Пошук по сайту


Щорічного видання з питань охорони праці

Щорічного видання з питань охорони праці
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ

ЩОРІЧНОГО ВИДАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

СІЧЕНЬ

1.Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання.

2.Про забезпечення пожежної безпеки під час проведення масових заходів.

3.Про стан роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизмe з учнями школи за 200__р.

4.Про виконання комплексної програми щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти, запобігання побутового травматизму серед дітей та молоді в місті Бердянську на 2001-2005 роки.

ЛЮТИЙ

1.Про перевірку стану дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності d кабінетах біології, хімії.

2.Про навчання і перевірку знань з питань охорони праці вчителів хімії, біології, інформатики, фізвиховання, трудового навчання, керівників гуртків, сторожів. БЕРЕЗЕНЬ

1.Про перевірку стану дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності в майстернях технічної та обслуговуючої праці.

2.Про затвердження комплексних заходів щодо забезпечення протипожежного захисту ЗОШ №____ у весняно-літній період 200__ - 200__ н.р.

3.Про проведення Єдиного дня безпеки дорожнього руху дітей напередодні весняних канікул.

4.Про проведення медичного огляду працівників ЗОШ №___.

КВІТЕНЬ

1.Про проведення загально шкільного практичного заняття по відпрацюванню дій дітей та працівників на випадок виникнення пожежі.

2.Про заходи щодо дотримання правил безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами

ТРАВЕНЬ

1.Про організацію охорони праці та техніки безпеки під час ремонтних робіт.

2.Про запобігання отруєнням, іншим нещасним випадкам серед дітей під час літнього відпочинку.

3.Про дотримання правил безпеки під час ремонтних робіт при користуванні дрfбин, риштувань та помостів.

ЧЕРВЕНЬ

1.Про стан безпеки життєдіяльності, дотримання санітарно-гігієнічних заходів у денному пришкільному таборі.

2.Про невідкладні заходи щодо профілактики отруєнь грибами.

ЛИПЕНЬ

1.Про створення комісії з питань охорони праці.

2.Про організацію та роботу Дружин Юних Пожежних, Добровільної пожежної дружини ЗОШ №_____.

3.Про затвердження програми та порядку проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності дітей в ЗОШ №____.

4.Про проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності з дітьми на уроках фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, фізвиховання, гуртків, секцій.

СЕРПЕНЬ

1.Про організацію виконання Закону України „Про дорожній рух”.

2.Про організацію роботи щодо попередження травматизму.

3.Про організацію виконання Закону України „Про пожежну безпеку”.

4.Про виконання Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

5.Про проведення Всеукраїнського конкурсу-рейду „Увага!Діти - на дорозі!”.

6.Про організацію охорони праці в ЗОШ №___, розподілу обов’язків щодо створення здорових та безпечних умов праці працівників, безпеки життєдіяльності дітей.

7.Про організацію пожежної безпеки в ЗОШ №___ та розподіл обов’язків щодо створення безпечних умов праці та навчання.

8.Про проведення Дня безпеки праці.

9.Про підготовку ЗОШ №___ до перевірки міською комісією готовності до нового навчального року.

ВЕРЕСЕНЬ

1.Про проведення загально шкільного практичного заняття по відпрацюванню плану дій дітей та працівників на випадок виникнення пожежі.

2.Про проведення місячника пожежної безпеки в ЗОШ №____.

3.Про створення комісії для проведення розслідувань нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу.

4.Про створення служби охорони праці ЗОШ№___.

ЖОВТЕНЬ

1.Про перевірку наявності та використання обладнання, хімреактивів у кабінетах хімії, фізики, біології, не передбачених типовим переліком учбово-наочних посібників.

2.Про забезпечення інформування щодо надзвичайних подій в ЗОШ №___.

3.Про затвердження комплексних заходів щодо забезпечення протипожежного захисту ЗОШ №___ у весняно-зимовий період 200__ - 200__ н.р.

4.Про заходи безпеки на льоду.

5.Про запобігання негативних наслідків несприятливих метеорологічних умов осінньо-зимового та весняного періодів.

6.Про проведення Єдиного дня безпеки дорожнього руху дітей перед осінніми канікулами.

ЛИСТОПАД

1.Про перевірку проведення інструктажів з учнями на уроках хімії, фізики, біології, інформатики, фізвиховання, трудового навчання.

2.Про виконання Програми з пожежної безпеки на період до 2010 року.

ГРУДЕНЬ

1.Про виконання програми курсу ОБЖД.

2.Про стан виробничого , невиробничого травматизму серед працівників ЗОШ №___, дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, дитячого смертельного травматизму в побуті за 200__ р.

3.Про забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час проведення новорічних та різдвяних свят.

4.Про затвердження порядкових номерів та змісту інструкцій з безпеки життєдіяльності, охорони праці.

5.Про проведення Єдиного дня безпеки дорожнього руху дітей на зимові канікули.

6.Про порушення вимог безпеки життєдіяльності учнів на уроках фізвиховання за 200__

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор загальноосвітньої

школи___________________________

“____”____________________20____р.


НАКАЗ №____
Про організацію роботи з охорони праці

та безпеки життєдіяльності
Відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці”, а також „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” та з метою покращення роботи по створенню безпечних умов праці та навчання

НАКАЗУЮ :

1. Розробити і затвердити „Положення про службу охорони праці в школі” та створити службу охорони праці.

1.1Загальне керівництво роботою з безпеки життєдіяльності та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання залишаю за собою.

2. Відповідальним за збереження життя і здоров’я учнів, створення безпечних умов навчання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, норм та правил техніки безпеки під час навчально-виховного процесу призначити заступника з навчально-виховної роботи _______________________.

3. Відповідальним за збереження життя і здоров’я учнів, створення безпечних умов при проведенні позакласних і позашкільних заходів призначити заступника директора з виховної роботи Жолоб Галину Іванівну.

4. Відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електроустановок електрогосподарства у школі призначити електрика ___________________ Відповідальним за пожежну безпеку, проведення заходів з попередження травматизму і професійного захворювання серед технічного персоналу призначити відповідальним завідуючого господарством _________________.

6. Відповідальним за випуск автомобілів на лінію і проведення інструктажу з водієм згідно „Правил охорони праці в автомобільному транспорті” призначити учителя з автосправи ____________________________________.

7. Відповідальним за розробку посадових інструкцій для вчителів і за проведення інструктажів з охорони праці : вступного з новопризначеними медпрацівниками і техпрацівниками, первинного на робочому місці, повторного, позапланового, цільового, пожежної та електробезпеки призначити заступника директора з навчально-виховної роботи ___________________________________.

8. Відповідальним за розробку посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці для вихователів, керівників гуртків і за проведення інструктажів з охорони праці : первинного на робочому місці, повторного, позапланового, цільового з вихователями і керівниками гуртків, а також з класоводами, класними керівниками та учнями при проведенні позакласних, позашкільних заходів ( екскурсій, походів, новорічні ранки, вечори тощо) призначити заступника директора з виховної роботи __________________________________________.

9. Відповідальним за розробку посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці для техпрацівників, водія, за проведення інструктажів з охорони праці, вступного, первинного на робочому місці, повторного, позапланового, цільового з техпрацівниками, а також проведення інструктажу з пожежної безпеки призначити завідуючого господарством ____________________________________.

10. Відповідальним за збереження життя і здоров’я учнів, організацію проведення інструктажів з учнями (вступного, первинного на робочому місці, позапланового та цільового), а також за забезпечення безпечного стану робочих місць за збереження обладнання, інструментів, спортивного інвентаря призначити :

10.1. в кабінеті фізики:

10.2. в кабінеті інформатики:

10.3. в кабінеті біології:

10.4. в кабінеті хімії:

10.5. в спортивному залі:

10.6. в кабінеті допризовної підготовки:

10.7. в столярній майстерні:

10.8. в слюсарній майстерні:

11. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час перерв покласти на чергових учителів та вихователів.

12. Відповідно до п. 2.2.23 „Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд” відповідальним за правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт будівель, споруд, інженерних мереж призначити завідуючого господарством ___________________.

13. Для загального огляду будівель і споруд призначити комісію в такому складі ( п. 2.2.24 „Нормативні документи…”):

______________- директор школи, голова комісії;

Члени комісії :

___________- завгосп;

___________- заступник директора з навчальної роботи;

___________ – інженер з охорони праці;

____________- голова профспілкового комітету;

____________- робітник по обслуговуванню.

14. Комісія повинна проводити огляд загального технічного стану будівель і споруд два рази в рік (весною та восени). Результати всіх видів оглядів оформляти актами, в яких необхідно фіксувати виявлені дефекти, а також робити приписи по виявлених недоліках і вказати термін виконання робіт по усуненню недоліків ( п.2.2.6 і п. 2.26.4 „Нормативні документи…”).

15. Затвердити „перелік робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації” відповідно з вимогами „Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

16. Затвердити „положення про проведення щоквартального інструктажу з водіями навчального закладу”.

17. Даний наказ довести до відому педколективу.

18. Відповідальність за введення даного наказу в дію покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _________________________.

19. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи _____________ ПІБ

УКРАЇНА

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1

Зіньківської районної ради Полтавської областіНАКАЗ
Про проведення навчання з охорони праці

та безпеки життєдіяльності
Відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці” та „Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12.-99)”

НАКАЗУЮ:

І. Службі охорони праці провести „____”______2011року навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у вчителів фізики, інформатики, хімії, трудового навчання, електрика.

ІІ. Затвердити навчальний план і програму навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників навчального закладу, а також перелік питань для перевірки знань.

ІІІ. Працівникам названих категорій опрацювати тематику та відповідну літературу з таких розділів:

1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України „Про охорону праці”.

2. Законодавство України про працю.

3. Пожежна безпека.

4. Електробезпека.

5. Поводження при надзвичайних ситуаціях.

6. Профілактика побутового травматизму.

7. Гігієна навчання та праці, виробнича санітарія. Медичні огляди.

8. Безпека поводження на воді та безпека дорожнього руху.

9. Надання першої допомоги при нещасних випадках.

ІУ. Відповідальність за організацію проведення навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _________________________________.

У. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи ПІБ

УКРАЇНА

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1

Зіньківської районної ради Полтавської областіНАКАЗ

Про затвердження номерів

та змісту інструкцій

Відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці” і „Положення про розробку інструкцій з охорони праці” та з метою попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, а також підвищення персональної відповідальності за стан робочих місць,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити номера та зміст посадових інструкцій для педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу школи ( Додаток 1).

2. Затвердити номера та зміст інструкцій з хорони праці для кабінетів: фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстерень, спортзалу, а також при проведенні позашкільних, позакласних масових заходів ( Додаток 2).

3. Затвердити номера та зміст інструкцій з охорони праці для обслуговуючого персоналу, а також з електро- та пожежної безпеки ( Додаток 3).

4. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _______________________.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи__________ПІБ

НАКАЗ

Про відповідальність за збереження
життя і здоров’я учасників навчально -

виховного процесу у школі

З метою забезпечення у школі безпечних умов для проведення уроків, позакласних та позашкільних заходів та реалізації Положення про охорону праці в установах Міністерства освіти і науки України
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи та завідуючому господарством, інженеру з охорони праці:
1.1. Організувати вивчення учителями і технічним персоналом школи Інструкції з техніки безпеки, у своїй практичній діяльності керуватися зазначеним вище Положенням.
1.2. Щоденно контролювати виконання правил та інструкцій з техніки безпеки на кожному робочому місці.

2. Відповідальним за створення здорових та безпечних умов здійснення навчально-виховного процесу, дотримання правил охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки призначити заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

3. Відповідальним за роботу зі створення здорових і безпечних умов для проведення позакласних та позашкільних заходів призначити заступника директора з виховної роботи.
4. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов під час організації роботи в кабінетах електронно-обчислювальної техніки призначити вчителів інформатики.
5. Відповідальним за організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо запобігання травматизму та професійним захворюванням педагогічних працівників, дотримання норм техніки безпеки під час експлуатації виробничого та енергетичного обладнання, машин і механізмів призначити заступника з навчально-виховної роботи, завідуючого господарством та інженера з охорони праці.
6. Відповідальними за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентарю призначити:

- у кабінеті хімії — ;
- у кабінеті біології — ;
- у кабінеті фізики — ;
- у спортивному залі — .
7. Відповідальним за дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, справність засобів пожежогасіння та укомплектованість ними школи призначити завідуючого господарством.
Доручити йому вести журнал обліку засобів пожежогасіння та забезпечення їх належного стану.
8. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи та інженеру з охорони праці:
8.1. Спланувати навчання працівників з питань організації роботи з охорони життя та здоров'я учнів.
8.2. Визначити порядок навчання учнів правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки на вулиці та на воді, поводження з колючими і ріжучими предметами, вибуховими та отруйними речовинами, вогнепальною зброєю.
8.3. Організувати розробку інструкцій з техніки безпеки для всіх видів обладнання та робіт під час занять у кабінетах фізики, хімії, біології, ДПЮ, інформатики та обчислювальної техніки, спортивному залі, майстернях, у кабінетах обслуговуючої праці.
8.4. Вести журнал інструктажу на робочому місці у школі всіх ступенів.
8.5. Забезпечити проведення на першому уроці навчального року у кожному класі інструктажу з техніки безпеки і поведінки у навчальному кабінеті з відповідного предмета.
9.Завідуючому господарством школи:
9.1.Розробити інструкції з техніки безпеки для робітників і обслуговуючого персоналу всіх фахів із урахуванням конкретних умов праці.
9.2. Вести журнал інструктажів на робочому місці кожного технічного працівника школи.
9.3. Спільно з комісією з охорони праці профспілкового комітету підготувати перелік заходів з охорони праці для включення його до угоди на новий навчальний рік.
9.4. Організувати своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками школи.
10. Інструктаж учнів з техніки безпеки проводити відповідно до наказу про техніку безпеки з обов'язковою реєстрацією його у таких документах:
- у класних журналах (у разі проведення занять згідно з навчальним планом);
- у спеціальному журналі (у разі проведення позакласних та позашкільних заходів).
11. Усьому колективу школи:
11.1. Ретельно виконувати цей наказ і забезпечувати безпечне перебування учнів у школі та поза її межами.
11.2. Про кожний нещасний випадок доповідати директору школи.
12. Зміст цього наказу довести до відома всіх співробітників школи, про що мають свідчити особисті підписи у журналі ознайомлення зі шкільною документацією.


Директор школи


З наказом ознайомлені:

НАКАЗ


Про невідкладні заходи щодо
запобігання дитячому дорожньо-транспортному
травматизму

З метою поліпшення роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, а також із метою виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.92 р. № 226/753 «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму»
НАКАЗУЮ:
1. Покласти персональну відповідальність за організацію навчання та практичних тренувань учнів щодо виконання Правил дорожнього руху і безпечної поведінки на вулицях та дорогах на заступника директора школи з виховної роботи .
2. Скласти та затвердити перелік заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму до « » вересня поточного року.
Відповідальність за їх виконання покласти на класних керівників і класоводів.
3. Для проведення роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, виконання програм із формування в учнів навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах та організації діяльності загонів юних інспекторів дорожнього руху підтримувати належні зв'язки з інспекторами районної ДА1.
4. Провести шкільний огляд загонів юних інспекторів руху та забезпечити їх участь у районному (міському) конкурсі-огляді шкільних загонів ЮІР.
5. За кожним фактом дорожньо-транспортних пригод, що сталися з учнями школи, в 10-денний термін проводити службове розслідування причин подій та перевірку роботи із запобігання дорожньо-транспортному травматизму у класі, де вчиться потерпілий.
6. Проводити спільно із зацікавленими організаціями з « » вересня до « » жовтня 200 р. рейд «Увага! Діти - на дорозі !», а наприкінці кожного триместру — день захисту дітей під час дорожнього руху.
7. виховної роботи розробити конкретні пропозиції щодо заходів як класного, так і загально шкільного масштабу, що мають бути внесені до планів виховної роботи кожного класного керівника і кураторів паралелей класів школи.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора з виховної роботи .


Директор школи ПІБ


УКРАЇНА

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1

Зіньківської районної ради Полтавської областіНАКАЗ

07 вересня 2011 року
Про створення

постійно діючої комісії
Відповідно до вимог закону України „Про охорону праці” та „Типового положення про навчання з питань охорони праці”

Н А К А З У Ю :

1. Для перевірки знань працівників з питань безпеки життєдіяльності створити постійно діючу атестаційну комісію у складі :

Голова комісії: ____________________ - директор школи

Члени комісії :

1. __________________ заступник директора з навчально-виховної роботи.

2. __________________ завідуючий господарством.

3. __________________ інженер з охорони праці.
2. У своїй роботі комісії керуватись вимогами „Типового положення про навчання з питань охорони праці”.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор___________УКРАЇНА

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1

Зіньківської районної ради Полтавської областіНАКАЗ

07 вересня 2011 року
Про впровадження в школі

Закону України „Про охорону праці”

Для усунення в школі недоліків в організації роботи з охорони праці, створення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці необхідних умов праці, відповідно до нормативних актів, додержання прав працівників, гарантованих законодавством, та забезпечення функціонування системи управління охороною праці,

Н А К А З У Ю :

1. Упровадити в школі вимоги Закону України „Про охорону праці”, для чого :

1.1 Провести навчання працівників закладу на тему „Закон України „Про охорону праці” - основний нормативний документ з охорони праці”.

1.2 Розробити для всіх працівників посадові інструкції (обов’язки) з питань охорони праці з урахуванням вимог „Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах”.

1.3 Щорічно, перед початком нового навчального року, видавати наказ про покладення обов’язків із питань охорони праці на конкретних заступників та керівників структурних підрозділів, згідно з їхніми посадовими інструкціями (обов’язками) з питань охорони праці.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи ПІБ
НАКАЗ

07 вересня 2011 року
Про покладення обов’язків з охорони

праці на заступників директора та

конкретних керівників структурних

підрозділів школи.
Для виконання вимог статті17 Закону України „Про охорону праці” та здійснення постійного контролю за організацією безпечних умов парці та навчання в класах, кабінетах, майстернях й інших структурних підрозділах, дотримання в них норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки,

Н А К А З У Ю :

Покласти відповідальність :

1. При здійсненні навчально-виховного процесу в школі – на заступника директора ________________, відповідно до її посадової інструкції з питань охорони праці.

2. При проведенні з учнями позакласних та позашкільних заходів – на _________________відповідно до її посадової інструкції з питань охорони праці.

3. При виконанні господарських робіт та обслуговуванні приміщень школи – на завідуючого господарством _______________відповідно до його посадової інструкції з питань охорони праці.

4. При проведенні навчань в спортзалі та на спортивному майданчику – на вчителів фізвиховання_____________, ________________, відповідно до їхніх посадових інструкції.

5. При проведенні уроків у кабінеті фізики - на завідуючу кабінетом _____________. відповідно до її посадової інструкції.

6. При проведенні уроків у кабінеті хімії – на завідуючу кабінетом ______________. відповідно до її посадової інструкції.

7. При проведенні уроків у кабінеті біології – на завідуючу кабінетом _____________відповідно до її посадової інструкції.

8. При проведенні уроків в шкільній майстерні – на завідуючого майстернею _________________, відповідно до його посадових інструкцій.

9. При проведенні уроків у кабінеті світової літератури – на керівників кабінетами __________________,___________________.

10. При проведенні уроків у кабінеті географії – на керівника кабінету____________.

11. При проведенні уроків у кабінеті історії – на керівників кабінетів_________________,_________________.

12. При проведенні уроків в кабінеті української мови і літератури – на керівників кабінетів____________,_____________,_______________,____________.

13. При проведенні уроків у кабінеті інформатики – на завідуючу кабінетом__________________ відповідно до ії посадових інструкції.

14. При проведенні уроків у кабінеті англійської мови – на керівників кабінетів________________,________________,____________________.

15. При проведенні уроків у кабінеті математики – на керівників кабінетів________________ ,______________, _________________, ____________.

16. При проведенні навчання в гуртках та секціях – на керівників гуртків, секцій відповідно до їх посадових інструкцій.

17. При проведенні робіт на закріплених за школою земельних ділянках – на класних керівників відповідно до їх посадових обов’язків.

18. При виконанні робіт в теплиці, на дослідних ділянках та квітниках - на керівника сілько - господарських робіт_________________.

19. При обслуговуванні котельні – на відповідального за експлуатацією котельні ________________відповідно до його посадових обов’язків.

20. При проведенні навчання з автосправи – на керівника кабінетів _________________відповідно до його посадових обов’язків.

21. При проведенні навчання в початкових класах – на класоводів відповідно до їхніх посадових інструкцій з питань охорони праці.

22. При експлуатації автомобільної техніки - на завгоспа ________________

Контроль і відповідальність за організацію роботи з охорони праці в школі залишаю за собою.
Директор школи ПІБ
НАКАЗ

07 вересня 2011 року
Про проведення з працівниками

і учнями інструктажів з техніки безпеки
Для впровадження в школі вимог „Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівниками з питань охорони праці”, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці,

Н А К А З У Ю :

1. Усім завідуючим класів, кабінетів, майстерень, спортзалів проводити з учнями на початку навчального року та після зимових канікул вступний інструктаж з техніки безпеки з реєстрацією його в спеціальних чи класних журналах.

2. Перед залученням учнів до виконання лабораторних чи самостійних робіт у лабораторіях, майстернях проводити інструктажі з техніки безпеки на робочому місці з реєстрацією їх у спеціальних чи класних журналах.

3. Перед залученням учнів до позакласних робіт, екскурсій, змагань проводити відповідний цільовий інструктаж з техніки безпеки з реєстрацією в спеціальному журналі.

4. Перед залученням працівників школи до виконання робіт, не пов’язаних з їхніми посадовими обов’язками, проводити з ними цільовий інструктаж з техніки безпеки з реєстрацією в спеціальному журналі.

5. Покласти відповідальність за проведення з працівниками школи вступного інструктажу, первинного інструктажу, на робочому місці, позапланового та повторного інструктажу на інженера з охорони праці.

6. Програми проведення вступного інструктажу та первинного інструктажу на робочому місці прикласти до відповідних журналів реєстрації цих інструктажів.

7. При організації в школі в літній період оздоровчих таборів відпочинку учнів, забезпечити виконання правил з техніки безпеки згідно з розділом 19 „Довідкового матеріалу з питань охорони праці” за редакцією Г.І. Шумейка та І.Г. Мистюка.

Директор школи ПІБ
УКРАЇНА

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1

Зіньківської районної ради Полтавської областіНАКАЗ

21 вересня 2011 року № 113
Про перевірку готовності опалювальних

систем та підготовку школи до початку

опалювального сезону
З метою перевірки готовності школи до початку опалювального сезону, забезпечення у школі здорових та безпечних умов здійснення навчально-виховного процесу, дотримання правил охорони праці та виробничої санітарії,
НАКАЗУЮ:
1. Усім працівникам школи в термін з 26.09.2011 по 11.10.2011 року підготувати свої робочі місця до перевірки готовності школи до опалювального сезону.

2. Постійно діючій комісії по нагляду за станом виробничих будівель і споруд провести візуальне обстеження 14.10.2011р. Дані оформити відповідними актами.

3. Відповідальним за організацію роботи з охорони праці провести цільовий інструктаж з працівниками, які будуть виконувати роботи, пов’язані з підготовкою школи, а саме: миттям і утепленням вікон та дверей .

4. Про підсумки готовності школи до початку опалювального сезону видати наказ по школі.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи ПІБ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони...
України, затвердженого Указом Президента України від 09. 03. 98 N 182/98, з метою виконання Державної програми навчання та підвищення...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

1. Роль та значення профспілок з питань охорони праці
Види відповідальності за порушення законодавчих І нормативних документів по охороні праці

Охорона праці в Україні; проблеми, досвід І перспективи
Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих причин багато важливих невідкладних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка