Пошук по сайту


Тема№6: "Правила забудови, техніка безпеки в операційному блоці. Техніка безпеки при експлуатації балонів"

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6
Тема№6: "Правила забудови, техніка безпеки в операційному блоці. Техніка безпеки при експлуатації балонів".
Актуальність теми. Робота медичного персоналу операційного блока пов’язана з дією шкідливих на організм фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних факторів.

Всі приміщення операційних є вибухо- та пожежонебезпечними.

Виконання вимог електронебезпеки, пожежонебезпеки, особистої гігієни, протиепідемічного режиму є основними заходами профілактики нещасних випадків та професійних захворювань.

Зміст теми (опорний конспект) дивись Навчальний посібник "Основи охорони праці та охорона праці в галузі"

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності Підручник К.: ВСВ "Медицина", 2010р., стор.152-164, 135-143

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Правила забудови, техніка безпеки в операційному блоці. Техніка безпеки при експлуатації балонів"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Забудову операційного блоку (ОБ). Вимоги до операційної.

2.Протиепідемічний режим і особиста гігієна персоналу.


3.Запобігання пожежам і вибухам. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.Техніку безпеки при експлуатації балонів.


Заповнити табл.1

Заповнити табл.2

Дати відповіді:

1.Особливості використання інструментів у гнійних операційних.

2.Порядок здійснення бактеріологічного контролю.

3.Підготовка персоналу до операції.

1.Профілактика самозаймання наркозних препаратів.


2.Дії у випадку пожежі.

3.Дії при ураженні електричним струмом.


1.Вимоги до зовнішній поверхні балонів.

2.Правила зберігання балонів.


Табл.1 "Зони режимів роботи в ОБ"

Зона режиму роботи

Склад приміщень. Вимоги.

Табл. 2 "Санітарно-гігієнічні вимоги до операційної та вимоги техніки безпеки"


Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги техніки безпеки

До комунікацій


До освітлення


До мікроклімату


До вентиляції


Зберігання вогненебезпечних речовин


До меблів (металевих стільців)
Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1. Визначення поняття "операційний блок".

2. Загальні вимоги до операційних блоків.

3. Чим визначається розташування і взаємозв’язок приміщень ОБ?

4. На які зони режиму поділяється ОБ?

5. Охарактеризуйте стерильну зону.

4. Яким чином визначається межа між зоною суворого режиму від зони обмеженого режиму?

5. Як повинен бути встановлено операційний стіл?

6. Що таке аварійна електромережа?

7. Чому віс приміщення ОБ є вибухо- та пожежонебезпечними?

8. Порядок прибирання ОБ.

9. Як здійснюється бактеріологічний контроль в ОБ, його мета?

10. У чому полягають заходи щодо попередження виникнення електростатичного заряду у персоналу ОБ та у хворого під час операції?

11. Дії персоналу у разі пожежі, вибуху в ОБ?

12. Дії у разі ураженяі людини електричним струмом в ОБ.

13.Вимоги до кисневих балонів?

14. Вимоги до розміщення балонів.

15. Термін зберігання балонів.

16. Вимоги до експлуатації балонів.

Дайте відповіді на тести з теми:"Техніка безпеки в операційному блоці"

1. Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та ін. органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів:

А – біологічна

В – механічна

С – термічна

Д – електролітична

Е – фізична
2. Назвіть колір і текст напису балона з киснем:

А – голубий, "Кисень"

В – голубий "Кисень медичний"

С – сірий, "Кисень"

Д – сірий, "Кисень медичний"

Е – білий, "Кисень медичний"
3. Найбільш ізольована та захищена зона, що складається з приміщень, до яких застосовуються найсуворіші вимоги асептики, - це:

А – перша зона – стерильна

В – друга зона – суворого режиму

С – третя зона – обмеженого режиму

Д – четверта зона

Е – п’ята зона
4.У приміщеннях операційного блока щомісячно здійснюють посіви повітря, шовного та перев'язульного матеріалів, змивів з інструментів, проводиться:

А – інфекційний контроль

В – бактеріологічний контроль

С – санітарно-гігієнічний контроль

Д – технічний контроль

Е - адміністративний контроль

5. В операційному залі в кінці робочого дня значно погіршилися показники температурного режиму. Вкажіть систему запобіжних заходів з метою покращення мікроклімату:

А – застосування медичних заходів

В – використання засобів індивідуального захисту

С – правильне влаштування комунікацій

Д - ефективна робота примусової припливно-витяжної вентиляції

Е - своєчасне прибирання операційного блоку

6. Назвіть найбільш раціональні лампи для освітлення операційного поля

А – світлодіодні

В - люменісценті

С – накалювання

Д – безтіньові світлодіодні

Е – всі переліковані

Контроль на практичному занятті з теми: "Техніка безпеки при роботі в операційному блоці"

Тема№7: "Опромінення. Охорона праці в рентгенологічних кабінетах".
Актуальність теми. Джерелом випромінювання можуть бути як радіоактивні речовини, так і спеціальні пристрої (рентгенустановки).

Усі країни, що використовують атомну енергію, мають норми і правила радіаційної безпеки, що базуються на рекомендаціях Міжнародної комісії з радіаційного захисту (МКРЗ). Їхня мета – запобігти несприятливим наслідкам опромінення людей у процесі застосування, збереження і транспортування радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань.

В Україні нині основоположним документом є Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з "Основ охорони праці"

Рекомендована література

Основна:В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності Підручник К.: "Медицина", 2010р., стор.164-178

Допоміжна: Н.М.Касевич, К.І Шаповал Безпека роботи медичних працівників К.: "Здоров'я", 2002 р. стор.30-35

Орієнтовна карта для самлстійної роботи з літератури з теми: "Опромінення. Охорона праці в рентгенологічних кабінетах".

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Джерела та види випромінювання.

2. Обов'язки персоналу категорії А
3.Устаткування рентгенкабінету та документацію.


4.Інструктаж та безпечність роботи.
5.Заходи при аварійних ситуаціях


6.Протипожежну безпеку

7.Санітарно-протиепідемічний режим

Дати відповіді:

1.Джерела опромінення, групи.


2. Види опромінення.
1.Основні обов'язки персоналу

категорії А.
1.Засоби індивідуального захисту персоналу

а)при рентгеноскопії

б)під час проявлення плівок

2.Перелікуйте документацію кабінету.
1.Заходи для запобігання надходженню свинцю в організм персоналу.
1.Причини аварій.


2.Заходи при аварії.
1.Кількість та правила зберігання плівок у приміщенні кабінету.


2. Зберігання плівок і рентгенограм.


1.Для чого використовується 0,3% розчин оцтової кислоти. спирт?


Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види випромінювання.

2. Для чого іонізуюче опромінення використовується в медицині?

3. Які вам відомі групи джерел опромінення?

4. Для чого використовують йод-131?

5. Яким знаком повинні бути промарковані усі джерела опромінення?

6. Як можна знизити дозу опромінення медперсонала?

7. Для чого використовують кишенькові звукові лічильники?

8. Вплив УФ-випромінювання на організм людини.

Дайте відповіді на тести з "Опромінення"

1. До індивідуальних заходів захисту від дії лазерного опромінення належать:

А – медичний халат, гумові рукавички

В – фартух із пластикату, окуляри

С – бавовняна ширма

Д – медичний халат, окуляри

Е – гумові рукавички
2.Гостра променева хворба виникає за дози опромінення:

А – 25-50 бер

В – 75-100 бер

С – 125-150 бер

Д – 175-250 бер

Е – 270-300 бер
3. Для зниження дії опромінення на медичного працівника вирішальне значення має:

А – одяг

В – відстань

С – робоча доза

Д – використання робочих дзеркал

Е – фартух із медичної клейонки
4.Що є головним документом Міністерства охорони здоров'я України, який дає право на проведення робіт із джерелами іонізаційних випромінювань та видається територіальним органом державної санітарно-епідеміологічної служби, що має радіологічний відділ:

А – технічний паспорт

В - інструкція з техніки безпеки в рентгенкабінеті

С – санітарний паспорт

Д – об'єктова інструкція

Е – журнал інструктажів
5. Який метал входить до складу засобів захисту працівників рентгенкабінетів:

А – свинець

В – ртуть;

С – марганець

Д – залізо

Е – мідь
6. Під час проявлення рентгенплівок лаборант має бути додатково забезпечений

А – спецхалатом

В - фартухом, що не промокає

С - гумовими рукавицями

Д – респіратором, фартухом, що не промокає, гумовими рукавицями

Е – фартухом, що не промокає, гумовими рукавицями
7. Назвіть елементи засобів, які не входять в перелік засобів індивідуального захисту персоналу рентгенкабінету від розсіяного випромінювання апаратури для рентгеноскопії

А – фартух із просвинцьованої гуми

В - фартух зі складом заліза

С – бавовняні рукавиці

Д – окуляри

Е - окуляри, бавовняні рукавиці, фартух зі складом заліза

8. Під час флюорографії прямі рентгенівські промені незначно впливають лише на:

А – статеві органи

В – нирки

С – червоний кістковий мозок +

Д – кришталик ока

Е – слизову оболонку кишок

9. Вологе прибирання флюорографічного кабінету слід здійснювати:

А – перед початком роботи

В – після закінчення роботи кабінету +

С – під час спеціальної перерви для прибирання

Д – у будь-який вільний час

Е – за призначенням завідувача кабінетом

10. Меблі флюорографічного кабінету в кінці робочого дня протирають полотниною, змоченою:

А – дезінфікуючим розчином згідно з нормативними наказами МОЗ України +

В - водопроводною водою

С – 2% розчином натрію гідрокарбонату

Д – розчином калію перманганату 1:10000

Е – оцтовою кислотою

11. У процесі експлуатації кабінетів і відділень променевої терапії на персонал можуть діяти такі шкідливі чинники:

А – йонізуюче випромінювання, підвищена концентрація радіонуклеїдів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень

В – електромагнітне випромінювання високої частоти від медичних прискорювачів

С – підвищена концентрація токсичних компонентів захисних матеріалів на робочих поверхнях і в повітрі робочих приміщень

Д – підвищена концентрація озону й оксидів азоту повітря електричних розрядів у високовольтних пристроях

Е – усе переліковане +

12. До радіаційних аварій відносять такі ситуації:

А – втрата і крадіжка джерела йонізуючого випромінювання +

В – порушення технологічного циклу використання джерел випромінювання +

С – опромінення персоналу понад концентрації, які встановлені нормою радіаційної безпеки +

Д – коротке замикання й обрив у системах електроживлення

Е – механічна поломка елементів обладнання

13. У відділенні променевої терапії відкритими джерелами випромінювання має бути комплект аварійного обладнання, який включає:

А – комплект захисного одягу, знаки безпеки, огороджувальні пристрої

В – спеціальні дезактивуючі засоби і адсорбівні матеріали

С – ємкості для збирання і тимчасового зберігання предметів, забруднених

радіоактивними речовинами

Д – переносні контрольно-вимірювальні прилади

Е – усе переліковане +

14. Старша медична сестра радіологічного відділення підпорядковується:

А – головній медичній сестрі

В – лікареві-ординатору

С – завідувачу відділення +

Д – головному лікареві

Е – заступнику головного лікаря з лікувальної роботи

15. Особи, які працюють із джерелами йонізуючих випромінювань, повинні:

А – знати безпечні методи роботи, правила особистої гігієни

В – вміти користуватись спеціальним санітарно-гігієнічним обладнанням

С – здати адміністрації відповідний екзамен на технічний мінімум

Д – адміністрації через кожні 6 міс провести повторну перевірку знань медичних сестер щодо технічного мінімуму

Е – усе переліковане +

16. До роботи з використанням джерел йонізуючого випромінювання не допускаються особи:

А – особи, з найменшим порушенням зору, вагітні, молодші 18 років

В – особи, які вийшли з декретної відпустки

С - особи, які працюють за сумісництвом, вагітні, молодші 20 років

Д – вагітні, молодші за 18 років +

Е – усі переліковані

17. Усі роботи в "активній" зоні відділення з відкритими джерелами випромінювання слід проводити:

А – гумових хірургічних або спеціальних еластичних рукавичках, масці-респіраторі

В – захисних окулярах, спеціальному комбінезоні, масці-респіраторі

С – масці респіраторі, захисних окулярах

Д – гумових рукавичках, пластиковому фартусі, масці-респіраторі

Е – гумових рукавичках, пластиковому фартусі і нарукавниках, спеціальному взутті "калошах", захисних окулярах +

18.Співробітники відділень з відкритими джерелами випромінювання повинні проходити інструктаж один раз на:

А – 1 міс

В – 3 міс

С – 6 міс +

Д – 1 рік

Е – 1,5 року

19. Після закінчення роботи або процедури, що зв'язана з використанням рідких радіоактивних препаратів, потрібно:

А – перевірити наявність радіоактивного забруднення спецодягу і рукавичок +

В – прийняти душ

С – здати спецодяг для витримування його до зниження радіоактивності

Д – здати спецодяг в утильсировину

Е – випити склянку води

20. У разі виявлення радіоактивного забруднення рукавичок після закінчення роботи, що зв’язана з використанням рідких радіоактивних препаратів, необхідно:

А - зняти рукавички шляхом загортання їх зовнішньої поверхні всередину

В – промити рукавички теплою водою з милом +

С – зняти рукавички і викинути їх у сміттєзбірник

Д – обробити зовнішню поверхню рукавичок дезрозчином

Е – обробити зовнішню поверхню рукавичок 2% розчином натрію гідрокарбонату

21. У разі виявлення радіоактивного забруднення пластикового спецодягу і спецвзуття понад гранично допустимий рівень їх необхідно:

А – ретельно промити проточною водою

В – здати в утильсировину

С – викинути у сміттєзбірник

Д – помістити у металеву ємкість і витримати протягом 10 періодів напіврозпаду ізотопу +

Е – промити блідно-рожевим розчином калію перманганату

22. Тривалість робочого дня медичних сестер радіологічних відділень дорівнює:

А – 8 год

В – 7 год

С – 6 год +

Д – 5 год

Е – 4 год

23. Радіоактивний йод поглинається:

А – тканинами щитоподібної залози або метастазами раку щитоподібної залози; метастазами раку кістки; раковими клітинами легень та молочної залози +

В – раковими клітинами шлунку

С – раковими клітинами молочної залози

Д – раковими клітинами молочної залози та шлунка

Е – усіма

24. Колоїдний розчин радіоактивного золота здебільшого використовують для лікування раку:

А – молочної залози

В – шлунка

С – печінки

Д – легень +

Е – матки

25. Підвищує проникнення радіоізотопів через шкіру попереднє оброблення її:

А – ефіром, етиловим спиртом

В – 5% розчином калію перманганату

С – 2% розчином хлоридної кислоти

Д – 2% розчином щавелевої кислоти

Е – усі +

26. Основним спецодягом для захисту тіла від радіоактивних речовин є:

А пластиковий фартух, нарукавники

В – натільна білизна, нарукавники

С – натільна білизна, респіратор

Д – халат, натільна білизна, шапочка +

Е – гумові рукавички, респіратор, халат

27. Найбільшого практичного значення для очищення шкіри від радіоактивного забруднення набули:

А – механічний метод, фізичний метод

В – хімічний метод, комбінований метод +

С – фізичний та комбінований метод

Д – механічний та біологічний методи

Е – біологічний метод
Контроль на практичному занятті з теми: "Охорона праці персоналу інфекційної лікарні"

1   2   3   4   5   6

Схожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка