Пошук по сайту


Тема№4: "Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків"

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6
Тема№4: "Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків"
Актуальність теми. У світі спостерігається тенденція росту виробничого і невиробничого травматизму, професійної захворюваності. Організація захисту працівників від впливу несприятливих факторів у сучасному виробництві і соціальний захист і надалі є дуже актуальними.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з Основ охорони праці

Рекомендована література

Основна: Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, с.82-91

І.В. Кочін Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях К.: "Здоров'я", 2005 р., стор.207-212

Допоміжна: Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1094 від 21.08.2001р.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:"Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Травми та професійні захворювання. Причини виробничого травматизму, професійних захворювань.

2. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
3. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.


Дати відповіді:

1.Визначення:

а)нещасний випадок на виробництві

б) гостре професійне захворювання (отруєння)

2.Категорії потерпілих за тяжкістю наслідків ушкодження здоров'я


3.Причини виробничого травматизму


Заповніть табл. 1

Дати відповідь на тест №1

1.Облік та звітність про нещасні випадки


2. Для чого проводиться аналіз причин виробничого травматизму?Табл. 1 "Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві"

Посадова особа

Обов'язки

Керівник робіт

Керівник підприємства (власник)

Комісія з розслідування

Форма акту

а)аварії на виробництві

б)гострого
профзахворювання (отруєння)

в)випадку, не пов'язаного з виробництвом

Матеріали для самоконтролю

Питання

1. Якими ознаками характеризується нещасний випадок?

2. Що називають тимчасовою непрацездатністю?

3. Якою може бути стіка втрата працездатності?

4. До якої категорії належить нещасний випадок внаслідок якого настала смерть потерпілого?

5.Перелікуйте причини виробничого травматизму, які належать до

а)організаційних

б)технічних

в)санітарно-гігієнічних

г)психологічних

6. Склад комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві та її обов'язки/

7. Хто повинен здійснювати контроль за роботою комісії?

8. Кому належить функція громадського контролю за розслідуванням нещасного випадку на виробництві?

9.Які випадки на виробництві не визнаються нещасними, пов’язаними з виробництвом?

10. Які випадки підлягають спеціальному розслідуванню?

11.Хто призначає своїм наказом склад комісії ?

12. Склад комісії.

13. Який орган наказом визначає склад комісії, якщо на виробництві під час аварії загинуло 5 і більше працівників (чи травмовано 10 і більше осіб)?

14. Хто здійснює облік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом?

Ситуаційні завдання

1. Медична сестра фізіотерапевтичного відділення в присутності старшої медичної сестри отримала опіки під час приготування настоїв лікувальних трав. Чи можна це розцінити як нещасний випадок на виробництві? Дії старшої медичної сестри.

2. Водій автотранспорту лікарні під час технічного ремонту автомобіля зломав руку. Під час розслідування на місці травми встановлено, а потім підтверджено медичним заключенням, що водій був у слабкому алкогольному сп’янінні (увечері перед роботою вживав слабкоалкогольні напої). Чи можна даний випадок пов'язати з виробничим травматизмом?

3. Фельдшер ФАПу під час пересування на велосипеді ФАПу до хворого по виклику отримав травму. Чи вважається даний випадок нещасним випадком на виробництві?

Тестове завдання

Комісія з розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, зобов’язана протягом трьох діб:

А – скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження роботодавцю.

В – скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у п’яти примірниках, також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження роботодавцю;

С – з'ясувати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;

Д – розробити заходи щодо виявлення осіб, які не допускають порушень вимог законодавства про охорону праці;

Е – скласти акт розслідування нещасного випадку за формою НПВ у п’яти примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-5 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження роботодавцю.
Контроль на практичному занятті з теми: "Розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань".

Тема№5: " Розслідування професійних захворювань"
Актуальність. Навчання та систематичне підвищення рівня знань з охорони праці є основним принципів державної політики, спрямований на попередження виробничого травматизму, професійних захворювань. В медицині, як і в інших галузях промисловості працівники підвергаються впливу дії шкідливих чинників: біологічних чинників (контакт з інфікованим матеріалом, антибіотиками тощо), впливу іонізуючої радіації та ін..
Зміст теми (опорний конспект) дивись Навчальний посібник КМК

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.75-82, 91-97, 20-27

І.В. Кочін Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях К.: "Здоров'я", 2005 р., стор.213-220

Допоміжна: Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1094 від 21.08.2001р.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Розслідування професійних захворювань"Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь.

2.Розслідування аварій.

3.Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.

4. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.


5. Тривалість робочого дня, відпочинку

Дати відповіді:

1.Які захворювання називають професійними?


2.Яку облікову форму заповнює лікар спеціалізованого закладу при встановленні професійного захворювання і в які заклади передається?

3. Склад комісії з розслідування професійного захворювання.
4.Завдання комісії?
5. На підставі яких даних встановлюється профзахворювання?


6. Значення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці?
7.Порядок реєстрації профзахворювань.


1.Що називається аварією?
2.Які аварії належать до аварій першої категорії?

3. Які аварії належать до аварій другої категорії?

4.Дії керівника у разі аварії?

5.Вкажіть основні матеріали розслідування аварії.


1.Наведіть приклади нещасних випадків невиробничого характеру.

2.Яким чином здійснюється передача повідомлення про нещасний випадок невиробничого характеру
3. Склад комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру (постраждалий працює).

1.Перелікуйте основні технічні заходи.


2.Назвіть групи засобів індивідуального захисту.

3.Перелікуйте лікувально-профілактичні заходи.

4.Назвіть загальні медичні протипоказання до праці, пов'язаної із впливом шкідливих професійних факторів.


1.Нормальна тривалість робочого часу?
2.Скорочений робочий час

а)для окремих категорій працівників?

б)для осіб у віці 14-16 років?
3.Види відпусток.Матеріали для самоконтролю

1.Назвіть форму акта розслідування професійного захворювання.

2.На підставі яких даних складається представником державної санітарно-епідеміологічної служби санітарно-гігієнічна характеристика умов праці?

3. Чи може лікар ЛПЗ, до якого звернувся робітник поставити діагноз профзахворювання?

4. Назвіть форму акта розслідування випадку аварії.

5. Хто засвідчує і встановлює факт нещасного випадку невиробничого характеру?

6.Чи повинен розслідуватися нещасний випадок невиробничого характеру, якщо постраждалий був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння?

7. Назвіть форму акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.

8. Значення гігієнічного нормування у профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.

9. Значення санітарно-технічних заходів.

10 . Значення медичних оглядів працівників.

11. Порядок проведення медичних оглядів.

12. Для яких категорій працівників встановлюється ненормований робочий день?

13. Забезпечення права на відпустки.

14. Найменша щорічна відпустка за відпрацьований робочий рік?

15.Щорічна додаткова відпустка за роботу у шкідливих і важких умовах праці?

16. У яких випадках надаються додаткові оплачувані відпустки працівникам, які навчаються без відриву від виробництва?

17. Що таке творча та соціальна відпустки?

18. У яких випадках надається відпустка без збереження заробітної плати?
Дати відповіді на тестові завдання з теми: "Розслідування професійних захворювань"

1. Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При

доставці хворих трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав

лише лікар обласної лікарні. Яка організація зобов’язана розслідувати, скласти акт за

формою Н-1 та взяти на облік цей нещасний випадок?

А- Обласна лікарня

В- Автопідприємство

С- Інспекція з охорони праці

Д- Профспілковий комітет

Е- Фонд соціального страхування від нещасних випадків

2. Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:

А- 40 год.

В- 42 год.

С- 36 год.

Д- 38 год.

Е- 30 год

3. Засоби індивідуального захисту діляться на:

А- Респіратори, ізолювальні протигази

В- Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, медичні засоби захисту

С- Респіратори, ізолювальні протигази, фільтрувальні цивільні та промислові протигази

Д- Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, сховища

Е- Фільтрувальні цивільні та промислові протигази

4. Неповнолітній працівник звернувся з заявою надати йому щорічну відпустку в літній час на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?

А- 24 календарних днів

В- 15 календарних днів;

С- 20 календарних днів;

Д- один календарний місяць

Е- 26 календарних днів

5. В відділ кадрів звернулася жінка з заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку

тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних. Має двох дітей. До якого віку

дітей надається така відпустка?

А- 16 років;

В- 15 років;

С- 17 років;

Д- 18 років;

Е- 19 років
6. Ви працюєте акушеркою в пологовому відділенні. При роботі з електровідсмоктувачем

Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за

формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?

А- Так, вважається, складається акт за формою Н-1

В- Не вважається нещасним випадком

С- Так, вважається, складається акт за формою Н-2

Д- Так, вважається, складається акт за формою Н-5

Е- Так, вважається, складається акт за формою НТ-1
7. Ви – випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років.

При прийнятті на роботу в пологовий будинок, якою має бути для Вас тривалість

робочого тижня?

А- 40 годин

В- 30 годин

С- 24 години

Д- 36 годин

Е- 32 години
8. Які захворювання можуть виникнути в медпрацівника пологового будинку у випадку

пошкодження заходів захисту рук (рукавичок) при контакті з кров’ю роділлі?

А- Гіпотонія

В- Артрит

С- Туберкульоз

Д- СНІД

Е- Алергія
9. Основою всього трудового законодавства держави є:

А- Конституція України

В- Закон України „Про пожежну безпеку”

С- Кодекс законів про працю

Д- Закон України „Про охорону праці”

Е- Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування

випускників ВНЗ”
10. Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці,

відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні

встановлює:

А- Закон України про охорону праці

В- Конституція України

С- Кодекс законів про працю

Д- Указ Президента України

Е- Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та

небезпечних роботах”
11. Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?

А- Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів

В- Встановлення стану здоров’я населення

С- Виявлення ранніх ознак захворювань

Д- Виявлення хворих для встановлення інвалідності

Е- Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за

конкретною спеціальністю, запобігання виникненню та розповсюдження

інфекційних та паразитарних хвороб

12. На протязі 5 днів паразитологічному відділенні СЕС не працювала витяжна шафа, не

вистачало - 4 підноси, 28 предметних скелець. Недоліки були виявлені при обстеженні

комісією з охорони праці місцевої адміністрації. Який вид відповідальності застосує

головний лікар СЕС до завідуючої паразитологічним відділенням?

А- Цивільну

В- Адміністративну

С- Кримінальну

Д- Матеріальну

Е- Дисциплінарну

13.Нічний робочий час визначається законом з:

А- 21-ї години до 6-ї години

В- 22-ї години до 6-ї години

С- 20-ї години до 6-ї години

Д- 19-ї години до 6-ї години

Е – 18-ї години до 6-ї години

14. До часу відпочинку належать усі, окрім:

А- перерви протягом робочого дня чи зміни

В – щоденний відпочинок між робочими днями (змінами)

С- відпочинок на робочому місці

Д- щотижневі вихідні дні, щорічні святкові та неробочі дні

Е – щорічні відпустки

15.Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці становить:

А – 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік

В- до 35 календарних днів

С – 47 календарних днів за відпрацьований робочий рік

Д – 36 календарних днів за відпрацьований робочий рік

Е – 14 календарних днів за відпрацьований робочий рік.
16. До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, що зумовлені впливом небезпечних факторів або шкідливих речовин протягом не більше:

А- тижня

В- двох діб

С- однієї робочої зміни

Д- місяця

Е- шести місяців
Контроль на практичному занятті №02 "Розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка