Пошук по сайту


“Класний керівник класному керівнику, учням та батькам” - Державний професійно-технічний навчальний заклад

Державний професійно-технічний навчальний заклад

Сторінка2/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

“Класний керівник класному керівнику, учням та батькам”


День перший: Методичні посиденьки.
1. Затвердження плану роботи.

М. Ісак – голова методичної комісії класних керівників
2. Роль класного керівника в організації виховної роботи з учнями

О. Воробканич – методист ліцею.

3. «Свято як комплексний засіб виховної роботи»:

 • Педагогічні можливості свята

Г. Симканич-Балог – класний керівник.

 • Методична розробка сценаріїв

Г.Балог – класний керівник.


 • Методичні рекомендації щодо проведення виховних театралізованих свят.

М. Ісак – класний керівник.


 • Сценарій та його значення в підготовці та проведенні театралізованого свята

Н. Гудь – класний керівник.


 • Врахування психологічних особистостей учнів в організації свят.

В. Сарай – класний керівник.


День другий: Школа здорового способу життя.

1.Організація виховної роботи в групі.

О. Воробканич – методист ліцею.

2.Усний журнал «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!»

О. Біров – класний керівник.

3.Виховна година «Палити - здоровю шкодити»

В. Воробканич – класний керівник.

4.Виховна година «Здоровя в твоїх руках».

В. Білей – класний керівник.


День третій: Панорама виховних годин та позакласних заходів.

1.Позакласний захід «Мати  берегиня роду людського».

І. Мельник – класний керівник.

2. Виховна година «Афганськими дорогами».

Г. Балог . – класний керівник.

3. Доповідь «Педагоічні технології: проблеми, пошуки, перспективи впровадження»

М.Сочка – класний керівник

4.Відгуки колег про проведені виховні заходи.

День четвертий: Живи в гармонії з Природою й собою.

1.Конференція «Найважливіша проблема ХХІ ст. Захищаємо воду!»

В.Сарай – класний керівник.

2.Конференція «Земля – наш дім!»

Л. Куца – класний керівник.

3.Виставка-конкурс учнівських малюнків та плакатів на тему: «Мій класний керівник»

Класні керівники.
4.Анкетування учнів «Якби я був класним керівником.»

В. Дорчинець – практичний психолог.
День пятий: Гармонійність взаємин між дітьми і батьками.

1.Взаємодія з батьками.

В. Дорчинець – практичний психолог.

2.Форми й методи роботи класного керівника з батьками учнів.

В.Воробканич – класний керівник.

3.Залучення батьків до виховної роботи.

М. Ісак – голова МК класних керівників.
4.Робота з батьками в системі роботи класного керівника

О.Кришеник – класний керівник.


5.Поради класним керівникам і батькам.

О. Воробканич – методист ліцею.

6.Підведення підсумків проведеного методичного тижня творчості класного керівника.

О. Воробканич – методист ліцею.


День перший: Методичні посиденьки.

Роль класного керівника в організації виховної роботи з учнями

О.Воробканич – методист ліцею.

Перш ніж іти до учнів,

класний керівник повинен

зігріти власне серце,

з холодним серцем до учнів

іти не слід.

В.А. Сухомлинський

Діяльність класного керівника є важливішою ланкою у виховній системі ліцею, основним механізмом організації індивідуального підходу до учнів, одним із вирішальних елементів виховного процесу, що організується в ліцеї. Основне призначення класного керівництва зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожного учня,збереження його неповторності, розкриття його потенційних талантів та створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення.
Виходячи з цієї мети основними завданнями класного керівника необхідно вважати такі:

 • здійснення безпосереднього спостереження за індивідуальним розвитком учня;

 • створення оптимальних умов для формування кожної особистості, що сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей учня та їхньому розвитку;

 • вивчення нахилів, інтересів, сфер талантів учня з метою підбирання для нього певного виду діяльності, де на нього чекає успіх;

 • організація всіх видів індивідуальної, групової, колективної

діяльності, яка залучає учнів у суспільно-ціннісні стосунки;

 • активна пропаганда здорового способу життя;

 • сприяння учню в дотриманні його прав та свобод;

 • створення класного колективу як виховного середовища, що забезпечує соціалізацію кожного учня;
 • організація взаємодії та співробітництва всіх виховних сил.

Класний керівник лише частково організовує життя та діяльність учнів. У цій діяльності значну роль відіграють батьки, керівники гуртків і секцій, позашкільні установи у яких займаються наші учні. Класний керівник разом з іншими також відповідає за зміст виховного процесу, за участь у ньому учнів, за формування їх життєвої позиції, за забезпечення повної відповідності характеру цілісного виховного процесу меті національного виховання. класний має бути добре інформований про участь учнів у різних видах діяльності, взаємовідносинах у групах, про характер і зміст спілкування, потреби, інтереси, стимули і мотиви поведінки.

Отже, змістом роботи класного керівника є: вивчення учнів, робота зі створення і розвитку учнівського колективу, спільна діяльність з молодіжними організаціями, зв'язок з культурно-освітніми і позашкільними установами, робота з батьками і громадськістю, зв'язок зі практичним психологом.

У своїй діяльності класний керівник виконує цілу низку професійно-педагогічних функцій щодо учня, групи, батьків, викладачів та майстрів виробничого навчання.

Такими функціями є:

організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з групою;


 • аналітико-узагальнююча - на основі вивчення і врахування

індивідуальних психологічних особливостей учнів класний

керівник сприяє їх розвитку;

 • координаційно-інформаційна - передбачає забезпечення узгодженості в роботі трьох провідних колективів (учнівського, педагогічного, батьківського);

 • психогігієнічна - встановлення довірливого контакту з учнями,

 • необхідність зняття напружень в учнівському колективі (групи);

 • стимулюючо-гальмуюча - забезпечує можливість активізувати чи гальмувати учнівську діяльність.

Змістом виховання в ліцеї є духовна і матеріальна діяльність учня. Тому головною є діяльність учнів у моральному, естетичному, екологічному та інших напрямках. Реалізація мети і завдань цих напрямів вирішується через систему методів, прийомів, засобів, форм діяльності класного керівника відповідно до основних завдань виховної роботи, спрямованих на:

1. виховання громадянина України;

2. формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

3. виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту професійно-технічної освіти підготовку учнів до трудової діяльності;

4. виховання в учнів поваги до державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина,відповідальності перед законом за свої дії;

5. реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

6. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

7. виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів.

Важливою умовою успіху діяльності класного керівника є кваліфіковане, якісне планування. Воно базується на загально-педагогічних принципах:народності, культуро відповідності та природо відповідності, гуманізації та демократизації, послідовності та систематичності, оптимальному поєднанні словесно-інформаційних форм роботи та практичних видів діяльності. Плани виховної роботи кожного відображати продуману систему виховної роботи, її провідні напрямки передбачають розвиток групи і моральне удосконалення окремих учнів, намічають необхідну сукупність заходів для вирішення конкретних завдань. При складанні плану роботи кожен класний керівник враховує реальні умови, педагогічні можливості, а також рівень розвитку, вихованості групи. Це дає йому змогу визначити конкретні завдання, творчо підійти до планування заходів щодо згуртування та формування учнівського колективу, розвитку демократичних основ, організувати виховний процес на засадах народної педагогіки.

На основі вивчення і аналізу досвіду планування виховної роботи класними керівниками можна зробити такі висновки щодо змісту їх планів:у планах відображено цілеспрямованість, різноманітність змісту, форм і методів виховання; послідовність; систематичність і наступність у вихованні; реальність і погодженість з планом роботи ліцею.

Молоді класні керівники складають розгорнутий, детальний план, а більш досвідчені класні керівники обмежуються скороченим.

Але в планах всіх класних керівників важливо відобразити основний зміст, форми і методи організації виховної роботи в групі.

Планування виховної роботи класного керівника - процес складний. Він потребує глибокого розуміння виховних задач, розуміння учнів, їхні психолого-фізіологічні особливості, знання методики організації учнівського колективу і методів індивідуальної та колективної роботи з учнями, батьками і суспільством. Наявність добре обміркованого плану - необхідна умова підвищення ефективності та якості виховної роботи.

Найбільше уваги класні керівники приділяють позакласній роботі та участі всієї групи у ліцейних заходах. Спільне написання сценаріїв, вважають вони, враховує здібності та можливості кожного учня - такий підхід допоміг розвинути творчі здібності багатьох учнів. Дехто виявився танцюристом, дехто - співаком. Виявилися також актори, художники і поети. Вихованці окремих груп є найактивнішими представниками учнівського самоврядування.
«Свято як комплексний засіб виховної роботи »:

Мета: Розглянути свято , як цілісну структуру, всі компоненти, якої тісно взаємопов’язані та взаємодіють між собою. Розрізнити специфічні особливості функціонування свята, на відміну від інших форм і засобів виховання та виділити закономірності його всебічного й цілісного впливу на інтелектуальну , емоційну і вольову сфери особистості учня.

Сприяти ефективній організації свят завдяки спільно виробленій позиції стосовно організації, об’єднання всіх складових частин свята навколо головної мети , добору художнього матеріалу , виразних засобів, виконавців, колективного підведення й оцінці підсумків проведеної роботи. Зміст.

1. Педагогічні можливості свята. Класний керівник групи ТМ-25: Симканич-Балог Г. О.

2. Методика розробки сценарію. Класний керівник групи МШ-11: Балог Г.І.

3. Методичні рекомендації щодо проведення виховних театралізованих свят.

Класний керівник групи ЕГЗ-12 : Ісак М.Ю.

4. Сценарій та значення сценарію в підготовці та проведенні театралізованого свята.

Класний керівник групи ЕГЗ-22 : Гудь Н.І.

5. Врахування психологічних особливостей учнів в організації свят.

Класний керівник групи МШ-21 : Сарай В.

Педагогічні можливості свята.

Із поняттям «свято» я пов’язую не просто вільний від роботи час, відпочинок, а вільний час як важливий соціально-культурний акт, що сприяє творенню людських цінностей.

Свято – одна зі складних форм організації виховної роботи. Поняттю «свято» не дано точного визначення, бо це явище неоднозначне, в якому часто переплітається сумне і веселе, мають місце хвилини пожвавлення і мовчазної душевної зосередженості, ясне бачення нашого спільного минулого і , можливо, перший у житті серйозний погляд у власне майбутнє.

Досвід роботи показує, що саме свято – колективна творча справа, яка є комплексною формою в організації виховної роботи. А організатори свята гармонійно поєднують ці методи і форми роботи з метою формування в учнів ціннісних орієнтацій та загальної культури, оптимально використовуючи засоби, які акумулюють різні види мистецтв, а його учасники активно включаються в різні види діяльності. Свято виховує. Воно не лише залишає в серцях учнів яскравий емоційний відбиток, а й збагачує їх духовний світ. Свята відкривають учням простір для творчості, народжують у їхніх душах світлі, благородні почуття, виробляють вміння жити в колективі. Масовість , краса, емоційна піднесеність і романтичне забарвлення свят, доступність сприйняття закладених у них моральних ідей роблять їх ефективним засобом формування духовних , естетичних, інтелектуальних почуттів і навичок моральної поведінки. На мою думку, головна роль свята полягає у тому , що воно розважаючи – навчає. Участь у ньому сприяє засвоєнню учнем світоглядних і етичних знань, ефективному формуванню особистісних взаємин, вихованню почуття патріотизму, поваги до праці людей, розумінню і усвідомленню державних, матеріальних і духовних цінностей, визначенню життєвої позиції, критичному ставленню до себе, норм і правил поведінки. Свято стимулює учнів, сприяє нагромадженню їх досвіду, суспільно-цінної поведінки, прояву ініціативи і самодіяльності. Воно цілісно впливає на моральний розвиток особистості учня. У ході свята виховується свідоме ставлення до навчання, розвивається пізнавальна активність і культура розумової праці, стимулюється прагнення до самостійного набуття знань.

Творення свята – мистецтво!

Залежно від виховних завдань і своєрідності змісту свята можна поділити на такі основні групи:

суспільно-гуманістичні трудові спортивні художньо-творчі календарно-обрядові

Свята, які традиційно проводяться в нашому ліцеї виділяю в окрему групу : Свято знань, День працівників освіти, новорічні свята, Свято зустрічі з випускниками, Свято 8 Березня, Свято матері, Свято останнього дзвоника, випускний бал.

Організатори того чи іншого свята передбачають реалізацію цілого комплексу виховних завдань, що гармонійно переплітатимуться, однак кожне свято має свою, саме йому притаманну ідею, свій сюжет, жанр, що й визначають його виховні пріоритети.

Зокрема громадянське і правове виховання учнів здійснюється у процесі підготовки і проведення суспільно-гуманістичних свят, приурочених до пам’ятних дат календаря ( День незалежності, День Конституції, День матері, Міжнародний день захисту дітей, тощо.) Військово-патріотичне виховання здійснюється в процесі підготовки і проведення свят бойової слави: Дня перемоги, Дня Збройних сил України. Дієвим засобом трудового і морального виховання є дні професій. Традиційними стали художньо-творчі свята, які присвячуються літературі, поезії, музиці, театру, пісні, пам’ятним датам вітчизняної і зарубіжної культури. Вони допомагають вирішувати завдання естетичного виховання учнів, вчать глибше розуміти прекрасне, розвивають художньо-творчі здібності учнів. Також систематично проводяться масові фізкультурні свята – засоби пропаганди досягнень спорту та здорового способу життя. Отже, в процесі підготовки та проведення свят здійснюється формування ціннісних ставлень особистості до держави та суспільства, до інших людей, до себе, свого фізичного «Я», праці, природи та мистецтва.

Кожне свято має свою структуру, складовими елементами якої є: пролог, зав’язка, розвиток дії, фінал.

Сценарій проведення рекомендую готувати за таким алгоритмом: тема, адресність, мета, оформлення, дійові особи, використана література, хід свята. Організовуючи репетиції потрібно дотримуватися таких вимог: наявність чіткого графіку проведення, цілеспрямованість, створення ділової, сприятливої, доброзичливої атмосфери, стриманість у спілкуванні. Успіх свята забезпечується майстерним поєднанням слова, музики, художньо-декоративного оформлення та гри. Слово, як би воно не звучало, має бути почуте всіма. Музика може звучати в урочисті моменти, як акомпанемент чи окремий музичний номер.

Свято надовго залишиться в пам’яті учнів лише тоді коли буде організовуватися з позицій педагогічної доцільності та з урахуванням методичних вимог. Методика розробки сценарію.

Сценарій – це детальна літературно-текстова й організаційна розробка змісту і ходу будь-якого виховного заходу, зокрема свята. Відсутність ретельно розробленого сценарію, підміна його організаційним планом, який не розкриває змісту кожного елемента, може привести до неузгодженості окремих його частин і недостатньо яскравого розкриття ідеї.

Основні етапи роботи над сценарієм такі:

1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Правила прийому до державного навчального закладу «професійний ліцей м. Українки»
Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05. 08. 1998 р. №1240,...

Уроку патріотизму
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

«Голгофа голодної смерті»
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

«Права дитини в малюнках»
Комунальний заклад «Тихоставська неповна середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів»

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Молоцило В. О.– заступник директора з навчально-виробничої роботи професійно технічного училища №15 м. Черкаси, викладач вищої категорії,...

Державний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет»...
Внесені відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 06 червня 2016 року №622, зареєстрованого у Міністерстві юстиції...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка