Пошук по сайту


Тема№8: "Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладах"

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6
Тема№8: "Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладах"
Актуальність теми. Робота медичних працівників при наданні медичної допомоги, під час лікування та догляду за інфекційними хворими пов’язана з небезпекою інфікування. Однією з найважливіших державних задач є охорона життя та здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з "Основ охорони праці"

.Чинна документація, яка регламентує заходи з профілактики вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції: Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989г "О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране",

Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000р "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію /СНІД",

Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010 "Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу".

Рекомендована література

Основна: Н.М. Касевич, К.І. Шаповал Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників К.: ВСВ "Медицина" 2010 стор. 160-170

в.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності Підручник. К.: "Медицина", 2010р, стор.184-185

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладах"


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Дотримання техніки безпеки під час роботи в інфекційному відділенні.


2.Дотримання правил безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом.


3.Техніку безпеки у протитуберкульозних закладах

Напишіть відповіді:

1.Особливості роботи в інфекційному стаціонарі.

2.Основні заходи особистої гігієни у профілактиці інфікування:

а)кишковими інфекціями

б)інфекціями дихальних шляхів.


1.Дотримання правил під час взяття матеріала від пацієнтів (калу, сечі, мазків з рото глотки) та доставлення до лабораторії.
2.Профілактика професійного зараження ВІЛ-інфекцією, парентеральними гепатитами (перелікувати основні заходи).

1.Засоби індивідуального захисту персоналу.

Матеріали для самоконтролю

Питання самоконтролю

1. Які основні шляхи передавання інфекції від пацієнтів медичному персоналу?

2. Які шкідливі чинники можуть бути небезпечними для медичних сестер інфекційних відділень?

3. Які причини зумовлюють значне поширення внутрішньо лікарняних інфекцій?

4. Які загальні вимоги щодо санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів стаціонару?

5. Які чинники належать до специфічних професійних?

6. Якого санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму слід дотримуватися під час узяття крові на аналіз?

7. Назвіть профілактичні методи запобігання професійним зараженням вірусними гепатитами В,С.

8. Дії медсестри у разі аварії при виконанні парентеральних втручань ВІЛ-інфікованому та хворому на ВІЛ-інфекцію.

9. Назвіть можливі шляхи інфікування туберкульозом.

10. Вимоги щодо особистого захисту персонал від інфікування туберкульозом.

11. Які обов’язково повинні бути окремі приміщення у протитуберкульозних стаціонарах? Індивідуальні засоби захисту при роботі в них?

Дайте відповіді на тестові завдання "Охорона праці в галузі"

1. Марлеві маски не використовують

А – під час парентеральних втручань

В – під час обстеження на носійство збудників кишкових інфекцій

С – під час взяття мазків з ротоглотки

Д – під час обробки при педикульозі

Е – під час догляду за ВІЛ-інфікованим та під час обстеження на носійство збудників кишкових інфекцій

2. Вкажіть інфекції, якими не можливо заразитися під час взяття слизу з ротоглотки у пацієнта з підозрою на дифтерію

А – дизентерією

В – корем

С – ангіною

Д – інфекційним мононуклеозом

Е - скарлатиною

3. Як часто палатні медичні сестри повинні змінювати спецодяг?

А – щоденно

В – 1 раз на тиждень

С – 2 рази на тиждень

Д – в міру необхідності

Е - при інфікуванні патогенним матеріалом та не рідше 1 разу на тиждень

4. Вкажіть не потрібний елемент захисного одягу медичної сестри при обробці пацієнта з педикульозом

А – спец халат

В – окуляри, маска

С – фартух

Д – гумові рукавички

Е – гумові чоботи

5. Дії у разі витікання ртуті з термометра

А – викликати дезінфектора

В – зібрати у целофановий пакет чи ін. посуд

С – зібрати у посуд з притертою пробкою

Д – зібрати у посуд з водою, закрити притертою пробкою

Е - зібрати у посуд з притертою пробкою та з дезінфектантом

6. Вкажіть, як часто треба змінювати марлеву маску у відділенні інфекцій дихальних шляхів

А – кожну 1 год

В – кожні 2 години, по мірі зволоження маски

С – кожні 3 год, по мірі зволоження маски

Д – по мірі зволоження

Е – кожні 4-5 год

7. Які захворювання передаються через кров?

А - гепатит А,Е

В – дифтерія

С - висипний тиф

Д – шигельоз

Е – гепатит В, С

8. Вкажіть, що не входять у склад протиснідовської аптечки

А - 70% етиловий спирт

В – 1% спиртовий розчин бриліантового зеленого

С – 5% спиртовий розчин йоду

Д – 20% розчин альбуциду

Е - напальчники

9. Як часто необхідно проводити обстеження медичних працівників, які мають контакт з біоматеріалом на носійство вірусного гепатиту В?

А – кожні 6 міс

В – щорічно

С – щоквартально

Д – у разі аварії

Е – не проводять, тільки під час прийому на роботу

10. Вкажіть форму журналу для реєстрації аварій

А – ф. 064

В – ф.063

С – ф. 108

Д – ф.058

Е – ф.060

11. Медичні працівники, що мають контакт з кров'ю підлягають імунізації проти

А – вірусного гепатиту В,С

В – вірусного гепатиту Д

С – ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту С

Д – вірусного гепатиту В

Е – щеплення не проводять

12. Назвіть проти якої інфекції у разі аварії проводять екстрену пасивну імунізацію

А – ВІЛ-інфекція

В – вірусний гепатит А

С – вірусний гепатит В

Д – вірусний гепатит С

Е – ВІЛ-інфекція, вірусний гепатит В

13.Для екстреної профілактики ВІЛ-інфекції у разі аварії призначають

А – інтерферон

В – тимазид

С – імуноглобулін

Д – антибіотики

Е – вакцину
Контроль на практичному занятті з теми: "Охорона праці персоналу інфекційної лікарні"

Тема№9: "Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі в акушерських стаціонарах"
Актуальність теми. Робота медичного персоналу в акушерських стаціонарах пов’язана з дією таких шкідливих чинників, як фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. Основною задачею в організації праці персоналу є створення безпечних умов праці та заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник "Основи охорони праці та охорона праці в галузі".

Рекомендована література:

Наказ МОЗ України № 234 "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах" від 10.05.2007 р.

Орієнтовна карта для роботи з літературою з теми "Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі в акушерських стаціонарах"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Основні поняття та терміни. Структуру акушерського стаціонару.


2.Санітарно-протиепідемічні заходи.

3.Профілактику внутрішньо лікарняних інфекцій у медперсоналу.


4.Склад та функції комісії з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах.

Дати відповіді:

1.Що називається "універсальними заходами безпеки"?

2. Що називають аварією?


1.Основні заходи профілактики ВЛІ.


2.Регулярність генеральних прибирань операційних, маніпуляцій них.

3.Регулярність зміни робочого одягу персоналом.
1.Основні організаційні заходи щодо профілактики ВЛІ у медперсоналу
.

2.Значення програми охорони здоров'я медичного персоналу?

3.Що передбачають універсальні заходи безпеки?


  1. Склад комісії.


2.Основні завдання та функції комісії.


Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1. Правила прийому вагітних у стаціонар.

2.Правила зберігання дезінфекційних розчинів та засоби індивідуального захисту персоналу під час здійснення дезінфекційних робіт.

3. Показання до обстеження на золотистий стафілокок.

4. Обстеження персоналу на вірусний гепатит В.

5. Чому персонал акушерських стаціонарів належить до групи ризику?

6. У чому полягає профілактика професійних заражень?

7. Що передбачають універсальні заходи безпеки?

8. Про що інформується особа при прийомі на роботу в акушерський стаціонар, порядок здійснення інструктажу та навчання медичного персоналу.

9. У яких випадках закривається акушерський стаціонар?

10. Як часто територіальна СЕС здійснює планову перевірку дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в акушерському стаціонарі?

11. Огляду якими лікарями- спеціалістами підлягає медперсонал при прийомі на роботу та 2 рази на рік?

Ситуаційні задачі

1: Швидкою допомогою доставлено жінку для прийому пологів з симптомами гострого респіраторного захворювання. Дії щодо даної пацієнтки? Правила роботи медперсоналу?

2: У акушерки зафіксовано аварію під час прийому пологів у жінки- хронічного носія вірусного гепатиту В. У чому полягає екстрена профілактика вірусного гепатиту В у акушерки, якщо:

а) акушерка прищеплена проти вірусного гепатиту В ?

б) акушерка не отримувала щеплень?

Тестові завдання "Акушерські стаціонари"

1 Ви прийняті на роботу акушеркою в жіночу консультацію. Який вид інструктажу повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?

А – первинний

В – цільовий

С – вступний

Д – повторний

Е – позаплановий

2. Ви – випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років. При прийнятті на роботу в пологовий будинок, якою має бути для Вас тривалість робочого тижня?

А – 24 год

В – 30 год

С – 32 год

Д – 36 год

Е – 40 год

3.В обов’язки санітарки входить генеральне прибирання післяпологового відділення. Через який проміжок часу воно проводиться?

А – 2 рази в день

В – 1 раз в місяць

С- 2 рази на місяць

Д – 1 раз в день

Е – 1 раз в 7 днів

4. Під час операції кров пацієнтки потрапила в очі акушерці. Що необхідно застосувати для профілактики ВІЛ-інфекції?

А – альбуцид

В – фурацилін

С – нафтизин

Д - 2% розчин борної кислоти

Е – 0,2% розчин борної кислоти

5. Акушерки в пологових відділеннях постійно контактують з кров'ю, що становить небезпеку виникнення кров'яних інфекцій. Що є найефективнішим у профілактиці кров'яних інфекцій?

А – хіміопрепарати

В – щеплення

С – антибіотики

Д – дезінфікуючі розчини

Е – засоби індивідуального захисту

6. Територіальна СЕс здійснює перевірку протиепідемічного режиму в акушерських стаціонарах:

А – щомісяця

В – 2 рази на місяць

С – щоквартально

Д – 2 рази на рік

Е – 1 раз на рік

7. Вологе прибирання приміщень акушерського стаціонару проводиться:

А – 1 раз на день

В – не менше 2 разів на день

С- не менше 3 разів на день

Д - 4 рази на день

Е - по мірі необхідності, але не менше 3 разів на день

8. Акушерка повинна провести перед стерилізаційну обробку медичних інструментів. Який захисний одяг вона повинна використовувати:

А – медичний халат, гумові рукавички

В – медичний халат, гумові рукавички, фартух із водонепроникаючого матеріалу

С – медичний халат, гумові рукавички, захисні окуляри, фартух із водонеприкаючого матеріалу

Д – медичний халат, побутові рукавички, захисні окуляри, маска, фартух із водонеприникаючого матеріалу, взутті, яке не пропускає воду

Е – медичний халат, гумові рукавички, захисні окуляри, фартух із водо непроникаючого матеріалу

Контроль на практичному занятті по темі: "Охорона праці у психіатричних лікарнях""

Тема№10: "Правила експлуатації та охорони праці у психоневрологічних та психіатричних лікарнях"
Актуальність теми. Особливе місце в організації праці в психіатричних закладах становить питання безпеки медичного персоналу та пацієнтів. Строительными нормами и правилами "Лечебные учреждения" передбачаються спеціальні вимоги до улаштування психіатричних закладів з метою створення безпечних умов праці та перебування в них пацієнтів.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник "Основи охорони праці та охорона праці в галузі".

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності. Підручник К.: "Медицина" , 2010, стор. 185-194

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:"Правила експлуатації та охорони праці у психоневрологічних та психіатричних лікарнях"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Особливості улаштування психіатричних лікарень з метою створення безпечних умов перебування.


2.Охорону праці медичного персоналу.Техніку безпеки.

3.Режими нагляду за пацієнтами. Права пацієнтів

Дати відповіді

1.Вимоги до утримання території щодо забезпечення безпеки персоналу та пацієнтів.

2.Особливості прийому пацієнтів до лікарні та супроводження їх до стаціонару.


1.Ускладнення у медперсоналу при амінозинотерапії.  1. Скласти інструкцію щодо заходів профілактики ускладнень у медперсоналу при проведенні амінозинотерапії.


3.Назвіть предмети, які не дозволено носити медперсоналу при роботі з хворими.

1.Перелікуйте режими нагляду за пацієнтами.
Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1. Особливості прийому на роботу в психіатричну лікарню. Порядок проведення інструктажу.

2. Склад відділень психіатричної лікарні.

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування відділень.

4. Правила супроводження пацієнтів у відділення після їх прийому.

5. З якими шкідливими факторами пов'язана робота медичного персоналу у психіатричні лікарні?

6. Як уникнути професійних захворювань?

7. Порядок роздачі ліків хворим.

8. Особливості обмеженого режиму нагляду за пацієнтами.

9. Особливості режиму диференційованого нагляду.

10. Особливості режиму вільного нагляду.

11. Перелікуйте заходи, які попереджають виникнення суїциду у пацієнтів.

Ситуаційні задачі

1: Медична сестра підготовила шприц з аміназином до ін’єкції, потім наділа гумові рукавички, маску і виконала процедуру хворому. Чи порушила медсестра правил техніки безпеки? Перелікуйте правила техніки безпеки при роботі з аміназином. Які ускладнення можуть виникнути у медсестри при порушень техніки безпеки?

2: Санітар отримав струс головного мозку під час догляду за агресивним психічнохворим пацієнтом. Чи вважається цей випадок нещасним? Порядок обліку даного випадку. Чи підлягає даний випадок розслідуванню і за якою формою складається акт у разі, якщо проводиться розслідування?

3: Пацієнту призначено обмежений режим догляду. Перелікуйте заходи, які виключають виникнення небезпеки хворого та медперсоналу.

Тестові завдання з теми: "Охорона праці в психіатричній лікарні. Стрес та нервове виснаження"

1. Після виписування кожного пацієнта матраци, подушки, ковдри підлягають:

А – провітрюванню

В – витрушуванню

С – опромінюванню сонячними променями

Д – дезінфекції в дезкамерах

Е – дезінфекції хімічним методом

2. Залежно від профілю діяльності, спеціалізації та конкретних умов праці медичних працівників до професійних шкідливих чинників належать:

А – значне нервово-емоційне напруження

В – небезпека травматизації

С – несприятливе за своїми фізичними та хімічними властивостями оточуюче середовище на робочому місці

Д – вимушене положення, праця в нічний час

Е – усе переліковане

3. Кількість захисних марлевих масок на одного медичного працівника протягом доби має складати:

А – 2 штуки

В – 3 штуки

С – 4 штуки

Д – 5 штук

Е – 6 штук

4. У всіх підрозділах лікувально-профілактичних закладів згідно з нормативним наказом № 120 МОЗ України потрібно мати:

А – набір медикаментів для надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах

В – запас предметів індивідуального захисту від кров'яних інфекцій

С – аптечку для надання термінової медичної допомоги медпрацівникам у разі поранення

або попадання біоматеріалу на шкіру чи слизові оболонки

Д – набір антисептичних засобів

Е – набір перев'язувального матеріалу

5. Основними ознаками нервового виснаження медичного працівника є:

А – знесиленість, хронічне стомлення, емоційне перенапруження (депресія, безпорадність)

В – психічне перенапруження (негативне ставлення до себе, роботи, людей)

С – висипка на шкірі

Д – фізіологічні зміни

Е – усі переліковані

6. Ознаками психічного перенапруження медпрацівника не є:

А – негативне ставлення до себе

В – негативне ставлення до людей

С – негативне ставлення до роботи

Д – негативне ставлення до життя

Е – агресивність

7.У разі розвитку стресу проявляються симптоми:

А - тривога, зміна настрою

В – відчуття провини

С – неуважність

Д – фізіологічні зміни

Е – усі переліковані

8. Для мед сестринського персоналу характерні типові групи стресорів, які:

А – спричинені умовами сестринської справи (постійний контакт із тяжкохворими і смертельними випадками)

В – виникають через особистісні причини (дефіцит знань)

С – провокуються адміністрацією (акредитація, конфлікти)

Д – виникають у процесі спілкування з пацієнтами та колегами

Е – усі характерні

9. До заходів щодо запобігання стресам і поліпшення умов праці належать:

А – інформованість, професійне вдосконалення

В – взаємопідтримка і схвалення

С – консультації і наставництво

Д – оцінювання

Е – усі переліковані

10. Умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, поранення чи ушкодження, - це:

А – безпека

В – небезпека

С – діяльність людини

Д – вибух

Е – хвороба

11. Під час госпіталізації у хворого з психіатричними розладами за розпорядженням лікаря насамперед забирають:

А – паспорт або свідоцтво про народження

В – ліки, які хворий приймав удома

С – усі предмети, небезпечні для життя і здоров'я персоналу та хворого

Д - особистий одяг та взуття

Е – індивідуальні гігієнічні засоби

12. Двері в психіатричному відділенні закриваються на:

А – вагонний психіатричний замок

В – вагонний психіатричний замок та зовнішній накладний замок

С – внутрішній врізаний замок

Д – зовнішній та внутрішній врізані замки

Е – скобу

13. Залежно від психічного стану кожному хворому психіатричної лікарні призначається той чи інший режим нагляду:

А – палатний

В – ліжковий

С – обмежений

Д – напівліжковий

Е – ізольований

14. Скільки існує режимів нагляду в психіатричні лікарні в інтересах безпеки і здоров'я пацієнта:

А – 6

В – 5

С – 4

Д – 3

Е – 2

15. Для хворих із суїцидальними намірами, з гострими психозами призначається режим:

А – диференційованого нагляду

В – режим вільного виходу

С – палатний

Д – ліжковий

Е – обмежений
4. Контроль на практичному занятті з теми: "Охорона праці у психіатричних лікарнях"

1   2   3   4   5   6

Схожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка