Пошук по сайту


Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Вих. від 19.06.2015 № 173-41/2015

Начальникам відділів/управлінь освіти

районних державних адміністрацій та

виконавчих комітетів міських (міст

обласного значення) рад

Керівникам загальноосвітніх навчальних

закладів обласного підпорядкування
Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації щодо порядку організації індивідуальної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Додаток: на 13 аркушах.

Начальник відділу загальної середньої

та дошкільної освіти В.Блажиєвська

Рябчук О.В.

65-83-42

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Індивідуальна форма навчання 

Індивідуальна форма  навчання є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я.

           

1. Нормативно-правові акти з питань організації індивідуальної форми навчання.


 1. Закон України «Про освіту».

 2. Закон України «Про загальну середню освіту».

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

 4. Наказ МОН України від 20.12.2002 р. № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»( із змінами №61 від 05.02.2003, № 797 від 15.10.2004, № 432 від 19.05.2008).

 5. Наказ МОН України від 07.07.2004 № 569/38 « Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, міські) психолого – медико – педагогічні консультації» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОНмолодьспорт України від 23.06.2011 № 623/61).

 6. Наказ МОН України від 14.04.2008 р. № 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

 7. Наказ МОН України від 30.12.2014 р. № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

 8. Наказ МОН України від 17.03. 2015 р. № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

 9. Наказ МОН України від 11.12. 2000 р. № 579 «Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (у редакції наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 № 115).

 10. Спільний наказ МОН України, МОЗ України від 01.02.2013 р. № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я».

 11. Лист МОН України від 10.09.2003 р. № 1/9-413 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою навчання».

 12. Лист МОН України від 11.01.2005 р. № 1/9-3 «Щодо роз'яснення організації індивідуального навчання».

 13. Лист МОН України від 02.04.2012 № 1/9-245 « Щодо одержання документа про освіту учням з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладів».

 14. Лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

 15. Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально – виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами».


2. Учні, які мають право на індивідуальне навчання.

•   які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;

•   яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;

•   які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;

•   які проживають у селах і селищах, де кількість учнів у класі становить менше 5 осіб;

•   які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня;

•  які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляють­ся направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

 

Документи для індивідуального навчання поновлюються щорічно.
3. Кількість годин на тиждень.

      Згідно з п. 4.2 «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.02 № 732 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міні­стерства освіти і науки України № 61 від 05.02.03, № 797 від 15.10.04, № 432 від 19.05.08) для організації індивідуального навчання надається така кількість годин на тиждень на кожного учня:

•   1—4- ті класи — 5 год;

•   5—9- ті класи — 8 год;

•   10—12-ті класи — 12 год.
Для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.04 № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» збільшено кількість годин індивідуального на­вчання на тиждень на кожного учня, що становить:

•   1—4- ті класи — 10 год;

•   5—9- ті класи — 14 год;

• 10—12-ті класи — 16 год.

За поясненням Міністерства освіти і науки України (лист від 11.01.05 № 1/9-3), зазначені норми поширюються на такі категорії учнів, які:

-  мають статус дитини-інваліда;

- потребують корекції фізичного та (або) ро­зумового розвитку за рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації;

- перебувають на диспансерному обліку в дитячих медичних закладах за рекомендацією психолого-медико - педагогічної консультації.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів відпові­дно до кількості предметів інварі­антної частини навчального плану визначає наказом директор та затверджує управління/відділ освіти.

Складається роз­клад уроків та графік роботи вчителів, який погоджується з батьками, перевіряється заступником директора школи з навчально-виховної роботи та затверджується директором школи.

Примі­рники документів зберігаються в заступника директора з навча­льної роботи для здійснення пе­ревірки роботи вчителя.  

 

4. Порядок організації індивідуального навчання.

Організація індивідуального навчання для учнів,

які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад

 

Поширюється на категорії, які затверджені в спільному листі Міністерства освіти РСФСР від 08.07.1980 р. № 281 листа  Міністерство Здравоохранения РСФСР від 28.07. 1980 р. № 17-13-186: «Переліку захворювань, з приводу яких діти потребують індивідуального навчання» (додаток 3).

•   соматичні;

•   хірургічні;

•   шкіряні;

•   психоневрологічні.
Організація навчання:

1) Подача в школу: заяви батьків або осіб, які їх заміняють; довідки, завіреної печатками ЛКК та лікувальної установи.

2)  Розробка навчального плану на основі Типового для загальноосвітніх навчальних закладів, погодження його на спільному засіданні ради та педагогічної ради закладу, затвердження відділом/управлінням освіти. Визначення вчителів, які здійснюватимуть навчання, та розподіл тижневих годин між ними, затвердження тижневого навантаження відділом/управлінням освіти.

3)   Подання документів для організації індивідуальної форми навчання у відділ/управління освіти.

4)   Видача наказу управлінням/відділом освіти «Про організацію індивідуального навчання».

5) Видача наказу директором школи «Про організацію індивідуального навчання» (зразок додаток 1).

6)   Розробка розкладу занять, погодження його з батьками учня і затвердження директором школи.

Мають місце випадки, коли діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, із встановленими відповідними медичними діагнозами мають інтелектуальне недорозвинення  та навчаються за загальноосвітніми програмами. Практика навчально-виховної роботи з дітьми з особливим потребами, особливо з порушеннями психофізичного розвитку, переконливо підтверджує, що використання освітньої системи, за якої  дається ідентична з масовою школою освіта, не відповідає їхнім реальним можливостям,  і тому вони  не можуть опанувати програму загальноосвітньої школи навіть на початковому рівні.  В такому випадку слід рекомендувати батькам звернутися в психолого-медико-педагогічну консультацію для вирішення  питання  про  вибір програми  навчання  та корекційно-розвивального впливу.

З метою соціальної адаптації та інтеграції, при організації індивідуальної форми навчання, особливо коли організовано на весь навчальний рік, бажано створити можливість відвідувати позашкільні заходи та окремі види уроків разом із здоровими однолітками, якщо дозволяє дитині її стан здоров’я та прийняти рішення про створення цих умов.
Примітка. Уроки з учнем, відповідно індивідуального розкладу, обов’язково проводяться.

 
Організація індивідуального навчання для учнів,

яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця.

 

Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування в певному оздоровчому закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого до місця лікування навчального закладу, який визначається управлінням/відділом освіти. Навчання розпочинається не раніше ніж через 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу. При наявності у групі 5 і більше осіб навчання здійснюється за груповою формою (по мірі потреби протягом навчального року)

Послідовність для організації навчання:

1)  Подача в школу: заяви батьків або осіб, які їх заміняють; довідки, завіреної печатками ЛКК та лікувальної установи.

2) Подача школою до управління/відділу освіти відношення про організацію індивідуального навчання з підтверджуючою довідкою ЛКК лікувальної установи.

3)  Видача наказу управлінням/відділом освіти «Про організацію індивідуального навчання».

4)    Видача по школі наказу «Про організацію індивідуального навчання».

5)   Розробка тимчасового робочого навчального плану та затвердження його управлінням/відділом освіти.

6)   Визначення наказом директора школи вчителів, які здійснюватимуть індивідуальне навчання.

7)    Розробка розкладу занять, погодження його з адміністрацією лікувальної установи, учнем та  батьками.

Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих шкіл, де вони навчаються постійно, та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані. Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються у довідці, що підписується  директором навчального закладу, який організовує індивідуальне навчання.

                                     
    ДОВІДКА(зразок)

Видана ___________________________________________

        (прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) під час лікування

________________________________________________

       (повна назва лікувального закладу)

з _________ по _________ навчався (лася)

за індивідуальною формою на базі___________________

___________________________________________________

   (повна назва загальноосвітнього навчального закладу,

     який організовував індивідуальне навчання)

і мав (мала) такі навчальні досягнення:

   предмети:           бали:

   ______________        ______________

   ______________        ______________

   ______________        ______________

   ______________        ______________

   ______________        ______________

   ______________        ______________

   М.П.

  Директор       (Підпис)      (Прізвище, ініціали) 

 
Організація індивідуального навчання для учнів,

які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу

 

Положення також передбачає і прискорений спосіб опанування предметів для здібних дітей через організацію індивідуальної форми навчання.

На початку навчального року батьки або особи, які їх замінюють, мають звернутися до дирекції навчального закладу із відповідною заявою, на основі якої приймається спільне рішення ради та педагогічної ради навчального закладу й розробляється індивідуальний план навчання дитини, який затверджується директором школи. Наприклад учень 5 класу бажає оволодіти знаннями та навичками за 5 – 6 клас за один рік, щоб у наступному році навчатися у 7 класі. Півроку учень опановує програму 5-го класу, півроку  6–го класу. Через рік перевіряється рівень навчальних досягнень, і тоді учня переводять  до 7-го класу. Цим можуть скористатися обдаровані діти.

Ні в якому разі не можна практикувати переведення учня у будь-якому місяці, на зразок «усе вивчили і наступного року підемо до 7-го класу» або «ми були (навчалися) рік за кордоном, а тепер хочемо продовжувати навчання зі своїми однолітками». Такі випадки порушення норм діючої Інструкції про переведення та випуск учнів іноді трапляються.

Індивідуальна форма навчання інколи може знадобитися окремим дітям, у першу чергу, обдарованим, які пішли до школи восьмирічками або семирічками, з метою прискорити процес.
Послідовність  дій  на початку організації навчання

1)   Подача заяви на початку навчального року батьками (особами, які їх заміняють).

2)   Розгляд заяви на спільному засіданні ради і педагогічної ради школи.

3)   Подання  документів до управління/відділу освіти (заяви батьків, рішення педради, подання про організацію індивідуального  прискореного навчання  на ім’я начальника управління/відділу освіти)

4)   Видача наказу управління/відділу освіти про організацію індивідуального навчання  прискорено.

5)   Розробка індивідуального навчального плану, який погоджується методистами міського/районного методичного кабінету  та  затверджується начальником управління/відділу освіти

6)   Видача наказу по школі «Про організацію індивідуального навчання».

7)   Розробка розкладу занять, погодження його з батьками учня і затвердження директором школи.

З метою створення оптимальних умов прискореного навчання  рішенням педагогічної ради може учню надаватись можливість отримання  одного дня на тиждень для опановування навчального матеріалу самостійно.
Організація індивідуального навчання для учнів,

які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня;

 

1)   Якщо учень за підсумками навчання у 3-му класі за скоригованою програмою (розробляється після 2-го класу, погоджується методичним об’єднанням, затверджується керівником) не підвищив рівня навчальних досягнень з рідної мови, читання та математики, то приймається рішення про направлення його на обстеження обласною психолого-медико-педагогічною консультацією, яке погоджується з батьками.

2)   Подача в школу: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, витягу з протоколу обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

3)   Розгляд поданих документів на засіданні педагогічної ради школи.

4)   Подання документів  до управління/відділу освіти (заява батьків, витяг з протоколу обласної психолого-медико-педагогічної консультації та педагогічної ради школи про отримання дозволу про організацію індивідуальної форми навчання; подання про організацію індивідуального навчання  на ім’я начальника управління/відділу освіти).

5) Наказ управління/відділу освіти про організацію індивідуальної форми навчання.

6)   Розробка навчального плану на основі відповідного Типового навчального плану (зразок додаток 2), погодження його на спільному засіданні ради та педагогічної ради закладу, затвердження управлінням/відділом освіти.

7)   Визначення вчителів, які здійснювати­муть навчання та розподіл тижневих го­дин між ними, затвердження тижневого навантаження управлінням/відділом освіти.

8)   Видача наказу по школі «Про організацію індивідуального навчання».

9)   Розробка розкладу занять, погодження його з батьками учня і затвердження директором школи.

З метою соціальної адаптації таких учнів, бажано створити можливість відвідувати позашкільні заходи та окремі види уроків у школі, якщо дозволяє дитині її психічний та соматичний стан здоров’я та прийняти рішення  педагогічною радою школи про створення цих умов.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України Про загальну середню освіту
Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України І складається з Закону України "Про освіту", цього...

Договір про спільну освітню діяльність
Хаі) в особі ректора Кривцова В. С., який діє на підставі Статуту, (далі Сторони) керуючись положеннями Цивільного кодексу України,...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон україни "про освіту" (ст. 54)
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну...

Закону України "Про дошкільну освіту"
Мета запропонованого аналізу – встановити, якою мірою Закон України "Про дошкільну освіту"та інші законодавчі акти, що діють у сфері...

Список літератури з теми : “ Профільне навчання “ Закон України “Про...
Закон України “Про освіту “ // Відомості Верховної Ради України. 1991.№34. С. 451

Закон україни
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закону України Про освіту
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...

Закон України «Про освіту»
Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” (від 21. 06. 2001 р. №2558-ііі)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка