Пошук по сайту


Запрошення та програма

Запрошення та програма

Міністерство охорони здоров'я України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра внутрішньої та сімейної медицини

Асоціація лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області

Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради
VІІІ МІЖРЕГІОНАЛЬНА Науково-практичнА КОНФЕРЕНЦІЯ

Загальна практика – сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики”

3-4 жовтня 2013 року
ЗАПРОШЕННЯ ТА ПРОГРАМА

www.gastropodium.com
Вінниця - 2013

Вельмишановний _______________________________________________ _______________________________________________________________
Маємо честь запросити Вас на VIІІ Міжрегіональну науково-практичну конференцію „Загальна практика – сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики”, яка відбудеться 3-4 жовтня 2013 року (четвер – п’ятниця) у мальовничому центрі Поділля місті Вінниці з ініціативи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на підставі спільного наказу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова і департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації №1116-69 від «20» вересня 2013р.

На конференцію запрошуються: лікарі загальної практики – сімейної медицини, терапевти, педіатри, практичні лікарі інших спеціальностей. В роботі конференції приймають участь фармацевтичні, медичні та лабораторні фірми, які зорієнтовані на загальну практику – сімейну медицину.
Співголови конференції:

Мороз Василь Максимович - ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, академік НАМН України, професор;

Діденко Лідія Олексіївна – директор департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації

Грабович Людмила Олексіївна – директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради
Координатори лекційної програми:

Петрушенко Вікторія Вікторівна – проректор з наукової роботи ВНМУ ім. М.І.Пирогова, д.м.н.;

Чернобровий Вячеслав Миколайович – зав. кафедри внутрішньої та сімейної медицини, голова Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області , д.м.н., професор
Координатори організаційної програми:

Палій Ірина Гордіївна – професор кафедри внутрішньої та сімейної медицини;

Паненко Василь Васильович – заступник директора департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації;

Марусяк Надія Дмитрівна – перший заступник директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради;

Швидюк Світлана Іванівна – головний спеціаліст з питань терапії та сімейної медицини департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації;

Іванашко Василь Станіславович - головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації;

Мелащенко Сергій Григорович – доцент кафедри внутрішньої та сімейної медицини, виконавчий директор Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області ;

Кривов’яз Тамара Миколаївна головний лікар центру ПМСД №2 м. Вінниці

Шеремета Юрій Петрович – головний лікар центру ПМСД Вінницького району
Відповідальний організатор конференції:

Асоціація лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області
Контактні телефони оргкомітету:

(0432) 67-16-53  CDMA 69-07-59  (067) 984-93-98  (067) 900-87-86
Секретаріат організує реєстрацію учасників конференції, культурну та супроводжуючу програму, забезпечує проекційним обладнанням, мультимедійним проектором та демонстрацією презентацій.

програма*


* У програмі можливі деякі зміни.
3 жовтня 2013 р. (четвер)

Місце проведення: м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, обласна філармонія – кіноконцертна зала «Плеяда»
8:30 – початок реєстрації учасників конференції та доповідачів, експозиції фірм
9:30 – відкриття конференції: проректор з наукової роботи ВНМУ ім. М.І. Пирогова д.м.н. Петрушенко В.В., проф. Чернобровий В.М., головний спеціаліст з питань терапії та сімейної медицини департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації Швидюк С.І.
Пленарне засідання І (лекційна програма)

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ЗАГАЛЬНОЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

(регламент – 15 хв. на одну лекцію)


 • Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г.
 • проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Гепатобіліарна патологія з поліморбідним перебігом: сучасні можливості комбінованої фіто-фармакотерапії

 • проф. Палій І.Г. (Вінниця). Безпека використання ІПП в клінічній практиці

 • д.м.н. Заїка С.В. (Вінниця). Роль порушень мікроциркуляції при патології внутрішніх органів у осіб похилого та старечого віку

 • проф. Губергріц Н.Б. (Донецьк). Важкі езофагіти або причини – «невидимки»

 • проф. Палій І.Г. (Вінниця). Антисекреторна терапія в реальній клінічній практиці: від звичних стереотипів до доказових стандартів

 • проф. Кіщук В.В. (Вінниця). Лікування гострих риносинуситів в практиці сімейного лікаря

 • проф. Власенко М.В. (Вінниця). Пероральна інкретинова терапія цукрового діабету ІІ типу: поточна практика лікування ситагліптином

 • проф. Зайков С.В. (Вінниця). Гострий бронхіт: антибактеріальна терапія – за та проти

 • проф. Палій І.Г. (Вінниця). Нові гепатопротектори в арсеналі лікарів загальної практики

 • проф. Шапринський В.О. (Вінниця). Набряки при хронічній венозній недостатності нижніх кінцівок: клінічні прояви, сучасні методи лікування

 • проф. Багдасарова І.В., к.м.н. Лавренчук О.В. (Київ). Сучасні підходи до терапії інфекцій сечової системи у дітей
  • Відповіді лекторів на письмові запитання
 • Перерва 30 хв.:

 • Кава-брейк для учасників конференції
 • к.м.н. Катілов О.В. (Вінниця). Сучасні рекомендації в лікуванні кашлю

 • проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Артеріальна гіпертензія з коморбідним перебігом: лікувальні можливості сучасної комплексної гомеопатії

 • проф. Барна О.М. (Київ). Лікування артеріальної гіпертензії згідно нових Європейських рекомендацій: місце комбінованої терапії

 • д.м.н. Заїка С.В. (Вінниця). Прояви психосоматичної патології у гастроентерологічних хворих та можливості їх корекції в практиці сімейного лікаря

 • проф. Зайков С.В. (Вінниця). Атопічний марш. Від дитини до дорослого

 • к.м.н. Козловський В.О. (Київ). Еферентна терапія при лікуванні патології серцево-судинної системи: що потрібно знати сімейному лікарю

 • доц. Гуменюк А.Ф. (Вінниця). Терапевтичні можливості лікуваня уролітіазу

 • доц. Бондарчук О.Б. (Вінниця). Можливості неспецифічної імунопрофілактики у осіб з алергією

 • проф. Христич Т.М. (Чернівці). Гастропротектори: нові можливості терапії кислотозалежних захворювань

 • доц. Фіщук О.О. (Вінниця). Актуальні питання лікування цукрового діабету та його ускладнень

 • доц. Гуменюк А.Ф. (Вінниця). ХОЗЛ: передові інновації діагностики та лікування
  • Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме.


По завершенню першого пленарного засідання будуть видаватись сертифікати про участь у конференції:

   • діагностика, лікування та профілактика найбільш розповсюджених захворювань в загальній практиці – сімейній медицині – 7,5 акад. годин


До уваги учасників симпозіуму!

Сертифікати видаються виключно по завершенню першого дня роботи симпозіуму на підставі наявності карти учасника (карта видається при реєстрації після заповнення анкети)
4 жовтня 2013 р. (п’ятниця)

Пленарне засідання ІІ

Місце проведення: м. Вінниця, центр, м. Вінниця, центр, вул. 1 Травня, буд. 44, міський центр ПМСД №2, корпус №2, конференц-зал
10:00 – початок засідання

Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації Іванашко В.С., головний лікар центру ПМСД №2 м. Вінниці Кривов’яз Т.М., головний лікар центру ПМСД Томашпільського району Семенюк С.О.
ЛЕКЦІЇ:

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ЗАГАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ – СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ

(регламент – 30 хв. на одну лекцію)


 • проф. Вдовиченко В.І. (Львів). Синдром подразненої кишки: нерозв’язані питання лікування

 • зав. інсультним відділенням обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка, заслужений лікар України Височанська Т.Г. (Вінниця). Надання допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу: первинна та вторинна профілактика

  • Відповіді лекторів на письмові запитання


ДОПОВІДІ:

досвід реформування первинної ланки охорони здоров’я на засадах сімейної медицини в м. Вінниці та Вінницькій області як пілотному регіоні – подальші перспективи реформування охорони здоров’я


 • Головний лікар центру ПМСД №2 м. Вінниці, депутат Вінницької міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, заслужений лікар України Кривов’яз Т.М. Організація роботи центру ПМСД №2 м. Вінниці в умовах реформування системи охорони здоров’я в пілотному регіоні (20 хв.)

 • Головний лікар центру ПМСД Томашпільського району Семенюк С.О. Організація роботи центру ПМСД Томашпільського району в умовах реформування системи охорони здоров’я в пілотному регіоні (20 хв.)

 • завідувач Селищанської АЗПСМ Тиврівського району Чорний В.О. Організація роботи Селищанської АЗПСМ в умовах реформування системи охорони здоров’я в пілотному регіоні (10 хв.)

 • доц. Черешнюк Л.В. (Вінниця). Презентація посібника «Організаційні основи загальної практики – сімейної медицини» (автори: заслужений лікар України Г.С. Черешнюк, доц. Л.В. Черешнюк) (10 хв.)
  • Відповіді доповідачів на письмові запитання

  • Дискусія

  • Підсумкове резюме

  • Закриття конференції


По завершенню другого пленарного засідання будуть видаватись сертифікати про участь у конференції:

   • діагностика, лікування та профілактика найбільш розповсюджених захворювань в загальнолікарській практиці  досвід реформування первинної ланки охорони здоров’я на засадах сімейної медицини в м. Вінниці та Вінницькій області як пілотному регіоні – подальші перспективи реформування охорони здоров’я – 3,5 акад. години


До уваги учасників симпозіуму!

Сертифікати видаються виключно по завершенню другого дня роботи симпозіуму на підставі наявності карти учасника (карта видається при реєстрації після заповнення анкети)
У роботі конференції приймають участь фармацевтичні фірми:

 • АЛЬБА Україна

 • АЛЬПЕН ФАРМА

 • БІОНОРИКА

 • ВЬОРВАГ ФАРМА

 • ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ

 • ДР. РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІЗ

 • ЗДОРОВ’Я

 • ЗДРАВО

 • ІННОТЕК ІНТЕРНАСІОНАЛЬ

 • КРЕОМА ФАРМ

 • КРКА

 • МСД Україна

 • ОЛФА

 • ОМНІФАРМА

 • Р. БІТТНЕР

 • РЕКІТТ БЕНКІЗЕР

 • СПЕРКО Україна

 • СТАДА – НИЖФАРМ

 • ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА (м. Житомир)

 • ХОМВІОРА НАТУРАРЦНАЙМІТТЕЛЬ


У роботі конференції приймають участь періодичні медичні видання:Даний захід проводиться у повній відповідності до Закону України «Про рекламу» №270/96 від 03.07.1996р., Закону України «Про лікарські засоби» №123/96 від 4.04.1996р. зі змінами згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров'я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» №4196-VI від 20.12.2011р. та Закону України «Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності» № 5036-VI від 4.07.2012р.
Увага!!! Відповідальність за рекламу медичних препаратів під час проведення конференції несуть рекламодавці, які повинні адаптувати рекламні матеріали (банери, ліфлети тощо) для використання виключно в аудиторії лікарів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект паспорту міської цільової програми
Назва: Програма економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр., далі-Програма

Програма передбачає дальше створення необхідних умов для набуття
Затвердити Національну програму правової освіти населення (далі Програма), що додається

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста І магістра напряму 0501 “Економіка...

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка
Програма я — маленька людина розкриває систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з молодшого віку, та їхніми батьками з правової...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с

Програма гуртка "Вокальний спів"
Програма вокального гуртка розрахована на трирічну підготовку учнів молодшого, середнього та старшого віку. В групі 1-го року навчання...

Програма створення втц І джерела їх фінінсування 22 Інформаційна...
Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин. Критерії глобалізації. 2

Програма створення втц І джерела їх фінінсування 22 Інформаційна...
Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин. Критерії глобалізації. 2

Програма розглянута І схвалена на засіданні циклової комісії «Бухгалтерського обліку»
Програма складена на основі змістовних модулів освітньо-професійної програми по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка