Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у м.Кременчук

протокол _________ від ____.____.2015 р.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у м. Кременчук
___________________Т.Ф. Левкович

Конкурсні торги на закупівлю

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

Код згідно з ДК 016:2010 - 45.20.2

(Капремонт екскаватора УДС-114 на шасі ТАТРА-815)
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

«Процедура закупівлі – відкриті торги»

Кременчук 2015
ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

1.2. Інформація про замовника торгів.

1.3. Інформація про предмет закупівлі.

1.4. Процедура закупівлі.

1.5. Недискримінація учасників.

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів (інструкція)

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників.

3.7. Відмова в участі у процедурі закупівлі.

3.8. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

3.9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.

3.10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

5.2. Виправлення арифметичних помилок.

5.3. Інша інформація.

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання такими, що не відбулися.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору.

6.2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.
ДОДАТКИ:

1-7


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

1.2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

- місцезнаходження:

01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

- з організаційних питань проведення процедури закупівлі:

Інженер ВКД та МТЗ,

секретар комітету з конкурсних торгів ПАТ “Укртранснафта” у м. Кременчук - Череп'яна Тетяна Вікторівна:

вул. Перемоги, 32/5, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605

телефон: (+38 0536) 79-68-42; факс: (+38 0536) 79-71-97;

e-mail: tender@ppdmn.com

- з питань щодо предмету закупівлі:

Провідний інженер транспортного відділу Бойченко Олексій Анатолійович

вул. Перемоги, 32/5, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605

телефон: (0536) 74-34-44; факс: (0536) 79-21-02;

e-mail: rbaa@kremen.ukrtransnafta.com

1.3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (Капремонт екскаватора УДС-114 на шасі ТАТРА-815)

код 45.20.2 за ДК 016:2010 (надалі – Послуги).

- вид предмета закупівлі:

Капремонт екскаватора УДС-114 на шасі ТАТРА-815

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце надання послуг: виробничі площі Виконавця.

Кількість/обсяг надання послуг:

Капремонт екскаватора УДС-114 на шасі ТАТРА-815-1од. згідно з Додатком 1

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

протягом 40 робочих днів з моменту подачі транспортного засобу на виробничу площу Виконавця, а в разі наявності в умовах оплати авансування – після авансування з моменту подачі транспортного засобу на виробничу площу Виконавця.

1.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

1.5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є:

а) для вітчизняних учасників – гривня;

б) для учасників нерезидентів – Євро (EUR).

При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна пропозиції конкурсних торгів надана в Євро (EUR) перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до Євро (EUR), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів:


1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

1.7.1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються учасником, викладаються українською або (та) російською мовами.

Якщо документ, який входить до складу пропозиції конкурсних торгів і вимагався умовами документації конкурсних торгів, викладений іншою мовою, ніж українська або російська, такий документ має супроводжуватись автентичним перекладом на українську або російську мову.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


2.1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2.1.2. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

2.2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник веде протокол таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів (інструкція)

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* За винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).3.1.1. Пропозиція конкурсних торгів готується у письмовій формі, яка має відповідати формам, наведеним у додатку 4 та додатку 5 до цієї документації конкурсних торгів, за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита та пронумерована. Разом з оригіналом пропозиції подається 1 друкована копія пропозиції конкурсних торгів. Учасник додатково надає електронну копію такої пропозиції.

Усі сторінки та/або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі на яких міститься інформація повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.

Вимоги до оформлювання документів - відповідно до «Вимог по оформленню документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 07.04.03 № 55.
Учасникам дозволяється завіряти сторінки, на яких міститься інформація, факсиміле. У такому випадку учасник у складі пропозиції надає оригінал документу у довільній формі, у якому повинен міститись зразок факсиміле, ПІБ, посада уповноваженої посадової особи учасника завірений підписом такої особи.

Останнім документом пропозиції конкурсних торгів є Реєстр документів, що надається Учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів, оформлений за формою наведеною у додатку 6 до цієї документації конкурсних торгів після Таблиць 1-4.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується оригіналом або копією: виписки з протоколу засновників та (або) наказом про призначення, та (або) довіреністю, та (або) дорученням або іншим документом (може бути використаний під час оцінки, для підтвердження повноваження відповідний (ні) документ (ти), який (які) входить (дять) до складу пропозиції конкурсних торгів на виконання інших вимог документації конкурсних торгів), що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів.

Документи, які оформлюються Учасником в довільній формі, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву Учасника (або установи, або організації тощо); назву виду документа (не зазначають на листах); дату складання; реєстраційний номер (індекс); заголовок до тексту документа (наприклад – «Довідка»), текст документа та підпис уповноваженого представника Учасника (або установи, або організації тощо).

3.1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (у разі, якщо такі частини визначаються замовником).

3.1.3. Вимоги до копії пропозиції конкурсних торгів наведено у Таблиці 3 Додатку 6 до документації конкурсних торгів.

3.1.4. Вимоги до електронної копії пропозиції конкурсних торгів наведено у Таблиці 3 Додатку 6 до документації конкурсних торгів.

3.1.5. Пропозиція конкурсних торгів разом з її копією запечатується в одному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

а) повне найменування і адреса замовника;

б) назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

в) повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

г) маркування великим шрифтом: «Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


3.2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

а) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

б) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію;

в) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам до учасників у разі, якщо такі критерії та/або вимоги встановлені документацією конкурсних торгів;

г) інших документів (у разі, якщо такі документи передбачені документацією конкурсних торгів).

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається


3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів3.4.1. У випадку встановлення замовником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, замовник визначає, згідно з чинним законодавством, умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів та повідомляє про це усіх учасників відповідно до пункту 2.1 цієї документації.

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом не менше, ніж 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

а) відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

б) погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

(інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям наведена у таблиці 1 додатку 6 до документації конкурсних торгів)3.6.1. Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

а) наявності фінансової спроможності - фінансовий стан учасника визначатиметься, використовуючи інформацію з балансової відомості, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів (за наявності) та довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

б) наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

в) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

і подає у складі пропозиції конкурсних торгів документи, що підтверджують відповідність учасника таким критеріям і вимогам.

3.7. Відмова учаснику в участі у процедурі закупівлі

(інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам наведена у таблиці 2 додатку 6 до документації конкурсних торгів)

3.7.1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

3.7.1.1. Він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

3.7.1.2. Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону.

3.7.1.3. Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

3.7.1.4. Суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

3.7.1.5. Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

3.7.1.6. Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

3.7.1.7. пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
3.7.1.8 Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

3.7.1.9 у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації).

3.7.1.10 юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

3.7.2 Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

3.7.2.1 учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

3.7.2.2 учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3.7.2.3 учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка