Пошук по сайту


11.13. В залежності від реального фінансування видатків, Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі Товару, завчасно повідомивши письмово про це Постачальника

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка7/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11.13. В залежності від реального фінансування видатків, Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі Товару, завчасно повідомивши письмово про це Постачальника.


11.14. На правовідносини Сторін за Договором не розповсюджується дія Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю та за якістю, затверджених, відповідно, постановами Держарбітражу при Раді Міністрів СССР від 15.06.1965р. № П-6 та від 25.04.1966 № П-7.


12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

ПАТ «Укртранснафта»


01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

П/р № 26001301944

АТ «Ощадбанк»,


м. Києва, МФО 300465

Код ЄДРПОУ: 31570412,

ІПН: 315704126145;

СПП: 100342322

тел./факс: (044) 591-26-09; 591-24-17
ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА:

_____________/____________ /


ВІД ПОКУПЦЯ:


_____________________Р.М.Сидорак

«___»_________________20__ «___»_________________20___

М.П. М.П.

Від відповідального структурного підрозділу Постачальника Договір представляє:

ПІБ (виконавця) та номер засобу зв’язку


Від відповідального підрозділу ПАТ «Укртранснафта» Договір представляє:

ПІБ (виконавця) та номер засобу зв’язку_______________________* Замовник має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в проект договору поставки крім змін в його істотні умови (предмет, ціна, строк дії договору).
ДОДАТОК № 1

до ДОГОВОРУ від «___» _____________ 2015 року №______
Специфікація № 1


з/п

Найменування ТОВАРУ

Одиниця виміру

Кількість

Ціна без ПДВ, грн.

Вартість без ПДВ, грн.

Всього без ПДВ:
ПДВ (20 %):
ВСЬОГО з ПДВ:


Загальна вартість ТОВАРУ за ДОДАТКОМ № 1 (специфікацією № 1) складає: _____________ грн. (_______________грн. __ коп.), крім того ПДВ 20% – ­­________________грн. (______________ грн. __ коп.),­­­­­ разом з ПДВ – ­­­­___________ грн. (_______________ грн. __ коп.).

Умови поставки: ____ – згідно з «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (реакція 2010 року)».

Товар поставляється в робочі дні, протягом робочих годин вантажоодержувача.

Гарантія________.


Постачальник

Покупець

_________________

ПАТ «Укртранснафта»__________________ /_______/


_________________ /Р.М.Сидорак/


ДОДАТОК № 2

до ДОГОВОРУ від «___» _____________ 2015 року №______
Вартісний еквівалент експлуатаційних витрат визначається у наступний спосіб:
, (грн.), де

і = (1,2,…,20) ,
Е - вартісний еквівалент додаткових експлуатаційних витрат, розрахований на строк експлуатації товару, який становить 20 років; визначається як приведена теперішня вартість додатково спожитої за цей строк товаром електроенергії, відносно базового періоду визначення переможця.
∆W – різниця в розрахункових обсягах споживання електроенергії протягом одного року експлуатації товару, яка враховує різницю між заявленим у пропозиції Учасника та фактичним за результатами випробувань коефіцієнтами корисної дії при завантаженні 75% -100% кВт*год.), та визначається за формулою:
W = ∆PA*Т, де

PA – різниця в активній потужності товару для режиму роботи з середньою механічною потужністю на валу (Р) - 1809 кВт (кВт) при заявленому у пропозиції Учасника та фактичному за результатами випробувань коефіцієнтами корисної дії при завантаженні 75% -100%;

Т – розрахунковий час роботи товару протягом одного року, який становить 6691год./ рік.
PA = · ∆І · U · Cos φ, (кВт), де

І – різниця струму навантаження електродвигуна для будь-якого режиму роботи при заявленому у пропозиції Учасника та фактичному за результатами випробувань коефіцієнтами корисної дії при завантаженні 75% -100% (А);

U – номінальна напруга (6 кВ);

Cos φ - при навантаженнях 75% - 100% від номінального (із пропозиції Учасника).

I = P·102/( · U · Cos φ · (ηд - ηф))), де

Р - середня механічна потужність на валу становить - 1809 кВт (кВт);

U – номінальна напруга (6 кВ);

Cos φ - при навантаженнях 75% - 100% від номінального (із пропозиції Учасника);

ηдкоефіцієнт корисної дії при завантаженні 75% - 100% від номінального (із пропозиції Учасника).

ηфкоефіцієнт корисної дії при завантаженні 75% - 100% від номінального (за результатами випробувань).
Сi тариф на електроенергію для споживачів по І класу напруги для відповідного року обчислення протягом терміну експлуатації товару з урахуванням прогнозованого зростання вартості електричної енергії на основі прогнозу індексу цін виробників промислової продукції, прийнятого з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017—2019 роки» (за сценарієм 2).

Для розрахунку прогнозних тарифів на 2016-2035 рр. в якості базового використовується тариф, що діє з вересня 2015 року відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.08.2015 № 2214 «Щодо встановлення на вересень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України» та становить – 1,5006 грн. грн./кВт*год.(з ПДВ)

Показник Сі буде братись для кожного року обчислення з наведеної таблиці:

Рік

Індекс цін виробників промислової продукції

Тариф прогнозований, грн./кВт*год

2016

112,2

1,6837

2017

111,1

1,8706

2018

106,7

1,9959

2019

105,3

2,1017

2020 - 2035

105,3

(щорічно)

2,2131 - 4,8020

Враховуючи наведені вище показники, тариф електроенергії для обрахунку періоду з 2020 по 2035 буде визначатись за формулою:

С2020= С2019 * (1+0,053)1

С2021= С2019 * (1+0,053)2С 2035= С2019 * (1+0,053)16

r – норма дисконту для визначення приведеної теперішньої вартості майбутніх витрат на електроенергію відносно базового періоду визначення переможця.

Для розрахунку буде братись річний показник дисконтування в розмірі 0,164.

t – період застосування норми дисконтування.

Додаток 4

До документації конкурсних торгів
Форма пропозиції конкурсних торгів, яку готує Учасник та надає Замовнику.

Пропозиція конкурсних торгів

на поставку двигуна універсального постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуна змінного струму іншого; генератора змінного струму

код 27.11.2 за ДК 016:2010

(електродвигун у вибухозахищеному виконанні, напругою 6000В, потужністю 2500 кВт)
для потреб ПАТ «Укртранснафта», від __________________________________________________

(вказати повну назву учасника)

___”___________2015 року

Пропонуємо до закупівлі наступний товар.


з/п

Назва товару (продукції) (тип, марка, модель, ТУ, стандарт)

Валюта

Од. вим.

Кількість

Вартість товару на умовах, визначених в документації конкурсних торгів

Термін поставки

Примітки

Ціна без ПДВ

Вартість без ПДВ1

2

3

4

5

6

7

8

9Всього без ПДВПДВ
Всього з ПДВ
Всього одиниць товару
Загальна сума пропозиції конкурсних торгів становить __________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

в т.ч. ПДВ _________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

Умови оплати: ___________________________(учасник зазначає «по факту поставки».)

Умови поставки: (DAP – (для нерезидентів) DDP – (для резидентів ) замовник вибирає потрібне згідно з «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)»

На всю продукцію надається гарантія: _________________________________________________________________________________

(вказати терміни або посилання на номер стандарту або технічних умов)

Строк дії даної пропозиції конкурсних торгів становить: 120 днів з дати розкриття.

Погоджуємось з проектом договору про закупівлю, викладеними у Додатку 3 до документації конкурсних торгів.

Пропозиція складена в одному примірнику на ___ сторінках (аркушах) разом з додатком до пропозиції конкурсних торгів що містить інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики.

Від учасника підписав: ___________ __________ ____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.) М.П.

Додаток 5

до документації конкурсних торгів

Форма додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує Учасник та надає Замовнику.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

на поставку двигуна універсального постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуна змінного струму іншого; генератора змінного струму

код 27.11.2 за ДК 016:2010
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка