Пошук по сайту


Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки

Миколаївської облдержадміністрації

Навчально-методичний центр

професійно-технічної освіти

у Миколаївській області

Від атестації до атестації

м. Миколаїв

2012
Укладач: Дячковська Людмила Кирилівна, методист НМЦ ПТО


У посібнику зібрані рекомендації щодо атестації викладачів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473.

Розрахований на методистів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області.


Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
30 грудня 2010 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.

Проведення атестації педагогічних працівників за новим Типовим положенням спонукатиме їх до безперервного підвищення кваліфікації, а також забезпечить проведення атестації на засадах демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності.

У новому Типовому положенні передбачено позиції, які істотно відрізняють його від попереднього. Зокрема такі:

 • запровадження норм, спрямованих на захист трудових та соціальних прав педагогічних працівників;

 • заохочення педагогічних працівників до професійного зростання;

 • введення норм, відповідно до яких за педагогічними працівниками можуть зберігатися присвоєні їм кваліфікаційні категорії та тарифні розряди.

Також у новому Типовому положенні скасовано норму, яка давала можливість педагогічному працівнику відмовитися від проходження чергової атестації, оскільки у Законі України «Про освіту» визначено, що атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється, як правило, раз на п’ять років. В той же час, при наявності поважних причин чергова атестація може бути перенесена на один рік рішенням атестаційної комісії навчального закладу згідно з заявою педагогічного працівника. Можливе відстрочення чергової атестації педагогічних працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю до закінчення навчання за їх згодою.

Порівняно з попереднім Типовим положенням кардинально змінено критерії оцінювання роботи педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, введено нові вимоги до визначення рівня їх кваліфікації. Якщо раніше присвоєння кваліфікаційної категорії у більшості випадків залежало від стажу роботи працівника на педагогічній посаді, то нині – від якості його роботи, яка визначається за результатами грунтовного аналізу професійної діяльності педагогів.

Нововведенням є також норма, відповідно до якої присвоєне педагогічне звання не втрачає своєї чинності протягом усього періоду роботи педагогічного працівника.

За попереднім Типовим положенням присвоєння кваліфікаційних категорій часто здійснювалося непослідовно. У новому Типовому положенні визначено, що присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Також передбачено, що позачергова атестація може проводитися не раніше ніж через три роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії. Водночас нове Типове положення передбачає і деякі винятки з цієї норми.

У новому Типовому положенні також урегульовано питання збереження кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) при переході на роботу з одних навчальних закладів до інших, поновленні на роботу, незалежно від тривалості перерви, перенесенні та відстроченні чергової атестації.

Урегульовано також порядок збереження кваліфікаційних категорій, присвоєних за результатами попередньої атестації, за педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів.

Новим Типовим положенням передбачається можливість проведення повторної атестації у разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення недоліків. Термін проведення повторної атестації на відповідність чи невідповідність посаді, яку займає педагогічний працівник, встановлюється атестаційною комісією.

Діючим Типовим положенням передбачається оформлення деяких нових документів:

 • список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації;

 • подання керівника або педагогічної ради про проведення позачергової атестації з метою підвищення педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), присвоєння педагогічних звань;

 • характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період;

 • заява про перенесення (або відстрочення) строку чергової атестації.

Водночас скасовано написання заяв педагогічними працівниками на проходження чергової атестації.
Що необхідно врахувати при проведенні атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році?

З метою забезпечення дотримання нормативних вимог НМЦ ПТО у Миколаївській області надає роз’яснення щодо застосування нового Типового положення при атестації – 2011.
1. Педагогічні працівники, яких до 20 жовтня 2010 року внесено до списків осіб для проходження позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) проходять атестацію незалежно від терміну, який минув після присвоєння їм кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) за результатами попередньої атестації.
2. Кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), присвоєні за результатами попередніх атестацій, зберігаються протягом терміну, на який вони були присвоєні.
3. Педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності Типовим положенням, вважаються такими, що присвоєні безстроково.

У подальшому атестаційним комісіям навчальних закладів необхідно відповідально поставитись до питання присвоєння педагогічних звань викладачам та майстрам виробничого навчання, оскільки педагогічні звання присвоюються за багаторічну працю, досягнення значних результатів у роботі.

Звертаємо увагу, що педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» може присвоюватись тільки за наявності найвищого (12) тарифного розряду (п. 5.6).

Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії», яке було раніше присвоєно працівникам з вищим (11) тарифним розрядом відповідно до п. 5.5 Типового положення, затвердженого наказом Міністерства освіти від 20.08.93р. № 310, вважати таким, що відповідає нормативним вимогам.
4. Атестація педагогічних працівників навчальних закладів є обов’язковою. Осіб, які подали до атестаційних комісій заяви про відмову від атестації, необхідно внести до списків і атестувати у поточному навчальному році на загальних підставах відповідно до діючого Типового положення (п. 1.5).
5. З метою захисту трудових прав, керуючись принципом неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, для педагогічних працівників, що проходять чергову або позачергову атестацію і в міжатестаційний період (2006-2011 р.р.) викладали два та більше предметів і ними пройдене один раз підвищення кваліфікації, при оплаті праці до кінця поточного навчального року слід застосовувати правила, які були встановлені п.2.6 Типового положення, затвердженого Міністерством освіти України від 20.08.93р. № 310.

У подальшому планувати проходження курсів підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програми, форми навчання в організаціях та установах, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації, з кожного предмета викладання, застосовуючи очно-дистанційні, дистанційні, варіативні та інші форми навчання (п. 3.20).
6. Відповідно до діючого Типового положення присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Викладачі, які подали заяви, де претендують відразу на І або вищу категорії і не мають права атестуватися без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій, зазначених в п. 4.7, 4.8, 4.9, у поточному навчальному році повинні атестуватись послідовно (п.4.7).

Послідовність у встановленні тарифного розряду Типовим положенням не передбачається.

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи (п.4.11).
7. Педагогічних працівників з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою вважати такими, що мають відповідну освіту, атестувати на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікацйіних категорій, педагогічних звань атестаційними комісіями навчальних закладів в межах своїх повноважень, якщо вони:

- прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними курсів підвищення кваліфікації (п. 3.21).

- працювали у навчальних закладах до 23 червня 1999 року (набуття чинності Законом України «Про загальну середню освіту) й продовжують безперервно працювати не за фахом (п. 4.10).

Викладачі, які не мають відповідної фахової освіти і прийняті на роботу в навчальні заклади після 23 червня 1999 року, атестуються атестаційними комісіями навчальних закладів на відповідність займаній посаді.
8. Характеристика діяльності педагогічного працівника – це оцінка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у міжатестаційний період, тобто за п’ять років його роботи.

Відповідно до пункту 3.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників.

В характеристиці дається оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей педагога. Слід відобразити фахову специфіку та результативність роботи педагога: рівень володіння інноваційними освітніми методиками і технологіями, ефективність їх використання у навчально-виробничому та виховному процесах; результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, їх участь в олімпіадах, конкурсах, зовнішньому незалежному оцінюванні і результат участі; активність та результативність у роботі педагогічної ради, методичних комісій навчального закладу та обласних заходів; проведення творчих звітів, відкритих занять, майстер-класів; наставництво; обмін педагогічним досвідом; виступи на сторінках преси; участь у розробці державних стандартів; підготовку авторських методичних розробок, робочих зошитів, посібників, підручників, цифрових освітніх ресурсів; ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій; особисту участь педагога в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, акціях тощо, результат участі.

Керівник навчального закладу обов’язково підписує характеристику. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення засідання атестаційної комісії ознайомлюється з характеристикою під підпис.

Якщо педагогічний працівник не погоджується зі змістом характеристики, він має право викласти свої аргументи щодо незгоди в усній чи письмовій формі як самому керівнику навчального закладу, так і членам атестаційної комісії.

Характеристика діяльності педагогічного працівника, яка вноситься до атестаційного листа, складається з урахуванням оцінки адміністрації та висновків атестаційної комісії за результатами комплексного вивчення педагогічної діяльності.

При складанні характеристики діяльності окремих педагогічних працівників необхідно зазначати конкретні результати їх роботи.
9. Атестаційний лист – це основний підсумковий документ проведення атестації педагогічного працівника, який підтверджує наявність кваліфікаційної категорії або тарифного розряду, педагогічного звання. Атестаційний лист оформляється згідно з додатком до Типового положення.

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

Атестаційний лист заповнюється на двох аркушах з обох сторін.

В атестаційних листах не допускаються граматичні, фактичні, технічні помилки, скорочення назв, термінів, слів тощо.

При офорленні атестаційного листа важливо памятати:

 • Прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується, необхідно зазначати повністю відповідно до запису у паспорті.

 • Під час заповнення графи «Дата народження» слід звірити запис із даними паспорта працівника, який атестується.

 • У графі «Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації» назву посади потрібно вносити відповідно до запису у трудовій книжці, зазначаючи повну назву навчального закладу.

 • Стаж роботи на займаній посаді варто звірити із записами у трудовій книжці.

 • Заповнюючи графу «Освіта», необхідно робити запис відповідно до диплома про здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

 • У графі «Підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)» слід обов’язково зазначати повну назву навчального закладу, у якому педагогічний працівник пройшов курси підвищення кваліфікації відповідно до даних, що містяться у свідоцтві про підвищення кваліфікації.

 • При заповненні атестаційних листів майстрів виробничого навчання у графі «Освіта» рекомендуємо додатково вказувати рівень робітничої кваліфікації з професії підготовки, у графі «Підвищення кваліфікації» - наявність, термін та місце стажування.

 • Характеристика діяльності педагогічного працівника, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, морально-етичні якості, виконання посадових обов’язків із зазначенням його професійних досягнень.

За результатами атестації атестаційна комісія навчального закладу ухвалює такі рішення:

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

 • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);

 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);

 • встановити педагогічному працівнику відповідний тарифний розряд (9, 10, 11, 12);

 • педагогічний працівник відповідає раніше встановленому (9, 10, 11, 12) тарифному розряду.

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання («викладач-методист», «практичний психолог- методист», «керівник гуртка – методист», «старший викладач», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»);

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації про атестацію педагогічного працівника на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Звертаємо увагу, що кваліфікаційна категорія «спеціаліст» встановлюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, які раніше не атестувалися, при прийнятті на роботу. За результатами атестації може бути рішення про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії – «спеціаліст другої категорії».

Водночас, кваліфікаційна категорія «спеціаліст» може присвоюватись рішенням атестаційних комісій у випадках, коли педагогічні працівники, які мали більш високі категорії, знизили рівень своєї професійної діяльності.
10. При оформленні характеристик, заповненні атестаційних листів, написанні протоколів необхідно пам’ятати, що кваліфікаційні категорії, педагогічні звання – присвоюються, а тарифні розряди - встановлюються. Замість підтвердження кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів проводиться атестація на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, відповідність раніше встановленому тарифному розряду.
11. Засідання атестаційної комісії навчального закладу проводиться не пізніше 1 квітня (п. 3.5) в присутності працівника, який атестується (п.3.6). Рішення повідомляється педагогічному працівнику одразу після засідання комісії під підпис (п.3.10).
12. Протоколи засідань атестаційної комісії та атестаційні листи підписуються всіма присутніми на засіданні членами комісії (п.3.7).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...

Наказ
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації керівників...
Міністерстві юстиції України 16. 08. 2013 за №1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого...

Лени атестаційних комісій потребують роз’яснень щодо вимог до заповнення...
Члени атестаційних комісій потребують роз’яснень щодо вимог до заповнення атестаційних листів відповідно до Типового положення про...

Міністерство освіти І науки Автономної
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки від 06 жовтня 2010 року...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...

Про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів
Атестація бібліотечних працівників – це визначення відповідності посаді, яку вони займають чи на яку претендують, рівню кваліфікації,...

Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чупирянського...
Метою цих Правил є визначення прав та обов`язків педагогічних та технічних працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють...

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
Заходи взаємодії дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

Закон України
Чинна нормативно-правова база щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка