Пошук по сайту


Про генеральний план м. Боярка загальні положення

Про генеральний план м. Боярка загальні положення

ПРО ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН М. БОЯРКА
Загальні положення

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

Рішення про розроблення генерального плану приймає міська рада.

Виконавчі органи міських рад в установлений строк:

  1. подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;

2) визначають в установленому законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;

3) звертаються до обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану населеного пункту;

4) повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;

5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення генерального плану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;

6) узгоджують проект генерального плану населеного пункту з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах.

Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п'ять років.

Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту. Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою державною адміністрацією.

У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України.

Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються міськими радами на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання.

Перед затвердженням містобудівної документації проводяться громадські слухання.

Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали генерального плану населеного пункту надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації.

Експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст.

Порядок проведення експертизи визначається Кабінетом Міністрів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Концепція повинна розглядатися на альтернативній основі і до затвердження розглядатися й обговорюватися професіональними та громадськими організаціями, жителями населених пунктів.

Територія міста за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну, виробничу, в т.ч. зовнішнього транспорту, і ландшафтно-рекреаційну.

До сельбищної території входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у т.ч. навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва й місця загального користування.

Виробнича територія призначена для розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними виробничих об'єктів, у т.ч. комплексів наукових установ з дослідними підприємствами, комунально-складських об'єктів, підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарських продуктів; санітарно-захисних зон промислових підприємств; об'єктів спецпризначення (для потреб оборони); споруд зовнішнього транспорту і шляхів позаміського й приміського сполучення внутрішньоміської вулично-дорожної і транспортної мережі; ділянок громадських установ і місць загального користування для населення, що працює на підприємствах міста

(промислові підприємства, які не виділяють у навколишнє середовище екологічно шкідливих, токсичних, пилоподібних і пожежонебезпечних речовин, не створюють підвищених рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, не вимагають під'їзних залізниць, допускається розміщувати у межах сельбищних територій або поблизу них з дотриманням санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог).

До ландшафтно-рекреаційної території входять озеленені й водні простори у межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші елементи природного ландшафту. До її складу можуть входити парки, лісопарки, міські ліси, ландшафти, що охороняються, землі сільськогосподарського використання та інші угіддя, які формують систему відкритих просторів; заміські зони масового короткочасного і тривалого відпочинку, міжселищні зони відпочинку; курортні зони (у містах і селищах, що мають лікувальні ресурси).

Для забезпечення необхідних функціональних зв'язків місць розселення з місцями прикладення праці й відпочинку, установами культурно-побутового обслуговування, а також для зниження витрат часу на пересування населення слід формувати відносно стійкий трудовий баланс проживаючих і працюючих у межах основних структурно-планувальних елементів міста (планувальних районів, зон).

Інформація подана, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Державних будівельних норм України Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**, Склад і зміст генерального плану населеного пункту ДБН Б.1.1-15:2012.


Кожен житель міста Боярка, може подавати пропозиції (зауваження) до виконавчого комітету Боярської міської ради у письмовій формі чи електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Адреса виконавчого комітету Боярської міської ради: 08154 м. Боярка, вул. Білогородська, 13, контактний тел.: (04598) 41-815, е-mail: boyarka-rada@ukr.net. Відповідальні за організацію розгляду пропозицій (зауважень) – спеціалісти з питань архітектури виконавчого комітету Боярської міської ради Романюк Андрій Олександрович та Гончарова Дар’я Євгенівна.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка про стан підготовки генерального плану м. Боярка із доповіді...
Генеральний план м. Боярка розроблений інститутом проектування міст «діпромісто» та затверджений рішенням виконавчого комітету Київської...

Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств загальні положення

1. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов'язки та права...
Завдання на самостійну роботу з предмету Правила дорожнього руху та Безпека дорожнього руху. Викладач Демидов Г. А

Стратегічний план розвитку міста боярка 2008 зміст зміст 2 звернення...
Сьогодні місто Боярка має всі необхідні управлінські структури для ефективного забезпечення життєдіяльності міста

І. Загальні положення
Верховною Радою України 16. 03. 2000р.", "Типових правил користування бібліотеками в Україні", "Положення про бібліотеку загальноосвітнього...

Рішення №44/1997 від 10 квітня 2014 року м. Боярка Про внесення змін...
Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення відчуження майна комунальної власності територіальної громади...

Загальні положення

I. Загальні положення

Рішення від 19 травня 2016 року №24/1 м. Боярка Про затвердження...
Затвердити Положення про порядок реєстрації дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів (Додається)

Законукра ї н и
Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освітуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка