Пошук по сайту


Тема№13: "Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві"

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва" 7-9 Тема №2" Основні поняття у галузі охорони праці.

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6
Тема№13: "Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві"
Актуальність теми. Зародження системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні припадає на 90-ті роки ХХ ст. Законом України "Про охорону праці" передбачена обов’язкова компенсація шкоди, заподіяної внаслідок здійснення професійної діяльності, яка здійснюється Фондом соціального страхування.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник "Основи охорони праці та охорона праці в галузі".

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності. Підручник К.: "Медицина" , 2010, с. 97-104

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві"

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи иа види страхування. Обов'язки та права суб’єктів страхування.
2. Принципи організації діяльності Фонду соціального страхування. Управління Фондом. Обов'язки Фонду.

3. Фінансування Фонду. Контроль за діяльністю Фонду.
4. Обов'язки Фонду щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві.Дати відповіді:

1.Законодавчий документ щодо соціального страхування
2.Документ-підстава для відшкодування потерпілому витрат

1.Визначення "Фонд соціального страхування"

2.Провідні принципи організації діяльності Фонду


3.Управління Фондом (див. табл."Управління Фонду")
4.Провідна функція Фонду

1.За рахунок яких коштів створюється Фонд фінансування?
1.Обов'язки Фонду


Матеріали для самоконтролю

Питання

1. Перелікуйте права працівників, що втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві.

2. Перелікуйте права працівників, що втратили працездатність у зв’язку з професійним захворюванням.

3.Перелікуйте права працівників, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

4. За рахунок якого фонду здійснюється відшкодування соціальних виплат у разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання?

5. Склад правління Фонду. Провідна функція Фонду.

6. Обсяг медичної допомоги потерпілому на виробництві.

7. Механізм здійснення страхування на виробництві?

8. Основні принципи відрахувань коштів з балансу промислових підприємств у Фонд.

9. З якою метою Фонд проводить реєстрацію підприємств, закладів, установ?

10.Яку роботу здійснює Фонд щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві?

11. Які організації здійснюють контроль за діяльністю Фонду?


  1. Контроль на практичному занятті з теми:"Розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань"


Рекомендована література:
Д.В. Зеркалов Охорона праці в галузі. Загальні вимоги (конспект лекцій)

К.: 2011
В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников Основи охорони праці Львів "Афіша", 1999р,
В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р
І.В. Кочін Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях К.: "Здоров'я", 2005 р
Н.М.Касевич, К.І Шаповал Безпека роботи медичних працівників К.: "Здоров'я", 2002 р.
Наказ МОЗ України № 234 "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах" від 10.05.2007 р

Розглянуто і схвалено на засіданні ЦМК

природничо-наукових дисціплин

Протокол № _________

Від «____» _____________ 20___ р.

Голова ЦМК ____________ Бабенко Т.П.

Криворізька міська типографія, 2012 р. Зам. № ________
1   2   3   4   5   6

Схожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка