Пошук по сайту


Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства освіти І науки України від 11. 06. 03 №1/9-903 «Про впровадження програми варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства освіти І науки України від 11. 06. 03 №1/9-903 «Про впровадження програми варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Факультет управління галузевим і регіональним

економічним розвитком

Кафедра управління регіональним економічним розвитком

І. КОРОП, Є. РЕВТЮК, В. ПЕТРЕНКОКонспект лекцій

для студентів всіх спеціальностей та всіх форм навчання Івано-Франківського національного технічного

університету нафти і газу

Івано-Франківськ

2007

МВ 02070855 – 1859 – 2007
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вид. 2-ге перероблене та доповнене. - Івано-Франківськ: ”Нова зоря”. - 2007. – 98 с.

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.03 № 1/9-903 «Про впровадження програми варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність».

В конспекті, який ґрунтується на чинній законодавчій базі і міжнародних конвенціях, стисло розглянуті основні питання, що стосуються об’єктів інтелектуальної власності: поняття, еволюція, системи охорони та захисту, алгоритми отримання охоронних документів.

Окремо виділені права і обов’язки власників охоронних документів, теорія розв’язання винахідницьких завдань. Використані останні статистичні дані, наведені цікаві приклади.

Зважаючи на те, що багато, якщо не більшість підприємців, мають обмежене уявлення про інтелектуальну власність, конспект міг би і їм надати першу допомогу у новій для них сфері.

Книга може бути корисна також менеджерам підприємств, науковцям, всім, хто займається інноваційною діяльністю зі створенням, управлінням і комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності.


Дане видання охороняється нормами авторського права і є спільною власністю Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та авторів.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2007 р.

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП

5

1

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОДУКТИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

8

1.1

Поняття про інтелектуальні продукти, власність та капітал

8

1.2

Об’єкти інтелектуальної власності

13

1.3

Еволюція правової охорони інтелектуальної власності

14

2

СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

20

2.1

Органи державної охорони інтелектуальної власності в Україні

20

2.2

Міжнародні та вітчизняні законодавчі акти та угоди у сфері інтелектуальної власності

21

2.3

Інститути авторських, суміжних та патентних прав

24

3

ТВОРИ НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА

26

3.1

Виникнення та здійснення авторського права

26

3.2

Реєстрація об’єктів авторського права і авторських договорів

28

3.3

Особливості авторського права на комп’ютерні програми та інтернет-твори

29

3.4

Суміжні права виконавців

33

4

ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

36

4.1

Поняття винаходу та корисної моделі

36

4.2

Критерії патентоспроможності винаходу (корисної моделі)

36

4.3

Об’єкти винаходів

38

4.4

Заявка на винахід

40

4.5

Проведення державної експертизи заявок на винаходи

43

4.6

Патентна інформація і патентні дослідження

44

4.7

При Приклад складання навчальної заявки на винахід

47

4.8

Про деякі успішні винаходи людства

52

5

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

54

5.1

Промислові зразки

54

6

ЗНАКИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

56

6.1

Знаки для товарів та послуг

56

7

НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

60


7.1

Наукові відкриття

60

7.2

Раціоналізаторські пропозиції

63

7.3

Секрети виробництва

65

7.4

Інжиніринг

66

7.5

Інші нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

66
8

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ (ПРАВОВОЛОДІЛЬЦІВ) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

68

8.1

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності

68

8.3

Форми передачі прав на об'єкти промислової власності

71

9

ЗАСОБИ УСПІШНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

76

9.1

Гудвіл

76

9.2

Франчайзинг

77

10

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

80

10.1

Евристика та теорія розв’язування винахідницьких завдань

80

10.2

Метод спроб та помилок

82

10.3

Метод мозкового штурму

82

10.4

Метод гірлянд асоціацій

84

10.5

Морфологічний аналіз

85

10.6

Синектика

86

10.7

Функціонально-вартісний аналіз

87

10.8

Метод контрольних питань

87

11

ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКІВ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

89

11.1

Недобросовісна конкуренція

89

11.2

Проблеми піратства щодо інтелектуальних продуктів

90

11.3

Промислове шпигунство

92

11.4

Форми і способи захисту прав інтелектуальної власності

94
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

98


ВСТУП

У сучасному світі вивчення основних засад дисципліни “Інтелектуальна власність” стає доцільним і корисним для фахівців будь-якої сфери активної життєдіяльності людського суспільства. Ця доцільність обумовлена тим, що поняття інтелектуальної власності сьогодні, як ніколи раніше, відіграє все більш значущу роль у формуванні конкурентоздатності і потенціалу економічного поступу як будь-якої окремішньої особистості, так і будь-яких регіональних суспільних систем інноваційного типу - від найменшого трудового колективу установи чи підприємства до людських спільнот територіальних громад, державних і міждержавних утворень. У зв’язку з цим сьогоднішні об’єкти права інтелектуальної власності, від моменту їх появи і аж до прибуткового використання, потребують вміння всебічного фахового забезпечення процесів їх створення, правової охорони, комерціалізації та захисту прав.

Необхідність цього чудово демонструє уривок із відомої у древньому світі поеми “Природа речей”, автор якої давньоримський філософ і поет Тіт Лукрецій Кар, ще у І-му столітті до нашої ери стверджував, що:
... мореплавство, рільництво, закони, укріплення, вежі,

Зброя, одежа, дороги, та й інші подібні здобутки,

Як і все те, що дарує нам радість життя, насолоду:

Вірші, малюнки, пісні, та різцем одшліфовані твори –

Все почалось од потреби якоїсь, до всього багатий

Досвідом розум дійшов, уперед поступаючи мірно”.
Дозволимо собі виділити з цього уривку і проаналізувати наступний ланцюжок послідовних трансформацій:

ПОТРЕБА Þ БАГАТИЙ ДОСВІДОМ РОЗУМ Þ МІРНИЙ ПОСТУП РОЗУМУ Þ ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Хоча сьогодні цей ланцюжок згідно чинного законодавства виглядає дещо інакшим, отримані результати творчої діяльності РОЗУМУ, визнаються інтелектуальними продуктами або продукцією (об’єктами права інтелектуальної власності), в зв’язку з чим будь-які витвори людського інтелекту в сферах МОРЕПЛАВСТВА, РІЛЬНИЦТВА, ЗАКОНІВ, УКРІПЛЕНЬ, ВЕЖ, ЗБРОЇ, ОДЕЖІ, ДОРІГ, ВІРШІВ, МАЛЮНКІВ, ПІСЕНЬ, РІЗЦЕМ ОДШЛІФОВАНИХ ТВОРІВ повинні були б мати за авторів тогочасних купців, господарників, юристів, інженерів-будівельників, інженерів-конструкторів, модельєрів-дизайнерів, поетів, художників, скульпторів тощо.

Вказаний перелік професій перераховує людей-новаторів, здібності яких були колись, є сьогодні і будуть в майбутньому дуже корисними для прогресивного поступу в економічному і соціальному розвитку людського суспільства, так як, тільки завдяки використанню інтелектуальних продуктів творчої роботи ініціативних і небайдужих людей, людство прогресує у своєму розвитку, що чудово ілюструється ще однією цитатою цього ж автора:

Їжу і спосіб життя почали повертати на краще

Ті, хто кмітливістю з-поміж усіх вирізнявся і хистом”.

Авторське право тих людей, “хто кмітливістю з-поміж усіх вирізнявся і хистом” – авторів нових “здобутків” в часи Лукреція ще не захищалося такими поняттями як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо. В зв’язку з цим сьогодні людство не пам’ятає імен тих АВТОРІВ, які винайшли перші колесо і парус, сокиру і заступ, забуло АВТОРІВ першої греблі і млинового колеса, кам’яної кладки і мощеної дороги. Авторами, які залишили слід в історії, були, як правило, тільки поети, філософи та історики, які узагальнювали набуті їхніми сучасниками знання, досвід та інформацію і передавали їх в своїх творах наступним поколінням.

З переходом людства до етапу розвитку цивілізаційного континууму, економічні характеристики якого ґрунтуються на засадах інтенсивної капіталізації інтелектуально-інформаційних результатів творчої активності людей, виникли значні проблеми із захистом нового виду капіталу, доступного, на відміну від попередніх формацій, значній кількості членів суспільства. Адже знаннями та інформацією сьогодні може оволодіти і успішно використовувати їх будь-яка особистість незалежно від рівня багатства і здоров’я, соціального статусу і посади, місця проживання і національності. В зв’язку з цим поняття авторства і авторського права стають надзвичайно важливими, а високий рівень інтелектуалізації та інформованості сучасного суспільства дозволяє автору корисної інновації зберегти за собою право на її пріоритетне використання і отримання від цього додаткових прибутків. Однак, все залежить від ознайомленості останнього з системою правової охорони інтелектуальної власності, про об’єкти і суб’єкти цього права, структуру державної системи її правової охорони та законодавче поле в цій царині.

Тому неперервний і динамічний поступ людства в його інтелектуальному, економічному і соціальному розвитку ґрунтується не тільки на здатності більшості членів суспільства до генерування інновацій в усіх сферах його активної діяльності, а й у вірному та належному їх використанні, включаючи дотримання і збереження цивілізаційних норм права інтелектуальної власності.

Представлений увазі читача короткий конспект лекцій з інтелектуальної власності, надає можливість першого знайомства з основними засадами цієї важливої дисципліни і першого кроку в усвідомленні можливості, не тільки самому стати АВТОРОМ інноваційних ідей, рішень і пропозицій, а й захистити останні у повній відповідності із існуючою світовою практикою.

Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів чіткої уяви про предмет інтелектуальної власності, її сутність, про те як вона охороняється і до яких негативних наслідків може приводити порушення прав на неї.

Слід наголосити, що сьогодні світа з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає від існуючих у суспільстві потреб і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім інноваторам і рушіям виробництва, комплексу відповідних знань та умінь.

Обсяг навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” визначений програмою Міністерства освіти і науки України, є достатнім для освоєння і наступного практичного використання отриманих знань з питань інтелектуальної власності, та вивчається протягом семестру із складанням заліку.

В процесі аудиторних занять і самостійної роботи студента буде розкрито і засвоєно коло важливих питань, що стосуються інтелектуальної власності і охоплюють:

  • поняття, значення і властивості інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу;

  • світову і вітчизняну системи правової охорони інтелектуальної власності;

  • основні закони і нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності;

  • інформацію про об’єкти промислової власності, авторського і суміжного прав, нетрадиційні інтелектуальні продукти;

  • алгоритми правової охорони винаходів, корисних моделей, раціоналізаторських пропозицій, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, творів науки, літератури і мистецтва;

  • методи активізації технічної творчості;

  • права та обов’язки власників об’єктів інтелектуальної власності;

  • систему захисту інтелектуальної власності від неправомірних посягань.

У зв’язку з тим, що часу для аудиторної роботи в навчальних планах спеціальностей передбачено недостатньо, значну частину навчального матеріалу студенти повинні опановувати самостійно.

Обов’язковою складовою самостійної роботи є підготовка навчальної заявки на винахід або реферату про розвиток відомих інтелектомістких компаній і підприємств, про життєвий шлях видатних винахідників, історії створення значних винаходів, еволюцію об’єктів техніки і новітніх технологій в самих різноманітних галузях економіки.

1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОДУКТИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ


1.1 Поняття про інтелектуальні продукти, власність та капітал

Результати інтенсивної розумової праці окремих людей та відповідним чином організованих людських спільнот (груп, підрозділів, лабораторій, колективів) трансформуються в інтелектуальні продукти.

Інтелектуальні продукти - новостворені духовні і матеріальні цінності – результати інтелектуальної діяльності особи чи групи осіб, втілені у відкриттях, винаходах, патентах, наукових звітах і доповідях, рішеннях, проектах, планах, програмах, стратегіях, раціоналізаторських пропозиціях, творах літератури, мистецтва, музики тощо.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих...
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 11. 2005р. №682. Додаткові години...

Посадова інструкція практичного психолога закладу освіти
Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України”, листа мноу №1/9-272 від 02. 08. 2001р., листа Міністерства...

10. 02. 2015 №65 Про підсумки підготовки цивільного
Сплановані та проводились заходи по виконанню листа Міністерства освіти І науки України від 03. 09. 2008 року №1/9-558 «Про створення...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кіровський...
Економіка (від грец оіїсопотіа керування домашнім господарством) -найважливіша сфера суспільних відносин, виробництва, розподілу,...

Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено...
...

Укра ї н а міністерство освіти та науки україни управління освіти...
Цз міністерства освіти І науки України від 3 вересня 2009 року №814 "Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта І наука України”...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Література до навчальної дисципліни «основи корекційної педагогіки»
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / м-во освіти І науки України, Акад пед наук України / Наук ред та упоряд....

1 Поняття та види інтелектуальної власності
Поняття «Інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка