Пошук по сайту


Особові справи педагогічних працівників

Особові справи педагогічних працівників

Сторінка1/3
  1   2   3
———— Документація з кадрових питань ————————
Особові справи педагогічних працівників


Особова справа працівника — це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться вивчення, добір та використання кадрів управління. Особову справу оформлюють після прийняття працівників на роботу.

Особові справи можна заводити на всіх працівників навчального закладу, але частіше їх заводять лише на адміністраторів, спеціалістів та матеріально відповідальних осіб.

У навчальних закладах в окрему теку «Особова справа» підшивають документи особи, яка прийнята на роботу. На обкладинці теки зазначають у такій послідовності:

 • назву навчального закладу;

 • номер особової справи («Особова справа № __»);

 • прізвище, ім'я, по батькові працівника, на котрого оформлено особову справу.

Номер особової справи має відповідати порядковому номеру справи, зареєстрованої у Книзі обліку особових справ працівників (див. Приклад оформлення титульної сторінки особової справи).

Приклад оформлення титульної сторінки особової справи

Червоноградська загальноосвітня школи I-ІІІ ступенів № 16

Червоноградської міської ради Львівської області

особова справа № 57

Іваненко Олександр Олексійович

(прізвище, ім’я по батькові працівника)


Згідно з пунктом 3.2.12 розділу «Формування документів у справи» Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 р. № 16, в особових справах документи групують у хронологічному порядку в міру їх поповнення в такій послідовності:

 • внутрішній опис документів справи1;

 • заява про прийняття на роботу (контракт);

 • направлення або подання;

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • автобіографія;

 • документи про освіту (копії);

 • витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника;

 • доповнення до особового листка з обліку кадрів;

 • довідки та інші документи.

Крім того, до особової справи мають бути включені й такі документи:

 • дозвіл на обробку персональних даних;

 • характеристики (якщо подавалися підчас прийняття на роботу);

 • копія свідоцтва про підвищення кваліфікації;

 • атестаційні листи;

 • декларація про доходи за рік (для керівних працівників).

Цей перелік можна доповнити іншими документами, потрібними для підтвердження, наприклад, певних прав та пільг працівника (копії свідоцтв про народження дітей — для надання додаткової відпустки, довідки про надання ідентифікаційного коду тощо).

Довідки про стан здоров'я, з місця проживання та інші документи, що мають другорядний характер, групують окремо, їх можна зберігати в окремому конверті, вміщеному в особову справу.

До особової справи не підшивають накази про відпустки, відрядження, перебування на курсах підвищення кваліфікації та стажуванні. Не вносять до особових справ також витяги з наказів про накладення дисциплінарних стягнень, про заохочення, про зміну прізвища (ці записи роблять у доповненні до особового листка з обліку кадрів).

Далі до особової справи у хронологічній послідовності додають копії наказів про переміщення, переведення на іншу роботу, копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, характеристики, атестаційні листи тощо.

Особові справи зберігають окремо від інших документів у спеціальних сейфах. Доступ до цих документів мають тільки працівники, визначені наказом керівника.

У разі формування особових справ закладу дозволяється виготовляти копії потрібних документів, наприклад, копії диплома, свідоцтва про народження, свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про розірвання шлюбу. Знімати копії можна лише з оригіналу документа. їх треба звірити з оригіналом. Крім того, копії має засвідчити особа, відповідальна за ведення особових справ.

Засвідчувальний напис проставляють від межі лівого поля (див. Приклад).

Згідно з оригіналом

Заступник директора Петренко О. І. Петренко

22.05.2013

Приклад


Опис документів, що зберігаються в особовій справі

Опис документів, що зберігаються в особовій справі, заповнюється при первинному оформленні особової справи. Наступні записи до нього вносяться у разі залучення додаткових документів.

Кожен документ, який включають до особової справи, в описі записують окремо, при цьому назва документа має збігатися з назвою, присвоєною йому під час складання документа (див. Приклад заповнення форми сторінки опису документів).
Приклад заповнення форми сторінки опису документів

Приклад


ОПИС

документів, що зберігаються в особовій справі № 57

Іваненко Олександр Олексійович

(прізвище, ім’я по батькові працівника)

з/п

Назва документа

Дата і номер документа

К-ть аркушів

Дата внесення документа до особової справи

Примітка

1.

Заява про прийняття на роботу

29.08.2013

1

29.08.2013
2.

Подання директора

школи

26.08.2013 № 01-10/312

1

29.08.2013
3.

Особовий листок з обліку кадрів

30.08.2013

5

31.08.2013


У графі «Примітка» опису документів роблять запис про вилучення окремих документів, заміну оригіналів на копії або навпаки тощо.

Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок з обліку кадрів (далі — особовий листок) заповнює особисто працівник. Документ містить біографічні дані працівника, дані про його освіту, трудову діяльність, сімейний стан.

Особовий листок заповнює від руки на трафаретному бланку людина, яку наймають на роботу. Не припустимо робити у документі виправлення, ставити прочерки, допускати скорочення. Дані про особу, що заносяться до особового листка, повинні збігатися із записами у паспорті, трудовій книжці, військовому квитку, документах про освіту.

Правильність заповнення особового листка, а також дат, назв підприємств, установ, посад, робіт, кваліфікацій, населених пунктів слід звіряти із відповідними записами у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту тощо.

Зміни до документа після його заповнення не вносять.

Доповнення до особового листка з обліку кадрів

Доповнення до особового листка з обліку кадрів містить дані про прийняття, переведення на іншу постійну роботу; звільнення з роботи; про нагородження, заохочення та дисциплінарні стягнення; підвищення кваліфікації; перепідготовку, стажування працівника тощо (див. Приклад).

ДОПОВНЕННЯ

до особового листка з обліку кадрів

Прізвище Іваненко Ім'я Олександр По батькові Олексійович

1. Дані про роботу після заповнення особового листка

Прийняття на роботу, переведення, звільнення з роботи

Підстава, дата та номер наказу

Прийнято на посаду вчителя фізики

Наказ 29.08.2011 № 128-к

Переведено на посаду вчителя інформатики

Наказ 25.08.2012 № 131-к

2. Дані про зміни в облікових ознаках працівника після заповнення особового листка

(у цьому розділі робляться відмітки про зміни в таких облікових ознаках: заохочення; державні нагороди (відзнаки); стягнення; освіта тощо)

2.1. Заохочення

Вид заохочення (нагороди, відзнаки)

Підстава

Дата

Оголошено подяку за успішний виступ учнів

у II етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики

Наказ директора

школи

20.01.2011

05-к


2.2. Дисциплінарні стягнення

Дата (число, місяць, рік)

Ким

накладено

Вид

стягнення

Підстава запису

Коли знято

Підстава запису

17.05.2012

Директором

Догана

Наказ 17.05.2012

Директором

Наказ 08.11.2012
школи

за прогул

98-к

школи

127-к


2.3. Інші зміни в облікових ознаках працівника

Дата зміни, яка відбулася (число, місяць, рік)

Характер зміни

Підстава запису

25.06.2012

Закінчив навчально-науковий

Диплом про перепідготовку
центр післядипломної освіти

17ДСК № 275629
Національного університету

від 25.06.2012
«Львівська політехніка» іотримає кваліфікацію «вчительінформатики»

Записи в Доповнення до особового листка з обліку кадрів робляться вперше при оформленні особової справи, згодом — при наступних змінах в облікових даних працівника (після заповнення особового листка з обліку кадрів) на підставі відповідних наказів, документів, поданих працівником.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації керівників...
Міністерстві юстиції України 16. 08. 2013 за №1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого...

Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...

Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чупирянського...
Метою цих Правил є визначення прав та обов`язків педагогічних та технічних працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють...

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
Заходи взаємодії дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

Закон України
Чинна нормативно-правова база щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Наказ
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

Першої справи, а решта справ позначається словами “те саме”; при...
На початку нового аркуша опису заголовок відтворюється пов­ністю. Графи опису заповнюються в точній відпо­відності з відомостями,...

Методичні рекомендації Міністерства освіти І науки України щодо взаємодії...
Харківська обл., смт Золочів, пл. Леніна, 3, тел. (0264). 5-11-67;факс (0264)5-06-45База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка