує акти Н-Н.
2. Порядок введення в експлуатацію кабінетів, майстерень, заново встановленого обладнання.

Приміщення кабінету, майстерні, спортзали тощо повинні відповідати будівельним нормам і правил (БНІП); все устаткування навч. майстерень повинне знаходитись в справному стані і надійно закріплено; устаткування і механізми повинні мати необхідні обмежники; устаткування , яке встановлюється заново , може бути пущене в експлуатацію лише з санкції тех.. інспекції і орган. Освіти з оформленням відповідного акту; санкцію на введення в експлуатацію кабінету (тощо) і прийом НЗ до нового навч. року дає комісія з участю представників орг. Освіти, установи, проф.. організації, санепідемстанції, Держпогжнагляду, техінспекції.
3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
БІЛЕТ № 4
1. Захисні засоби з електробезпеки.

Колективні засоби захисту: - захисне вимкнення аварійної мережі в цілому учбової ділянки ; - захисне заземлення , занулення; - попереджаючі забороняючи , наказові , вказівні переносні щити; - ізолюючі накладки, тимчасові переносні заземлення; - спец знаки безпеки, сигналізація, захисні пристрої, блокування, ізолюючі вставки.

Індивідуальні засоби захисту: діалектричні рукавички, боти, галоші, килимки , ізолювальні підставки, переносні безпечні світильники напругою 12-48 В, знижувальні трансформатори напругою 220/128 або 220/42В, захисне заземлення, захисні пристрої, знаки безпеки, захисні окуляри, каски, спец. рукавички з важкозаймистої тканини , монтерські пояси, страху вальні канати.
2.Особливості розслідування та обліку групових і смертельних випадків з учнями і працівниками в навчальному закладі.

Про кожний нещасний випадок , який стався з учнем, потерпілий або свідок НВ негайно сповіщає безпосередньо керівника НВ процесу, який зобов’язаний : терміново організувати першу долі карську допомогу потерпілому та його доставку до лікувальної установи, повідомити про НВ керівника закладу, службу з ОП, до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо не загрожує життю і здоров’ю оточуючих і не призведе до більш тяжких наслідків . Директор школи негайно повідомляє управління освіти про НВ , який стався з учнем.

Про НВ , який стався під час далеких походів, екскурсій та інш. заходів поза територією району (міста), керівник закладу негайно повідомляє також орган управл. освітою за місцем події.

3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

БІЛЕТ № 5

1. Відповідальність посадових осіб за порушення законів, норм і правил з охорони праці.

Закон „Про ОП” ст..49 – особи , винні в порушенні законодавства та інш. нормативах актів про ОП притягаються до дисциплін. , адміністрат. , кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
2. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2004 № 1112.

Дія Положення поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності. Складається:

- розслідування та облік НВ;

- повідомлення про розслідування та ведення обліку НВ;

- спец. розслідування НВ;

- звітність та інформація про НВ, аналіз, їх причини;

- розслідування та облік випадків виявлення хронічних захворювань, отруєнь;

- порядок повідомлення про проф.. захворювання та розслідування причин, що привели до їх виникнення;

- розслідування ВПЗ у працівників, направлених на роботу за межі підприємства;

- розслідування ЗНЗ.

Розслідування проводиться у разі одержання ушкоджень, що призвели до втрати працівником працездатності на 1 робочий день чи більше або до необхідності проведення його на іншу роботу не менше як на 1 роб. день, у разі зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків , а також у разі смерті працівника на підприємстві (НВ).

Про кожний НВ потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок НВ повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

Роботодавець, одержавши повідомлення про НВ зобов’язаний негайно утворити наказом комісію з розслідування НВ у складі не менше ніж 3 особи та організувати розслідування.

Комісія зобов’язана протягом 3 діб скласти акт розслідування НВ за Ф. Н-5 згідно з додатком 2 у 3-х примірниках, а також акт про НВ, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з дод. 3 у 6-ти примірниках, якщо цей НВ визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, або акт про НВ, не пов’язаний з виробництвом, за формою НВП згідно з дод. 4, якщо цей НВ визнано таким, що не пов’язаний з виробництвом і передати їх на затвердження роботодавцю.

3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

БІЛЕТ № 6
1. Державний ,відомчий і громадський нагляд за станом охорони праці в навчальному закладі.

Нагляд здійсн. Кабінет Мін. Укр.; держкомітет Укр.. по нагляду за ОП; МО; місце в держадмін.; місц. Ради нардеп.; упр. Освіти; служба ОП школи; уповноважені трудові колективи, профспілки. Органи держпожнагляду, санепідемслужба.

2. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782.

Положення про організацію роботи з ОП учасників виховного процесу в установах і закладах освіти з 8 розділів визначає єдину систему орг-ції роботи з ОП а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов НВ процесу, запобігання травматизму його учасників.
5. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
БІЛЕТ № 7

1. Система стандартів безпеки праці, її впровадження в навчальних закладах.

Завдання. Нормативна документація з ОП поділяється на загальнодержавну , міжгалузеву й галузеву.

Заг. державні стандарти про ОП - норми й правила , що поширюються на всі галузі господарства незалежно від форм власності: будівельні норми й правила, санітарні та пожежні, Правила розміщення ел. стосункових споживачів, Правила дорожнього руху.

Міжгалузеві – регламентують ОП в кількох галузях або в окремих видах виробництва, відомств.

Галузеві - розробляються на основі заг. держ. , міжгалузевих законодавчих актів, норм та правил з урахуванням специфіки виробництва. Ці норми й правила поширюються на підприємства та установи даної галузі.

2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2001 № 270.

Порядок ... складається з 4 розділів:

1). загальні питання ( які НВ підлягають розслідуванню, що стались під час...;

2). повідомлення про НВ - лікувальні заклади до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок НВ протягом доби надсилають письмове повідомлення;

3). розслідування НВ – НВ, які сталися з працюючими особами розсіл. комісією організації, яку визначає керівник організації. Рішення щодо розслідування НВ приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності, або довідки лікув. закладу. Розслідування НВ проводиться , після створення комісії протягом 10 кал. днів. Термін може бути подовжений . За результатами розсіл. складається Акт по ф-НТ. Кількість примірників кожному випадку визначається. Акти за ф-НТ зберігаються (з матеріалами розсіл.) 45 років в організації (для працюючих). Реєстрація з організації, яка проводила розслід.

4).Облік і аналіз НВ.

Рішення щодо розслідування НВ приймається керівником орг-ції на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки лікувально – профілакт. закладу.

Розслідування НВ проводиться протягом 10 кал. дн. Після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу, який призначив розслідування.

За результ. розслідування НВ склад. акт за формою НТ, згідно з дод. 3, який затвердж. керівником органу, що проводив розслідування.

3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.


БІЛЕТ № 8
1. Дисципліна праці. Правила внутрішнього розпорядку.

Працювати чесно і добросовісно, своєчасно, точно виконувати розпорядження адміністрації, підвищувати продуктивність праці, дотримуватись технологічної дисципліни, вимог ОП.

Правила внутр. труд. розпор. складаються адміністрацією по узгодженню з ПК (ст..142 КЗпП).
2. Державний, відомчий, громадський нагляд за охороною праці.

Нагляд здійсн. Кабінет Мін. Укр.; держкомітет Укр.. по нагляду за ОП; МО; місце в держадмін.; місц. Ради нардеп.; упр. Освіти; служба ОП школи; уповноважені трудові колективи, профспілки. Органи держпожнагляду, санепідемслужба.
3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
БІЛЕТ № 9

1. Управління охороною праці в навчальному закладі.

Загальне керівництво і персональна відповідальність за організацію служби ОП - забезпечення безпечних і здорових умов праці покладається на директора. Безпосередня відповід. за організацію роботи з ОП і забезпечення здорових і безпечних умов праці та навчання покладається на керівників структурних підрозділів. Учитель, кл. кер., зав. кабінетом, майстернею несе відповідальність за збереження життя здоров’я учнів під час навч.- вих. Процесу , організовує вивчення учнями правил і норм ОП, проводить інструктажі з ОП, здійснює контроль за виконанням правил з безпеки учнями. Служба ОП проводить оперативно – метод. керівництво роботою з ОП , безперешкодно відвідує будь-які кабінети контролюючи дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів з питань ОП.

2. Безпека праці. Організаційні та технічні заходи.

Безпека умов праці - стан умов праці , при яких вплив на працюючого небезпечних і шкідливих виробничих факторів виключено або дія шкідливих виробничих факторів не перевищує гранично допустимих рівнів.
3. Накази по школі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

БІЛЕТ № 10
1. Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри.

Мікроклімат навч. приміщень – комплекс фізичних факторів, що здійснюють вплив на теплообмін людини з оточуючим середовищем, обумовлюють самопочуття, працездатність, стан здоров’я і якість праці.

Санітарні правила встановлюють гігієнічні вимоги до параметрів мікроклімату робочих місць з урахуванням інтенсивності енергозатрат працюючих, часу виконання робіт, природних умов і вміщують вимоги до методів вимірів в контролю мікрокліматичних умов.

До параметрів мікроклімату належать: температура повітр’я і його відносна вологість; швидкість руху повітря; потужність теплового випромінювання приладів та устаткування, що знаходяться у приміщенні.
2. Організаційні і технічні заходи з попередження нещасних випадків.

Організаційні : розробка правил , норм та інстр. З ОП, навчання працюючих безпечним методам праці та інстр. Згідно вимог ОП; здійснення контролю за виконанням вимог ОП; амін. – господ. контроль з ОП, культури виробництва, за станом виробничих приміщень та роб. місць; здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та відпочинок, залучення до роботи не за спеціальністю, без інструктажу з ОП, недостатнього засвоєння працюючими безпечних прийомів праці.

Технічні : підтримання справного обладнання робочих місць, виробництва, машин і механізмів, пристроїв, транспортних засобів, встановлення обладнання для захисту організму людини від впливу незадовільних метеорологічних умов, забруднень повітря у виробничих приміщеннях, шуму та вібрації, ел. магнітних полів, лазерних випромінювань, втілення у виробництво механізації та автоматизації , засобів індивід. та колект. захисту.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

Організація роботи з питань охорони праці І безпеки життєдіяльності...
Ення дієвого контролю за виконанням вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення...

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Методичні рекомендації довести до відома всіх причетних працівників,...
З метою встановлення єдиного порядку щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Закони України
Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного дошкільного навчального закладу є організація роботи з питань охорони...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка