Пошук по сайту


Тема 1. Методика навчання історії як педагогічна наука - Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І....

Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман

Сторінка37/37
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Тема 1. Методика навчання історії як педагогічна наука 5

 1. Поняття та сутність методики навчання історії 5

 2. Об'єкт і предмет методики історії як науки 7

 3. Роль і місце методики у шкільному навчанні історії 16

 4. Зв'язок методики навчання історії з іншими науками 18

 5. Методи наукових досліджень у методиці навчання 22

Тема 2. Сучасні підходи до цілей

та структури шкільних курсів історії 26

 1. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 26

 2. Порівняльна характеристика лінійного та концентричного

підходів до структури шкільної історичної освіти 40

3. Характеристика сучасної системи

шкільної історичної освіти в Україні 46

Тема 3. Зміст шкільної історичної освіти 52

 1. Основні компоненти змісту історичної освіти 52

 2. Історичні факти і їх класифікація 54

 3. Теоретичний матеріал в історичних курсах 59

 4. Емпіричний і теоретичний рівні засвоєння учнями

навчального історичного матеріалу 63

5. Співвідношення фактів і теорії в курсах основної школи 69

Тема 4. Пізнавальні вміння як компонент змісту

шкільної історичної освіти 72

 1. Поняття про вміння в методиці навчання історії 72

 2. Види пізнавальних умінь, що формуються у шкільних курсах історії .... 76

 3. Методика формування пізнавальних умінь 79

Тема 5. Психолого-педагогічна характеристика

пізнавальних можливостей учнів у навчанні 84

1. Проблема вивчення пізнавальних можливостей школярів

у методиці навчання історії 84

 1. Пізнавальні процеси у навчанні історії 86

 2. Особливості пізнавального інтересу учнів до історії 91

 3. Проблема диференційованого підходу

до учнів у навчанні історії 93

Тема 6. Діагностика пізнавальних можливостей учнів

у навчанні історії 97

 1. Способи вивчення пізнавального інтересу учнів до історії 97

 2. Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів

до вивчення історії 100

3. Пізнавальні завдання як засіб діагностики і розвитку
пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії 103

Тема 7. Поняття про методи, прийоми і засоби навчання історії 105

 1. Проблема методів навчання історії та їх класифікація 105

 2. Прийоми і засоби навчання історії 111

 3. Прийоми вивчення історичних фактів на емпіричному рівні 113

 4. Прийоми вивчення історичного матеріалу на теоретичному рівні.... 117

Тема 8. Шкільний підручник як найважливіший засіб навчання .... 122

 1. Актуальні проблеми шкільного підручника з історії 122

 2. Як використати на уроці методичні можливості підручника 132

Тема 9. Навчання за допомогою різних типів навчальних текстів .... 140

1. Класифікація текстів та особливості використання підручника

на уроці історії 140

 1. Методика роботи з історичним документом 145

 2. Художня та науково-популярна література у навчанні історії 156

 3. Проблема інтерпретації навчальних текстів на уроках історії 160

Тема 10. Наочність у навчанні історії 169

 1. Поняття наочного навчання. Класифікація наочності 169

 2. Методика роботи з речовими пам'ятками й образною наочністю .... 171

 3. Методика роботи з умовно-графічною наочністю 176

 4. Застосування опорних схем та сигналів у навчанні історії 184

Тема 11. Технічні засоби навчання 193

 1. Аудіо- та відеозасоби навчання історії 193

 2. Комп'ютер на уроці історії 199

Тема 12. Урок як основна форма навчання історії 207

 1. Підходи до класифікації уроку історії 207

 2. Характеристика основних типів уроків 215

 3. Методика проведення різних типів та елементів структури уроку .... 223

 4. Підготовка вчителя до уроку 231

Тема 13. Форми організації навчального процесу 239

 1. Лекція, семінар, практикум у навчанні історії 239

 2. Гра на уроці історії 253

Тема 14. Інтерактивне навчання історії 267

 1. Характеристика основних моделей навчання історії 267

 2. Інтерактивні технології навчання 274

 3. Структура інтерактивного уроку історії 291

Тема 15. Способи перевірки та оцінювання

результатів навчання історії 297

 1. Функції і форми перевірки результатів навчання історії 297

 2. Сучасні підходи до оцінювання рівня навчальних

досягнень школярів на уроках історії 303

3. Технологія оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів

з історії в основній школі у контексті компетентнісного підходу ... 311

Іменний покажчик 320

Предметний покажчик 322
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Схожі:

Оцінювання з історії україни
Ни складено враховуючи цілі, вимоги І зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі...

Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...

Концепція та програми викладання історії України в школі (проект)
Матеріали IV та V робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...

Міністерство освіти І науки Департамент освіти І науки Запорізької...
Головне, щоб молочні продукти були якісними та безпечними. Розроблена методика визначення якості допоможе орієнтуватися на ринку...

Рішення (Проект)
Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання дітей в Боярській міській дитячій школі мистецтв

Боярська міська рада київської області виконавчий комітет рішення
Про встановлення розміру плати за навчання по Боярській міській дитячій школі мистецтв на 2013-2014 навчальний рік

Закон України «Про освіту»
Міністерство освіти І науки України розміщує доопрацьований робочою групою, з урахуванням отриманих зауважень І пропозицій, проект...

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі

Щ о таке пришкільний табір?
Та й взагалі, діти проводять літні канікули не на вулиці. Не дивлячись на те, що вже давно пролунав останній дзвінок, в загальноосвітній...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка