Пошук по сайту


Довідник для спостерігачів, журналістів та виборців щодо порушень, які можуть мати місце під час виборів до верховної ради україни 2012 року перелік порушень порушення зу «Про вибори народних депутатів України»

Довідник для спостерігачів, журналістів та виборців щодо порушень, які можуть мати місце під час виборів до верховної ради україни 2012 року перелік порушень порушення зу «Про вибори народних депутатів України»
+38 044 286 26 70

www.oporaua.org


ДОВІДНИК

ДЛЯ СПОСТЕРІГАЧІВ, ЖУРНАЛІСТІВ ТА ВИБОРЦІВ

ЩОДО ПОРУШЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ МІСЦЕ ПІД ЧАС

ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 2012 РОКУПЕРЕЛІК ПОРУШЕНЬ


Порушення ЗУ «Про вибори народних депутатів України»

Норма Закону

Порушення, пов’язані із інформаційним забезпеченням виборів

Перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів

ч. 9 ст.78

Перешкоджання журналістам у доступі на публічні заходи, пов'язані з виборами та на засідання виборчих комісій, виборчу дільницю у день голосування.

ч. 4 ст. 13

Порушення засобами масової інформації об'єктивності висвітлення ходу підготовки і проведення виборів.

ч. 4 ст. 13

Недотримання об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації виборчими комісіями, засобами масової інформації та інформаційними агентствами, органами державної влади, органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими особами при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборчою агітацією

ч. 3 ст. 63

Поширення інформаційними агентствами та ЗМІ повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані із виборами, всупереч засадам достовірності, повноти і точності, об’єктивності інформації та її упередженого подання.

ч. 2 ст. 66

Незбалансоване висвітлення засобами масової інформації коментарів всіх партій та кандидатів у депутати щодо подій, пов’язаних із виборами.

ч. 3 ст. 66

Оприлюднення результатів опитування громадської думки підприємствами, закладами, установами та організаціями, які проводять таке опитування без зазначення часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.

ч. 1 ст. 67

Поширення інформаційними агентствами, засобами масової інформації результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, без зазначення повної назви організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також без зазначення часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки

ч. 2 ст. 67,

ч. 10 ст. 71

Оприлюднення або поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, в тому числі щодо партій – суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати, протягом останніх десяти днів перед днем голосування

ч. 3 ст. 67

Оприлюднення в день голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування (так званих «екзит полів»)

ч. 4 ст. 67

Порушення, пов’язані із веденням передвиборчої агітації та фінансуванням

Здійснення членом виборчої комісії протягом часу своїх повноважень агітації за чи проти партій, кандидатів у депутати та здійснення публічної оцінки діяльність партій – суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.

ч. 12 ст. 36

п. 4 ч. 1 ст. 74

Використання коштів з інших джерел (крім як кошти Держбюджету та виборчих фондів) для передвиборчої агітації.

ч. 6 ст. 68

Порушення принципу рівних умов при наданні партіям, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатам у депутати в одномандатних округах, друкованих площ у друкованих засобах масової інформації.

ч. 7,8 ст. 68

Відмова власником (володарем, користувачем) будинку (приміщення) у наданні будинку (приміщення) партії, кандидати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі або кандидату у депутати в одномандатному окрузі, якщо будинок (приміщення) надавалися на тих же умовах іншій партії або кандидату у одномандатному окрузі для проведення передвиборчого публічного заходу чи передвиборчої агітації. (за винятком, коли будинок (приміщення) перебувають у власності чи постійному користуванні партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, або кандидата у депутати в одномандатному окрузі).

ч. 10 ст. 68

Недодержання принципу рівних умов місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування при обладнанні стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборчної агітації партій, кандидати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатному окрузі.

ч. 11 ст. 68

Проведення напередодні дня голосування (після 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування) та в день голосування передвиборчої агітації. Також проведення у цей час масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, здійснення публічних оголошень про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

Ч.3 ст.70

Ч.23 ст.74

Зміна засобом масової інформації розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборчої агітації протягом виборчого процесу. А також надання засобом масової інформації знижки чи встановлення надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатам в депутати в одномандатних округах. (за винятком, коли засновником (власником) друкованого ЗМІ є партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі або кандидат в одномандатному окрузі для ведення власної передвиборної агітації).

ч. 8 ст. 71

Відмова засобом масової інформації у наданні ефірного часу або друкованої площі для проведення агітації партії, кандидати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі або кандидату у депутати в одномандатному окрузі, якщо ефірний час або друковані площі надавалися на тих же умовах іншій партії або кандидату у одномандатному окрузі для проведення передвиборної агітації (за винятком, коли надані для поширення матеріали не відповідають вимогам ч.5,9 ст. 74, або коли засновником (власником) друкованого ЗМІ є партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі або кандидат в одномандатному окрузі).

ч. 9 ст. 71

Не демонстрування телерадіоорганізаціями повної назви (або прізвища, імені та по батькові) замовника політичної реклами при її демонструванні у формі текстового повідомлення або демонстрування такого повідомлення розміром менше 15% площі екрана, або не виконання такого повідомлення контрастним кольором до фону.

ч. 13 ст. 72

Участь у передвиборчій агітації:

  1. іноземців та осіб без громадянства;

  2. органів виконавчої влади, органів влади Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів;

  3. у робочий час посадових і службових осіб органів, зазначених у пункті 2, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;

  4. членів виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

ч. 1 ст. 74

Відвідання військових частин (формувань), установ виконання покарань і слідчих ізоляторів окремими кандидатами у депутати, їх довіреними особами чи уповноваженими особами партій.

ч. 2 ст. 74

Використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, для проведення передвиборчої агітації.

ч. 3 ст. 74

Розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності.

ч. 4 ст. 74

Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

ч. 5 ст. 74

Агітація засобами масової інформації, їх посадовими та службовими особами і творчими працівниками під час виборчого процесу, у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог Закону, голосувати за або не голосувати за партії, кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а також поширення будь-якої інформації з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. А також ведення у телерадіопередачах передвиборчої агітації авторами і ведучими телерадіопередач, які є кандидатами у депутати.

ч. 6 ст. 74

Розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

ч. 7 ст. 74

Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборчої агітації, зокрема політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування.

ч. 8 ст. 74

Розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку.

ч.9 ст.74

Проведення передвиборчої агітації, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати (33,06 грн.), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата (непрямий підкуп виборців).

ч. 13 ст. 74

Перекривання регіональними (місцевими) телерадіоорганізаціями державної та комунальної форм власності своїми передачами передачі передвиборчої агітації партій, які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення.

ч. 15 ст. 74

Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборчих агітаційних матеріалів партій, у тому числі політичної реклами, а також не відокремлення матеріалів передвиборчої агітації від інших матеріалів і не означення їх як передвиборча агітація.

ч. 16 ст. 74

Переривання передачі передвиборчих програм партій рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

ч. 17 ст. 74

Проведення передвиборчої агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

ч. 18 ст. 74

Розміщення матеріалів передвиборчої агітації, політичної реклами, зокрема повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об'єктах культурної спадщини.

ч. 20 ст. 74

Використовування для проведення передвиборчої агітації службового транспорту, зв'язку, устаткування, приміщень, інших об'єктів та ресурсів за місцем роботи, службових чи виробничих нарад, зборів колективу, а також залучення для передвиборчої агітації або використовування для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборчої агітації, таких осіб:

1) посадових та службових осіб органів державної влади чи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (крім осіб, які перебувають на посадах помічника-консультанта народного депутата України) – кандидатами у депутати, які займають посади в органах державної влади чи в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;

2) підлеглих осіб за місцем роботи (у робочий час) – кандидатами у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, на підприємствах незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України.

ч. 21 ст. 74

Виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборчих агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборчих агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

ч.22 ст.74

ч.7 ст.69

Здійснення витрат на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюється не за рахунок Держбюджету чи коштів виборчих фондів партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатних округах.

ч. 1,3 ст. 45

Порушення пов’язані із діяльністю виборчих комісій

Включення до складу виборчої комісії осіб, які не можуть бути членами виборчих комісій (не відповідають вимогам, що пред’являються до членів виборчих комісій).

ст. 26

Порушена пропорційність щодо кандидатур від суб'єктів подання у окружних виборчих комісіях.

ч. 3 ст. 27

Не прийняття (не реєстрування) заяви, скарги іншого документу виборчою комісією.

ч. 16 ст. 33

Втручання у діяльність виборчої комісії

ч. 18 ст. 33

Не здійснення документування діяльності ОВК та ДВК

ч. 1 ст. 35

Ненадання протоколу засідання комісії для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу

ч. 2 ст. 35

Невзяття участі членом виборчої комісії у засіданнях виборчої комісії, та не виконання ним рішень виборчої комісії та обов'язків, покладених на нього згідно із їх розподілом у комісії.

ч. 9 ст. 36

Порушення права офіційних спостерігачів бути присутніми на засіданнях виборчої комісії.

ст. 34

Порушення, пов’язані зі списками виборців

Порушено строк передання до ДВК попереднього списку виборців (не пізніш як за 20 днів до дня голосування).

ч. 5 ст. 39

Порушення строку (не пізніш як за 15 днів) надсилання або доставки іменного запрошення.

ч. 2 ст. 40

Ненадання можливості виборцю ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні ДВК.

ч. 3 ст. 40

Порушено строк передання до ДВК уточненого списку виборців (не пізніш як за 2 дні до дня голосування).

ч. 6 ст. 41

Внесення змін до уточненого списку виборців іншим членом виборчої дільниці, крім голови, заступника голови та секретаря, та/або без рішення суду в день голосування.

ч.1,2 ст. 42

Порушення, пов’язані із переданням-прийманням та зберіганням виборчих бюлетенів

Прийняття окружною виборчою комісією бюлетенів від представника ЦВК, який не уповноважений здійснювати таку передачу або прийняття раніше як за сім днів до дня голосування.

ч. 1 ст. 82

Зберігання виборчих бюлетенів окружною виборчою комісією не в приміщенні ОВК або в приміщенні ОВК але не в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті) або не здійснення опечатування сейфу (металевої шафи, окремої кімнати) стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Не здійснення постійної охорони сейфу (металевої шафи, окремої кімнати) працівником органів внутрішніх справ.

ч. 2 ст. 82

Передання окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям раніш як за три дні до або пізніш як за 24 години до дня голосування. Прийняття виборчих бюлетенів менш як трьома членами дільничної виборчої комісії.

ч. 3 ст. 82

Ненадання кандидату у депутати, його довіреній особі, уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачеві, які були присутні при передачі виборчих бюлетенів, копії протоколу про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів від представника ЦВК та протоколу про передачу виборчих бюлетенів від ОВК до ДВК, засвідчених на кожній сторінці головою і секретарем ОВК та скріплених печаткою ОВК.

ч. 8 ст. 82

Поділ ДВК на кілька груп при підрахунку виборчих бюлетенів при прийманні їх на засіданні ДВК.

ч. 11 ст. 82

Не складення дільничною виборчою комісією акту про розходження, у разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів по загальнодержавному округу та (або) одномандатному округу, відповідній кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів

ч.12 ст. 82

Зберігання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією не в приміщенні ДВК або в приміщенні ДВК, але не в сейфі (металевій шафі) або не здійснення опечатування сейфу (металевої шафи) стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Не здійснення постійної охорони сейфу (металевої шафи) працівником органів внутрішніх справ до початку підготовчого засідання комісії.

ч. 13 ст. 82

Порушення, пов’язані із процесом організації та проведення голосування, підрахунком голосів, транспортуванням, встановленням підсумків голосування

Порушення вимог щодо обладнання приміщень для голосування (недостатня кількість кабін, виборчих скриньок для голосування тощо, відсутність інформаційних плакатів)

Ст.83

Порушення вимог щодо підготовки до голосування у день виборів (засідання комісії розпочате раніше встановленого ч. 3 ст. 84 Закону часу; порушення ч. 5 ст. 84 Закону щодо дій комісії у випадку виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф; порушено порядок огляду та опечатування виборчих скриньок; ненадання контрольного листа офіційним спостерігачам для поставлення підпису тощо ч. 4 ст. 84).

Ст.84

Перебування працівника(ків) органів внутрішніх справ у приміщенні для голосування (окрім випадку, коли голова або заступник голови ДВК запросили його(їх) у приміщення для голосування для вжиття заходів до особи, яка вчинила правопорушення).

ч.2 ст. 85

ч. 6 ст. 34

Видача членом ДВК бюлетеня іншій особі замість виборця із виборчого списку, видача бюлетеня виборцю не членом ДВК або особі, не внесеній до списку виборців або видача заповненого бюлетеню, видача членом ДВК одному виборцю більше ніж два бюлетеня, видача бюлетеня виборцю без пред’явлення документу, який підтверджує громадянство України.

ч. 3 Ст.85

Видача членом ДВК бюлетеня виборцю без зазначення прізвища та підпису члена комісії та(або) виборця; поставлення членом ДВК позначок на бюлетені під час його видачі виборцю.

ч. 3 Ст.85

Присутність інших осіб під час заповнення виборчих бюлетенів у кабіні для таємного голосування (якщо про це не було повідомлено голову або іншого члена ДВК), заповнення виборчого бюлетеня поза кабіною для таємного голосування.

ч. 5 ст.85

Передання виборцем своїх виборчих бюлетенів іншим особам, отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом.

ч. 7 ст.85

Виявлення факту незаконного голосування (безпідставне опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою).

ч. 9 ст.85

Невжиття головою ДВК у разі пошкодження виборчої скриньки таких заходів: опечатування головою ДВК та не менш як трьома членами ДВК, які є представниками різних партій, кандидатів у депутати, у спосіб, що унеможливлює подальше опускання чи виймання виборчих бюлетенів. Подальше використання пошкодженої виборчої скриньки для голосування.

ч. 10 ст.85

Зберігання пошкодженої виборчої скриньки не в приміщенні для голосування або в приміщенні для голосування, але не в полі зору членів ДВК та ін. осіб, які мають право бути присутніми на виборчій дільниці під час голосування.

ч. 10 ст.85

Ненадання членом ДВК виборцю, який припустився помилки, заповнюючи виборчий бюлетень, іншого бюлетеня, або надання іншого бюлетеня без письмової заяви виборця або не здійснивши обмін нового бюлетеня на невірно заповнений, не погашення членом ДВК невірно заповненого виборчого бюлетеня, як невикористаний та не складення акту про це.

ч. 11 ст. 85

Включення до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування особи, яка подала заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування без медичної довідки, або з медичною довідкою але поданою до ДВК пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.

ч. 5 ст. 86

Голосування виборців за межами приміщення для голосування проводиться після 19:00 год.

ч. 10 ст.86

Голова дільничної виборчої комісії не оголосив про те, що члени ДВК відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Членам виборчої комісії не видані витяг зі списку виборців, переносна виборча скринька неопломбована або не опечатана, в яку при цьому не опускався контрольний лист. У цьому листі не зазначені номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих виборчих бюлетенів окремо по загальнодержавному та одномандатному округу, прізвища членів ДВК, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист не підписується присутніми членами виборчої комісії, відмовлено підписати контрольний лист кандидатам у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, їхні підписи не скріплені печаткою комісії.

ч. 11 ст.86

При проведенні голосування виборців за місцем перебування не надано право бути присутніми кандидатам у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам.

ч. 12 ст.86

Видача виборцю, який включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, на виборчій дільниці після того, як члени ДВК вийшли для організації голосування за місцем перебування та до повернення членів комісії, та не з’ясувавши питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.

ч. 16 ст.86

Після проведення голосування за місцем перебування член ДВК, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця не робить позначку – «Голосував за місцем перебування», не зазначає своє прізвище і не розписується.

ч. 17 ст.86

Відкриття підсумкового засідання до закінчення голосування на дільниці та/або проводиться не в тому приміщенні, де відбувалося голосування, підрахунок голосів проводиться з перервою після закінчення голосування.

ч. 1 ст.87

Не здійснення розгляду заяв, скарг стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування (якщо такі були подані) на початку підсумкового засідання до початку підрахунку голосів.

ч. 4 ст.87

Не забезпечення відкритості та прозорості при підрахунку голосів. Здійснення підрахунку голосів іншими особами, окрім членів ДВК.

ч. 5 ст.87

Нездійснення закриття списку виборців після закінчення голосування шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, не підписання списку головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) ДВК та не скріплення печаткою ДВК.

ч. 3 ст. 88

Користування ручками чи іншими пишучими засобами членами ДВК, крім голови, заступника голови чи іншого члена ДВК, який веде протокол засідання та секретаря, який вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів при підрахунку голосів.

ч. 1 ст. 89

Не складення ДВК акту, у разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки під час підрахунку голосів.

ч. 2 ст. 90

Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не складений ДВК у кількості примірників, яка у чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу ДВК.

ч. 4 ст.91

У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не зазначена дата і час (година і хвилини) його підписання членами ДВК.

ч. 5 ст.91

Заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснено олівцем, а також внесенні до них без відповідного рішення комісії виправлення.

ч. 7 ст.91

Відмова видати копії протоколів ДВК про підрахунок голосів кандидатам у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

ч. 10 ст.91

Порушення умов транспортування. Транспортування документів здійснювалося представниками менш ніж чотирьох різних партій або кандидатів, або за відсутності голови та заступника голови ДВК без супроводу працівника органів внутрішніх справ. Не допущення до участі у транспортуванні документів інших членів ДВК, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів.

ч. 1 ст. 93

Під час транспортування документів розпечатували пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

ч. 2 ст. 93

Порушення встановленого законом порядку прийняття та розгляду документів ДВК окружною виборчою комісією.

ст. 94

Порушення встановленого законом порядку встановлення підсумків голосування окружною виборчою комісією.

ст. 95

ДОВІДНИК

ДЛЯ СПОСТЕРІГАЧІВ, ЖУРНАЛІСТІВ ТА ВИБОРЦІВ

ЩОДО ПОРУШЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ МІСЦЕ ПІД ЧАС

ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 2012 РОКУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ


Тип порушення

Види порушень

Порушення порядку ведення передвиборної агітації

Здійснення агітації особою, участь якої в агітації заборонена законом (іноземцям, членам виборчих комісій)

Проведення передвиборчої агітації у заборонений законом час (у переддень чи день голосування тощо)

Розміщення передвиборчої агітації у заборонених законом місцях (пам’ятках культури, на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності, на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування). Також забороняється використання приміщень органів влади для проведення передвиборчої агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій та кандидатів

Здійснення агітації у формах чи засобами, що суперечать Конституції чи законам (розповсюдження агітматеріалів без вихідних даних, з неправильними чи неповними вихідними даними, поширення матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності країни, пропаганду війни, насильства та інше)

Адміністративний ресурс

Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією її повноважень, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії

Використання кандидатом в депутати для проведення передвиборчої агітації службового транспорту, зв'язку, устаткування, приміщення, інших об'єктів та ресурсів за місцем роботи, службових чи виробничих нарад, зборів колективу, а також залучення для передвиборчої агітації або використання для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборчої агітації підлеглих осіб

Участь державних службовців чи працівників бюджетних установ у робочий час у передвиборчих заходах кандидатів чи партій, залучення співробітників державних та бюджетних установ до роботи виборчих комісій або виконання функцій, які не належать до їх компетенції;

Порушення права кандидатів, партій на використання на рівних умовах будинків, приміщень для проведення передвиборчого публічного заходу чи передвиборчої агітації

Підкуп

Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, поєднане з підкупом, обманом або примушуванням

Проведення передвиборчої агітації, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Це є непрямим підкупом виборців

Підвезення виборців у день голосування на виборчі дільниці

Перешкоджання роботі спостерігача

Перешкоджання діяльності офіційного спостерігача, іншого суб’єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії при виконанні ними своїх повноважень, поєднане з підкупом, обманом, примушуванням.

Ненадання копії протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці, іншого протоколу, надання копії якого передбачено законом

Порушення у день виборів

Умисне надання членом комісії громадянину можливості проголосувати за іншу особу, проголосувати більше ніж 1 раз, надання виборчого бюлетеня особі, яка не включена до списку виборців, надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня

Порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах

Присутність інших осіб під час заповнення виборчих бюлетенів у кабіні для таємного голосування (якщо про це не було повідомлено голову або іншого члена ДВК), заповнення виборчого бюлетеня поза кабіною для таємного голосування.

Передання виборцем своїх виборчих бюлетенів іншим особам, отримання виборчих бюлетенів від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом.

Підписання протоколу про підрахунок голосів чи іншого протоколу до завершення підрахунку голосів, встановлення результатів голосування в межах округу, підміна дійсних бюлетенів недійсними, незаконне внесення змін до протоколу після його заповнення, викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, виборчого протоколу, незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що призвело до неможливості визначення волевиявлення виборців чи встановлення результатів виборів

Підробка виборчих документів (у тому числі бюлетенів), використання завідомо підроблених виборчих документів, вчинені членом виборчої комісії, кандидатом, його довіреною особою, уповноваженою особою партіїподілитися в соціальних мережахСхожі:

Розпорядження
Відповідно до частин 12,13 статті 107 Закону України «Про вибори Народних депутатів України», з метою проведення заходів передвиборної...

Розпорядження
Державного реєстру виборців Законами України “Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,...

Рішення №13 / 432 від 12 липня 2016 року м. Боярка «Про звернення...
«Про звернення до Голови Верховної Ради України та народних депутатів України щодо недопущення ухвалення змін до Конституції України...

Закон студентської республіки про вибори Студентського мера та депутатів...
Вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату базуються на принципах прозорості, чесності та відкритості. Вибори...

Законукра ї н и
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради
Матеріали проекту можуть бути використані вихователями як під час планування навчально-виховного процесу, так І під час занять, ігор,...

1. Засідання ради
Облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку, режимних правил поведінки; до агресивної, нетолерантної поведінки у школі,...

Законами Української рср від 27 жовтня 1989 року n 8303-11, Відомості вр n 45,ст. 624
Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу України

Регламент
Конституцією України, Законам України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих Рад”, “Про вибори депутатів...

Етап формування списків виборців, їх перевірка та уточнення
Яким чином отримати відкріпне посвідчення, щоб мати можливість проголосувати, якщо в день голосування ви не будите мати можливості...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка