Пошук по сайту


Заява про прийняття на роботу - Особові справи педагогічних працівників

Особові справи педагогічних працівників

Сторінка2/3
1   2   3

Заява про прийняття на роботу

Заяву про прийняття на роботу пишуть від руки в одному примірнику на чистому аркуші паперу формата А4. Документ містить такі реквізити:

 • адресат (назва посади, прізвище та ініціали роботодавця);

 • адресант (прізвище, ініціали, домашня адреса);

 • назва виду документа (Заява);

 • текст документа;

 • дата;

 • підпис.

Текст заяви має відповідати нормам літературної мови. Виклад тексту має бути чітким, послідовним, побудованим за певною логікою. Слід уникати вживання зайвих слів, повторень, які не несуть змістовного навантаження, та надавати перевагу простим реченням. У тексті заяви не можна використовувати діалектизми, розмовну та емоційно-експресивну лексику.

Реквізит «Дата» проставляється ліворуч під текстом, у цьому ж рядку праворуч — підпис адресанта. Далі заяву подають керівникові закладу для оформлення резолюції.

На заяві має бути одна резолюція, яка проставляється безпосередньо на документі нижче від реквізиту «Адресат» або на іншому вільному місці, крім лівого поля.

Елементи резолюції:

 • прізвище та ініціали виконавця у давальному відмінку;

 • зміст доручення та термін виконання;

 • особистий підпис керівника;

 • дата.

Автобіографія

Автобіографію складають у довільній формі, однак окремі елементи та реквізити в ній мають бути обов'язково. Оформлюють автобіографію від руки на чистому аркуші формата А4 або на трафаретному бланку. Відомості викладають у розповідній формі від першої особи в хронологічній послідовності із зазначенням місяця і року. В автобіографії наводять такі відомості:

 • вид документа;

 • прізвище, ім'я, по батькові автора (нинішні й колишні, якщо були зміни);

 • число, місяць, рік народження;

 • місце народження;

 • громадянство;

 • відомості про навчання (повне найменування навчальних закладів);

 • відомості про трудову діяльність (у хронологічній послідовності);

 • відомості про громадську роботу (всі її види), наукові звання;

 • нагороди і заохочення;

 • родинний стан і склад сім'ї;

 • паспортні дані, домашня адреса і номер телефону.

Ліворуч під текстом автобіографії проставляють дату її складання, а праворуч — підпис особи, що склала документ. Автобіографію підшивають до особової справи.

Характеристика

До особової справи також підшивають характеристику — документ, у якому оцінюють ділові й моральні якості особи. Характеристику видає директор навчального закладу своєму працівникові.

Цей документ оформлюють на загальних бланках або чистих аркушах формата А4 з кутовим чи повздовжнім розташуванням реквізитів. Характеристика ділиться на дві частини. Перша — анкетна, у якій наводять анкетні дані особи:

 • прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство;

 • освіту.

Анкетну частину можна розташовувати по центру, нижче від слова «характеристика». У другій частині наводять відомості про трудову діяльність. Зокрема зазначають:

 • з якого часу працює особа;

 • як ставиться до виконання посадових та громадських обов'язків;

 • які має нагороди, стягнення;

 • як підвищує свій фаховий рівень;

 • який має авторитет у колективі;

 • ділові та моральні якості.

Під текстом керівник закладу ставить свій підпис. Під посадою зазначають дату складання документа.

Характеристика скріплюється печаткою закладу.
Книга обліку особових справ працівників

Для обліку особових справ працівників навчального закладу заводиться спеціальна Книга, приклад оформлення титульної сторінки якої див. нижче.

Титульна сторінка Книги

Червоноградська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 16

Червоноградської міської ради Львівської області

Книга

обліку особових справ працівників

Розпочато «_____________» 20___ р.

Закінчено «_____________» 20___ р.

Графи Книги можуть бути такими:

особової справи (номер за порядком)

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Дата оформлення особової справи

Дата закінчення ведення особової справи

Дата передачі особової справи до архіву і номер справиСторінки Книги обліку особових справ працівників нумерують, шнурують, засвідчують підписом директора і скріплюють печаткою закладу.
Особова картка працівника
1   2   3

Схожі:

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації керівників...
Міністерстві юстиції України 16. 08. 2013 за №1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого...

Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...

Правил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чупирянського...
Метою цих Правил є визначення прав та обов`язків педагогічних та технічних працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють...

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
Заходи взаємодії дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

Закон України
Чинна нормативно-правова база щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Наказ
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

Першої справи, а решта справ позначається словами “те саме”; при...
На початку нового аркуша опису заголовок відтворюється пов­ністю. Графи опису заповнюються в точній відпо­відності з відомостями,...

Методичні рекомендації Міністерства освіти І науки України щодо взаємодії...
Харківська обл., смт Золочів, пл. Леніна, 3, тел. (0264). 5-11-67;факс (0264)5-06-45База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка