Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів - Сторінка 9

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка9/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Примітки:

а) у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

в) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність іншим вимогам Замовника.

Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Таблиця 3

Інші документи, які надаються Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів


Вимога згідно з (пунктом) підпунктом документації конкурсних торгів

Документи, що вимагаються замовником


п.п. 3.1.1. пункту 3.1. Розділу 3

1) Пропозиція конкурсних торгів підготовлена за формою наведеною у Додатку 4 до документації конкурсних торгів.

2) Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі підготовлена за формою наведеною у Додатку 5 до документації конкурсних торгів


п.п. 3.1.3. пункту 3.1. Розділу 3

Копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це копії всіх документів, що входять до оригіналу пропозиції конкурсних торгів, оформлені у зручному для опрацювання вигляді. Вимога про те, що усі сторінки та/або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі на яких міститься інформація повинні бути прошиті, пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки на копію пропозиції конкурсних торгів - не розповсюджується.


п.п. 3.1.4. пункту 3.1. Розділу 3

Електронна копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це інформація (цінова та технічна) викладена у формі визначеній додатком 4 та додатком 5 до цієї документації та копії усіх документів технічної частини зазначені у додатку 1до ДКТ (для кожного лоту окремо, в разі визначення лотів), у форматі файлів Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, та графічних тощо), записана на оптичний диск або інший носій інформації.


п.п. 3.2.1. пункту 3.2. Розділу 3

а) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, зокрема копія виписки з протоколу засновників або наказ про призначення або довіреність або доручення або інший документ, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника підписувати пропозицію конкурсних торгів та завіряти копії усіх документів конкурсних торгів.


п.п. 3.8.3. пункту 3.8. Розділу 3

Довідка у довільній формі, щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва та експлуатації товару, що є предметом закупівлі.

п.п. 5.3.1. пункту 5.3. Розділу 5

З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (юридична особа) надає копії наступних документів:

1) свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) довідки (або відомостейі) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

3) свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру платників податку на додану вартість(в разі наявності);

4) довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

5) стандартів та/або інші технічні умови, та/або документи, відповідно до яких здійснюється виготовлення та поставка предмета закупівлі (у разі, коли це передбачено у пункті 3.8. цієї документації та/або у додатку 1 до цієї документації);

6) ліцензій, дозволів тощо (у разі, коли це передбачено чинним законодавством України та/або цією документацією).

7) власного статуту або іншого установчого документу.

п.п. 5.3.2. пункту 5.3. Розділу 5

З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (фізична особа – підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності) надає копії наступних документів:

1) свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (в разі наявності) та/або виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) довідки (або відомостей) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

3) свідоцтва про сплату єдиного податку (в разі наявності);

4) довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

5) 1-2, 3-4 (в разі заповнення) сторінок паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця прописки (реєстрації);

6) довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

7) стандарти та/або інші технічні умови, та/або документи, відповідно до яких здійснюється виготовлення та поставка предмета закупівлі (у разі, коли це передбачено у пункті 3.8. цієї документації та/або у додатку 1 цієї документації);

8) ліцензій, дозволів тощо (у разі, коли це передбачено чинним законодавством України та/або цією документацією).


п. 28.1 Таблиці №1

Додатку №1

1) Оригінал (або завірену учасником копію) гарантійного листа виробника електродвигуна з підтвердженням зобов’язань щодо здійснення спеціалістами виробника (або офіційного представника в Україні, або регіоні) безоплатного ремонту або заміни продукції на нову у разі виходу її з ладу впродовж гарантійного строку;

п. 28.2 Таблиці №1

Додатку №1

2) Копію дозволу уповноваженого органу Держгірпромнагляду України на застосування (або експлуатацію) продукції підвищеної небезпеки, або оригінал гарантійного листа про отримання вказаних дозволів на момент прийняття продукції Замовником, що буде передбачено умовами договору;

п. 28.3 Таблиці №1

Додатку №1

(Для електрообладнання іноземних фірм )

3) Копію висновку Державного випробувального сертифікаційного центру вибухозахищеного та рудникового електрообладнання (ДВСЦ ВЕ) про відповідність електрообладнання умовам експлуатації або оригінал гарантійного листа про отримання вказаного висновку на момент прийняття продукції Замовником, що буде передбачено умовами договору;


п. 28.4 Таблиці №1

Додатку №1

4) Копію чинного посвідчення (свідоцтва, сертифікату) про вибухозахищенність електрообладнання, виданого в країні виробництва електрообладнання;

п. 28.5 Таблиці №1

Додатку №1

5) Копію паспорта, керівництва (інструкції) з експлуатації, в яких наведені технічні дані електродвигуна.


Продовження додатку 6

до документації конкурсних торгів
Форма реєстру документів,
що надаються____________________________ у складі пропозиції конкурсних торгів.

(вказати повну назву учасника)

1. Пропозиція конкурсних торгів (підготовлена учасником за формою, що наведена у додатку 4, 5 до цієї документації конкурсних торгів).

2. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів стосовно конкурсних торгів.

3.

(Реєстр продовжується назвами інших документів, які надаються Учасником в складі пропозиції конкурсних торгів на виконання вимог цієї документації конкурсних торгів)
Від учасника підписав: ______________ ______________ _____________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.
* На виконання вимог цієї документації конкурсних торгів в частині надання документів, іноземним учасникам дозволяється подавати документи передбачені законодавством країн таких учасників.

* Документи перераховані у цьому додатку зазначені замовником, як приклад заповнення форми реєстру документів. Форма реєстру документів, як частина пропозиції конкурсних торгів готується учасником самостійно на підставі цієї документації конкурсних торгів.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка