Пошук по сайту


Державний комітет україни по нагляду за охороною праці

Державний комітет україни по нагляду за охороною праці

                                            

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІН А К А ЗN 132 від 21.12.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 лютого 1994 р.
за N 20/229
Про Порядок опрацювання і затвердження
власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві
На виконання Закону України "Про охорону праці" N 2694-12,
постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 N 64 ( 64-93-п )
"Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці"
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
(додається).

2. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці
Комітету вжити заходів щодо видання Порядку необхідним тиражем та
забезпечення ним заінтересованих міністерств, відомств,
підприємств, установ, організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Ткачука С. П.
Голова Комітету А.Ф.Дюба
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці
від 21 грудня 1993 р. N 132
ПОРЯДОК
опрацювання і затвердження власником
нормативних актів про охорону праці,
що діють на підприємствіI. Загальні положення

1.1. Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону
України "Про охорону праці" N 2694-12 і встановлює порядок
опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві.

1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності
(далі підприємство).

1.3. Нормативні акти про охорону праці, що затверджуються
власником, спрямовані на побудову чіткої системи управління
охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і
на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють
правила виконання робіт і поведінки працівників на території
підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках
робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці.

1.4. Нормативні акти про охорону праці, що підлягають
затвердженню трудовим колективом (Положення про комісію з питань
охорони праці підприємства, Положення про уповноважених трудових
колективів з питань охорони праці, тощо) опрацьовуються власником
разом з відповідними громадськими організаціями.

1.5. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному
законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці.

1.6. Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та
тиражування нормативних актів підприємства про охорону праці
визначає власник.

Якщо є потреба в опрацюванні єдиного за змістом і формою
нормативного акта про охорону праці для потреб групи підприємств,
установ, організацій, власники приймають рішення про об'єднання на
пайових засадах необхідних на це коштів. Затвердження такого
нормативного акта здійснюється кожним власником окремо.

2. Опрацювання, узгодження, затвердження і скасування
нормативних актів підприємства

2.1. Опрацювання нормативних актів про охорону праці
здійснюється відповідно до наказу власника підприємства, яким
визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки.

Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може
створюватися комісія чи робоча група.

2.2. До опрацювання проекту нормативного акта залучаються
фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відноситься
питання, кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з
правових питань, представники профспілки (профспілок) та інших
громадських об'єднань, уповноважені трудового колективу та члени
комісії з питань охорони праці підприємства.

У разі необхідності власник може на договірній основі
залучити до опрацювання проекту нормативного акта спеціалістів
сторонніх організацій.

2.3. Посадова особа, яка призначена керівником розробки
проекту нормативного акта, готує за участю відповідних
спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи над
проектом, складає план опрацювання нормативного акта. План
затверджується власником.

2.4. Опрацюванню проекту нормативного акта передує підготовча
робота (збір необхідних матеріалів, вивчення державних нормативних
актів про охорону праці, типових документів та раніше виданих
нормативних актів підприємства з даного питання, узагальнення
зауважень та пропозицій, що надійшли в ході підготовки тощо).

2.5. Структура, побудова, оформлення і викладання змісту
нормативного акта повинні відповідати вимогам стандарту про
оформлення документів, інших нормативних актів з цих питань та
забезпечувати правильне розуміння та застосування акта.

2.6. Власник зобов'язаний врахувати при опрацюванні і
затвердженні нормативного акта підприємства вимоги типових
нормативних актів з відповідних питань.

2.7. Якщо при опрацюванні проекту нормативного акта виникає
необхідність перегляду, зміни або скасування чинних
взаємозв'язаних з ним нормативних документів підприємства, то
керівник розробки одночасно з опрацюванням проекту забезпечує
підготовку обгрунтованої пропозиції щодо перегляду, зміни або
скасування чинних нормативних актів про охорону праці.

2.8. Проект нормативного акта підприємства про охорону праці
підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і
юрисконсультом. У разі необхідності він узгоджується з іншими
зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами
підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50
чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено,
проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом
власника покладено виконання функцій цієї служби.

2.9. Затвердження і скасування нормативних актів підприємства
про охорону праці здійснюється наказом власника (за винятком
актів, які відносяться до компетенції трудового колективу і
підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції).

2.10. Власник зобов'язаний встановити систематичний контроль
за відповідністю нормативних актів підприємства вимогам чинного
законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне
внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного
акта у зв'язку із змінами в організації виробництва, впровадженням
нової техніки і технології, переглядом державних міжгалузевих і
галузевих нормативних актів про охорону праці тощо.

2.11. Термін перегляду нормативного акта підприємства, що
встановлюється власником, не може перевищувати термінів перегляду
державного нормативного акта про охорону праці або типового
документа, на підставі яких опрацьовувався нормативний акт
підприємства.

Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду
(або скасуванню), якщо органами державного нагляду за охороною
праці виявлено його невідповідність вимогам законодавства,
державних міжгалузевих, галузевих нормативних актів або типових
документів.

2.12. Узгодження і затвердження змін до нормативного акта або
прийняття нового акта за результатами перегляду чинного
здійснюються в порядку, передбаченому пунктами 2.1.-2.6. цього
положення.

2.13. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону
праці, що діють у межах підприємства, здійснюються в порядку, який
встановлюється власником, якщо інше не передбачено законодавством.
Голова Державного комітету по
нагляду за охороною праці А.Ф.Дюба

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Міністерство охорони здоров'я україни державний комітет україни по...
На виконання Закону України "Про охорону праці" та доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994 р.№25684/45, н а к а з у...

Нпаоп 60. 3 01-10 державний комітет україни з промислової безпеки,...
Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження Правил охорони праці під час будівництва, ремонту...
Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

П о с т а н о в а від 11 липня 2002 р. N 956 Київ
Покласти на Державний департамент з нагляду за охороною праці координацію роботи центральних органів виконавчої влади, пов'язаної...

Тематичний план І навчальна програма підготовки посадових осіб І...
Узгоджено державним комітетом України по нагляду за охороною праці лист від 28. 10. 1997р вих. №10-12/21-Сл

Закону України “Про освіту”
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 08. 1993...

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...

Кабінет міністрів україни постанов а від 15 жовтня 2003 р. N 1631
Затвердити Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, що

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони...
України, затвердженого Указом Президента України від 09. 03. 98 N 182/98, з метою виконання Державної програми навчання та підвищення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка