Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у місті Одесі

протокол від _______________ №___
В. о. голови комітету з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у місті Одесі
___________________ В.С. Шеленко
«_____» ____________2015 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю послуг

«Послуги інженерні» код 71.12.1 за ДК 016:2010
Циклічні інструментальні спостереження за деформаційним станом ГТ споруд (чергові контрольні вимірювання)

"Процедура закупівлі – відкриті торги"

Одеса 2015

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ДОДАТКИ:

1-8
Порядок заповнення документації конкурсних торгів

Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 № 1197-VII, із змінами та доповненнями (далі – Закон про закупівлі). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" в особі філії «Південні магістральні нафтопроводи»
- місцезнаходження:

01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Відповідальний з процедурних питань:

Басюк Наталя Григорівна,

економіст 1 кат. ВКД та МТЗ - секретар комітету з конкурсних

торгів ПАТ “Укртранснафта” у місті Одесі,

тел.: ( +38  048) 734-97-47,

ел.пошта: Basyuk.Natalia@ukrtransnafta.com,

Відповідальний з технічних питань:

Крисанов Олександр Леонідович

Начальник СЕРП і МО філії «ПМН», тел.: 067-485-22-50,

ел. пошта: Krysanov.Alexandr@ukrtransnafta.com

Приймальня: факс (+38 048) 734-97-03

Адреса: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72.
3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Послуги інженерні, код 71.12.1 за ДК 016:2010


- вид предмета закупівлі:

Циклічні інструментальні спостереження за деформаційним станом ГТ споруд (чергові контрольні вимірювання)
- місце, кількість, обсяг надання послуг:

МНТ «Південний», Одеська обл., м. Южне


- строк надання послуг:

ІV квартал 2015 року – ІІ квартал 2016 року
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

5.1 Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1 Валютою пропозиції конкурсних торгів є:

для вітчизняних учасників – гривня;

для учасників нерезидентів - Євро (EUR).

6.2 У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції конкурсних торгів у Євро (EUR). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до Євро (EUR), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.3 Перерахунок ціни відбувається за формулою: ціна пропозиції конкурсних торгів х офіційний курс гривні до Євро, встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Попередня оплата не передбачена.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1 Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються учасником, викладаються українською або російською мовами.

7.2 Якщо документ, який входить до складу пропозиції конкурсних торгів, викладений іншою мовою ніж українська або російська, такий документ має супроводжуватись автентичним перекладом на українську або російську мову.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


1.1 Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

1.2 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.3 У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

2.1 У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник веде протокол таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів (Інструкція)
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).1.1 Пропозиція конкурсних торгів повинна відповідати вимогам цієї документації конкурсних торгів та повинна містити у своєму складі документи оформлені згідно форм наведених у додатках до цієї документації конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* та подається разом з друкованою та електронною копією такої пропозиції конкурсних торгів у запечатаному конверті. Усі сторінки та/або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі на яких міститься інформація повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.2 Першим документом пропозиції конкурсних торгів є Реєстр документів, що надається учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів (приклад заповнення реєстру наведено у додатку 1 до цієї документації конкурсних торгів).

1.3 Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

1.4 Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (у разі, якщо такі частини визначаються замовником).

1.5 Вимоги до копії пропозиції конкурсних торгів:

копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це копії документів, що входять до оригіналу пропозиції конкурсних торгів, оформлені у зручному для опрацювання вигляді та прошиті. Вимога про те, що усі сторінки та/або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі на яких міститься інформація повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки на копію пропозиції конкурсних торгів - не розповсюджується.

1.6 Вимоги до електронної копії пропозиції конкурсних торгів:

електронна копія пропозиції конкурсних торгів у розумінні цієї документації, це інформація (цінова та технічна) викладена у формі визначеній додатком 3 та додатком 4 до цієї документації, у форматі файлів Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, тощо), записана на оптичний диск або інший носій інформації.

1.7 Пропозиція конкурсних торгів разом з її копією запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

а) повне найменування і адреса замовника;

б) назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

г) повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

д) маркування великим шрифтом: «Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».

1.8 Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, та (або) наказом про призначення, та (або) довіреністю, та (або) дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


2.1 Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з (1 оригіналу і 1 копії для кожного наступного документу):

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

- інших документів (у разі, якщо такі документи передбачені документацією конкурсних торгів).
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.1 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4.1 У випадку встановлення замовником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, замовник визначає, згідно з чинним законодавством, умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів та повідомляє про це усіх учасників.
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

5.1 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом не менше, ніж 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

5.2 Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників


6.1 Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності підтверджується наступними документами:

а) копія балансу, копія звіту про фінансові результати, копія звіту про рух грошових коштів за 2014 рік. (Замовник не відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо учасник процедури закупівлі надав замовнику підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів).

Нерезиденти надають копію фінансового звіту за відповідний період з відмітками податкового органу країни реєстрації відповідно вимог законодавства країни реєстрації.

б) довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, повинна бути не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.2 Для участі у процедурі закупівлі, учасники крім інших документів, що вимагаються цією документацією конкурсних торгів і входять до складу пропозиції конкурсних торгів, надають наступні документи:

6.2.1 З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник (юридична особа) надає копії наступних документів:

1) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та/або виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) довідка/витяг/відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

3) свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (в разі наявності);

4) довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

5) ліцензії, дозволи тощо (у разі, коли це передбачено чинним законодавством України та/або цією документацією).

6) власний статут або інший установчий документ.

6.2.2 З метою підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю учасник фізична особа – підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності) надає копії наступних документів:

1) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та/або виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) довідка/витяг/відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

4) довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) в разі наявності;

5) свідоцтво про сплату єдиного податку (у разі наявності);

6) довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

7) 1-2, 3-4 (в разі заповнення) сторінок паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця прописки (реєстрації);

8) ліцензії, дозволи тощо (у разі, коли це передбачено чинним законодавством України та/або цією документацією).

9) власний статут (за наявності).

6.3 Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

6.3.1 Він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

6.3.2 Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

З метою підтвердження відсутності підстави учасник надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про не притягнення службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, виданих органами Міністерства юстиції України. Такі письмові відомості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписує та завіряє документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів.

б) на представника учасника який приймає участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.3.3 Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону.

З метою підтвердження відсутності зазначених у цьому підпункті підстав Учасник надає:

а) оригінал чи копію (завірену нотаріально) письмових відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, про відсутність інформації щодо Учасника у встановленій законодавством формі. У випадку неможливості отримання таких відомостей щодо Учасника в установленому порядку, в такому разі Учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідні обставини та з зазначенням відомостей про відсутність відповідної інформації про Учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; та

б) завірену уповноваженим представником Учасника копію антикорупційної програми Учасника; та

в) копію наказу чи інших розпорядчих документів Учасника, завірену (-их) уповноваженим представником Учасника, про призначення уповноваженого з антикорупційної програми.

6.3.4 Суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

З метою підтвердження цього учасник надає довідку у довільній формі «Про не притягнення учасника, протягом останніх трьох років до дати подачі пропозиції конкурсних торгів, до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)».

6.3.5 Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

З метою підтвердження несудимості, фізична особа, яка є учасником, надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України.

Вказані письмові відомості про відсутність або наявність судимості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписує та завіряє документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів.

б) на представника учасника який приймає участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.3.6 Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

З метою підтвердження несудимості службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, учасник надає оригінал або нотаріально завірену копію письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України. Такі письмові відомості надаються учасником:

а) на уповноважену посадову особу, що підписує та завіряє документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів (окрім довіреностей та доручень).

б) на представника учасника який приймає участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.3.7 Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів.

6.3.8 Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

З метою підтвердження того, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та/або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, учасник подає оригінал або завірену учасником копію відповідної довідки уповноваженої законодавством України організації чи установи, про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.3.9 З метою підтвердження своєї відповідності підпункту 6.3.5, 6.3.6 даного пункту іноземний учасник замість письмових відомостей про відсутність або наявність судимості у вигляді витягу з реєстру або іншого документу установленого зразка, виданих органами Міністерства внутрішніх справ України, може надати довідки у довільній формі про підтвердження несудимості уповноважених представників.

6.3.10 З метою підтвердження своєї відповідності підпунктам 6.3.8, 6.3.12, 6.3.13 даного пункту іноземний учасник надає:

копії документів (за наявності) за формою та змістом, передбаченими національним законодавством країни реєстрації чи доміцилію такого учасника.

6.3.11 Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

6.3.12 Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Для підтвердження того, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) учасник надає оригінал або завірену учасником копію довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків та зборів, видану органами доходів і зборів не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.3.13 Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для визначення відповідності учасника даному пункту, замовник, під час оцінки пропозиції конкурсних торгів, може використовувати копію статуту або іншого установчого документу, який надається учасником у складі пропозиції конкурсних торгів.

6.3.14 Учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету конкурсних торгів щодо розгляду пропозицій конкурсних...
Труби сталеві, код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 26. 01. 2012 року (протокол №13) із змінами...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Голову комітету з конкурсних торгів Строка С. Б., який довів до відому членів комітету з конкурсних торгів, що при розгляді пропозицій...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Вкд та мтз, секретар комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у м. Кременчук Череп'яна Тетяна Вікторівна

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

З конкурсних торгів Гриньова М. О
Внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю: Труби сталеві, Код – 27. 22. 1, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка