Пошук по сайту


Засідання комітету з конкурсних торгів

Засідання комітету з конкурсних торгів

ПРОТОКОЛ № 8

засідання комітету з конкурсних торгів

Час 15.30 год. 05.01.16р.

ПРИСУТНІ:

Строк С.Б.

Пасічник Н.О.

Шевчук О.П.

Шпур Т.І

Літвицька І.Г

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

  1. Про відхилення пропозиції конкурсних торгів


1. СЛУХАЛИ:

Голову комітету з конкурсних торгів Строка С.Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій конкурсних торгів встановлено, що:

-в пропозиції Приватного підприємства «Торгово-промислова компанія «Арсен»» всі документи в наявності та оформлені належним чином. Однак, чотири учасники, а саме: Приватне підприємство «Торгово-промислова компанія «Арсен»», Приватне підприємство «Лан», Приватне підприємство «Торгово-промислова компанія «Лан-Агро»», Приватне підприємство «Колос-Агро»» під час розгляду пропозицій з конкурсних торгів надали довіреність представляти їх інтереси під час проведення процедури закупівлі на одну і ту ж саму фізичну особу – Абрамович Ольгу Вікторівну (довіреності та копії паспорта на Абрамович О.В. містяться у складі пропозицій з конкурсних торгів Учасників). Дані довіреності по своїй формі і змісту одинакові. Крім того, усі довідки складені в довільній формі, які надані у складі пропозицій з конкурсних торгів даними Учасниками також є автентичними по своїй формі та змісту, що дає підстави підозрювати, що дані Учасники є пов’язаними особами. В результаті перевірки відомостей про ПП «Торгово-промислова компанія «Арсен»», ПП «Лан», ПП «Торгово-промислова компанія «Лан-Агро»», ПП «Колос-Агро»» в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з метою встановлення чи є вищевказані Учасники пов’язаними особами було встановлено, що кінцевим бенефіціаром (власником) ПП «Торгово-промислова компанія «Арсен»» є Лавренюк Тетяна Миколаївна, яка проживає за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 83/49, а кінцевим бенефіціаром (власником) ПП «Торгово-промислова компанія «Лан-Агро»» є Лавренюк Всеволод Арсентійович, який проживає за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 83/49. В графі «місцезнаходження юридичної особи» ПП «Торгово-промислова компанія «Арсен»» та ПП «Лан» зазначена однакова юридична адреса: м. Рівне, вул. Млинівська, 5. Згідно реєстру в графі «Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою» у ПП «Торгово-промислова компанія «Арсен»», ПП «Лан», ПП «Торгово-промислова компанія «Лан-Агро»», ПП «Колос-Агро»» зазначені одинакові номери телефону. Крім того:

- в пропозиції ПП «Лан», документи, передбачені документацією конкурсних торгів, надані учасником не в повному обсязі, зокрема, відсутня довідка про рух грошових коштів, або довідка в довільній формі із наведенням причин відсутності цієї звітності;

- в пропозиції ПП «Торгово-промислова компанія «Лан-Агро»», документи, передбачені документацією конкурсних торгів, надані учасником не в повному обсязі, зокрема, відсутня довідка про рух грошових коштів, або довідка в довільній формі із наведенням причин відсутності цієї звітності. Також у складі пропозиції на підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів надано копію лише одного договору. Довідку у довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку надано лише на Абрамович О.В., однак право підписувати документи по конкурсних торгах у складі пропозиції надано директору Миронюку;

- в пропозиції ПП «Колос-Агро»», документи, передбачені документацією конкурсних торгів, надані учасником не в повному обсязі, зокрема, відсутня довідка про рух грошових коштів, або довідка в довільній формі із наведенням причин відсутності цієї звітності. Також у складі пропозиції на підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів надано копію лише одного договору. Крім того, копія балансу підприємства та звіту про фінансові результати, надані у складі пропозиції не за останній звітний період;

- в пропозиції Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬ-АВТО», документи, передбачені документацією конкурсних торгів, надані учасником не в повному обсязі, зокрема, відсутня довідка складена у довільній формі, про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважену підписувати документи по конкурсних торгах) не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

- в пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Рітейл», документи, передбачені документацією конкурсних торгів, надані учасником в повному обсязі, однак надані документи не відповідають вимогам зазначеним в документації конкурсних торгів, зокрема:

- у складі пропозиції з конкурсних торгів надано довіреність представляти їх інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи по конкурсних торгах на Бортюк А.Ю. з терміном дії до 31.12.2014 року;

- копія балансу та звіту про фінансові результати, надані у складі пропозиції не за останній звітний період;

- у довідці, про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважену підписувати документи по конкурсних торгах) не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення та у довідці, про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, не зазначено особу на яку вона видана.

У зв’язку з цим відповідно до ч.3 п. 1 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до п.2 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі, якщо наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
ВИСТУПИЛИ:

Член комітету з конкурсних торгів Літвицька І.Г., яка запропонувала:

- відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Торгово-промислова компанія «Арсен»» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Лан», по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та в зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

- відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Торгово-промислова компанія «Лан-Агро»» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та в зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

- відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Колос-Агро»» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та в зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

- відхилити пропозицію конкурсних торгів Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬ-АВТО» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

- відхилити пропозицію конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Рітейл» по лоту № 1, № 2, у зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Ставляться на голосування дані пропозиції.
УХВАЛИЛИ:

1) Відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Торгово-промислова компанія «Арсен»» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі);

2) Відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Лан», по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та в зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

3) Відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Торгово-промислова компанія «Лан-Агро»» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та в зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

4) Відхилити пропозицію конкурсних торгів Приватного підприємства «Колос-Агро»» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону (пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та в зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

5) Відхилити пропозицію конкурсних торгів Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬ-АВТО» по лоту № 3, у зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

6) Відхилити пропозицію конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Рітейл» по лоту № 1, № 2, у зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Проголосували «за» – «5», «проти» – «немає», «утримались» – «не має».2. СЛУХАЛИ: голову комітету з конкурсних торгів Строка С.Б.

Повідомив членів комітету з конкурсних торгів, що відповідно до ч.2 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
ВИСТУПИЛИ:

Член комітету з конкурсних торгів Шевчук О.П, який запропонував доручити секретарю комітету надіслати протягом трьох робочих днів інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів учаснику, чия пропозиція була відхилена та оприлюднити цю інформацію відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Ставиться на голосування дана пропозиція.
УХВАЛИЛИ:

Доручити секретарю комітету надіслати протягом трьох робочих днів, інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів учаснику, чия пропозиція була відхилена та оприлюднити цю інформацію відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Проголосували «за» – «5», «проти» – «немає», «утримались» – «немає».Голова комітету

Строк С.Б.

Члени комітету

Шпур Т.І.Літвицька І.Г.

Шевчук О.П

Відповідальний секретар комітету

Пасічник Н.О.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Протокол №27 засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти...
А-95, бензин а-92, паливо дизельне) код за дкпп 19. 20 (Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” 378(13. 11. 2015) від...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 02. 03. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 12. 04. 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка