Пошук по сайту


3.3. Горіння речовин - Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Сторінка13/21
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

3.3. Горіння речовин


Горіння  це швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла. Для того, щоб виникло і підтримувалось горіння, необхідна наявність паливної речовини, окислювача і джерела енергії для запалювання, яка може бути у вигляді полум'я, іскри, випромінювання або тепла від хімічної реакції, механічного удару, тепла від короткого замикання електроустановки, тертя чи різкого стиснення газової суміші.

Види горіння: вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, горіння.

Вибух  це швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла. Об'єм речовини при вибуху збільшується в сотні, тисячі разів. Характерною ознакою вибуху є миттєве зростання температури і тиску газу на місці, де він стався.

Спалах  це швидке загорання пальної суміші без утворення стиснених газів.

Запалювання  це загорання речовини з появою полум'я. Загорається тільки частина речовини. Запалювання здійснюється від джерела загорання.

Тління  це горіння речовини без уявного утворення полум'я. Як правило, при тлінні утворюється багато диму.

За походженням пожежі діляться на:

 • екзогенні, що здійснюються від зовнішнього теплового джерела (відкритого вогню, короткого замикання, вибуху);

 • ендогенні, що виникають від самонагрівання, самозапалення (самозапалення вугілля, руди тощо).

Група горючості. За цією ознакою речовини, будівельні матеріали і конструкції поділяються на 3 групи:

 • негорючі (цегла, пісок, азбест);

 • важкогорючі, тобто матеріали, що складаються з негорючих і горючих складових (асфальтобетон, лінолеум, деревина, просочена антисептиком);

 • горючі  всі органічні матеріали (деревина, толь, асфальт).

Горючі матеріали поділяються на:

 • легкозаймисті (ЛЗ), які займаються від джерела запалювання незначної енергії (сірник, іскра тощо) без попереднього нагрівання;

 • важкозаймисті (ВЗ), які займаються від порівняно потужного джерела запалювання або при попередньому нагріванні.

Вогнестійкість  здатність конструкцій, матеріалів затримувати поширення вогню (пожежі), температури, виражена в часі (годинах). Ступінь вогнестійкості залежить від вогнетривкості та займистості матеріалів, а також від межі поширення вогню на цих матеріалах або конструкціях.

Усі будівлі і споруди за вогнестійкістю поділяються на 5 ступенів:

1-й ступінь  всі конструктивні елементи будівлі неспалимі, з високою межею вогнестійкості (1,5-3 год.);

2-й  також негорючі, але з меншою межею вогнестійкості (0,5-2,5 год.);

3-й  основні несучі конструкції будівель негорючі, а не несучі  важкогорючі (0,25-2 год.);

4-й  будови, які мають всі конструкції важкоспалимі (0,25-0,5 год.);

5-й  всі конструкції горючі.

3.4. Способи гасіння горючих речовин


Вогнегасні речовини при введенні до зони горіння знижують швидкість горіння або повністю його припиняють. Вони можуть бути газоподібними (вуглекислий газ, водяна пара), рідкими (вода), твердими (сухий пісок, земля). До вогнегасних речовин відносяться також азбестові, повстяні або брезентові простирадла.

За принципом дії вогнегасні речовини поділяються на:

 • охолоджуючі (вода);

 • ізолюючі зону горіння від доступу кисню (порошкоподібні матеріали, простирадла, піни);

 • ті, що розбавляють або зменшують вміст кисню в зоні горіння (пара, вуглекислий газ, вода);

 • уповільнюючи процес горіння (галоїдні, вуглеводні).

Для ліквідації пожеж в першу чергу треба припинити доступ окислювача (кисню повітря) в зону горіння, охолодити зону горіння або горючі речовини розвести негорючими або водою.

Способи гасіння:

 • спосіб охолодження заснований на пониженні температури верхнього шару до значення, що не перевищує температуру запалення (вода, вуглекислий сніг);

 • спосіб розбавлення заснований на різкому зменшенні вмісту кисню повітря в палаючому середовищі за рахунок введення негорючих газів, водяної пари;

 • спосіб ізоляції  це перекриття доступу кисню в зону горіння за допомогою ізолюючих засобів (азбестові, повстяні покривала, пісок, повітряно-хімічна піна, вибухові речовини, які відсікають полум'я від горючих матеріалів вибухом);

 • спосіб гальмування, заснований на використанні хіміко-гальмуючих речовин (фреону, бромистого етилу тощо), які вводяться в зону горіння.

Пожежна техніка:

 • пожежні машини;

 • мотопомпа  пожежна машина (стаціонарна або пересувна), яка призначена для створення великого струменю води під тиском із забором її з водоймища;

 • вогнегасники (переносні, пересувні, рідинні, хімічні пінні, повітряно-пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові);

 • ручний пожежний інструмент (гаки, ломи, крюки, сокири, пожежні відра, ножиці для різання металу)

Заходи запобігання пожеж:

 • обмеження утворення горючого середовища;

 • ліквідація утворення в горючому середовищі джерел запалювання;

 • підтримка тиску і температури горючого середовища нижче здатності речовини самостійно загорітися;

 • зменшення розміру горючого середовища до нижче допустимого;

 • заміна пожежонебезпечних матеріалів негорючими і важкогорючими;

 • обмеження до мінімуму кількості горючих речовин і їх розміщення згідно з безпечними нормами зберігання і утримання;

 • застосування засобів пожежної сигналізації, повідомлення про пожежу і пожежогасіння;

 • організація пожежної охорони об'єкту.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Схожі:

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Система стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка