Пошук по сайту


Уроку виробничого навчання №1 Тема програми

Уроку виробничого навчання №1 Тема програми

Сторінка1/3
  1   2   3
План

уроку виробничого навчання № _1_
Тема програми: Вступ. Ознайомлення з виробництвом.

Тема уроку: Навчально-виробничі завдання курсу. Зміст праці, етапи професійного становлення і професійного зростання. Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку. Форми морального і матеріального стимулювання праці учнів.

Мета уроку: Удосконалити навики учнів режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку. Виховати в учнів уміння сконцентруватись на роботі.

Тип уроку: урок вивчення трудових навичок та операцій.

Вид уроку: вступний.

Дидактичне забезпечення: презентація, конспект, інструкційна картка;

Матеріально − технічне забезпечення: персональні комп’ютери, канцелярські прилади.

Міжпредметні зв’язки: Основи трудового законодавства.
Хід уроку

І. Організаційна частина:

  1. - перевірка наявності учнів, їх зовнішнього вигляду;

  2. - перевірка готовності учнів до уроку;

  3. - інструктаж з охорони праці

ІІ. Вступний інструктаж:

  1. Повідомлення теми програми і уроку.

Тема, яку починаємо вивчати називається «Вступ. Ознайомлення з виробництвом.», а тема сьогоднішнього уроку «Навчально-виробничі завдання курсу. Зміст праці, етапи професійного становлення і професійного зростання. Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку. Форми морального і матеріального стимулювання праці учнів.»

Роз’яснення мети уроку.

Ми з вами на цьому уроці повинні удосконалити навики роботи з режимом та заповненням табеля обліку робочого часу про персонал.

На уроці ми будемо виконувати таке практичне завдання:

- Складати графік роботи адміністратора офіса;

 • Заповнити табель обліку робочого часу працівників за Типовою формою № П-14.

Мотивація діяльності учнів. + презентація професії «Адміністратор»

Адміністратор – це обличчя фірми. Він перший, з ким стикається той, що прийшов до установи, перший з ким зустрічаєшся починаючи свій трудовий день, перший хто відповідає на телефонні дзвінки. Від поведінки адміністратора багато в чому залежить не лише престиж фірми, в якій він працює, але і успіх партнерів фірми.

Актуалізація опорних знань учнів, необхідних для подальшої роботи на уроці. Перевірка знань учнів зі спеціальних предметів.:

Для перевірки знань використовую усні питання з показом деяких вправ на комп’ютері.

 1. Скажіть, хто такий на вашу думку адміністратор?

 2. Що повинен знати адміністратор?

 3. Що повинен уміти адміністратор?

 4. Назвати, що входить до обов’язків адміністратора?

 5. Чим керується в роботі адміністратор?

 6. Назвати три категорії навичок у роботі адміністратора?

 7. Які є медичні обмеження у роботі адміністратора?

 8. Що таке режим роботи?

 9. Як повинен поводитись адміністратор за робочим місцем?

 10. Назвати обладнання і устаткування з якими працюють учні?

 11. Назвати режим, форму і правила внутрішнього розпорядку організації?

 12. Які є форми морального та матеріального стимулювання учнів?


Конспект уроку

Вступ

Адміністратор


Загальні поняття:

Адміністратор - працівник підприємства, що здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, консультує відвідувачів із питань, що стосуються послуг, які надаються.
На сьогоднішній день адміністратор потрібний практично у всіх сферах діяльності - від салону краси до найбільшого виробничого підприємства.

Коротка історія професії:


На сьогоднішній день неможливо уявити собі роботу будь-якого підприємства без адміністратора. Необхідність в адміністраторах виникла із зростанням кількості магазинів, торгових точок, кафе і ресторанів і т. д. Адміністратор може відповідати за напрямок діяльності компанії або за роботу персоналу. Ця професія досить нова. Однак прототип її виник дуже давно.
Ще з часів античності мандри здійснювались заради торгівлі, завоювань і з релігійною метою. У часи Середньовіччя переважали релігійні мандрівки. Щоб розмістити усіх паломників, стали виникати будинки для постояльців, як різновид готелю, які утримувались релігійними орденами. Тому можна сказати, що церква створила першу мережу готелів

Із розвитком торгівлі і бажанням людей побачити інші міста і землі, купці і мандрівники зупинялись на заїжджих дворах і в караван-сараях, де функції адміністратора виконував хазяїн. Він зустрічав і розміщував своїх постояльців у номерах, піклувався про їх харчування, відкривав кредит і пропонував різні послуги.
У 1929 році в Бостоні відкрився “Тремонт-Хаус”. Це був перший повністю оформлений готель з адміністратором.У нинішній динамічний час керування будь-яким підприємством, організацією є досить складною роботою, яку неможливо виконати тільки завдяки стандартним простим схемами управління. Необхідний кваліфікований фахівець, який може вміло керувати організацією, виробничими процесами, а також грамотно розподіляти роботу серед персоналу компанії. Адміністратор повинен добре розбиратися у всіх внутрішніх і зовнішніх процесах діяльності підприємства.

Характер роботи:

Професія адміністратора широка та багатогранна. Спектр завдань дуже великий, до обов’язків входить: координація роботи офісу; прийом і реєстрація замовників і клієнтів, отримання дзвінків, робота з документами. Займається діяльністю з обслуговування відвідувачів, створення для них комфортних умов. Контролює збереження матеріальних цінностей. Надає інформацію відвідувачам з питань, що стосуються послуг, які надаються. Приймає заходи із запобігання конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні заходи щодо їх усунення. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової і виробничої дисципліни, правив і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни. Забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, організації.

Сьогодні без адміністратора не обходиться жоден сучасний заклад, ресторан чи магазин, комп'ютерна фірма або склад. В обов'язки адміністратора входить розпорядження в будь-якому закладі або управління персоналом компанії. Існує кілька різновидів професії адміністратора, всі вони входять у так звану базову групу адміністративно-управлінського персоналу.

Професія і обов'язки адміністратора

Умовно обов'язки адміністратора можна розділити на роботу по документному і бездокументному обслуговування керівника. До операцій з бездокументарній обслуговування належать виконання технічних функцій по забезпеченню керівника, підготовка засідань і нарад, організація прийому відвідувачів, телефонне обслуговування, підготовка відряджень, планування своєї роботи.

До документному обслуговування належить: складання, оформлення, редагування службових документів, реєстрація, контроль виконання, підшивка у справи і передача їх на зберігання, стенографування, розшифровка та оформлення на друкарській машинці документів.

Для виконання покладених на нього функцій адміністратор:

- Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, створенню для них комфортних умов;

- Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей;

- Консультує відвідувачів з питань наявності наявних послуг;

- Вживає заходів до запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій;

- Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і проводить відповідні організаційно-технічні заходи;

- Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами в приміщеннях і на будівлі;

- Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до нього територіях;

- Контролює дотримання працівниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і гігієни;

- Інформує керівництво підприємства, установи, організації про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживає заходів до їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, організації.

Слід враховувати те, що обов'язки адміністратора керівників різних рівнів управління відрізняються як за змістом, так і за обсягом. Нерідко адміністратор керівника великого установи, підприємства організації має у своєму підпорядкуванні співробітників, що виконують машинописні роботи (друкарки) і роботу з документами (діловод).

Адміністратор виконує більшою мірою функції бездокументного обслуговування: прийом відвідувачів, робота з телефоном і т.д. Адміністратор керівника структурного підрозділу, як правило, виконує крім своїх основних обов'язків ще значний обсяг машинописних робіт, веде табель обліку робочого часу співробітників свого підрозділу.

Адміністратор відноситься до категорії керівників, приймається і звільняється на роботу наказом керівника установи.

На посаду адміністратора середньо-професійну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи.

Адміністратор підпорядковується безпосередньо керівнику установи.

У своїй діяльності адміністратор керується:

- Законодавчими та нормативними документами, що регламентують діяльність підприємства;

- Методичними матеріалами з відповідних питань;

- Наказами, розпорядженнями керуючого організацій;

- Цією посадовою інструкцією.

Адміністратор повинен знати:

- Постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, що стосуються організації роботи підприємства, установи, організації;

- Організаційну структуру управління підприємства, установи, організації;

- Права та обов'язки працівників установи і організації та режим їх роботи;

- Правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів;

- Асортимент реалізованих послуг;

- Основи маркетингу;

- Принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами;

- Основи естетики, етики, психології та обслуговування відвідувачів;

- Основи економіки, організації праці та управління;

- Правила внутрішнього та трудового розпорядку;

- Основи трудового законодавства;

- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Раціональна організація роботи адміністратора

Організація робочого місця адміністратора з урахуванням вимог наукової організації праці до його планування та обслуговування, а також з урахуванням вимог і можливостей використання сучасної організаційної техніки, до її устаткуванню і оснащенню є необхідною умовою досягнення високої ефективності, оперативності та якості праці, збереження працездатності протягом усього робочого дня.

Робоче місце адміністратора є важливим осередком організації трудового процесу в установі. Оскільки адміністратор - «обличчя установи», то і його робоче місце має бути зразком правильної організації, показником високої культури праці.

Планування робочого місця адміністратора повинно забезпечити максимальні зручності при виконанні покладених на нього обов'язків, у той же час відповідати вимогам економії площі приміщення.

Робоче місце адміністратора в приймальні звичайно розташовується поруч із кабінетом керівника, у центрі кімнати, недалеко від дверей у кабінет і так, щоб легко можна було бачити всіх вхідних.

У приміщенні повинні знаходитися тільки ті предмети, потрібні адміністратору та іншим співробітникам, безпосередньо в процесі роботи.

Меблі для відвідувачів повинні знаходиться в залі, де добре проглядаються адміністратором, зручні для розміщення в приміщенні.

Велику частину робочого часу адміністратор працює сидячи, а це стомлює, тому він повинен мати можливість зручно витягнути ноги, вільно вставати, змінювати позу для письма, роботи на друкарській машинці, читання.

Насиченість робочого місця адміністратора засобами оргтехніки вимагає її розміщення з урахуванням вимог економіки і максимальної ефективності роботи.

Важливим елементів організації робочого місця адміністратора є внутрішня організація відділень столу. Ящики повинні легко, плавно і безшумно висуватися. Великий ящик найкраще пристосувати для вертикального зберігання матеріалів, в решті ящиках повинні бути різні спеціальні пристосування - для картотек, малої організаційної техніки, канцелярського приладдя і т.п. Необхідно постійно і строго стежити за порядком на робочому місці і в ящиках столу.

Слід пам'ятати, що нерідко адміністратор має велику кількість різних технічних засобів, включаючи оргтехніку, якою користуються інші працівники: конвертовскриватель, бумагоунічтожающая машина, ламінатор. Їх розміщують таким чином, щоб вони були доступні для підходу і короткочасного користування, але знаходилися під постійним наглядом адміністратора. Користуватися своєю друкарською машинкою, диктофоном, і Термокопіровальний апаратом іншим співробітникам дозволяти не слід, оскільки це може призвести до серйозної поломки, а також до розмноження сторонньої інформації.

Адміністратор несе повну відповідальність за ту апаратуру, яка знаходиться в його кабінеті, і тому запитувати за неї будуть, у першу чергу, з відповідального працівника і стягувати за поломки теж з нього.

Адміністратор повинен мати можливість при необхідності говорити зі своїм керівником у невідкладних справах.

Якщо робота керівника добре узгоджена з роботою його адміністратора, то обидва мають один план, з якого видно, в який час керівник буде знаходитися в певному місці і як з ним можна зв'язатися за телефоном або телексом, якщо це необхідно.

Існують керівники, у яких тривалість окремих бесід, нарад, а також час, на який вони призначені, досить різні. У цьому випадку можна зв'язатися з ним тільки в певний час. Про цей час обидва повинні чітко домовитися.

На мою думку, керівник повинен завжди говорити своєму секретарю, куди він іде, як з ним можна зв'язатися, якщо виникне необхідність і в скільки він повернеться, хоча б приблизно. І в цьому немає нічого поганого.

Адміністратор повинен знати порядок розташування документів:

1. Вхідна кореспонденція: матеріали, які надходять до секретаріату.

2. Поточна обробка: матеріали, які вже відпрацьовані або повинні бути скоро закінчені.

3. Вихідні матеріали: те, що йде з секретаріату. Ці групи документів повинні бути зібрані в папки або обкладинки.

Вихідні документи необхідно розділити на:

а) власне вихідну пошту, що йде за межі підприємства;

б) документи, що розсилаються в межах підприємства;

 в) документи, призначені для підшивки в справи.

Поточну роботу слід розділити на:

1. Строкову - до виконання сьогодні (матеріали для телефонних переговорів повинні знаходиться окремо).

2. Менш строкову слід скласти всі разом те, що відноситься до певної справи, в одну папку або обкладинку.

3. Призначені терміни виконання роботи та прийому відвідувачів. Матеріали повинні розташовуватися в шафі зі справами так, щоб і керівник, і його помічник, і інші співробітники могли відразу знайти їх. Сам список термінів повинен бути складений і покладений в окрему папку.

4. Документи постійного вживання. Це відділення не повинно бути занадто великим. У ньому може лежати тільки те, чим користуються особливо часто. Час від часу необхідно перевіряти, чи всі документи часто бувають, потрібні в даний час. Якщо цього вчасно не робиться, то накопичується достатня кількість документів, серед яких часом важко знайти необхідний, витрачається зайвий час на його пошуки. Перевірку краще виконувати у вільний від основної діяльності час, щоб не відволікатися і нічого не переплутати.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

Тема програми
Методи навчання: інформаційний (пояснювально-ілюстративний), репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний)

План уроку бухгалтерського обліку та виробничого навчання з професії...
«Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» гр. 74, ІІІ курс

Уроку до Дня знань Тема уроку: Україно! Ти для мене диво!
Україну, її природу, історію боротьби за проголошення незалежності, познайомити із видатними історичними постатями, поглибити знання...

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про затвердження...
Закону України “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища...

Тема уроку: Молярний об’
Що можна сказати про відстані між структурними частинками речовини в різних агрегатних станах

План уроку професійно практичної підготовки Тема за програмою
«Формування споживних властивостей алкогольних напоїв у процесі виробництва, вимоги до їх якості»

Урок фізики у 9 класі. Тема уроку
Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Балаклійської районної ради Харківської області

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...

Тема уроку: Верховна Рада України
Мета: охарактеризувати основні гілки державної влади в Україні,розкрити суть І призначення законодавчого органу влади,основні завдання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка