Пошук по сайту


2.4. Основні причини травматизму і захворювань на виробництві та засоби їх запобігання

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Сторінка9/21
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

2.4. Основні причини травматизму і захворювань на виробництві та засоби їх запобіганняДля успішного вирішення питань зниження виробничого травматизму і профзахворювань на підприємстві велике значення має знання причин їх виникнення, що дозволяє розробляти конкретні плани щодо запобігання нещасних випадків.

Ці причини можна розділити на 2 групи: виробничо-технічні та психофізіологічні (згідно схеми 3).

До організаційних заходів запобігання виробничого травматизму відносяться:

 • навчання працюючих безпечним методам праці та інструктування їх на робочому місці, розробка правил, норм та інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, електро- та пожежної безпеки;

 • організація оглядів-конкурсів з охорони праці й культури виробництва, адміністративно-громадського контролю за станом робочих місць і приміщень;

 • здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та відпочинок, залучення до роботи не за спеціальністю, без інструктажу з ТБ, порушення інструкцій з ТБ тощо.

До технічних заходів запобігання травматизму належать:

 • підтримання справного стану обладнання робочих місць і виробництва в цілому;

 • встановлення обладнання для захисту працюючих від впливу шкідливих і небезпечних факторів;

 • впровадження автоматичного та дистанційного керування виробничим обладнання.

Схема 3

П
ричини нещасних випадків

Санітарно-виробничі заходи:

 • впровадження системи організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, спрямованих на захист працюючих від дії електромагнітних випромінювань, пилу, газу, шумів, радіації тощо;

 • улаштування нових і реконструкція діючих вентиляційних систем, систем опалення, кондиціювання;

 • реконструкція та переобладнання побутових приміщень (душових, гардеробних тощо).

Медико-профілактичні заходи:

 • систематичний медичний контроль за станом здоров'я працюючих;

 • організація профілактичних медичних заходів;

 • організація лікувально-профілактичного харчування.

2.5. Розслідування та облік нещасних випадків


Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття 25) власник зобов'язаний проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Порядок розслідування, реєстрації та обліку нещасних випадків регламентується "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України у новій редакції від 17.06.98, №923.

Розслідування проводиться за участю профспілкової організації, членом якої є потерпілий. У розслідуванні групових та із смертельними наслідками нещасних випадків бере участь представник органу державного нагляду.

Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою, ушкодження внаслідок аварії, стихійного лиха, контакту з тваринами та іншими представниками флори і фауни.

На облік за результатами розслідування беруться нещасні випадки, які сталися з потерпілими:

 • під час виконання трудових обов'язків, або дій в інтересах підприємства;

 • протягом робочого часу, перерви і відпочинку на території підприємства або в іншому місці;

 • протягом часу, необхідного для приведення в порядок одягу, засобів захисту, робочого місця та для особистої гігієни;

 • під час аварії та їх ліквідації на об'єктах виробництва;

 • під час проїзду на роботу або з роботи на транспорті підприємства.

Про нещасний випадок, внаслідок якого працюючий втратив працездатність не менше як на один день, складається акт за формою Н-1 комісією з розслідування. Акт за формою Н-1 складається у 5 примірниках. В разі гострих професійних отруєнь (захворювань) в комісію входить спеціаліст санепідемстанції, куди надсилається один примірник акту форми Н-1.

У разі, коли на підприємстві стався груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним наслідком, вони підлягають спеціальному розслідуванню, яке проводиться протягом не більше 10 днів.

Один примірник акту Н-1 надсилається потерпілому, або особі, яка представляє його інтереси. Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню на підприємстві протягом 45 років.

Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві, розслідуються і беруться на облік підприємством. У розслідуванні бере участь представник навчального закладу.

Якщо вказані роботи проводилися на території навчального закладу, то нещасний випадок розслідується комісією установи освіти і береться на облік навчальним закладом.

Нещасні випадки з учнями і студентами під час трудового і професійного навчання у навчальному закладі розслідуються та беруться на облік відповідно до "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти" (наказ Міносвіти від 01.08.2001 р., №969/6160).

Розслідуванню та обліку підлягають також випадки професійного захворювання, отруєння та аварій.

Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до списку професійних захворювань, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України.

Зв'язок профзахворювання з умовами праці визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається санепідемстанцією.

Власник підприємства або керівник закладу освіти зобов'язаний аналізувати причини нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь і здійснювати заходи щодо їх запобігання.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Схожі:

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Система стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка