Пошук по сайту


Закон Архімеда. Умови плавання тіл розвиваюча

Закон Архімеда. Умови плавання тіл розвиваюча

Тема: Розв’язування задач з теми «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл».

Мета:

навчальна: набуття вмінь та навичок розв’язувати задачі з теми «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл».

розвиваюча: розвивати образне, логічне, фізичне мислення; творчі здібності; пам’ять, увагу, уяву.

виховна: виховувати спостережливість, зосереджуванність; дисциплінованість; працелюбність; культуру оформлення задач; вміння працювати в колективі; формувати науковий світогляд та інтерес до вивчення фізики.

Обладнання: роз даткові картки з умовами задач.

Тип уроку: Урок набуття вмінь та навичок.
Структура уроку

 1. Організаційний етап.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.

 4. Розв’язування задач

VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

VІI. Завдання додому.
Хід уроку
І. Організаційний етап

Вітання.
II. Актуалізація опорних знань

Фізичний диктант

 1. Що може викликати зміну архімедової сили?

 2. Як буде поводитися у рідині тіло, якщо його густина більша від густини рідини?

 3. Яку силу називають виштовхувальною?

 4. Як залежить сила Архімеда від густини зануреного в рідину тіла?

 5. Що буде з тілом, зануреним у рідину, якщо сила тяжіння і архімедова сила, що діють на нього, однакові за значенням?

 6. Чому дорівнює виштовхувальна сила?

 7. Яка властивість плавучих суден не дає їм потонути?

 8. Запишіть формулу для розрахунку сили Архімеда.

 9. Як зміниться осадка судна під час його переходу з річки в море?

 10. Який відомий вам дослід дозволяє виявити дію на тіло сили Архімеді?

 11. Скільки рідини виллється з посудини, наповненої по вінця, якщо неї занурити кульку?

 12. Як може поводити себе тверде тіло при попаданні в рідину?

IIІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.

На попередньому уроці ми вивчили силу Архімеда, або виштовхувальну силу. Ми визначили від чого вона залежить і знаємо закон, за яким легко можна її обчисли. Сьогодні ж ми навчимося розв’язувати задачі, в яких нам доведеться шукати силу Архімеда чи інші сили, коли тіло занурене у роідину.
IV. Розв’язування задач
Задача № 1

Середній рівень

На тіло, що повністю занурене у воду, діє архімедова сила 12 Н. який об’єм має тіло?


Дано:Розв’язання:

Виштовхувальна сила (сила Архімеда):

З цієї формули знайдемо об’єм:Знайдемо одиниці вимірювання:Обчислимо значення:Отже, об’єм тіла:


Відповідь: .
Задача № 2

Достатній рівень

Яка виштовхувальна сила діє на скляне тіло масою 500 г, яке повністю занурене у воду?


Дано:

Розв’язання:

Виштовхувальна сила (сила Архімеда):

Для визначення цієї сили нам потрібно знати об’єм тіла. Знайдемо його через масу та густину скла:Тоді маємо:Знайдемо одиниці вимірювання:Обчислимо значення:


Відповідь: .
Задача № 3

Достатній рівень

На тіло, що повністю занурене у гас, діє архімедова сила 4 Н. яку густину має тіло, якщо його маса становить 900 г?


Дано:

Розв’язання:

Виштовхувальна сила (сила Архімеда):

Для визначення цієї сили нам потрібно знати об’єм тіла. Знайдемо його через масу та густину скла:Тоді маємо:Знайдемо з цієї формули густину тіла:Знайдемо одиниці вимірювання:Обчислимо значення:


Відповідь: .
Задача № 4

Високий рівень

Що покаже динамометр, якщо сталевий циліндр масою 312 г, який підвішений до нього, наполовину занурити у воду?


Дано:

Розв’язання:

Показання динамометра у випадку, коли циліндр перебуває у повітрі, дорівнює силі тяжіння, що діє на циліндр (вага): .

На тіло, що перебуває у рідині, діє помітна виштовхувальна сила. Тому показання динамометра зменшуються на значення цієї сили ( - архімедова сила). Оскільки тіло занурене лише наполовину, то у формулі беремо половину об’єму:Використаємо формулу об’єму:

Тепер матимемо:

Спростимо формулу:

Знайдемо одиниці вимірювання:Обчислимо значення:


Відповідь: .Задача № 5

Високий рівень

Яку силу треба прикласти до коркового куба з ребром 0,5 м, щоб утримати його під водою?


Дано:

Розв’язання:

На корковий куб, занурений у воду, діє сила тяжіння Fтяж направлена до центра Землі і виштовхувальна сила (сила Архімеда) FА направлена вгору.

Виштовхувальна сила більша за силу тяжіння, бо густина корка менша за густину воду, тому, щоб утримати куб у воді, треба до нього прикласти силу F направлену донизу, як різницю сили Архімеда та сили тяжіння.Як відомо:

, бо

Сила АрхімедаМаємо:Оскільки об’єм , то

Перевіримо одиниці вимірювання:

.

Обчислимо значення сили:Відповідь: .

F - ?


VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 1. Що ви нового дізналися сьогодні на уроці?

 2. Чому ви сьогодні навчилися?

 3. Що вам найбільше сподобалося?


VІI. Завдання додому.

 1. Повторити § 30, 31.

 2. Задача

Чому дорівнює архімедова сила, що діє на тіло об’ємом 25см3, яке повністю занурене у гас?


Дано:Розв’язання:

Виштовхувальна сила (сила Архімеда):

Знайдемо одиниці вимірювання виштовхувальної сили:Обчислимо значення виштовхувальної сили:


Відповідь: .


 1. Творче завдання. Написати повідомлення про біографію Архімеда та легенди пов’язані з його життям.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон Архімеда. Умови плавання тіл
«пліт», вимірювальний циліндр, гирі, сіль, саморобний кубик, грані якого позначені кольорами кожної команди

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Мета
Мета: сформувати знання про яивще деформації, про причину виникнення сили пружності, про закон Гука; розкрити діючі в природі причинно-наслідкові...

Розділ пружні властивості твердих тіл
Це сили пружності – результат міжмолекулярної (міжатомної) взаємодії у деформованих тілах

Закон україни
...

Закон україни
Цей Закон визначає умови І порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому...

Закон України
Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість І порядок надання їх працівникам для відновлення...

Законукра ї н и
Цей Закон визначає умови І порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства

Закон україни
Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість І порядок надання їх працівникам для відновлення...

Закон україни
Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих...

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умовиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка