Пошук по сайту


Тема№11: "Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів. Техніка безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах"

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6
Тема№11: "Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів. Техніка безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах"
Актуальність теми. Робота медичного персоналу у фізіотерапевтичних кабінетах (відділеннях) в першу чергу пов’язана з електро- та пожежонебезпекою. Тому особливе значення у створенні безпечних умов праці приділяється навчанню з питань охорони праці та безпеки, забезпеченню справності електрообладнання та заходам пожежної безпеки.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник "Основи охорони праці та охорона праці в галузі".

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності. Підручник К.: "Медицина" , 2010, с. 116-123, 143-152

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів. Техніка безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Механізм дії електроструму на організм людини. Надання першої допомоги.


2.Техніку безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах.

Дати відповіді:

1.Визначення поняття "електробезпека", "електротравма".

2.Види дії електроструму на організм людини.


  1. Види інструктажу персоналу.


2.У чому полягає електронебезпека апаратури та правила утримання апаратури?  1. Зберігання проводів, металевих пластин електродів.4. Заповніть табл. 1

5. Заходи пожежобезпеки у кабінеті теплолікування.

Табл. 1. "Санітарно-технічні вимоги до фізіотерапевтичних кабінетів"
Вимоги

Розміщення кабінетів не допускається


Вентиляція

Облицювання кабінетів

Площа на 1 процедури

Вимоги до покриття підлоги в кабінеті електролікування


Матеріали для самоконтролю

Питання для самоконтролю

1.У чому полягає біологічна, термічна, механічна дія струму?

2.Що називають місцевими та загальними електротравмами?

3. Що називають електричними знаками, металізацією шкіри?

4.Електричний удар та його наслідки.

5. Заходи щодо припинення дії електричного струму.

6. Надання медичної допомоги при збереженні свідомості та при відсутності ознак життя у постраждалого.

7.Перелікуйте систему засобів і заходів безпечної експлуатації електроприладів.

8. Як здійснюється підготовка кабінету до прийому пацієнтів?

9. Наявність якого документа необхідна для проведення процедури пацієнту?

10. Назвіть засоби індивідуального захисту при використанні УФ-випромінювачів та інфрачервоних променів для опромінення пацієнтів? Засоби захисту медперсоналу.

11. Правила зберігання та підігрівання парафіну та озокериту.

Тестові завдання з теми: "Електронебезпека"
1.Шкідливими фізичними чинниками під час роботи у фізіотерапевтичному кабінеті є:

А – підвищення температури в робочій зоні, підвищений рівень шуму та вібрації

В – зростання вологості та йонізації повітря

С – збільшення напруги магнітного та електричного полів

Д – зміна рівня ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань

Е – усі переліковані

2. Загальна площа на одну процедурну кушетку в фізіотерапевтичному кабінеті має становити не менше:

А – 6 кв. м

В – 5 кв. м

С – 4 кв. м

Д – 3 кв. м

Е – 2 кв. м

3. За роботою апаратів і станом пацієнтів у фізіотерапевтичному кабінеті повинна стежити:

А – завідувач фізіотерапевтичного відділення

В – старша медична сестра терапевтичного відділення

С – медична сестра фізіотерапевтичного відділення

Д - молодша медична сестра

Е – технік

4. Система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людини від шкідливого й небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики, - це:

А – безпека життєдіяльності

В – електробезпека

С – охорона праці

Д – гігієна праці

Е – електрофізика

5. Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та ін. органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів:

А – біологічна

В – механічна

С – термічна

Д – електролітична

Е – фізична

6. Проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляється внаслідок дії електричної дуги, - це:

А – електричні знаки

В – механічні ушкодження

С – електричний удар

Д – електрофтальмія

Е – металізація шкіри

7. Плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місці її контакту зі струмопровідними частинами – це:

А – гіперкератоз

В – опіки І ступеня

С – електричні знаки

Д – меланома

Е – папілома

8. Вироби, що переносяться та перевозяться і слугують для захисту людей (захисні окуляри, діелектричні рукавички, килимки, ізолювальні підставки тощо), які працюють з електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії електричної дуги та електромагнітного поля, називаються:

А – медичними засобами захисту

В – електрозахисними засобами

С – колективними засобами захисту

Д – транспортними засобами

Е - ізолювальними засобами

9. Ви працюєте акушеркою (медсестрою) в пологовому будинку. При роботі з електровідсмоктувачем Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за формою складається акт при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

А – не вважається нещасним випадком

В – так, вважається, складається акт за формою НТ-1

С – так, вважається, складається акт за формою Н-5

Д – так, вважається, складається акт за формою Н-1

Е – так, вважається, складається акт за формою Н-2

Контроль на практичному занятті з теми: "Пожежна безпека як складова охорони праці в медичній галузі".

Тема№12: "Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах"
Актуальність теми. Усі лікувально-профілактичні заклади є пожежонебезпечними. Причини пожеж можуть бути різними: несправність електро-, газообладнання, необережне поводження, порушення правил користування електроприладів тощо.

Пожежна безпека становить одне з основних завдань охорони та безпеки праці в медичних закладах.

Зміст теми (опорний конспект) Під час пожежі перш за все необхідно викликати пожежну службу за телефоном "101" і самому намагатися погасити загоряння. Крім вогнегасника підручними засобами гасіння можуть бути щільна тканина (краще мокра) і вода. Штори, що загорілися, потрібно зірвати і затоптати та кинути у ванну з водою. Так можна гасити ковдри, подушки. Не можна відчиняти вікна, тому що приплив кисню буде сприяти посиленню полум’я. Щоб уникнути ураження струмом при гасінні електропроводки, необхідно відімкнути електропостачання.

Статистика свідчить, що смертельні випадки настають в основному не від полум’я, а від диму. Тому при гасінні вогню всіма способами варто захищатися від диму, а якщо це неможливо, - вийти з приміщення, зачинивши двері в палаюче приміщення (полум’я без припливу повітря може зменшитися або зовсім згаснути).

У задимленому приміщенні потрібно просуватися зігнувшись, поповзом, тому що внизу менше диму.

Двері до задимлених приміщень треба відкривати обережно, тому що швидкий приплив повітря може спричинити спалах полум’я. Палаюче приміщення потрібно переходити, накрившись з головою мокрою ковдрою, щільною тканиною чи верхнім одягом. Під час пожежі на людині може зайнятися одяг. При невеликих ділянках палаючого одягу вогонь може бути погашений збиванням його курткою, головним убором, рукавицею. У деяких випадках люди в палаючому одязі намагаються бігти; необхідно їх зупинити, накинути пальто або рушник, щільно притиснувши їх до тіла потерпілого. Так припиняється надходження повітря до місця горіння. Людям, які отримали опіки, необхідно терміново надати першу медичну допомогу.

Існують наступні види інструкції про заходи пожежної безпеки – загальнооб'єктові, для окремих цехів.

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності. Підручник К.: "Медицина" , 2010, стор. 223-258

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:"Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Основні визначення. Види пожеж. Причини.

2.Вимоги пожежної безпеки.


3. Засоби гасіння, пожежна сигналізація, оповіщення


4.Правила поводження персоналу у разі виникнення пожежі.


5.Основні вимоги щодо пожежної безпеки у навчальних закладах

Дати відповіді:

1.Визначення понять "пожежа", "пожежна безпека".


2.Види пожеж за масштабом та інтенсивністю.

3.Назвіть 2 групи причин виникнення пожежі в ЛПЗ.

4.Які причини пожежі можуть бути у соматичному відділенні?

5.Причини пожежі в операційній.

1.Вимоги пожежної безпеки до території ЛПЗ.

2.Вимоги пожежної безпеки до приміщень ЛПЗ.
1.Перелікуйте основні способи гасіння пожежі.

2.Заповніть табл.1

3. Перелікуйте первинні засоби гасіння, їх розміщення.
1.Перелікуйте способи оповіщення та пожежної сигналізації.

2.Заповніть табл. 2

1.Перелікуйте основні вимоги до оснащення кабінетів та правила роботи, зберігання пожежо- та вибухонебезпечних речовин.

Табл. 1 "Засоби гасіння"

Первинні (оснащення, сигнальний колір, розміщення)


Автоматичні засоби (перелік)

Спеціальні засоби(перелік)


Табл. 2 "Обо'вязки персоналу ЛПЗ у разі пожежі"

Вартового

Чергового медперсоналу
Керівника ЛПЗ
Матеріали для самоконтролю

1. Назвіть основні причини пожеж в ЛПЗ.

2. Вимоги пожежної безпеки до території ЛПЗ.

3. Вимоги пожежної безпеки до будівль (підвальних приміщень, горищ).

4. Обов'язки сторожів, вахтерів щодо протипожежного режиму.

5. Перелікуйте первинні засоби гасіння, їх розміщення, сигналізація.

6. Дії вартового, сторожа у разі виникнення пожежі.

7. Дії чергового медперсоналу у разі виникнення пожежі.

8. Дії керівника ЛПЗ у разі пожежі.

9. Протипожежна безпека у навчальних закладах.

10 Порядок проведення інструктажу з питань пожежної безпеки.

Ситуації:

1. У палаті з невстановленої причини виникла пожежа: загорілися штори, постільні речі, одяг на пацієнтові з даної палати. Як треба діяти черговій медсестрі?

2. У відділенні виникла пожежа. Приміщення задимлено, на деяких пацієнтах загорівся одяг. Як діяти?

Тестові завдання з теми: "Пожежна безпека"

1. Назвіть основні правила безпеки під час роботи з кисневими балонами:

А – балони зберігати у вертикальному положенні у спеціально відведеному приміщенні і вони мають бути забезпечені редукційними вентилями

В – до балонів не можна торкатися предметами або руками, вкритими жиром

С – балони з киснем слід оберігати від ударів, падіння

Д – балони встановлюють на відстань не менше 0,5 м від труб центрального опалення та

гарячого водопостачання

Е – усі переліковані

2. Стан об’єкта, при якому із встановленою вірогідністю виключаються можливість

виникнення і розвиток пожежі, дія на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей, - це:

А – пожежна безпека

В - пожежна небезпека

С – організаційні заходи

Д – технічні заходи

Е – експлуатаційні заходи

3. У разі виникнення пожежі необхідно телефонувати:

А – 105

В – 103

С – 101

Д – 102

С – 03

4. У будівлях лікувальних закладів не допускається

А – у багатоповерхових лікарнях палати для тяжкохворих і дітей розміщувати на нижніх

поверхах

В – встановлювати ліжка в коридорах, холах

С – палатні відділення, пологові, операційні, процедурні кабінети розміщувати в

підвальних приміщеннях та на цокольних поверхах

Д – встановлювати ліжка у лікарняних палатах на відстані більше 0,8 м з центральним

проходом 2 м завширшки

Е – встановлювати один кисневий балон біля зовнішньої негорючої стіни будівлі закладу

в металевій шафі.

5. Пожежні відра, діжки з водою, ломовий інструмент, розміщений на пожежному щиті, ручні вогнегасники, це:

А – індивідуальні засоби захисту

В – колективні засоби захисту

С – предмети побуту

Д – первинні засоби гасіння пожежі

Е – організаційні засоби гасіння

6. Пожежний щит має бути наступного кольору:

А – жовтий

В – чорний

С – червоний

Д – голубий

Е – білий

7. Назвіть види інструкцій про заходи пожежної безпеки:

А – загальнодержавного рівня

В – загальнооб'єктові, для окремих цехів

С – примірні

Д – для окремих видів закладів

Е – для приватних підприємств

8. У жіночій консультації сталася пожежа. При евакуації відвідувачів консультації, на акушерці загорівся одяг. Яким способом якнайшвидше припинити горіння?

А – облити водою

В – засипати людину піском

С – бігти якомога швидше

Д – направити на потерпілу струмінь вогнегасника

Е – швидко загорнути людину в палаючому одязі в ковдру

4. Контроль на практичному занятті з теми: "Пожежна безпека як складова охорони праці в медичній галузі"

1   2   3   4   5   6

Схожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка